Jaterní enzymy

Léčba

Enzymy (enzymy) jsou specifické proteiny, které se podílejí na biochemických reakcích, mohou urychlit nebo zpomalit jejich průběh. Játra produkují velké množství takových sloučenin v souvislosti s jejich důležitou roli v metabolismu tuků, bílkovin a sacharidů. Jejich účinnost je určena výsledky biochemického krevního testu. Takové studie jsou důležité pro hodnocení jater a pro diagnostiku mnoha nemocí.

Co to je?

Enzymy jater - skupina biologicky aktivních proteinů, která mohou být produkována výlučně buňkami tohoto orgánu. Mohou být na vnitřní nebo vnější membráně, uvnitř buněk nebo v krvi. V závislosti na úloze enzymů jsou rozděleny do několika kategorií:

 • hydrolázy - urychlují štěpení komplexních sloučenin na molekuly;
 • syntetázy - účastní se reakcí syntézy komplexních biologických sloučenin z jednoduchých látek;
 • transferáza - jsou zapojeny do transportu molekul přes membrány;
 • oxidoreduktáza - jsou hlavní podmínkou normálního toku oxidačních redukčních reakcí na úrovni buněk;
 • izomerázy - jsou nezbytné pro procesy změny konfigurace jednoduchých molekul;
 • lyázy - tvoří další chemické vazby mezi molekulami.

Skupiny jaterních enzymů

Z lokalizace jaterních enzymů závisí na jejich funkci v procesech buněčného metabolismu. Tak se mitochondrie podílejí na výměně energie, granulární endoplazmatické retikulum syntetizuje bílkoviny, hladké tuky a sacharidy, na lysosomech existují proteiny-hydrolázy. Všechny enzymy, které produkuje játra, se nacházejí v krvi.

V závislosti na tom, jaké funkce jsou prováděny enzymy a kde jsou v těle, jsou rozděleny do 3 velkých skupin:

 • sekreční - po vylučování buňkami jater vstupují do krve a jsou zde v maximální koncentraci (faktory srážení, cholinesteráza);
 • indikátor - jsou normálně obsaženy uvnitř buněk a uvolňovány do krve pouze v případě, že jsou poškozené, takže mohou sloužit jako ukazatele stupně poškození jater u nemocí (ALT, AST a dalších);
 • vylučování - jsou odvozeny z jater s žlučí a zvýšení jejich hladiny v krvi znamená porušení těchto procesů.

Každý z enzymů je důležitý pro diagnózu stavu jater. Jejich aktivita je určena s podezřením na hlavní patologické onemocnění jater a pro hodnocení stupně poškození jaterní tkáně. Pro získání úplnějšího obrazu může být nezbytné diagnostikovat trávicí enzymy, enzymy trávicího traktu, pankreasu a žlučovody.

Enzymy, které určují diagnózu onemocnění jater

Biochemie krve je důležitou etapou diagnostiky onemocnění jater. Všechny patologické procesy v tomto orgánu mohou nastat s jevy cholestázy nebo cytolýzy. První proces je porušení odtoku žluči, který je vylučován hepatocyty. Při jiných poruchách dochází k destrukci zdravých buněčných elementů při uvolňování jejich obsahu do krve. Díky přítomnosti a množství jaterních enzymů v krvi můžete určit stadium onemocnění a povahu patologických změn v orgánech hepatobiliárního traktu.

Indikátory cholestázy

Syndrom cholestázy (obstrukce žlučovodů) doprovází zánětlivé onemocnění jater, porušení sekrece žluče a patologii žlučových cest. Tyto jevy způsobují následující změny v biochemické analýze:

Proveďte tento test a zjistěte, zda máte jaterní potíže.

 • vylučovací enzymy se zvyšovaly;
 • zvýšily také složky žluče, včetně bilirubinu, žlučových kyselin, cholesterolu a fosfolipidů.

Výtok žluče může být narušen mechanickým tlakem na žlučové cesty (zanícené tkáně, neoplazmy, kameny), zúžení jejich lumenů a dalších jevů. Komplex charakteristických změn v krevních indexech se stává základem pro podrobnější studie stavu žlučníku a žlučovodů.

Indikátory cytolýzy

Cytolýza (destrukce hepatocytů) se může objevit u infekční a neinfekční hepatitidy nebo při otravě. V takovém případě se obsah buněk uvolní a enzymatické indikátory se objeví v krvi. Ty zahrnují ALT (alaninaminotransferázu), AST (aspartátaminotransferázu), LDH (laktátdehydrogenázu) a aldolázu. Čím vyšší jsou tyto sloučeniny v krvi, tím vyšší je stupeň poškození parenchymu orgánu.

Stanovení alkalické fosfatázy

Alkalická fosfatáza, která se nachází v krvi, může mít nejen jaterní původ. Malé množství tohoto enzymu produkuje kostní dřeň. O jaterních onemocněních lze říci, jestliže se současně zvyšuje hladina alkalické fosfatázy a gamma-GGT. Kromě toho lze nalézt nárůst bilirubinu, který indikuje patologické stavy žlučníku.

Gamma-glutamyl transpeptidáza v krvi

GGT obvykle vzrůstá s alkalickou fosfatázou. Tyto indikátory indikují vývoj cholestázy a možných onemocnění žlučového systému. Pokud je tento enzym izolován, existuje riziko malého poškození jaterní tkáně v počátečních fázích alkoholismu nebo jiných otrav. Při závažnějších patologických stavech dochází k současnému zvýšení jaterních enzymů.

Transaminázy jater (ALT, AST)

ALT (alanin aminotransferáza) je nejvíce specifickým jaterním enzymem. Je v cytoplazmě a dalších orgánech (ledviny, srdce), ale v jaterním parenchymu je přítomen v nejvyšší koncentraci. Jeho zvýšení krve může naznačovat celou řadu onemocnění:

 • hepatitida, intoxikace s poškozením jater, cirhóza;
 • infarkt myokardu;
 • chronické onemocnění kardiovaskulárního systému, které se projevují nekrózou míst funkčních tkání;
 • zranění, zranění nebo modřiny svalů;
 • závažný stupeň pankreatitidy - zánět pankreatu.

AST (aspartát dehydrogenasa) se nachází nejen v játrech. Může se také vyskytovat v mitochondriích srdce, ledvin a kosterních svalů. Zvýšení tohoto enzymu v krvi indikuje destrukci buněčných elementů a vývoj jedné z patologií:

 • infarkt myokardu (jedna z nejčastějších příčin);
 • onemocnění jater v akutní nebo chronické formě;
 • srdeční selhání;
 • zranění, zánět pankreatu.

Laktát dehydrogenasa

LDH patří mezi cytolytické enzymy. Není to specifické, to znamená, že se nachází nejen v játrech. Jeho definice je však důležitá při diagnóze ikterického syndromu. U pacientů s Gilbertovou chorobou (genetické onemocnění, které je doprovázeno porušení vazby na bilirubin) je v normálním rozmezí. U jiných forem žloutenky se zvyšuje jeho koncentrace.

Jak je určena aktivita látek?

Biochemický krevní test jaterních enzymů je jedním z hlavních diagnostických opatření. To bude vyžadovat žilní krev shromážděnou na prázdném žaludku ráno. Během dne před zahájením studie je nutné vyloučit všechny faktory, které mohou ovlivnit fungování jater, včetně příjmu alkoholických nápojů, mastných a kořeněných pokrmů. V krvi je stanovena standardní sada enzymů:

 • ALT, AST;
 • ЩФ;
 • GGT;
 • společný bilirubin a jeho frakce (volné a vázané).

