V očích byla krev s hepatitidou

Symptomy

Krvácení v oku je kolektivní koncept, který je charakterizován pronikáním krve z cévní lůžka do tkání, prostředí a skořápky oka, kde by norma neměla mít žádnou krev. Tento stav má celou řadu důvodů, často je příčinou traumatu oka, ale často jako spoušť působí jako onemocnění nebo konkrétního stavu těla, se stává, že příčinou krvácení v oku zůstává neznámý.

Největší význam při léčbě a možné následky krvácení do oka není způsoben, ale umístění odtoku krve, které tvoří základ pro klasifikaci:

 • Hemoragie pod spojivek (hypofagmus).
 • Krvácení v přední komoře oka (hypémy).
 • Krvácení ve sklovitém těle (hemophthalmus).
 • Krvácení v sítnici.

Každý z výše uvedených stavů vyžaduje samostatné přístupy v diagnostice, léčbě a může se vyskytovat jak jednotlivě, tak kolektivně v různých kombinacích.

Krvácení v žlučníku pod spojivek (hypofagma)

Giposfagma nebo krvácení v očním bělmu nebo subkonjunktivální krvácení - stav, kdy krev akumuluje mezi nejtenčí vnější oka (spojivky) a plášť tunica albuginea. Lidé se také často říká „praskla loď“, a je to pravda: příčinou je poškození drobných cév spojivky, a jejichž krev se vylévá. Ale důvody, které způsobily tento stav, jsou velmi rozmanité:

 1. Přímý traumatický účinek na oční bulu: šok, tření, náhlá změna barometrického tlaku, cizí tělesa, chemické účinky;
 2. Zvýšení arteriální a žilní tlak: hypertenzní krize, kýchání, kašel, fyzické přetížení, svahy, dušení, pokusy o doručení, napětí zácpa, zvracení, a dokonce i intenzivní pláč dítěte;
 3. Snížená srážení krve vrozené a získané hemofilie, použití léků antikoagulancii a inhibitory agregace trombocytů (aspirin, heparin, tiklid, dipyridamol, Plavix, atd.);
 4. Nemoci způsobené infekcí (hemoragická konjunktivitida, leptospiróza);
 5. Zvýšená křehkost cév: diabetes, aterosklerotické onemocnění, nedostatek vitamínů K a C, systémové onemocnění pojivové tkáně (autoimunitní vaskulitida, systémový lupus erythematodes)
 6. Stav po operaci na orgánech zraku.

Příznaky krvácení ve skléře se sníží na vizuální vadu ve formě krvavě červené skvrny na bílém pozadí. Zvláštností tohoto krvácení je, že v průběhu času nezmění jeho barvu jako modřinu (modřinu), ale ve svém vývoji se stává lehčí, dokud zcela nezmizí. Zřídka může být nepohodlí oka ve formě pocitu cizího těla, lehké svědění, které jsou spíše psychologického původu.

Léčba subkonjunktiválního krvácení obvykle neobsahuje žádné komplikace. Ve většině případů dochází k reverznímu vývoji bez použití léků.

K urychlení resorpce a omezení šíření krvácení však může pomoci:

 • Pokud se vám podaří zachytit okamžik vzniku krvácení pod spojivkou a zvyšuje „před“ velmi účinných vazokonstriktor očních kapek (VISINE, naftizin, oktyl, atd.), Které se zastaví vylití krve z cévního řečiště, které zastaví šíření krvácení;
 • Pro urychlení resorpce již vytvořeného krvácení jsou oční kapky jodidu draselného účinné.

Poté, co se objevily krvácení do očního bělma, tvořil i bez zjevného důvodu a řízení bez zánětu, zhoršené vidění, „letí“ a dalších symptomů, nevyžaduje vyšetření a léčbu u lékaře. V případě častého opakování komplikované nebo giposfagma může signalizovat vážná onemocnění, jak oko a tělo jako celek, který vyžaduje okamžité ošetření do zdravotnického zařízení pro diagnostiku onemocnění, způsobených a předepisování léčby.

Video: příčiny prasknutí cév v oku

Krvácení v přední komoře oka (hypém)

Přední komora se nazývá oblast mezi rohovky (průhledné konvexní „čočky“ z oka) a clony (disku s žáky ve středu, takže oči jedinečnou barvu) s objektivem (krystalické čočky za zornice). Za normálních okolností, tato oblast je zcela naplněna průhlednou kapalinou - přední komory vlhkosti, vzhled krve, ve kterých tzv hyphema nebo krvácení do přední komory oka.

Příčiny hypématu, i když zdánlivě absolutně nesouvisející, nesou ve své podstatě jeden a tentýž prvek - prasknutí plavidla. Podmíněně jsou rozděleny do tří skupin:

 1. Trauma - je nejčastější příčinou hyphema.
 1. penetrační trauma stane - poškození oka zprávou vnitřních obsahu oční bulvy a životního prostředí, jako je trauma často vyplývá z působení ostrých předmětů, alespoň z účinků tupými předměty;
 2. zranění není proniká - s vnějším integrity oka jsou zničeny jeho vnitřní strukturu, což vede k vylití krve v přední komory oka, jako je poranění je téměř vždy důsledkem tupými předměty;
 3. také ke skupině zranění lze přičíst a všechny typy operací na orgánech zraku, které mohou být doprovázeny hyphema.
 1. Nemoci oční bulvy, spojených s tvorbou nových, méně kvalitních cév uvnitř oka (neovaskularizace). Nově vytvořené nádoby mají strukturální vady, které způsobují jejich zvýšenou křehkost, a proto je odliv krve do přední komory oka spojen s malými nebo žádnými účinky. Mezi tyto nemoci patří:
 1. diabetická angiopatie (následkem diabetes mellitus);
 2. okluze retinálních žil;
 3. oddělení sítnice;
 4. intraokulární nádory;
 5. zánětlivých onemocnění vnitřních struktur oka.
 1. Nemoci těla jako celku:
 1. chronická intoxikace alkoholem a drogami;
 2. porucha srážení krve;
 3. onkologické onemocnění;
 4. systémových onemocnění pojivových tkání.

Hypheme, založený na hladině krev ve svislé poloze pacienta, je rozdělen do čtyř úrovní:

 • První vizuálně přední komora oka je obsazena nejvýše třetinou krve;
 • Druhá krev vyplňuje přední komůrku oka víc než polovinu;
 • 3. komora je naplněna krví více než ½, ale ne úplně;
 • 4. úplné naplnění přední komory oka "černým okem".

Přes zřejmou konvenčnost tohoto rozdělení je prakticky důležité pro volbu terapeutické taktiky a pro prognózu výsledku krvácení. Stupeň hypemie také určuje její příznaky a jejich závažnost:

 1. Vizuálně určená přítomnost krve v přední komoře oka;
 2. Pokles zrakové ostrosti, zejména v pozici na levé straně, až do okamžiku, kdy je zachován pouze pocit světla a nikoliv více (v 3. až 4. stupni);
 3. "Rozmazané vidění" postiženého oka;
 4. Strach z jasného světla (fotofobie);
 5. Někdy existuje pocit bolesti.

Diagnóza krvácení v přední komůrce oka při jmenování lékaře obvykle nezpůsobuje žádné závažné potíže a je založena na technicky jednoduchých manipulacích:

 • Vizuální kontrola;
 • Tonometrie - měření nitroočního tlaku;
 • Visometrie - stanovení zrakové ostrosti;
 • Biomikroskopie je instrumentální metodou s použitím speciálního očního mikroskopu.

projevy krvácení v přední komoře oka

léčba hyphema je vždy spojena s eliminace patologii to způsobilo - zrušení krevních ředění léků, proti-zánětlivých onemocnění oka, aby se zabránilo škodlivým návyky, udržuje elasticitu cévní stěny, a tak dále. Téměř vždy se malé množství krve v dutině za rohovkou vyřešit samostatně za použití 3% roztoku jodidu draselného a léky, které snižují nitrooční tlak.