Aktivita jaterních enzymů může také ovlivnit některé skupiny léčivých přípravků. Mohou se také změnit v těhotenství. Před analýzou je nutné informovat lékaře o tom, že užívá jakákoli léčiva a chronických onemocnění jakýchkoli orgánů v anamnéze.

Normy pro pacienty různého věku

Pro léčbu onemocnění jater nutně provádí úplnou diagnózu, která zahrnuje i biochemický krevní test. Aktivita enzymů je zkoumána v komplexu, jelikož různé ukazatele mohou naznačovat různá porušení. V tabulce jsou uvedeny běžné hodnoty a jejich odchylky.

Co znamená zvýšení jaterních enzymů v krevní zkoušce?

Játra jsou jednou z největších žláz v lidském těle. Podílí se na metabolických procesech, čistí krev z toxických a toxických látek, kontroluje řadu biochemických procesů. Většina těchto změn je způsobena enzymy syntetizovanými samotnou žlázou.

Jaterní enzymy (enzymy) udržují stálost v těle a působí pro lidi nenápadně. Při vývoji patologických stavů se hladina jaterních enzymů mění více či méně, což je důležitý rys a používá se v diferenciální diagnostice.

Skupiny enzymů

Na základě vlastností syntézy a působení jsou všechny jaterní enzymy rozděleny do několika skupin:

 1. Indikátor. Tyto enzymy ukazují přítomnost orgánové patologie ve formě destrukce jejích buněk. Patří mezi AST (aspartát aminotransferáza), ALT (alanin aminotransferáza), GMT (gama-glutamyl-transferázy), GDH (glumatatdegidrogenaza), LDH (laktát dehydrogenázy). První dva enzymy se nejčastěji používají pro diagnostické procesy.
 2. Secretory (cholinesteráza, protrombináza). Účast na podpoře práce koagulovaného krevního systému.
 3. Vylučovací látka (reprezentativní - alkalická fosfatáza). Je součástí součástí žluči. Během výzkumu tento enzym ukazuje práci biliárního systému.

ALT a AST

Jedná se o mikrozomální enzymy jater, jejichž hladina kontroluje biochemickou analýzu krve. AST je endogenní enzym, který se produkuje uvnitř hepatocytů. Syntetizuje se a buňky jiných orgánů, ale v menším množství (srdce, mozek, ledviny, střevní trakt). Změna hladiny enzymu v krvi naznačuje vývoj onemocnění, a to i v případě, že viditelné příznaky stále chybí.

ALT se produkuje buňkami jater, srdečního svalu, ledvin (malé množství). Je stanovena krevní zkouškou paralelně s prvním enzymem. Důležitým diagnostickým bodem je objasnění poměru ALT a AST.

Důvody zvýšení

Zvýšení jaterních enzymů může být zanedbatelné, což vyplývá z užívání řady léků nebo z akumulace toxických látek v těle, nebo zřetelně se objevujících ve vývoji onemocnění.

Enzymy mohou být zvýšena o dlouhodobé léčbě léků proti bolesti, statiny (léky, které se používají k odvození „špatný“ cholesterol z těla), sulfonamidy, paracetamol. Mezi provokující faktory může patřit příjem alkoholických nápojů a zneužívání tučných potravin. To zahrnuje dlouhodobé používání bylinné medicíny (efedrinu, čapka bylinkovým senny a jsou schopny zvýšit úroveň jaterních enzymů ve vzorku krve).

Pokud se v krevní zkoušce jaterních enzymů zvyšují indexy, signalizují následující patologické stavy:

 • virový zánět jater (hepatitida);
 • cirhóza;
 • tukové jaterní hepatóza;
 • primární maligní nádor jater;
 • sekundární nádorové procesy s tvorbou metastáz v žláze;
 • zánět pankreatu;
 • infarkt myokardu;
 • infekční myokarditida;
 • srdeční selhání.

Známky zvyšující se hladiny enzymů

Takové projevy nemusí mít zrakové symptomy nebo být doprovázeny řadou stížností od pacienta:

 • snížení pracovní kapacity, stálé únavy;
 • syndrom bolesti břicha;
 • porušení chuti k jídlu;
 • svědění kůže;
 • ikterická sklera a kůže;
 • časté modřiny, krvácení z nosu.

Vylučovací a sekreční enzymy

Analýza krve pro enzymy znamená nejen hodnocení úrovně všech známých ALT a AST, ale i dalších enzymů. Důležitou diagnostickou hodnotou je alkalická fosfatáza, GGT. Úroveň těchto enzymů přesahuje normu pro patologie vylučovacího systému žluče, například při cholelitize, při nádorových procesech.

Společně s těmito enzymy se vyhodnotí hodnota bilirubinu, což je pigment žluči. Vyjasnění jeho čísel je důležité pro cholecystitidu, cholelitiázu, cirhózu, lambliu, nedostatek vitamínu B12, otravu alkoholickými nápoji, toxické látky.

Míra těhotenství

Během těhotenství dochází v těle ženy k řadě změn. Jeho orgány a systémy začínají pracovat pro dva, což se odráží nejen na celkovém stavu, ale také na laboratorních ukazatelích.

Úroveň ALT a AST během těhotenství je až 31 U / l. Pokud se toxokóza vyvíjí ve věku 28-32 týdnů po porodu dítěte, čísla se zvyšují. První dva trimestry mohou být doprovázeny mírným odchodem za přijatelné limity, což se nepovažuje za problém, protože zatížení jater během tohoto období se stane maximálním.

Indikátory GGT - až 36 U / l. Může se mírně zvýšit z 12 na 27 týdnů těhotenství, což je norma. Úroveň na pozadí zánětlivých procesů jater, patologie biliárního systému a gestační diabetes mellitus je značně zvýšena.

Norma alkalické fosfatázy je až 150 U / l. Aktivní růst plodu od 20. týdne do okamžiku narození způsobuje zvýšení trávení enzymu. Úroveň alkalické fosfatázy se mění s příjmem velkých dávek kyseliny askorbové, antibakteriálními léky s nedostatkem vápníku a fosforu.

Norm

Přípustné indexy hlavních důležitých enzymů jsou uvedeny v tabulce.

Zvýšené jaterní enzymy v krvi: příčiny a léčba

Játra jsou jednou z největších žláz v lidském těle. Podílí se na metabolických procesech, čistí krev z toxických a toxických látek, kontroluje řadu biochemických procesů. Většina těchto změn je způsobena enzymy syntetizovanými samotnou žlázou.

Jaterní enzymy (enzymy) udržují stálost v těle a působí pro lidi nenápadně. Při vývoji patologických stavů se hladina jaterních enzymů mění více či méně, což je důležitý rys a používá se v diferenciální diagnostice.

Skupiny enzymů

Na základě vlastností syntézy a působení jsou všechny jaterní enzymy rozděleny do několika skupin:

 1. Indikátor. Tyto enzymy ukazují přítomnost orgánové patologie ve formě destrukce jejích buněk. Patří mezi AST (aspartát aminotransferáza), ALT (alanin aminotransferáza), GMT (gama-glutamyl-transferázy), GDH (glumatatdegidrogenaza), LDH (laktát dehydrogenázy). První dva enzymy se nejčastěji používají pro diagnostické procesy.
 2. Secretory (cholinesteráza, protrombináza). Účast na podpoře práce koagulovaného krevního systému.
 3. Vylučovací látka (reprezentativní - alkalická fosfatáza). Je součástí součástí žluči. Během výzkumu tento enzym ukazuje práci biliárního systému.

ALT a AST

Jedná se o mikrozomální enzymy jater, jejichž hladina kontroluje biochemickou analýzu krve. AST je endogenní enzym, který se produkuje uvnitř hepatocytů. Syntetizuje se a buňky jiných orgánů, ale v menším množství (srdce, mozek, ledviny, střevní trakt). Změna hladiny enzymu v krvi naznačuje vývoj onemocnění, a to i v případě, že viditelné příznaky stále chybí.

ALT se produkuje buňkami jater, srdečního svalu, ledvin (malé množství). Je stanovena krevní zkouškou paralelně s prvním enzymem. Důležitým diagnostickým bodem je objasnění poměru ALT a AST.

Důvody zvýšení

Zvýšení jaterních enzymů může být zanedbatelné, což vyplývá z užívání řady léků nebo z akumulace toxických látek v těle, nebo zřetelně se objevujících ve vývoji onemocnění.

Enzymy mohou být zvýšena o dlouhodobé léčbě léků proti bolesti, statiny (léky, které se používají k odvození „špatný“ cholesterol z těla), sulfonamidy, paracetamol. Mezi provokující faktory může patřit příjem alkoholických nápojů a zneužívání tučných potravin. To zahrnuje dlouhodobé používání bylinné medicíny (efedrinu, čapka bylinkovým senny a jsou schopny zvýšit úroveň jaterních enzymů ve vzorku krve).

Pokud se v krevní zkoušce jaterních enzymů zvyšují indexy, signalizují následující patologické stavy:

 • virový zánět jater (hepatitida);
 • cirhóza;
 • tukové jaterní hepatóza;
 • primární maligní nádor jater;
 • sekundární nádorové procesy s tvorbou metastáz v žláze;
 • zánět pankreatu;
 • infarkt myokardu;
 • infekční myokarditida;
 • srdeční selhání.

Známky zvyšující se hladiny enzymů

Takové projevy nemusí mít zrakové symptomy nebo být doprovázeny řadou stížností od pacienta:

 • snížení pracovní kapacity, stálé únavy;
 • syndrom bolesti břicha;
 • porušení chuti k jídlu;
 • svědění kůže;
 • ikterická sklera a kůže;
 • časté modřiny, krvácení z nosu.

Vylučovací a sekreční enzymy

Analýza krve pro enzymy znamená nejen hodnocení úrovně všech známých ALT a AST, ale i dalších enzymů. Důležitou diagnostickou hodnotou je alkalická fosfatáza, GGT. Úroveň těchto enzymů přesahuje normu pro patologie vylučovacího systému žluče, například při cholelitize, při nádorových procesech.

Společně s těmito enzymy se vyhodnotí hodnota bilirubinu, což je pigment žluči. Vyjasnění jeho čísel je důležité pro cholecystitidu, cholelitiázu, cirhózu, lambliu, nedostatek vitamínu B12, otravu alkoholickými nápoji, toxické látky.

Míra těhotenství

Během těhotenství dochází v těle ženy k řadě změn. Jeho orgány a systémy začínají pracovat pro dva, což se odráží nejen na celkovém stavu, ale také na laboratorních ukazatelích.

Úroveň ALT a AST během těhotenství je až 31 U / l. Pokud se toxokóza vyvíjí ve věku 28-32 týdnů po porodu dítěte, čísla se zvyšují. První dva trimestry mohou být doprovázeny mírným odchodem za přijatelné limity, což se nepovažuje za problém, protože zatížení jater během tohoto období se stane maximálním.

Indikátory GGT - až 36 U / l. Může se mírně zvýšit z 12 na 27 týdnů těhotenství, což je norma. Úroveň na pozadí zánětlivých procesů jater, patologie biliárního systému a gestační diabetes mellitus je značně zvýšena.

Norma alkalické fosfatázy je až 150 U / l. Aktivní růst plodu od 20. týdne do okamžiku narození způsobuje zvýšení trávení enzymu. Úroveň alkalické fosfatázy se mění s příjmem velkých dávek kyseliny askorbové, antibakteriálními léky s nedostatkem vápníku a fosforu.

Norm

Přípustné indexy hlavních důležitých enzymů jsou uvedeny v tabulce.

Tactics managementu pacienta

Při stanovení zvýšených jaterních enzymů lékař předepisuje řadu dalších vyšetření k objasnění stavu pacienta. Odborník okamžitě doporučuje, aby pacient začal léčbu opravou stravy. Cílem je snížit zátěž jater, snížit hladinu tukových usazenin, odstranit toxiny a toxiny.

Je důležité zvýšit množství zeleniny dodané do těla. Obzvláště užitečné jsou špenát, zelí, zelenina, salát, pampeliška zelená. Také je třeba zvýšit množství spotřebovaných produktů, které zahrnují antioxidanty (avokádo, ořechy).

Denní nabídka by měla obsahovat alespoň 50 gramů vlákniny, zejména vlákniny. Takové látky čistí tělo "špatného" cholesterolu a přispívají k normalizaci žlučového systému. Potraviny bohaté na vlákninu:

Léčba zahrnuje příjem dostatečného množství bílkovin, protože jsou to bílkovinné látky, které jsou považovány za nezbytný základ pro obnovu poškozených hepatocytů. Nicméně, kolik by mělo být přítomno v denní stravě, řekne to lékař. Je důležité nepoužívat příliš mnoho, aby nedošlo k přetížení jaterního mechanismu při zpracování bílkovin.

Vypijte spoustu čisté vody. Denně je třeba vypít až 2 litry tekutiny: na prázdný žaludek, před každým jídlem, před fyzickou aktivitou a po ní, před večerním odpočinkem.

Příjem bylin a přísad do potravin

Fytoterapie pozitivně ovlivňuje játra a snižuje patologické parametry enzymů. Léčba spočívá v použití čajů založených na složkách rostlin. Je důležité poradit se s lékařem o možnosti takových událostí.

Užitečné složky rostlin:

V potravinách je třeba přidat kurkum, který snižuje projevy zánětlivých procesů a česnek, který má protinádorový účinek. S povolením lékaře můžete použít doplňky stravy bohaté na antioxidanty.

Léčba nemocí

Pokud je při diagnostice zjištěn patologický proces, který je důvodem pro zvýšení jaterních enzymů, musí být léčen. Kvalifikovaný odborník vybere léčebný režim pro pacienta podle konkrétního klinického případu.

Enzymy jater hrají významnou roli v řadě procesů, které se vyskytují v lidském těle. Jejich diagnostickou hodnotou je schopnost identifikovat nemoci a patologické stavy v počátečních stádiích.

Játra jsou důležitým orgánem, blaho a zdraví člověka závisí na správném fungování jater. Enzymy jsou jaterní enzymy, které se účastní biochemických procesů v těle.

Toto tělo produkuje několik typů enzymů:

Koncentrace enzymů v krvi se mění, pokud:

 • dotyčný orgán je poškozen;
 • je patologický vývoj pozorován.