 1. Neexistuje žádný účinek z použití léků (krev nevyrovná) do 10 dnů;
 2. Krev ztrácela plynulost - vznikla sraženina;
 3. Rohovka začala skvrnit krví;
 4. Intraokulární tlak neklesá na pozadí léčby.

V případě stažení z operace se mohou objevit závažné komplikace, jako je glaukom, uveitida, stejně jako výrazný pokles zrakové ostrosti, kvůli poklesu průhlednosti krve-zbarvené rohovky.

Video: Jak vypadá krvácení v přední komoře oka

Krvácení do sklivce (hemophthalmus)

Dutina zdravého oka je vyrobena z křišťálově čistého gelu, který se nazývá sklovité tělo. Toto vzdělávání má řadu důležitých funkcí, včetně světla z čočky na sítnici. Jedním z nejdůležitějších rysů sklivce je tedy jeho absolutní průhlednost, která se ztrácí, když do ní vstupují cizí látky, což zahrnuje i krev. Vstup krve do sklovitého těla se nazývá hemoftalmie.

Hlavním mechanismem pro vznik vnitřního krvácení v oku je odtok krve z cévní lůžka do sklivce.

K tomu slouží jako důvod takového krvácení mnoho patologií:

 • Diabetes mellitus s retinálními a vaskulárními lézemi oka;
 • Uzavření (trombóza) cév sítnice;
 • Běžná ateroskleróza zahrnující retinální cévy;
 • Hypertenze bez řádné léčby;
 • Vrozené malformace retinálních cév (mikroanalýzy);
 • Penetrující poškození oční bulvy (pokud jsou v očních membránách nespojitosti);
 • Kontuze oka (zvnějšku, dochází k zachování integrity oka);
 • Vysoký intrakraniální tlak (například s intracerebrálními krváceními, nádory mozku, kraniocerebrální trauma);
 • Nucený nárůst nitroděložního tlaku (nadměrná fyzická aktivita, kašel, kýchání, pokusy o porod, zvracení);
 • Nemoci krve (anémie, hemofilie, užívání léků, které snižují koagulaci krve, otoky krve);
 • Neoplazmy vnitřních struktur oka;
 • Autoimunitní onemocnění;
 • Oddělení sítnice často vede k hemoftalmii;
 • Vrozené nemoci (srpkovitá anémie, onemocnění Chriswick-Skepens a další).

Rovněž je třeba mít na paměti, že výrazná myopie (krátkozrakost) výrazně přispívá k rozvoji hemoftalmie.

Symptomy a typy hemophthalmie

Vnitřní prostředí oka neobsahuje nervové zakončení, takže oko v takové situaci nemůže pociťovat bolest, raspiranie, svědění nebo pocit cokoli při vývoji vnitřního krvácení v oku. Jediným příznakem je pokles vidění, někdy dokončení slepoty v těžkých případech. Stupeň poklesu vidění a znaky symptomatologie přímo závisí na množství krvácení, které je ve své masivitě rozděleno na:

projev srdečního krvácení

Celkový (úplný) hemophthalmus - sklovité tělo je naplněno krví více než 3/4, téměř vždy s výjimkou vzácných, podobný jev je pozorován v důsledku traumatu. Symptomy jsou charakterizovány téměř úplnou slepotou, zachovává se pouze pocit světla, člověk není schopen rozlišit předměty před sebou nebo se orientovat ve vesmíru;

 • Subtotální hemophthalmus - vnitřní prostor oka je naplněn krví od 1/3 do 3/4. Nejčastěji se vyskytuje u diabetické retinální vaskulární patologie, zatímco postižené oko může pouze rozlišovat obrysy objektů a siluety lidí;
 • Částečná hemophthalmie je oblast sklivce méně než třetina. Nejběžnější forma hemoftalmie je pozorována v důsledku arteriální hypertenze, poškození a oddělení sítnice a diabetes mellitus. To je ukázáno černými "mouchami", červeným proužkem nebo jen opar před očima.
 • Je třeba poznamenat, že krvácení ve sklovině velmi zřídka postihuje obě oči současně, tato patologie je charakterizována jednostranností.

  Diagnóza krvácení do sklivce je vystavena na základě anamnézy, biomikroskopie a ultrazvukových studií, které pomáhá určit příčiny, které vedly k hemophthalmus odhadnout objem a zvolit další zásady léčby.

  Navzdory tomu, že zpočátku taktika léčení této patologie nastávající a částečné hemophthalmus často vracet se bez léčby, ihned po nástupu příznaků je nutné a vyhledat odbornou lékařskou pomoc co nejdříve, protože včasná identifikace příčin krvácení může zachránit nejen zrak, ale i lidského života.

  Léčba a prevence

  K dnešnímu dni neexistují žádné konzervativní metody pro léčbu hemophthalmie s prokázanou účinností, existují však jasná doporučení pro prevenci opakovaných krvácení a časnou resorpci již existující:

  • Vyhněte se fyzické aktivitě;
  • Přibližujte se k posteli, zatímco hlava by měla být mírně nad tělem;
  • Aplikujte vitamín (C, PP, K, B) a léky, které posilují cévní stěnu;
  • Kvapky jodidu draselného se doporučují ve formě instilace a elektroforézy.

  Daleko od vždy konzervativní léčby vede k požadovanému účinku, pak je nutné provést operaci - vitrektomie - úplné nebo částečné odstranění sklivce. Indikace pro tuto operaci jsou:

  1. hemophthalmii v kombinaci se sepnutím sietnice nebo pokud není možné vyšetřit sítnici a není zjištěna příčina krvácení;
  2. Hemophthalmus není spojen s traumatem a současně se regrese nepozoruje po 2-3 měsících;
  3. absence pozitivní dynamiky po 2-3 týdnech po traumatu;
  4. hemophthalmos spojený s penetrační rány oka.

  V současné fázi vývoje medicíny vitrektomie se provádí ambulantně a nevyžaduje anestetický spánek, prováděnou mikro-řezem do velikosti 0,5 mm a bez stehů, který poskytuje rychlé a poměrně bezbolestný návrat až na uspokojivé úrovni.

  IV. Pokud biologická tekutina (krev) vstupuje do ústní dutiny

  Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace

  Státní rozpočet Vzdělávací instituce vyššího odborného vzdělávání

  Saratovská státní lékařská univerzita

  pojmenoval podle V. I. Razumovského »Ministerstva zdravotnictví

  Ruská federace

  (Státní zdravotní univerzita v Saratově Ministerstva zdravotnictví Ruské federace)

  Oddělení propaedeutika vnitřních nemocí

  ALGORITMU

  Manipulace "Léčba kůže a hlenu s přítomností krve na nich nebo jakékoli biologické tekutiny"

  Pro studenty oboru „Základy ošetřovatelství“ ve speciálních „Ošetřovatelství“ kvalifikace „bakalář“

  Účel: prevence infekce HIV, viru hepatitidy B.

  Indikace: získání biologické tekutiny na kůži a sliznicích.

  Vybavení: Souprava při haváriích: 33% roztok sulfatsil sodného (Albucidum), 70% ethanolu, vzorek manganistan draselný 50 mg-5 ks, tříděné kapacity na 500 ml sterilní vody pro zředění manganistanu draselného, ​​skleněné tyčinky, 5% roztokem alkoholu jodu, gumy prstů 1-2 kusů na zaměstnance modální skříně, sterilní pipety - 2 ks, sterilní gázou 1UP; Sterilní gáza plesy, sterilním obvazem - 1 ks 2 ks náplast baktericidní, dezinfekční kontejner.

  I. Když biologická tekutina (krev) vstoupí do nechráněné pokožky rukou

  1. Okamžitě ošetřete ruce tampónem navlhčeným v 70% ethanolu.

  2. Tampon by měl být ponořen do nádoby s dezinfekčním prostředkem.

  3. Umyjte si ruce dvakrát teplou tekoucí vodou a mýdlem.

  4. Znovu ošetřete ruce 70% ethanolem.

  II. Pokud biologická tekutina (krev) vstoupí do očí

  1. Umyjte oči velkým množstvím tekoucí vody.

  2. Očistěte 0,05% roztok manganistanu draselného ve sterilní pipetě do očí a vypláchněte je a po staletí provádějte blikající pohyby.

  3. Vypusťte oči sterilní tkání, od vnějšího rohu oka k nosu.

  4. Nastříkejte 1-2 kapky 33% roztoku sulfacyl-sodíku (albucid).

  5. Použité ošetřené předměty by měly být umístěny v kontejneru s dezinfekčním prostředkem.

  III. Pokud biologická tekutina (krev) vstoupí do nosu

  1. Nalévací kanálky opláchněte velkým množstvím tekoucí vody.

  2. Opláchněte 0,05% roztokem manganistanu draselného.

  3. Mokrý nos noste sterilní gázovou podložkou.

  4. Prokapávajte 3-4 kapky v obou nosních průchodech 33% roztokem sodné soli sulfacyl (albucid).

  5. Ponořte pipetu do nádoby s dezinfekčním prostředkem.

  IV. Pokud biologická tekutina (krev) vstupuje do ústní dutiny

  1. Vypláchněte ústa velkým množstvím tekoucí vody.

  2. Vypláchněte ústa 70% ethanolem nebo 0,05% roztokem manganistanu draselného.

  Poznámka: Vedoucí instituce a předseda komise pro nosokomiální infekce jsou okamžitě informováni o nehodě ao opatřeních přijatých v souvislosti s ní.

  1. Národní standard Ruské federace.

  "Technologie pro provádění jednoduchých lékařských služeb. Manipulace ošetřovatelské péče. " Standard byl vypracován Asociací zdravotních sester Ruska. Schváleno a uvedeno do platnosti na základě nařízení Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii. Datum představení je 2009-01-01.

  2. V.N. Oslopov, O.V. Theophany. Obecná péče o pacienty na terapeutické klinice. Třetí vydání je opraveno a doplněno. Učebnice pro střední školy. / Moskva. "GEOTAR-Media". 2007. 400 p.

  3. Základy ošetřovatelství: výukový program. pro chov. střední. prof. školení. Instituce.

  / AND. X. Abbyasov, S. I. Dvoinikov, JI.A. Karasev a kol.]; Ed. S.I. Dvoinikova. - M.: Vydavatelské centrum "Academy", 2007. - 336 p.

  4. Obukhovets TP, Černová OV Základy ošetřovatelství. Editor: Kabarukhin B.V. Vydavatel: Feniks, 2013.-768 s.

  5. Ostrovskaya I.V. Základy ošetřovatelství. Učebnice Grif MO RF.

  Vydavatel: GEOTAR-Media, 2013.-320 str.

  6. Kuleshova L.I., Pustovetova EV Základy ošetřovatelství. Průběh přednášek ošetřovatelské techniky. Editor: Morozov V.V. Vydavatel: Feniks, 2012.-733 с.

  7. Ostrovskaya I.V. Základy ošetřovatelství. Algoritmy manipulace. Učebnice Grif MO RF. Vydavatel: GEOTAR-Media, 2013.-160 s.

  8. Mukhina S.A. Praktický průvodce předmětem Základy ošetřovatelství. Učebnice Grif MO RF. Vydavatel: GEOTAR-Media, 2013.-512 s.

  asistent A.A. Ilyin

  (držení pozice) (podpis) (iniciály, příjmení)

  asistent L.S. Sulkovskaya

  (držení pozice) (podpis) (iniciály, příjmení)

  klinického pobytu M.S. Sinkeyev

  (držení pozice) (podpis) (iniciály, příjmení)

  Tento algoritmus byl diskutován a schválen na pedagogicko-metodické konferenci katedry propedeutiky vnitřních onemocnění.

  Protokol č. 9 ze dne 18. února 2012

  propaedeutika vnitřních nemocí

  Ph.D. Profesor Yu.I. Skvortsov

  Tento algoritmus je projednáván a schvalován metodickou radou odborného ošetřovatelství od 27. března 2012. Protokol č. 7.

  Proč je v oku krvácení. Co dělat, komu se má zabývat a jak se má léčit?

  Hemoragie se obvykle označuje jako nahromaděná krev, která opouští nádoby a vyplňuje dutinu oční bulvy a její tkáně. Krev v oku, co mám dělat? Správnou diagnózu stanoví odborníci - lékaři pracující v mikrochirurgii a oftalmologové. Krvácení do oka, jehož příčiny a léčba musí být provedeny včas, je rozdělena do několika typů.

  Zahrnují:

  • Hemophthalmus;
  • Hypheme;
  • Předretinální, subretinální a subkonjunktivální vliv, nazývaný hypofagmus.

  Primární známky tohoto jevu zahrnují kloubovou bolest hlavy a vzhled charakteristické skvrny, edém pod očima, který zhoršuje vidění.

  Tato patologie neovlivní vizi, ale sníží její závažnost. Výskyt komplikací je možný, pokud jsou oči pravidelně pokryté krví.

  Příčiny modřiny

  Mnoho lidí se zajímá o to, co způsobuje krvácení v oblasti očí. Často jsou brýle nahrazeny čočkami, který může být nesprávně vybrán, může způsobit tvorbu modřin. V takovém okamžiku dochází k mechanickému podráždění sliznice, objeví se odpovídající symptomy.

  Osoba má pocit písku v oku, ale malé nádoby jsou zraněny. Krvácení zmizí bez léčby, pokud nepoužíváte objektiv po určitou dobu, a poté zvolte vhodnou možnost, aby se fenomén znovu nezobrazoval.

  Během těhotenství je tělo ženy vystaveno těžkým nákladům, které mohou vést k roztržkám malých cév v očích. Časem zmizí bez zásahu specialistů. Proč to zaplaví, tlak nebo jiné faktory? Dělat sport a těžké fyzické práce může způsobit nepříjemný jev. Ke ztrátě netěsnosti je nutné snížit intenzitu zatížení těla.

  Při prodloužených a častých pohybech vzduchu dochází ke změnám v tlaku oka, což negativně ovlivňuje cévy. Jsou poškozené, což způsobuje krvácení, které trvá několik dní bez léčby.

  Dalším důvodem, proč jsou oči krvácely napjatý kašel způsobený infekcí nebo alergií. Malá červená tečka v oku zmizí s léčbou základního onemocnění.

  Krvácející oči mohou člověka vyděsit, ale měli byste se uklidnit a pochopit příčinu tohoto jevu. Ve většině případů je výskyt tohoto problému pozorován při poranění hlavy po úrazu hlavy a oblasti trupu.

  Hematom oka vzniká v důsledku prasknutí drobných kapilár, že není neobvyklé, když prudké výkyvy teplot, při nepříznivých povětrnostních podmínkách, chronický nedostatek spánku, přepětí pohled, špatné návyky, cizí těleso dostává nekontrolované a přijímacího zařízení, které ovlivňují krevní srážlivost.

  S jedním z těchto faktorů můžete vidět krevní sraženinu v oku.

  Tento seznam důvodů je připisován neškodným projevům, což naznačuje, že je nezbytné změnit způsob života. Pravidelné krevní plnění oka vede k rozvoji trombů v oblasti sítnice. Pokud problém potrvá déle, pak někteří z nich mohou užít jasně vyjádřené cévy v očích. Tento rozsudek je nesprávný.

  Pozor prosím! Zranění není jedinou příčinou krvácení do očí u dospělého. Nemoci a patologie orgánů mohou vést k tvorbě podlitin.

  Hlavní příčinou krvácení je porucha krevního oběhu a nízká hladina koagulace krve. V průběhu času ztrácejí nádoby pružnost a stávají se křehkými, tak krev spadne do očních sklírek. Léčba tohoto jevu je mnohem vyšší než u obvyklých modřin. Když oči kapat krev, to není neobvyklé, když komplikace diabetu, hypertenze, aterosklerózy a endarteritida.