Biochemická analýza krve je jednou z nejúčinnějších metod diagnostiky onemocnění jater. Mnoho enzymů produkovaných tímto tělem vstupuje do krevního řečiště. U některých patologií klesá množství jednoho prvku v krevní plazmě a další - zvyšuje se.

Analýza krve v případě onemocnění jater pomáhá lékařům snižovat rozsah patologických stavů, v případě potřeby je pacientka podrobit dalšímu vyšetření, provést diagnózu. Metoda ukazuje koncentraci sérových enzymů v každé ze tří skupin:

 1. Secretory - někteří z nich se podílejí na procesu cholinesterázy a srážení krve. S patologiemi se jejich koncentrace snižuje.
 2. Vylučování vylučováno žlučí. V případě porušení v práci těla se jejich úroveň zvyšuje.
 3. Indikátor pracují intracelulární funkce jsou umístěny v mitochondriích (AST, GDH), cytosolu buněk (ALT, LDH, AST). Jejich koncentrace v krevním séru s poškozením jater se zvyšuje. Norma ALT je 5-43 E / l a AsAT - 5-40 E / l. Hodnota prvního ukazatele se může zvýšit o 20-100 nebo vícekrát s akutní parenchymální hepatitidou. Aktivita ASAT se mírně zvyšuje.

V krvi s onemocněním jater se koncentrace indikátorových enzymů zvyšuje:

Lékaři, kteří provádějí jaterní vyšetření, berou v úvahu ukazatele ALT a AST. Norma první:

V případě hepatitidy se koncentrace ALT dramaticky zvyšuje před nástupem příznaků. Proto vám včasné vyšetření umožňuje rychle začít léčbu.

Koncentrace této látky se zvyšuje s poškozením hepatocytů. Indikátory ALT a AST - metoda diagnostiky, která se nazývá koeficient de Ritis (DRr). Lékaři určují svůj poměr pro výběr účinného léčebného režimu. ALT až AST by mělo být obvykle 1: 3.

Pokud po vyhodnocení výsledků krevních testů AST a ALT není možné provést přesnou diagnózu, provedou se další testy, aby se zjistila játra. Chcete-li to provést, určete koncentraci:

Obvykle jsou hodnoty GGT až 38 U / L (u žen) a až 55 U / L (u mužů). Zvýšení koncentrace je více než 10krát pozorováno u diabetu a onemocnění žlučovodů. Norm Gldg - až do 3 U / l (u žen) a až do 4 U / l (u mužů). Koncentrace se zvyšuje s těžkou otravou, onkologií, infekčními procesy. Norma LDG je 140-350 U / l.

Alkalická fosfatáza (alkalická fosfatáza) se účastní procesu trávení, vylučuje se žlučí. Normálně je jeho koncentrace v krevním séru 30-90 U / l (u mužů může dosáhnout 120 U / l). S nárůstem intenzity metabolických procesů se hladina AP zvyšuje na 400 U / l.

Špatné krevní testy nejsou důvodem pro paniku. Lékař předepisuje léčbu po diagnóze, přičemž bere v úvahu rysy průběhu onemocnění a těla pacienta. Jedním z léků předepsaných pro normalizaci enzymů je Galsten. Neužívejte léky bez lékařského poradenství bez odborné péče. Lidové léky se používají na doporučení lékaře.

Transaminasy jsou mikrozomální enzymy, které jsou obsaženy ve všech buňkách a jsou nezbytné pro aminotransferázu. Díky nim se sloučeniny obsahující dusík vyměňují se sacharidy. Transamináza ALT je aktivní v játrech a AST je ve svalové tkáni. Zvýšení hladiny těchto látek v krvi se pozoruje při patologických stavech jater (virové hepatitidě) a infarktu myokardu.

U pacientů s hepatitidou nemusí mít pacient žloutenku, úroveň bilirubinu je normální, ale koncentrace transferáz se zvyšuje. To může znamenat následující patologie:

 • mechanická žloutenka;
 • nádorové procesy v játrech;
 • cholestáza;
 • akutní virové, toxické nebo chronické hepatitidy.

Vzhledem k úrovni infarktu myokardu aminotransaminaz po dobu několika dnů může zvýšit 20krát, a jejich koncentrace se nemění angínou. Počet aminotransaminaz krve může dočasně růst dny, rozsáhlém poranění svalů, myopatie, popálenin, myositidy, nemocí spojených s rozpadem červených krvinek.

Indikace DR (koeficient de Ritis) pomáhá při diagnostice následujících onemocnění:

 • virové hepatitidy - DR až do 1;
 • chronická hepatitida nebo dystrofie jater - DR 1 a vyšší;
 • alkoholické jaterní onemocnění (hepatitida, mastná degenerace nebo cirhóza) - DR 2 a vyšší a krevní albuminu na 35 g / l;
 • Infarkt myokardu - DR nad 1.3.

Diagnostika jaterní cirhózy a hepatitidy C zahrnuje biochemický krevní test. S jeho pomocí lékaři určují:

 • bilirubin;
 • koncentrace jaterních enzymů;
 • obsah syrovátkových proteinů.
 • bilirubin (1,7-17 μmol / l);
 • SDG (až 17 jednotek);
 • AST, ALT (až 40 jednotek);
 • fruktosu-1-fosfatoldalóza (až do 1 jednotky);
 • urokináza (až do 1 jednotky).

Bilirubin se zvyšuje s cirhózou. Zohledňují se tři ukazatele (měřené v μmol / l):

 • přímá frakce (norma - až 4,3);
 • nepřímý zlomek (norma je až 17,1);
 • součet zlomků (norma je až 20,5).

analýzu krve v jaterní cirhózy dále zahrnuje stanovení hladiny alkalické fosfatázy (norm. - až 140 jednotek), y-GGT (normu pro ženy - do 36 jednotek pro muže. -. do 61 ks), albumin (OK - 50 g / l). Doporučuje se provádět koagulogram (speciální test). Játra syntetizují velké množství bílkovin, které ovlivňují koagulaci krve. Pacienti, kteří jsou předisponováni k patologickým onemocněním jater, musíte vědět:

Normalizovat hladinu enzymů může eliminovat příčiny, které vedly ke zvýšení koncentrace prvků. Mohou být vyžadovány další testy na cirhózu a jiné patologické stavy. Jaké testy potřebujete projít, určí lékaře.

Kromě léčby léky se pacientům doporučuje upravit dietu:

 • vyloučit ze stravy slanou, mastnou, pikantní a uzenou;
 • vzdát se kávy a alkoholu;
 • nabídnout v menu mléčné výrobky a biopotraviny;
 • užívejte hepatoprotektory.

Včasné testy na rakovinu jater umožňují okamžitě zahájit léčbu.

V zanedbaném stavu může nemoc způsobit smrtelné následky. Když zjistíme příznaky cirhózy, neměli by se užívat samoléčba. Doporučuje se vyhledat lékařskou pomoc a předložit potřebné testy na rakovinu jater. Tento stav je v těhotenství nebezpečný. Během tohoto období by pacient měl být pod neustálým dohledem lékařů (vyšetření jater). Pokud je to nutné, budoucí matka bude muset lehnout, aby udržovala nebo provedla lékařský potrat.

Chráníte játra při užívání léků?

Naučte se pahýl pečene tím, že procházíte naše testy.