  Takové potíže mohou být způsobeny zánětlivými procesy v oku.

  Při zánětech hlavního choroidu, duhovky, iritidy a uveitidy dochází k narušení krve a krev se objevuje v oku. Člověk s krátkozrakostí na očních kostech má praskliny, které vedou k tomu, že oko je pokryté krví. K tomu dochází po narození dítěte kvůli kašli a fyzické práci.

  Vzácné patologie přenášejí nádory jiné etiologie. Vedou k tomu, že krevní tlak, který vyvolává prasknutí cév, stoupá. Snížení počtu krevních destiček a výskytu anémie se staly jedním z mála důvodů, proč se oko zvětšilo krví.

  Vzhled takového problému v oční kouli by neměl zůstat bez povšimnutí. Doporučuje se okamžitě vyhledat odborníka, kteří si zvolí efektivní způsob léčby. V tomto případě lékař bere v úvahu všechny faktory, zejména velikost léze. Díky gravitaci je fenomén rozdělen na malé, střední a silné.

  Pozor prosím! Malé a středně krvácení může být léčena, a v případě, že se silnými otlaky ztrátu zraku, které v mnoha případech nelze vrátit.

  Symptomy

  Lokalizace krevních skupin je odlišná, hlavní oblasti poškození:

  • Svátost. Dutina objímky oka je naplněna krví kvůli kontusi oběžné dráhy oka, která vznikla v důsledku vaskulitidy nebo krevních onemocnění. Problém je doprovázen částečnou ztrátou vidění, řasou, posunem oka vpřed, omezenou pohyblivostí orgánu. Oči, krvavé, ukazují zlomeninu základny lebky, pokud se modřiny podobají tvaru sklenic.
  • Přední komora oka. S hypémem se vyvíjí červená barva s rovnými hranami. Krev se rozkládá na celou dutinu oční komory nebo pokrývá dno. Ztráta zraku se nedoporučuje a krevní úniky zmizí s časem.
  • Síťová sítnice. Akumulace krve vede k rozmazání obrysů objektů, což ztěžuje rozpoznání objektů. Fenomén postihující sítnici je doprovázen bolestí hlavy v oblasti chrámu zasaženého oka. Zároveň se před mými očima objeví krvavý závoj.
  • Tělo skloviny. Hemophthalm je hnědá forma, která se nachází za objektivem. To je způsobeno zraněním nádob, aniž by to ovlivnilo čočku. Při úplné hemophthalmii se ztrácí vidění. Částečná ztráta vidění je často způsobena odloučením sítnice nebo atrofií oční bulvy.

  Krvácení je pozorováno u tenkých a křehkých stěn očních cév, zatímco elasticita tkání je ztracena. Poranění na proteinu naznačuje jejich poškození.

  Krev v oku, jak se čistí

  Krvácení v oku je kolektivní koncept, který je charakterizován pronikáním krve z cévní lůžka do tkání, prostředí a skořápky oka, kde by norma neměla mít žádnou krev. Tento stav má celou řadu důvodů, často je příčinou traumatu oka, ale často jako spoušť působí jako onemocnění nebo konkrétního stavu těla, se stává, že příčinou krvácení v oku zůstává neznámý.

  Největší význam při léčbě a možné následky krvácení do oka není způsoben, ale umístění odtoku krve, které tvoří základ pro klasifikaci:

  • Hemoragie pod spojivek (hypofagmus).
  • Krvácení v přední komoře oka (hypémy).
  • Krvácení ve sklovitém těle (hemophthalmus).
  • Krvácení v sítnici.

  Každý z výše uvedených stavů vyžaduje samostatné přístupy v diagnostice, léčbě a může se vyskytovat jak jednotlivě, tak kolektivně v různých kombinacích.

  Giposfagma nebo krvácení v očním bělmu nebo subkonjunktivální krvácení - stav, kdy krev akumuluje mezi nejtenčí vnější oka (spojivky) a plášť tunica albuginea. Lidé se také často říká „praskla loď“, a je to pravda: příčinou je poškození drobných cév spojivky, a jejichž krev se vylévá. Ale důvody, které způsobily tento stav, jsou velmi rozmanité:

  Příznaky krvácení ve skléře se sníží na vizuální vadu ve formě krvavě červené skvrny na bílém pozadí. Zvláštností tohoto krvácení je, že v průběhu času nezmění jeho barvu jako modřinu (modřinu), ale ve svém vývoji se stává lehčí, dokud zcela nezmizí. Zřídka může být nepohodlí oka ve formě pocitu cizího těla, lehké svědění, které jsou spíše psychologického původu.

  Léčba subkonjunktiválního krvácení obvykle neobsahuje žádné komplikace. Ve většině případů dochází k reverznímu vývoji bez použití léků.

  K urychlení resorpce a omezení šíření krvácení však může pomoci:

  • Pokud se vám podaří zachytit okamžik vzniku krvácení pod spojivkou a zvyšuje „před“ velmi účinných vazokonstriktor očních kapek (VISINE, naftizin, oktyl, atd.), Které se zastaví vylití krve z cévního řečiště, které zastaví šíření krvácení;
  • Pro urychlení resorpce již vytvořeného krvácení jsou oční kapky jodidu draselného účinné.

  Poté, co se objevily krvácení do očního bělma, tvořil i bez zjevného důvodu a řízení bez zánětu, zhoršené vidění, „letí“ a dalších symptomů, nevyžaduje vyšetření a léčbu u lékaře. V případě častého opakování komplikované nebo giposfagma může signalizovat vážná onemocnění, jak oko a tělo jako celek, který vyžaduje okamžité ošetření do zdravotnického zařízení pro diagnostiku onemocnění, způsobených a předepisování léčby.

  Přední komora se nazývá oblast mezi rohovky (průhledné konvexní „čočky“ z oka) a clony (disku s žáky ve středu, takže oči jedinečnou barvu) s objektivem (krystalické čočky za zornice). Za normálních okolností, tato oblast je zcela naplněna průhlednou kapalinou - přední komory vlhkosti, vzhled krve, ve kterých tzv hyphema nebo krvácení do přední komory oka.

  Příčiny hypématu, i když zdánlivě absolutně nesouvisející, nesou ve své podstatě jeden a tentýž prvek - prasknutí plavidla. Podmíněně jsou rozděleny do tří skupin:

  1. Trauma - je nejčastější příčinou hyphema.
  1. penetrační trauma stane - poškození oka zprávou vnitřních obsahu oční bulvy a životního prostředí, jako je trauma často vyplývá z působení ostrých předmětů, alespoň z účinků tupými předměty;
  2. zranění není proniká - s vnějším integrity oka jsou zničeny jeho vnitřní strukturu, což vede k vylití krve v přední komory oka, jako je poranění je téměř vždy důsledkem tupými předměty;
  3. také ke skupině zranění lze přičíst a všechny typy operací na orgánech zraku, které mohou být doprovázeny hyphema.
  1. Nemoci oční bulvy, spojených s tvorbou nových, méně kvalitních cév uvnitř oka (neovaskularizace). Nově vytvořené nádoby mají strukturální vady, které způsobují jejich zvýšenou křehkost, a proto je odliv krve do přední komory oka spojen s malými nebo žádnými účinky. Mezi tyto nemoci patří:
  1. diabetická angiopatie (následkem diabetes mellitus);
  2. okluze retinálních žil;
  3. oddělení sítnice;
  4. intraokulární nádory;
  5. zánětlivých onemocnění vnitřních struktur oka.
  1. Nemoci těla jako celku:
  1. chronická intoxikace alkoholem a drogami;
  2. porucha srážení krve;
  3. onkologické onemocnění;
  4. systémových onemocnění pojivových tkání.

  Hypheme, založený na hladině krev ve svislé poloze pacienta, je rozdělen do čtyř úrovní:

  • První vizuálně přední komora oka je obsazena nejvýše třetinou krve;
  • Druhá krev vyplňuje přední komůrku oka víc než polovinu;
  • 3. komora je naplněna krví více než ½, ale ne úplně;
  • 4. úplné naplnění přední komory oka "černým okem".