Pozor prosím! Informace zveřejněné na stránkách jsou pouze pro informační účely a nejsou doporučeními k použití. Nezapomeňte konzultovat s lékařem!

Co zvyšuje jaterní enzymy

Játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů člověka, který čistí tělo toxických látek a pomáhá procesu trávení. Ale zároveň je nenáročný, může odolat poměrně velkým nákladům a je schopen rychle se zotavit.

Zdraví jater ovlivňuje obecný stav člověka, jeho vzhled a dokonce i jeho psychiku. V každodenním životě je tento orgán vystaven vážným stresům, které ho poškozují ještě před vznikem jakýchkoli příznaků. Zvýšené jaterní enzymy poukazují pouze na přítomnost nadměrného zatížení této biochemické laboratoře lidského těla.

Důvody zvýšení

Malé zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi - poměrně častý jev. To může být důsledkem užívání léků nebo hromadění toxinů. Koneckonců, játra reaguje na stav životního prostředí a špatně kvalitní výrobky a na vodu. Pokud máte pocit nepohodlí v pravém horním kvadrantu, měli byste navštívit lékaře, abyste zjistili důvody. Výsledky enzymatických hepatických testů pomohou specialistům identifikovat možné nemoci. Zvýšená aktivita jaterních enzymů může naznačovat závažná onemocnění, například o hepatitidě.

Mnoho onemocnění může ovlivnit zvýšení jaterních enzymů. Po studiu a analýze příznaků a příznaků, které doprovázejí zvýšené hladiny enzymů, přijaté léky, specialisté budou schopni zjistit příčinu tohoto.

Často se zvyšuje důležitost ukazatelů jater v důsledku příjmu určitých léků. Například analgetika nebo statiny používané ke kontrole hladiny cholesterolu. Zneužívání alkoholu nebo obezita může také ovlivnit počet enzymů v krvi.

Nejčastějšími příčinami jsou samozřejmě tyto nebo jiné nemoci. Mezi nimi, hepatitida A, B a C, a srdeční selhání, cirhóza a rakovina jater a žlučníku mononukleóza zánět slinivky břišní a hypotyreózy, a mnoho dalších.

Identifikace jaterních enzymů v krvi

Skutečnost, že jaterní enzymy jsou zvýšené, se nejčastěji vyskytuje v preventivním krevním testu. V mnoha případech jde o dočasný mírný nárůst, který neznamená vážné problémy. Kromě toho je třeba si uvědomit, že norma může být u různých lidí poněkud odlišná a závisí na pohlaví, výšce a hmotnosti.

Významná odchylka od normy naznačuje zánět nebo zničení jaterních buněk, což způsobuje uvolňování určitých chemických látek do krve, mezi něž patří jaterní enzymy. Typický biochemický krevní test indikuje zvýšení hladiny určitého enzymu.

Nejčastějším zvýšením hladin enzymů v krvi je alaninaminotransferáza (ALT) a aspartátaminotransferáza (AST).

Alanin aminotransferáza je enzym, který podporuje tvorbu alaninu nezbytný pro tvorbu bílkovin v těle. V malých množstvích je ALT přítomna ve většině buněk těla. V případě poškození jater se jeho hladina výrazně zvyšuje. Může stanovit aktivitu zánětlivého procesu v játrech.

Aspartátaminotransferáza se podílí na metabolismu aminokyselin. Enzym je přítomen v nervové tkáni, kostních svalech, v tkáních srdce a ledvinách. Nejaktivnější je AST v játrech a úroveň hepatitidy C je diagnostikována podle jeho hladiny.

Při diagnostice onemocnění a hodnocení stupně zvýšení jaterních enzymů je důležité nejen to, aby se jednalo o indexy každého z nich, ale také o poměr aktivity ALT a AST.

Po poškození virových jater nebo nadměrné smrti červených krvinek se může zvýšit bilirubin, který je doprovázen žloutnutím kůže a oční sklerózy.

Pro kontrolu dalších enzymů, které mohou být potřebné k přesnějšímu určení příčin jakýchkoli změn, je nutné provést specifické vyšetření jater.

Léčba zvýšených hladin enzymů

Jakmile je hladina jaterních enzymů zvýšena kvůli zánětu nebo poškození, lékař se nejprve pokusí najít příčinu tohoto stavu, z něhož je třeba se zbavit. To znamená, že léčba není zaměřena na snížení hladiny enzymů v krvi samotné, ale na odstranění onemocnění, které způsobilo takovou reakci těla.

Nejčastěji se u takových onemocnění doporučuje výživa, která odstraňuje mastné, uzené, solené, pikantní. Spotřeba alkoholu, kávy a sycených nápojů je vyloučena. Měli byste jíst více biopotravin, mléčné výrobky.

Kromě léků, které přímo léčí onemocnění, také předepisují použití hepatoprotektorů. Tyto léky obnovují již poškozené jaterní buňky a chrání je před dalším poškozením. Kromě toho usnadňují práci tohoto těla a pomáhají vykonávat některé jeho funkce. Ale nezapomeňte, že by nějaké drogy měly jmenovat specialisty. Existují případy, kdy samoléčba a užívání léků na čištění jater vedou k opakovaným následkům.

Enzymy jater: co existuje, jak je naznačeno jejich zvýšeným počtem, jak se ho zbavit

Játra jsou důležitým orgánem, na jehož práci závisí celkový stav člověka, protože se účastní všech druhů metabolismu a vykonává mnoho různých funkcí. Produkuje řadu enzymů, které se běžně nazývají enzymy.

Důležitou roli hrají biochemické procesy, které probíhají v těle.

Co jsou jaterní enzymy?

Protože tělo provádí mnoho různých funkcí, enzymy jsou rozděleny do několika skupin:

 • Sekreční vliv na proces koagulace krve a při selhání hepatobiliárního systému se hladina těchto enzymů snižuje;
 • Indikátor (AST, ALT, LDH) se nachází uvnitř buněk a při onemocněních jater se vylučují a jejich hladina v krvi se zvyšuje;
 • Vylučovací formy se tvoří a vylučují spolu s žlučou. Když dojde k výtoku žluči, jejich počet se zvětší.

K diagnostice problémů v činnosti hepatobiliárního systému se ve většině případů zaměřuje na indikátory AST, ALT, GGT, LDH a alkalické fáze. V první řadě je důležité provést biochemickou analýzu žen, které jsou schopny sledovat své vlastní zdraví a stav plodu, aby bylo možné rychle identifikovat možné patologické stavy.

Metabolické procesy v těle jsou způsobeny enzymy, z nichž většina je citlivá na štěpení. Některé z nich vyčnívají společně s žluč.

Různé laboratorní testy umožňují stanovení různých typů jaterních enzymů v krvi.

Přiřaďte je v takových případech:

 • Nástup příznaků onemocnění orgánů, například bolesti nebo tíže na pravé straně pod žebry, zožltnutí kůže, zvýšená teplota a nevolnost;
 • Sledování průběhu existujících onemocnění, například je nutné pravidelně odebírat vzorky pro hepatitidu A, B a C a dokonce i se stonem žluči;
 • Při dlouhodobém užívání léků, které mohou poškodit tělo;
 • Zneužívání alkoholických nápojů.