  Přes zřejmou konvenčnost tohoto rozdělení je prakticky důležité pro volbu terapeutické taktiky a pro prognózu výsledku krvácení. Stupeň hypemie také určuje její příznaky a jejich závažnost:

  Diagnóza krvácení v přední komůrce oka při jmenování lékaře obvykle nezpůsobuje žádné závažné potíže a je založena na technicky jednoduchých manipulacích:

  • Vizuální kontrola;
  • Tonometrie - měření nitroočního tlaku;
  • Visometrie - stanovení zrakové ostrosti;
  • Biomikroskopie je instrumentální metodou s použitím speciálního očního mikroskopu.

  projevy krvácení v přední komoře oka

  léčba hyphema je vždy spojena s eliminace patologii to způsobilo - zrušení krevních ředění léků, proti-zánětlivých onemocnění oka, aby se zabránilo škodlivým návyky, udržuje elasticitu cévní stěny, a tak dále. Téměř vždy se malé množství krve v dutině za rohovkou vyřešit samostatně za použití 3% roztoku jodidu draselného a léky, které snižují nitrooční tlak.

  Operační léčba se provádí v případě složitého průběhu hypému, indikací pro operaci jsou:

  1. Neexistuje žádný účinek z použití léků (krev nevyrovná) do 10 dnů;
  2. Krev ztrácela plynulost - vznikla sraženina;
  3. Rohovka začala skvrnit krví;
  4. Intraokulární tlak neklesá na pozadí léčby.

  V případě stažení z operace se mohou objevit závažné komplikace, jako je glaukom, uveitida, stejně jako výrazný pokles zrakové ostrosti, kvůli poklesu průhlednosti krve-zbarvené rohovky.

  Dutina zdravého oka je vyrobena z křišťálově čistého gelu, který se nazývá sklovité tělo. Toto vzdělávání má řadu důležitých funkcí, včetně světla z čočky na sítnici. Jedním z nejdůležitějších rysů sklivce je tedy jeho absolutní průhlednost, která se ztrácí, když do ní vstupují cizí látky, což zahrnuje i krev. Vstup krve do sklovitého těla se nazývá hemoftalmie.

  Hlavním mechanismem pro vznik vnitřního krvácení v oku je odtok krve z cévní lůžka do sklivce.

  K tomu slouží jako důvod takového krvácení mnoho patologií:

  • Diabetes mellitus s retinálními a vaskulárními lézemi oka;
  • Uzavření (trombóza) cév sítnice;
  • Běžná ateroskleróza zahrnující retinální cévy;
  • Hypertenze bez řádné léčby;
  • Vrozené malformace retinálních cév (mikroanalýzy);
  • Penetrující poškození oční bulvy (pokud jsou v očních membránách nespojitosti);
  • Kontuze oka (zvnějšku, dochází k zachování integrity oka);
  • Vysoký intrakraniální tlak (například s intracerebrálními krváceními, nádory mozku, kraniocerebrální trauma);
  • Nucený nárůst nitroděložního tlaku (nadměrná fyzická aktivita, kašel, kýchání, pokusy o porod, zvracení);
  • Nemoci krve (anémie, hemofilie, užívání léků, které snižují koagulaci krve, otoky krve);
  • Neoplazmy vnitřních struktur oka;
  • Autoimunitní onemocnění;
  • Oddělení sítnice často vede k hemoftalmii;
  • Vrozené nemoci (srpkovitá anémie, onemocnění Chriswick-Skepens a další).

  Rovněž je třeba mít na paměti, že výrazná myopie (krátkozrakost) výrazně přispívá k rozvoji hemoftalmie.

  Vnitřní prostředí oka neobsahuje nervové zakončení, takže oko v takové situaci nemůže pociťovat bolest, raspiranie, svědění nebo pocit cokoli při vývoji vnitřního krvácení v oku. Jediným příznakem je pokles vidění, někdy dokončení slepoty v těžkých případech. Stupeň poklesu vidění a znaky symptomatologie přímo závisí na množství krvácení, které je ve své masivitě rozděleno na:

  projev srdečního krvácení

  Celkový (úplný) hemophthalmus - sklovité tělo je naplněno krví více než 3/4, téměř vždy s výjimkou vzácných, podobný jev je pozorován v důsledku traumatu. Symptomy jsou charakterizovány téměř úplnou slepotou, zachovává se pouze pocit světla, člověk není schopen rozlišit předměty před sebou nebo se orientovat ve vesmíru;

 • Subtotální hemophthalmus - vnitřní prostor oka je naplněn krví od 1/3 do 3/4. Nejčastěji se vyskytuje u diabetické retinální vaskulární patologie, zatímco postižené oko může pouze rozlišovat obrysy objektů a siluety lidí;
 • Částečná hemophthalmie je oblast sklivce méně než třetina. Nejběžnější forma hemoftalmie je pozorována v důsledku arteriální hypertenze, poškození a oddělení sítnice a diabetes mellitus. To je ukázáno černými "mouchami", červeným proužkem nebo jen opar před očima.
 • Je třeba poznamenat, že krvácení ve sklovině velmi zřídka postihuje obě oči současně, tato patologie je charakterizována jednostranností.

  Diagnóza krvácení do sklivce je vystavena na základě anamnézy, biomikroskopie a ultrazvukových studií, které pomáhá určit příčiny, které vedly k hemophthalmus odhadnout objem a zvolit další zásady léčby.

  Navzdory tomu, že zpočátku taktika léčení této patologie nastávající a částečné hemophthalmus často vracet se bez léčby, ihned po nástupu příznaků je nutné a vyhledat odbornou lékařskou pomoc co nejdříve, protože včasná identifikace příčin krvácení může zachránit nejen zrak, ale i lidského života.

  K dnešnímu dni neexistují žádné konzervativní metody pro léčbu hemophthalmie s prokázanou účinností, existují však jasná doporučení pro prevenci opakovaných krvácení a časnou resorpci již existující:

  • Vyhněte se fyzické aktivitě;
  • Přibližujte se k posteli, zatímco hlava by měla být mírně nad tělem;
  • Aplikujte vitamín (C, PP, K, B) a léky, které posilují cévní stěnu;
  • Kvapky jodidu draselného se doporučují ve formě instilace a elektroforézy.

  Daleko od vždy konzervativní léčby vede k požadovanému účinku, pak je nutné provést operaci - vitrektomie - úplné nebo částečné odstranění sklivce. Indikace pro tuto operaci jsou:

  1. hemophthalmii v kombinaci se sepnutím sietnice nebo pokud není možné vyšetřit sítnici a není zjištěna příčina krvácení;
  2. Hemophthalmus není spojen s traumatem a současně se regrese nepozoruje po 2-3 měsících;
  3. absence pozitivní dynamiky po 2-3 týdnech po traumatu;
  4. hemophthalmos spojený s penetrační rány oka.

  V současné fázi vývoje medicíny vitrektomie se provádí ambulantně a nevyžaduje anestetický spánek, prováděnou mikro-řezem do velikosti 0,5 mm a bez stehů, který poskytuje rychlé a poměrně bezbolestný návrat až na uspokojivé úrovni.

  retinální krvácení

  Okamžitě za sklovinným tělem je retikulární membrána nebo sítnice, která plní funkci "vnímání" světla a již za ním se nachází cévní membrána, která obsahuje zdroj krvácení - krevní cévy. Tímto způsobem, příčiny krvácení v sítnici jsou zcela totožné s příčinami, které způsobují krvácení ve sklovci.

  Pod pojmem "krvácení do sítnice" se kombinuje řada patologických stavů, v závislosti na místě krevního toku ve vztahu ke skořápce a tvaru samotného krvácení:

  • Mozková krvácení - podívejte se na vyšetření fundusu jako plameny nebo jasné rysy. Nejčastěji nezpůsobují rozsáhlé léze a jsou lokalizovány v síle sítnice;
  • Zaoblené krvácení mají vzhled odlišných kruhů a jsou poněkud hlubší než předchozí;
  • Předretinální krvácení - umístěné mezi sklovinným tělem a sítnicí, mají hranici jasného oddělení hladiny tvarovaných prvků a krevní plazmy, zatímco retinální cévy jsou skryty za krvácení;
  • Subretinální krvácení jsou umístěny za sítnicí, jejich hranice mají rozmazané obrysy a nádoby sietnice procházejí před místem průtoku krve.

  Manifestace krvácení v sítnici jsou sníženy na prudký pokles zrakové ostrosti, někdy v určitém zorném poli, který obvykle není doprovázen bolestí nebo jinými nepohodlí.

  Diagnostika je prováděna v léčebném ústavu oftalmologem, zatímco není komplexní nebo nákladná, včetně:

  1. Visometrie - definice zrakové ostrosti;
  2. Perimetrie - definice vizuálních polí (rozsahů);
  3. Oftalmoskopie - vyšetření fundusu;
  4. Počítačová tomografie sítnice;
  5. Někdy se provádí angiografie s použitím fluorescenčních látek, aby se vyhodnotil stav nádob.

  V souvislosti s vysokým rizikem úplné ztráty vidění a častými relapsy by léčba krvácení v sítnici měla být vždy prováděna ve specializované nemocnici. Používají se dvě možnosti léčby - konzervativní a laserem.

  Konzervativní léčba předpokládá použití:

  • Kortikosteroidy (hydrokortison, dexamethason);
  • Angioprotector (pentoxifylline, trental, flexital);
  • Antioxidační přípravky (různé vitamínové komplexy s vitamíny C, A, E);
  • NSAID (diklofenak, nimesulid);
  • Diuretika (furosemid, indopamid);
  • Řízení nitroočního tlaku.

  V případě velkého krvácení v sítnici ve spojení s konzervativní léčbou se používá operativní - laserová koagulace.

  Krvácení do očí, bez ohledu na jeho polohu, vyžaduje pozornost v podobě odvolání k oftalmologovi za účelem konzultace a stanovení další terapeutické taktiky. Léčba doma, samoléčba a tradiční medicína bez účasti kvalifikovaného odborníka může vést k nezvratným důsledkům.

  Jednoho dne, jít do zrcadla, vidíte odrazivý obraz - v oku vznikla modřina. Chcete jít do nemocnice nebo například řídit kapky doma? Je lepší konzultovat lékaře-oftalmologa, protože krvácení do očí může mít mnoho vysvětlení - od ostré fyzické námahy až po příznaky velmi vážných onemocnění.

  Existují pouze dvě příčiny intraokulárního krvácení:

  • Trauma (otřes mozku - mechanické poškození oka nebo kostí lebky, hrudník, vyvolávající nitrooční krvácení);
  • Cévní slabost v důsledku jakéhokoli vnitřního nebo onkologického onemocnění.

  V každém případě je nutná lékařská konzultace, případně - léčba.

  Závažnost otras mozku ovlivňuje bezpečnost zraku v oku: v některých případech není nijak narušena, u jiných se dočasně zhoršuje nebo úplně zmizí.

  Existují tři stupně kontuze:

  • První je, kdy je krvácení v oku nevýznamné, oční bulvy nejsou poškozené a vidění není rozbité. Po nějaké době zmrzačení úplně zmizí a zotavuje se.
  • Druhým je, když jsou oční tkáně lehce poškozené a pacient pocítí pouze světlo, ale zaznamenává zhoršení schopnosti jasně vidět objekty. Léčba poskytuje příležitost obnovit vidění.
  • Třetí je, když oka umře. Není možné obnovit vidění při třetím stupni otřesů, protože se vyvíjejí nevratné změny struktury očních tkání.

  Pro případné zranění by mělo být oko vzato velmi vážné: někdy dokonce snadné zranění může mít tragické následky, jelikož stupeň otřesů nemusí vždy korelovat s vážností poranění.

  Oko je orgán bohatě zásobovaný krví, a proto má rozvětvenou vaskulaturu. Některá onemocnění mohou mít vliv na pružnost a propustnost očních cévních stěn, takže oko krvácení nebo přímo do obou očí - a nevyhnutelné časté příznaky vážných patologických stavů:

  • Hematologické onemocnění (anémie různého původu, akutní leukémie);
  • Diabetes mellitus - s rozvojem diabetické retinopatie;
  • Ateroskleróza;
  • Koagulopatie (poruchy krvácení);
  • Hypertonické onemocnění;
  • Myopie;
  • Kolagenózy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, vaskulitida);
  • Anomálie očních cév - uveitida, iritida;
  • Onemocnění sítnice oka;
  • Intraokulární nádory, které stlačují krevní cévy.

  Opakovaná krvácení do oka, a to is celkovým zdravotním stavem normálu - jednoznačnou příčinou širokého průzkumu, ve kterém lze určit skutečné příčiny cévní křehkosti.

  Praktické a krásné čočky, které jsou často nahrazovány běžnými brýlemi, mohou také způsobit krvácení do očí, pokud jsou nesprávně vybrány. Mechanické podráždění sliznice způsobuje nejen podráždění a pocit písku, ale také poškozuje malé cévy. Výsledkem je malá modřina, která rychle zmizí, pokud se na chvíli zdrží opotřebení čoček a následně zvolí správnou velikost.

  Ženské tělo během porodu je obrovské břemeno, takže roztržky malých nádob v očích - častý jev. Postupně postupují samy, bez léčby.

  Fyzický stres spojený například se sportovním výkonem nebo tvrdou prací může také způsobit krvácení do očí. Stačí je snížit jejich intenzita - a modřiny zmizí.

  Dlouhodobá letecká doprava, během níž se tlak neustále mění, může způsobit poškození malých cév a v důsledku toho vznik krvácení do oka. Během několika dní projde bez léčení sám.

  Nadměrný kašel alergického nebo infekčního původu je dalším důvodem pro vznik malých červených teček v očích. Při léčbě základní nemoci také zmizí.

  Existují situace, kdy bílé oči ztrácejí svou přirozenou bílou barvu a získají načervenalý odstín s různou intenzitou: malé nádoby na nich jsou viditelné pouhým okem. Samozřejmě, že skutečný krvácení do oka je obtížné volání, ale také k léčbě tohoto problému lehce není: důvodem může být nejen v banální únavu či nedostatek spánku, ale v mnohem vážnější věci - například v rozvoji infekčního procesu.

  Virová nebo bakteriální konjunktivitida je nejčastější příčinou těžkého zčervenání očí. Nicméně samotné zarudnutí není omezeno na situaci: osoba si stěžuje na pálení, bolestivost, lachrymaci. V takových případech musíte naléhavě jít na kliniku a zahájit léčbu, protože konjunktivitida je extrémně nákazlivá.

  Někteří lidé mají silné zarudnutí očí příští ráno po užívání alkoholu. Jedná se o individuální reakci. Stačí se zdržet pít - a barva očí se rychle normalizuje.

  Když zjistili modřinu na oku, nemůžeme se příliš bát jen v jednom případě: pokud oko neublíží a vidění není narušeno. Jinak budete muset navštívit lékaře, abyste zjistili, proč došlo k krvácení do očí: léčba může být poměrně dlouhá a závažná.

  V případě, že oko je velmi červené a zdálo se, modřiny, ale bolest a pocit cizího tělesa se běžně nepoužívá farmaceutické kapek nebo domácí opravné prostředky k rychlému odstranění zarudnutí.

  Vizin, oktylus, naftyzin pro oči, okumil - vazokonstriktivní kapky, které brání výstupu krve stěnami nádob. Obvykle se používají k rychlému odstranění i poměrně intenzivního zarudnutí.

  Léčba krvácení v oku trvá déle, vyžaduje pečlivé pozorování a přesnost. Hlavní metody léčby - je použití studené (led, výrobky z mrazáku), stejně jako komprese z bylinných odvarů, čajových lístků, džusů rostlin.