Pro diagnostiku nemocí se používá poměr AST (norma - 10-30 U / l) a ALT (norma - 10-40 U / l). Takže první enzym je v myokardu, svalstvo kostry a ledviny, ale druhé pouze v játrech.

Existuje několik možností pro poměr ALT a AST:

 • Je-li index 1, pak to znamená přítomnost akutní hepatitidy;
 • Více než 2, pak je osoba diagnostikována alkoholickým onemocněním;
 • Pokud je AST více než ALT, můžeme mluvit o přítomnosti cirhózy.

Zvýšení aktivity těchto jaterních enzymů v krvi naznačuje, že osoba má nekrózu hepatocytů, mechanickou žloutenku a mastnou degeneraci. Pokud je aktivita naopak snížena, pak to znamená rozsáhlou nekrózu a cirhózu.

Přesto je třeba říci, že parametry AST a ALT se zvyšují s prodlouženým užíváním antikoagulancií, barbiturátů, hormonální antikoncepce, vitaminu C, morfinu a dalších léků. Snížení je pozorováno během těhotenství.

Vedle hlavních enzymů AST a ALT odhalují další:

 • GGT je norma až do 40 U / l. Tento druh enzymů je nejen v játrech, ale také v ledvinách, slinivce a stěnách žlučovodů. Nejcitlivější je tento ukazatel pro ženy v situaci a pro děti. Zvýšení GGT je pozorováno, pokud osoba má hepatitidu, cirhózu, otok, intoxikaci alkoholem, cholangitidu a mechanickou žloutenku. Aktivita se s cirhózou snižuje. Za zmínku stojí, že GGT je vysoce citlivý na toxické látky;
 • APF je indikátorem v normě až do 270 U / l. Existují takové enzymy nejen v játrech. Takže obsahují kostní tkáň, stěny žlučovodů a ledviny. Proveďte tuto analýzu v případě, že došlo k porušení v hepatobiliárním systému. AFP se zvyšuje s cholestázou, hepatitidou, biliární cirhózou a mechanickou žloutenkou. Při použití glukokortikosteroidů se indikátor snižuje;
 • LDG - rychlost je normální až 250 U / l. Jsou v játrech a také obsahují myokard, erytrocyty a kosterní svalstvo. Zvýšené ukazatele, pokud se zjistí akutní hepatitida, mechanická žloutenka, nádory, těhotenství a zvýšená fyzická námaha.

Co když jsou játrové enzymy v krvi zvýšeny?

Játra plní mnoho různých funkcí, které odstraňují toxiny z těla, ale jsou vystaveny silnému zatížení, což způsobuje značné škody. Zvýšená hladina enzymů je příznakem vážného zatížení jater.

Chcete-li jej snížit, někdy stačí provést změny ve své stravě:

 • Zahrňte ve svém menu zelenou zeleninu, která je bohatá na vitamíny, minerály a živiny. Pomáhají snížit hladinu tuku v těle;
 • Se zvýšenou aktivitou enzymů v krvi se doporučuje zahrnout do menu více potravin, které obsahují mnoho antioxidantů, například špenát, avokádo, vlašské ořechy atd.;
 • Chcete-li zmírnit zánět jater, jíst potraviny, které obsahují omega-3 mastné kyseliny;
 • Denní strava by měla obsahovat 35-50 g vlákniny, což snižuje vstřebávání cholesterolu a zvyšuje produkci žluči, což je důležité pro trávení tuků. Tam je v obilovinách, luštěniny, obiloviny, ořechy a jiné produkty;
 • Se zvýšenou aktivitou enzymů se doporučuje přidávat česnek a kurkuma do nádob. První koření snižuje riziko rakoviny a onemocnění srdce a také posiluje imunitní systém. Pokud jde o kurkuma, má protizánětlivý účinek;
 • Zahrnout v nabídce by měly být produkty a šťávy, bohaté na kyselinu askorbovou, protože přispívají k opravě tkání a hojení ran;
 • Křemíková zelenina se doporučuje, protože normalizuje hladinu enzymů v krvi, například zelí, křen a ředkvičku;
 • Pro obnovení poškozených buněk se doporučuje zvýšit množství konzumovaných bílkovin, ale je důležité, aby nebyly přeháněny, protože takové přetížení může zvýšit počet enzymů v krvi;
 • Je nutné vypít hodně vody, což umožní tělu zbavit se veškerého přebytku. Denní sazba je 8-10 st. Pite bezprostředně po probuzení, před hlavními jídly a před spaním;
 • Pokud byla podána krev a byly zjištěny zvýšené hladiny enzymů, měly by být vyloučeny škodlivé produkty. Patří mezi ně tučné, smažené, slané, sladké a uzené jídlo a také alkohol.

Pokud je zvýšení hladiny enzymů důsledkem zánětu nebo poškození, pak je je třeba snížit, je nutné správně určit příčinu vzniku tohoto stavu a provést vhodnou léčbu.

Jak snížit hladinu enzymů

V lidové medicíně, aby byla krev čistá, snížila aktivita enzymů a zlepšila výkonnost jater, doporučuje se pít bylinné dávky, jejichž dávkování by měl stanovit lékař.

Užitečné rostliny jsou:

 1. Mlít bodlák. Doporučuje se u nemocí, které vznikají v důsledku zneužívání alkoholu, hepatitidy a cirhózy. Povolené množství není vyšší než 480 mg denně;
 2. Astragalus. Pijte tinkturu 3-4krát denně a dávka je 200-500 mg;
 3. Kořeny pampelišky. Chcete-li snížit aktivitu enzymů, množství špatného cholesterolu a zátěž v játrech, musíte vypít den po dobu 2-4. tinktury, pro kterou se získá 2-4 g suroviny;
 4. Poplatky. V lékárnách jsou k dispozici různé poplatky, které mohou vyčistit krev a zlepšit fungování orgánu. Existují kombinace určené pro detoxikaci a regeneraci a musí obsahovat kořen pampelišky nebo bodláku.

Pokud se játra nedaří zvládnout svou práci a zjistí zvýšenou aktivitu enzymů, doporučuje se, aby se potravinové doplňky užívaly s antioxidanty, které by měly být zvoleny společně s lékařem.

Užitečná je kyselina alfa-lipoová, která je důležitá pro metabolismus cukru, a také snižuje riziko alkoholové hepatózy.

Obvykle je předepsána na 100 mg třikrát denně. N-acetylcystein je důležitý pro vývoj hlavního antioxidantu v lidském těle.

Ve většině případů je 200-250 mg 2krát předepsáno při klepání. Zřídka, ale stále existují případy, kdy acetylcystein zvyšuje hladinu enzymů.

Teď víte, že musíte pravidelně dávat krev, abyste zkontrolovali hladinu enzymové aktivity. Pamatujte na pravidla výživy a další doporučení, která pomohou normalizovat hladinu enzymů.

Zvýšená aktivita příznaků jaterních enzymů

Jaterní transaminázy - co to je? Příčiny zvýšené hladiny enzymu

Mírně nadhodnocené jaterní transaminázy - poměrně častý fenomén. Přijetí léků, kontaminovaného prostředí, potravin nasycených dusičnanů, pesticidů a trans-tuků nemůže ovlivnit normální fungování orgánů. Proto existují odchylky od normy jaterních indexů. Když člověk cítí, že bolest a nepohodlí v oblasti jater překračují přípustnou hranici, pak je to nesporný důvod pro vyjasnění důvodů tohoto chování těla.

Úloha hepatálních transamináz v lidském těle

Transaminázy jsou speciální enzymy (bílkoviny), které hrají důležitou roli v procesu transaminace. Tento termín se týká přenosu aminoskupiny z molekuly aminokyseliny na molekulu keto-kyseliny bez tvorby amoniaku. Jednoduše řečeno, jedná se o bílkoviny, které zajišťují metabolismus uvnitř buňky. Jejich zvýšení vždy indikuje přítomnost problémů se zdravím vnitřních orgánů.

Samotný název "transaminázy" již dávno zastaral a "aminotransferáza" ji nahradila. Nicméně v praxi je zastaralý termín lépe zakořeněný a aktivněji používaný lékařem, než jít s krokem s dobami.

V lékařské praxi existují obvykle dvě skupiny jaterních transamináz:

 1. ALT je glutamát-pyruvát-transamináza (alaninaminotransferáza). Tento enzym se nachází v mnoha buňkách vnitřních orgánů: játra, plíce, mozek, ledviny, pankreas a další. Obvykle je podíl ALT v krvi malý. U onemocnění jater se však jeho koncentrace výrazně zvyšuje.
 2. AST - glutamát-oxaloacetát-transamináza (aspartátaminotransferáza). Enzým ACT je obsažen v buňkách myokardu, ledvin, pankreatu, v plicích atd. Nejvyšší koncentrace je pozorována v játrech. Proto jsou pro diagnózu hepatitidy C klíčové indexy proteinu ACT.

Důvody pro zvýšení hladiny jaterních transamináz

Ukazatele transamináz po celou dobu života se aktivně zvedají a normalizují. To může záviset na obrazu a podmínkách života, věku, pohlaví, tělesné hmotnosti a, co je nejdůležitější, na zdravotním stavu. Existuje řada onemocnění, které vyvolávají nárůst aktivní tvorby enzymů ALT a AST:

 • Alkoholická toxická hepatitida (ABP - alkoholické jaterní onemocnění, difúzní zánětlivý proces jater).
 • Virové hepatitidy A, B, C, D a E.
 • Cirhóza jater. Rekonstrukce struktury jater, úmrtí hepatocytů, náhrada normálních tkání za vláknité těsnění a uzly způsobené působením škodlivých faktorů.
 • Steam (revmatoidní). Zánět jater na pozadí akumulace tukové tkáně, následované degenerací.
 • Účinky toxinů a drog.
 • Autoimunitní hepatitida. Chronický zánětlivý proces v játrech, který má neznámou povahu.
 • Hemochromatóza (bronzová cukrovka nebo cirhóza pigmentu). Nemoc zděděný charakter, vyjádřený v porušování metabolických procesů železa a nadměrné akumulace v buňkách.
 • Nedostatek α1-antitrypsinu. Genetické onemocnění, při kterém dochází k selhání při produkci a nadměrné akumulaci proteinu α1-antitrypsinu v játrech.
 • Nemoc Wilson - Konovalov. Dědičné dědičné onemocnění, které se projevuje nadměrnou akumulací mědi v játrech a nemožností jeho vylučování z těla.

Normy ALT a AST v krvi

Pro stanovení hladiny těchto enzymů se používá biochemická analýza žilní krve. Pro získání nejpřesnějších výsledků se sběr krve provádí ráno na prázdném žaludku. Před analýzou by se člověk neměl stravovat po dobu 8 hodin. Norma pro pohlaví a věk se zpravidla liší:

 • u žen by hladina ALT a AST neměla překročit 31 U / l;
 • u mužů by hladina ALT měla být až 45 U / L a AST - až 47 U / L;
 • pro děti: ALT - až 50 U / L, AST - až 55 U / l.

De Ritis koeficient

Italský vědec Fernando de Ritis měl velký význam při studiu jaterních enzymů. Jeho studie ukázaly, že nejen jednotlivé ukazatele značek ALT a AST mají důležitý diagnostický význam, ale také jejich korelaci. Vědec vyvinul vzorec, kterým se vypočítává koeficient určující typ onemocnění:

kde k je koeficient. de Ritis;

Četné studie ukázaly, že vzorec může sloužit jako důležitý prvek diagnózy, ale pouze v případě, že hodnoty jejích značkovadel překračují meze normy:

 1. pokud hodnota koeficientu de Ritis je menší než jedna (k 1) - je vlastní skupině virové hepatitidy;
 2. pokud je podezření na k≥1 - chronická hepatitida a dystrofická jaterní onemocnění;
 3. pokud k≥2 - je charakterizováno alkoholickým poškozením jater.

Jak snížit hodnoty ALT a AST?

Vzhledem k tomu, zvýšení výkonu enzymů alaninaminotransferázy a aspartátaminotransferázy je způsobena ve většině případů, některá onemocnění, řešením je úplné vyléčení nemoci. Proto se neptejte "jak snížit indikátory", protože budou převzít normální hodnoty, když bude odstraněna příčina jejich nárůstu.

Důležitá součást šťastného a dlouhého života je pozornost a pozornost věnovaná vašemu zdraví. Při prvním příznaku a podezření se poraďte se specialistou. Nechte podezření a je nepotvrzený a čas strávený, ale budete si jisti, že ve vašem těle vládne řádek a stabilita.

Kdo říkal, že je těžké léčit játra?

 • Vy jste trýzniví pocit těžkosti a tupé bolesti na pravé straně.
 • A nepříjemná vůně z úst nepřidá důvěru.
 • A je trochu hanebné, jestli vaše játra stále způsobují poruchy trávení.
 • Kromě toho jsou léky doporučované lékaři z nějakého důvodu ve vašem případě neúčinné.

Existuje účinný lék na onemocnění jater. Sledujte odkaz a zjistěte, jak Olga Krichevskaya uzdravila a vyčistila játra za 2 týdny!

Co zvyšuje jaterní enzymy

Játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů člověka, který čistí tělo toxických látek a pomáhá procesu trávení. Ale zároveň je nenáročný, může odolat poměrně velkým nákladům a je schopen rychle se zotavit.

Zdraví jater ovlivňuje obecný stav člověka, jeho vzhled a dokonce i jeho psychiku. V každodenním životě je tento orgán vystaven vážným stresům, které ho poškozují ještě před vznikem jakýchkoli příznaků. Zvýšené jaterní enzymy poukazují pouze na přítomnost nadměrného zatížení této biochemické laboratoře lidského těla.

Důvody zvýšení

Malé zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi - poměrně častý jev. To může být důsledkem užívání léků nebo hromadění toxinů. Koneckonců, játra reaguje na stav životního prostředí a špatně kvalitní výrobky a na vodu. Pokud máte pocit nepohodlí v pravém horním kvadrantu, měli byste navštívit lékaře, abyste zjistili důvody. Výsledky enzymatických hepatických testů pomohou specialistům identifikovat možné nemoci. Zvýšená aktivita jaterních enzymů může naznačovat závažná onemocnění, například o hepatitidě.

Mnoho onemocnění může ovlivnit zvýšení jaterních enzymů. Po studiu a analýze příznaků a příznaků, které doprovázejí zvýšené hladiny enzymů, přijaté léky, specialisté budou schopni zjistit příčinu tohoto.