  Zde je několik receptů, se kterými se můžete zbavit modřin v očích:

  Stlačte silný čaj

  Černý čaj vařit silnější, nechte vychladnout (dostat chladnější svařování, tím lépe), namočte vatový tampon (zabalit do obvaz na klků nespadají do oka) a připojte k oku pacienta. Lehněte 15-20 minut.

  Komprimujte z heřmánku

  Vaříme silný čaj z heřmánku (dvě lžíce sušených květin ve sklenici vařící vody), necháme vařit a vychladnout. Naplňte infuzi a navlhčete ji bavlněnou kuličkou zabalenou v obvazu. Připojte pacienta k oku a chvíli si lehněte.

  Vodní mléko s octem nebo popelem

  Ve lžíci vařené vody přidáme jednu nebo dvě kapky běžného octa, promícháme a navlhčíme bavlněný tampon, který musí být aplikován na nemocné oko.

  Totéž lze provést s popelem, pokud je to, co potřebujete vařit trochu popela do vody, scedí vývar a dal vatový tampon namočený v tekutině pacientova oka.

  Lotion of cottage cheese

  Pokud je v chladničce čerstvý tvaroh, můžete vzít čajovou lžičku produktu a připevnit ho k oku, zabalit tvaroh v obvazu nebo kusu čisté přírodní tkáně. Dobrý účinek poskytne a stlačuje mléčnou srvátku.

  Lotion z kapusty nebo kapustové šťávy

  Čerstvý zelný list by měl být rozdrcen do pylu a výsledná kaše by měla být aplikována na nemocné oko a zabaleno do čisté tkáně. Stejný efekt poskytne čerstvě zmačkaný zelný džus.

  Všechny komprese a pleťové vody by měly být aplikovány několikrát denně, dokud se oči nezlepší.

  Postilení v očích je jistým znakem křehkosti plavidel. To naznačuje, že tělo zkušenosti nedostatek vitaminů C a P. zaplnit nedostatek a prevenci krvácení do oka může být dále pravidelný vstup obvykle askorbinki, askorutin nebo komplex vitamínů, který je složen z vitaminů C a P.

  V létě ve stravě lidí, kteří mají problémy s vaskulární propustností, by měly být sezónní ovoce, ovoce a zelenina, a v zimě - zelí, citrusové plody.

  Je třeba si uvědomit, že modřiny v očích nejsou pouze kosmetickou vadou, ale také důvodem k obavám - zejména pokud se objevují pravidelně a bez zjevného důvodu. Pospěšte si k lékaři - možná máte vážné zdravotní problémy: je to o nich, že vaše oči říkají.

  Bude užitečné, abyste věděli, co dělat, jestliže plavidlo praskne do očí.

  Hemoragie se obvykle označuje jako nahromaděná krev, která opouští nádoby a vyplňuje dutinu oční bulvy a její tkáně. Krev v oku, co mám dělat? Správnou diagnózu stanoví odborníci - lékaři pracující v mikrochirurgii a oftalmologové. Krvácení do oka, jehož příčiny a léčba musí být provedeny včas, je rozdělena do několika typů.

  Zahrnují:

  • Hemophthalmus;
  • Hypheme;
  • Předretinální, subretinální a subkonjunktivální vliv, nazývaný hypofagmus.

  Primární známky tohoto jevu zahrnují kloubovou bolest hlavy a vzhled charakteristické skvrny, edém pod očima, který zhoršuje vidění.

  Tato patologie neovlivní vizi, ale sníží její závažnost. Výskyt komplikací je možný, pokud jsou oči pravidelně pokryté krví.

  Mnoho lidí se zajímá o to, co způsobuje krvácení v oblasti očí. Často jsou brýle nahrazeny čočkami, který může být nesprávně vybrán, může způsobit tvorbu modřin. V takovém okamžiku dochází k mechanickému podráždění sliznice, objeví se odpovídající symptomy.

  Osoba má pocit písku v oku, ale malé nádoby jsou zraněny. Krvácení zmizí bez léčby, pokud nepoužíváte objektiv po určitou dobu, a poté zvolte vhodnou možnost, aby se fenomén znovu nezobrazoval.

  Během těhotenství je tělo ženy vystaveno těžkým nákladům, které mohou vést k roztržkám malých cév v očích. Časem zmizí bez zásahu specialistů. Proč to zaplaví, tlak nebo jiné faktory? Dělat sport a těžké fyzické práce může způsobit nepříjemný jev. Ke ztrátě netěsnosti je nutné snížit intenzitu zatížení těla.

  Při prodloužených a častých pohybech vzduchu dochází ke změnám v tlaku oka, což negativně ovlivňuje cévy. Jsou poškozené, což způsobuje krvácení, které trvá několik dní bez léčby.

  Dalším důvodem, proč jsou oči krvácely napjatý kašel způsobený infekcí nebo alergií. Malá červená tečka v oku zmizí s léčbou základního onemocnění.

  Krvácející oči mohou člověka vyděsit, ale měli byste se uklidnit a pochopit příčinu tohoto jevu. Ve většině případů je výskyt tohoto problému pozorován při poranění hlavy po úrazu hlavy a oblasti trupu.

  Hematom oka vzniká v důsledku prasknutí drobných kapilár, že není neobvyklé, když prudké výkyvy teplot, při nepříznivých povětrnostních podmínkách, chronický nedostatek spánku, přepětí pohled, špatné návyky, cizí těleso dostává nekontrolované a přijímacího zařízení, které ovlivňují krevní srážlivost.

  S jedním z těchto faktorů můžete vidět krevní sraženinu v oku.

  Tento seznam důvodů je připisován neškodným projevům, což naznačuje, že je nezbytné změnit způsob života. Pravidelné krevní plnění oka vede k rozvoji trombů v oblasti sítnice. Pokud problém potrvá déle, pak někteří z nich mohou užít jasně vyjádřené cévy v očích. Tento rozsudek je nesprávný.

  Pozor prosím! Zranění není jedinou příčinou krvácení do očí u dospělého. Nemoci a patologie orgánů mohou vést k tvorbě podlitin.

  Hlavní příčinou krvácení je porucha krevního oběhu a nízká hladina koagulace krve. V průběhu času ztrácejí nádoby pružnost a stávají se křehkými, tak krev spadne do očních sklírek. Léčba tohoto jevu je mnohem vyšší než u obvyklých modřin. Když oči kapat krev, to není neobvyklé, když komplikace diabetu, hypertenze, aterosklerózy a endarteritida.

  Takové potíže mohou být způsobeny zánětlivými procesy v oku.

  Při zánětech hlavního choroidu, duhovky, iritidy a uveitidy dochází k narušení krve a krev se objevuje v oku. Člověk s krátkozrakostí na očních kostech má praskliny, které vedou k tomu, že oko je pokryté krví. K tomu dochází po narození dítěte kvůli kašli a fyzické práci.

  Vzácné patologie přenášejí nádory jiné etiologie. Vedou k tomu, že krevní tlak, který vyvolává prasknutí cév, stoupá. Snížení počtu krevních destiček a výskytu anémie se staly jedním z mála důvodů, proč se oko zvětšilo krví.

  Vzhled takového problému v oční kouli by neměl zůstat bez povšimnutí. Doporučuje se okamžitě vyhledat odborníka, kteří si zvolí efektivní způsob léčby. V tomto případě lékař bere v úvahu všechny faktory, zejména velikost léze. Díky gravitaci je fenomén rozdělen na malé, střední a silné.

  Pozor prosím! Malé a středně krvácení může být léčena, a v případě, že se silnými otlaky ztrátu zraku, které v mnoha případech nelze vrátit.