Často se zvyšuje důležitost ukazatelů jater v důsledku příjmu určitých léků. Například analgetika nebo statiny používané ke kontrole hladiny cholesterolu. Zneužívání alkoholu nebo obezita může také ovlivnit počet enzymů v krvi.

Nejčastějšími příčinami jsou samozřejmě tyto nebo jiné nemoci. Mezi nimi, hepatitida A, B a C, a srdeční selhání, cirhóza a rakovina jater a žlučníku mononukleóza zánět slinivky břišní a hypotyreózy, a mnoho dalších.

Identifikace jaterních enzymů v krvi

Skutečnost, že jaterní enzymy jsou zvýšené, se nejčastěji vyskytuje v preventivním krevním testu. V mnoha případech jde o dočasný mírný nárůst, který neznamená vážné problémy. Kromě toho je třeba si uvědomit, že norma může být u různých lidí poněkud odlišná a závisí na pohlaví, výšce a hmotnosti.

Významné odchylky od normy uvedené zánětu nebo zničení jaterních buněk, které spouští uvolňování v krvi určitých chemických látek, mezi nimi jaterních enzymů. Typický biochemický krevní test indikuje zvýšení hladiny určitého enzymu.

Nejčastějším zvýšením hladin enzymů v krvi je alaninaminotransferáza (ALT) a aspartátaminotransferáza (AST).

Alanin aminotransferáza je enzym, který podporuje tvorbu alaninu nezbytný pro tvorbu bílkovin v těle. V malých množstvích je ALT přítomna ve většině buněk těla. V případě poškození jater se jeho hladina výrazně zvyšuje. Může stanovit aktivitu zánětlivého procesu v játrech.

Aspartátaminotransferáza se podílí na metabolismu aminokyselin. Enzym je přítomen v nervové tkáni, kostních svalech, v tkáních srdce a ledvinách. Nejaktivnější je AST v játrech a úroveň hepatitidy C je diagnostikována podle jeho hladiny.

Při diagnostice onemocnění a hodnocení stupně zvýšení jaterních enzymů je důležité nejen to, aby se jednalo o indexy každého z nich, ale také o poměr aktivity ALT a AST.

Po poškození virových jater nebo nadměrné smrti červených krvinek se může zvýšit bilirubin, který je doprovázen žloutnutím kůže a oční sklerózy.

Pro kontrolu dalších enzymů, které mohou být potřebné k přesnějšímu určení příčin jakýchkoli změn, je nutné provést specifické vyšetření jater.

Léčba zvýšených hladin enzymů

Jakmile je hladina jaterních enzymů zvýšena kvůli zánětu nebo poškození, lékař se nejprve pokusí najít příčinu tohoto stavu, z něhož je třeba se zbavit. To znamená, že léčba není zaměřena na snížení hladiny enzymů v krvi samotné, ale na odstranění onemocnění, které způsobilo takovou reakci těla.

Nejčastěji se u takových onemocnění doporučuje výživa, která odstraňuje mastné, uzené, solené, pikantní. Doporučujeme také vyloučit použití alkoholu, kávy a nápojů sýrající se oxidem uhličitým. Měli byste jíst více biopotravin, mléčné výrobky.

Kromě léků, které přímo léčí onemocnění, také předepisují použití hepatoprotektorů. Tyto léky obnovují již poškozené jaterní buňky a chrání je před dalším poškozením. Kromě toho usnadňují práci tohoto těla a pomáhají vykonávat některé jeho funkce. Ale nezapomeňte, že by nějaké drogy měly jmenovat specialisty. Existují případy, kdy samoléčba a užívání léků na čištění jater vedou k opakovaným následkům.

Co jsou jaterní enzymy, jejich diagnostická hodnota a normální indexy?

Chcete-li obnovit funkci jater, stačí...

Poměr ALT. AST = 1 (hladina alaninaminotransferázy je vyšší nebo rovna aspartátaminotransferázě) indikuje akutní hepatitidu. Pokud ALT. AST je vyšší než 2,1, pak takový poměr označuje alkoholické onemocnění. Poměr AST. ALT vyšší než 1 (AST překračuje ALT) naznačuje cirhózu.

Zvýšená aktivita AST a ALT nastává při nekróze hepatocytů jakékoli etiologie, mechanické žloutenky, degenerace mastných kyselin. Snížená aktivita je charakteristická pro rozsáhlou nekrózu, cirhózu.

Navíc tyto enzymy pro játra hrají důležitou roli při určování hepatotoxicity léků. Tak, AST a ALT zvyšuje při dlouhodobém užívání antikoagulancií, barbituráty, hormonální antikoncepce, protivoepileptichskih přípravky, kyselina askorbová, kodeinu, morfinu, erytromycin, gentamicin, linkomycinu. Snížení aktivity je pozorováno během těhotenství.

Jaké jaterní testy existují?

Kromě hlavních hodnot AST a ALT se určuje hladina GGT, APF, LDH.

Norma GGT je až 40 U / l. GMT je nalezen ve velkém množství, než jsou hlavním orgánem, ledviny, slinivky břišní, žlučových cest stěn. Definice GGT je obzvláště citlivý test v těhotenství a u dětí. Zvýšení GGT aktivity pozorována hepatitida, cirhóza, nádorů cholestáza, intoxikace alkoholem, obstrukcí, cholangitis.

Dynamika ALT, AST, GGT, AFP, v závislosti na věku

Snížená aktivita GGT - s dekompenzovanou cirhózou. GGT je vysoce citlivý indikátor, zejména při vystavení toxickým účinkům. Pokud jsou hladiny analýzy a aminotransferázy normální, pak se hodnoty GGT zvýší.

Norma alkalické fosfatázy je až 270 U / l. To se také vyskytuje v kostní tkáni, stěnách žlučovodů, ledvinách. Analýza je provedena, když jsou narušeny funkce hepatobiliárního systému.

Mnoho našich čtenářů pro léčbu a čištění jater aktivně používá široce známou metodu založenou na přírodních složkách, objevenou Elenou Malyshevou. Doporučujeme vám, abyste si je přečetli.

Zvýšení indexu nastává u cholestázy, mechanické žloutenky, biliární cirhózy, hepatitidy. Zvýšení těhotenství (ve třetím trimestru) s použitím hepatotoxických léků. Pokud provedete analýzu a hladina AF je nízká, znamená to použití glukokortikosteroidů.

Norma laktátdehydrogenázy je až 250 U / l. Existuje několik LDH, protože LDH 1-2 je v myokardu a erytrocytech, LDH 5 je v játrech, LDH je 4-5 v kosterním svalstvu. Při dysfunkci hepatobiliárního systému proveďte analýzu LDH 5. Zvýšení aktivity je pozorováno u akutní hepatitidy, mechanické žloutenky, nádorů. Také dochází k nárůstu aktivity během těhotenství, masivních fyzických cvičení.

Závěr

Nejvíce indikátorem onemocnění hepatobiliární zóny tam aminotransferáza, ale je důležité stanovit biochemickou analýzu je například alkalická fosfatáza, laktát dehydrogenázy, gama-glutamyl.

Změny ukazatelů by měly být monitorovány během těhotenství. Norma v tomto případě naznačuje zvýšený výsledek, neboť některé ukazatele klesají. Během těhotenství je třeba, aby žena byla vyšetřována několikrát v trimestru.

Chcete-li rozpoznat patologii, musíte vědět, co je normou v enzymu. To má velkou diagnostickou hodnotu.