  Lokalizace krevních skupin je odlišná, hlavní oblasti poškození:

  • Svátost. Dutina objímky oka je naplněna krví kvůli kontusi oběžné dráhy oka, která vznikla v důsledku vaskulitidy nebo krevních onemocnění. Problém je doprovázen částečnou ztrátou vidění, řasou, posunem oka vpřed, omezenou pohyblivostí orgánu. Oči, krvavé, ukazují zlomeninu základny lebky, pokud se modřiny podobají tvaru sklenic.
  • Přední komora oka. S hypémem se vyvíjí červená barva s rovnými hranami. Krev se rozkládá na celou dutinu oční komory nebo pokrývá dno. Ztráta zraku se nedoporučuje a krevní úniky zmizí s časem.
  • Síťová sítnice. Akumulace krve vede k rozmazání obrysů objektů, což ztěžuje rozpoznání objektů. Fenomén postihující sítnici je doprovázen bolestí hlavy v oblasti chrámu zasaženého oka. Zároveň se před mými očima objeví krvavý závoj.
  • Tělo skloviny. Hemophthalm je hnědá forma, která se nachází za objektivem. To je způsobeno zraněním nádob, aniž by to ovlivnilo čočku. Při úplné hemophthalmii se ztrácí vidění. Částečná ztráta vidění je často způsobena odloučením sítnice nebo atrofií oční bulvy.

  Krvácení je pozorováno u tenkých a křehkých stěn očních cév, zatímco elasticita tkání je ztracena. Poranění na proteinu naznačuje jejich poškození.

  Léčebné postupy

  Pokud se v oku objeví modřina stojí za to okamžitě navštívit lékaře, může být vyžadována dlouhá a závažná léčba. Pokud oko krvácí, nebo se vyskytne mírné krvácení bez bolestivých pocitů, použijí se speciální kapek s krvácením, aby se zamezilo zčervenání.

  Oční kapky z krvácení mají vazokonstrikční účinek a zabraňují výstupu krve. Často se používají ke snížení intenzivního zarudnutí.

  Lidové prostředky

  Jak zacházet s modřinou doma? Při léčbě krvácení do oka je nutno zacházet opatrně. Mezi hlavní metody patří použití ledu, komprese z bylinných odvarů, čajovny nebo šťávy z domácích rostlin.

  Brušování je ošetřeno:

  1. Stlačte silný čaj. Svařování by mělo být silné. Po ochlazení se na něj navlhčí koule z vatové vlny, obalená bandáží a aplikovaná na oko po dobu čtvrtinu hodiny. To pomůže odstranit zarudnutí.
  2. Komprese heřmánek. Na 2 polévkové lžíce. l. suché květiny budou vyžadovat sklenici vroucí vody. Směs musí být vařena a ochlazena. Infuzní roztok se filtruje. Další akce jsou prováděny stejným způsobem jako v bodě č. 1.
  3. Lotion of cottage cheese. Čajová lžička produktu je umístěna v obvazu nebo kusu přírodní tkáně a je aplikována na oko, které je naplněné krví.
  4. Lotion z kapustové šťávy nebo zelí. Zelí se rozdrtí na konzistenci pyré. Kashitsa je umístěna v tkáni a aplikována na oko. Podobný efekt má šťáva z čerstvého zelí, což eliminuje červenou skvrnu v oku.

  Všechny postupy by měly být prováděny několikrát denně, dokud se pacientova nitrooční situace nezlepší. Ke zvýšení elasticity cév pomůže vitamín C. Za tímto účelem stačí použít komplexní vitamínové přípravky obsahující vitaminy skupiny P a C, askorutin a kyselinu askorbovou.

  Pozor prosím! V létě by lidé trpící vaskulární permeabilitou měli konzumovat ovoce, zeleninu, bobule a v zimě - zelí a citrusy.

  Krev z očí je nejenom kosmetická vada, ale také důvod k obavám. Léčba by měla být včasná, a to nejen lidové léky. Vitamíny, drogy, kapky, chirurgické metody eliminují jak samotný fenomén, tak jeho důsledky.

  Symptomy očních onemocnění

  Co je krvácení v oku?

  Poškození malých krevních cév způsobuje výskyt zčervenání oka nebo krvácení. V závislosti na umístění poškozeného plavidla existují:

  ● subkonjunktivální krvácení. Nádory sliznice oka jsou poškozeny. Zpravidla jsou spontánní a vyvíjejí se bez zjevného důvodu.

  ● Hyphema. Hyphema je akumulace krve v přední komoře oka (mezi rohovkou a duhovkou). Obvykle je výsledkem tupé zranění oka. Je doprovázen výrazným symptomem bolesti a rozmazaným viděním. Takové krvácení do očí vyžaduje poskytování nouzové péče.

  ● Hemophthalmus. Krvácení v sklivce uvnitř oka. Jinými slovy, vnitřní krvácení v oku. S hemophthalmusem - před očima je výrazná mlha. V případě úplného hemophthalmu dochází ke ztrátě vidění. Hemophthalmus je vážné zranění oka. Bez léčby je možná nevratná ztráta vidění.

  ● Krvácení v sítnici. Hemoragie v sítnici se vyvine jako důsledek krvácení z cév sítnice. Tkáň sítnice je velmi citlivá a tenká. Proto i malé krvácení může vést k významné ztrátě zraku a rozvoji retinopatie.

  Subkonjunktivální krvácení. Obvykle kromě silného místního zčervenání očí nejsou žádné další příznaky. Velmi zřídka se může v případě poškození velké nádoby objevit bolest. Při rozsáhlém krvácení může dojít k pocitu tlaku v oku.

  Krvácení v oku má jasně červenou barvu, jasné hranice. V případě rozsáhlých krvácení v oku se krev rozšiřuje na celou břišní skořápku.

  Existují následující důvody pro vznik tohoto příznaku:

  • Zranění oka.
  • Zánět sliznice oka způsobený viry.
  • Náhlé a rychlé zvýšení krevního tlaku.
  • Silný kašel, zvracení.
  • Užívání léků, které ředí krev (aspirin, salicyláty, antikoagulancia).
  • Nedostatek vitaminu K
  • Porušení srážení krve.
  • Časté onemocnění: diabetes mellitus, hypertonické onemocnění, systémová vaskulitida.
  • Po operaci očí.

  Okamžitě se poraďte s lékařem:

  • krvácení se stalo současně na 2 očí najednou
  • náhlá ztráta zraku na jednom nebo dvou očích
  • silná mlha před očima
  • krvácení je doprovázeno bolestí a sníženým zrakem
  • krvácení do očí se objevilo v důsledku poškození očí
  • užíváte léky na ztenčení krve

  Subkonjunktivální krvácení ve většině případů nevyžaduje léčbu a přechází samo od sebe.

  V případě, že se u Vás objeví bolest a nepohodlí, lékař může předepsat dekongestanty a protizánětlivé kapky. Při souběžné oční infekci jsou předepsány antibakteriální nebo antivirové léky. Zpravidla se subkonjunktivální krvácení uskuteční za 2 týdny bez komplikací.

  V dalších případech krvácení do oka je nutná okamžitá léčba v podmínkách oční nemocnice.

  Není-li krvácení v oku následováno:

  • otřete oči, což přispívá ke zvýšení krvácení
  • pohřbívejte oční kapky bez lékařského předpisu
  • noste kontaktní čočky
  • Neodstraňujte medikamenty, pokud užíváte ředidla pro krevní oběh, informujte svého terapeuta o krvácení.

  Nezávisle bez následků na vaše zraky a zdraví, může projít jen subkonjunktivální krvácení.

  V ostatních případech může být v případě neléčené, úplné a nezvratné ztráty zraku. Vzhled takového příznaku naznačuje vážný problém s očima nebo celým tělem.

  Zvláštní opatření k zabránění vzniku krvácení v oční síti. Pokud máte časté krvácení, nutně jděte k terapeuti, abyste zjistili příčinu.

  Léčba závažného onemocnění, jako je diabetes mellitus nebo hypertenze, může zabránit vzniku komplikací ve formě krvácení do oka.

  Předchozí Článek

  Kontaktujte nás

  Následující Článek

  Proč se moč hnědá?