../../ Plán kalendářů cyklů postgraduálního studia v NIPNI pojmenovaných po. V.M. Bechterew. Psychiatrie

Symptomy

Tato objednávka upravuje specializace odborného vzdělávání (vyšší a pobyt) pro různé lékařské obory, vč. pro psychiatrii a její specializované obory, jakož i možnosti dalšího odborného vzdělávání (odborné rekvalifikace) jako kvalifikačních předpokladů pro zaměstnance pracující v těchto nebo jiných pozicích ve zdravotnických organizacích.

V souladu s touto objednávkou mohou odborníci se základním vzděláním v praxi nebo rezidencí v psychiatrii zastávat funkce v následujících oborech (v některých případech je vyžadováno další vzdělávání - odborná rekvalifikace):

Specializace "Psychiatrie"

Úroveň odborného vzdělávání

Vysokoškolské vzdělání je specialitou v jedné ze specialit: "Medicína", "Pediatrie"

Příprava na stáž / pobyt v oboru "Psychiatrie"

Další odborné vzdělání

Zvyšování odborných dovedností nejméně jednou za 5 let v průběhu celé pracovní činnosti

Lékař-psychiatr; okresní psychiatr; dítě psychiatra; lékař-psychiatr, dětský okrsek; dospívající psychiatr; psychiatr-dospívající okresní lékař; vedoucí (vedoucí) strukturní jednotky (oddělení, oddělení, laboratoř, kabinet, oddělení a další) lékařské organizace - psychiatr; doktorka přijímacího oddělení (v odborné lékařské organizaci nebo za přítomnosti specializované specializované strukturální jednotky v lékařské organizaci)

Specializace "Psychiatrie-narkologie"

Úroveň odborného vzdělávání

Vysokoškolské vzdělání je specialitou v jedné ze specialit: "Medicína", "Pediatrie"

Příprava na pobyt v oboru "Psychiatrie-narkologie"

Další odborné vzdělání

Profesionální rekvalifikace v oboru "Psychiatrie-narkologie" s dostupností školení v oboru / rezidenční pobyt v oboru "Psychiatrie"

Zvyšování odborných dovedností nejméně jednou za 5 let v průběhu celé pracovní činnosti

Doktor-psychiatr-narcolog; lékař-psychiatr-okresní narcolog; vedoucí (vedoucí) strukturní jednotky (oddělení, oddělení, laboratoř, kabinet, oddělení a další) lékařské organizace - psychiatr-narcolog; doktorka přijímacího oddělení (v odborné lékařské organizaci nebo za přítomnosti specializované specializované strukturální jednotky v lékařské organizaci)

Specializace "Psychoterapie"

Úroveň odborného vzdělávání

Vysokoškolské vzdělání je specialitou v jedné ze specialit: "Medicína", "Pediatrie"

Příprava na pobyt v oboru "Psychoterapie"

Další odborné vzdělání

Profesní rekvalifikace v oboru "Psychoterapie" za přítomnosti školení v oboru / rezidenční pobyt v oboru "Psychiatrie"

Zvyšování odborných dovedností nejméně jednou za 5 let v průběhu celé pracovní činnosti

Doktor-psychoterapeut; vedoucí (vedoucí) strukturní jednotky (oddělení, oddělení, laboratoř, kabinet, oddělení a další) lékařské organizace - lékař-psychoterapeut

Specializace "Sexologie"

Úroveň odborného vzdělávání

Vysokoškolské vzdělání je specialitou v jedné ze specialit: "Medicína", "Pediatrie"

Příprava na pobyt v oboru "Sexologie"

Další odborné vzdělání

Profesní rekvalifikace v oboru "Sexologie" s dostupností výcviku v stáž / pobyt v oboru "Psychiatrie"

Zvyšování odborných dovedností nejméně jednou za 5 let v průběhu celé pracovní činnosti

Lékař-sexuolog; vedoucí (vedoucí) strukturní jednotky (oddělení, oddělení, laboratoř, kabinet, oddělení a další) lékařské organizace - sexolog

Specializace "Forenzní psychiatrické vyšetření"

Úroveň odborného vzdělávání

Vysokoškolské vzdělání je specialitou v jedné ze specialit: "Medicína", "Pediatrie"

Příprava na pobyt v oboru "Forenzní psychiatrické vyšetření"

Další odborné vzdělání

Profesionální rekvalifikace v oboru "forenzní psychiatrické vyšetření" s odbornou přípravou na stáž / pobyt v oboru "Psychiatrie"

Zvyšování odborných dovedností nejméně jednou za 5 let v průběhu celé pracovní činnosti

Lékař je soudní psychiatrický odborník; hlava (hlava) strukturní jednotky (oddělení, oddělení, laboratoř, kabinet, oddělení a další) lékařské organizace - lékař - forenzní psychiatr

Specializace "Zdravotnické a sociální poradenství"

Úroveň odborného vzdělávání

Vysokoškolské vzdělání je specialitou v jedné ze specialit: "Medicína", "Pediatrie"

Příprava na pobyt v oboru "Zdravotní a sociální odbornost"

Další odborné vzdělání

Profesní rekvalifikace v „lékařské a sociální odbornosti“ v přítomnosti školení stáže / pobytu v jednom z specialit: „dětské chirurgie“, „neurologie“, „lékařská praxe (rodina medicína)“, „Oncology“, „ENT“, " oftalmologie " Pediatrics " psychiatrie " terapie " medicínské " Phthisiology " chirurgie " Endocrinology "

Zvyšování odborných dovedností nejméně jednou za 5 let v průběhu celé pracovní činnosti

Doktor lékařské a sociální odbornosti; vedoucí (vedoucí) strukturní jednotky (oddělení, oddělení, laboratoř, kabinet, oddělení a další) lékařské organizace - lékař pro lékařské a společenské posudky

Specializace "Osteopatie"

Úroveň odborného vzdělávání

Vysokoškolské vzdělání je specialitou jedné ze specialit: "Medicína", "Pediatrie"

Příprava na pobyt v oboru "Osteopatie"

Další odborné vzdělání

Profesionální rekvalifikaci v „Osteopathy“ v přítomnosti přípravy v praxe / pobytu v jednom z specialit: „gynekologie a porodnictví“, „alergiky Immunology“, „anesteziolog“, „geriatrie“, „Gastroenterology“, „hematologie“, " Dermatology „“ Pediatric Cardiology „“ Dětské onkologie „“ Dětská urologie, andrologie, ‚‘ Dětská chirurgie „“ Dětská endokrinologie „“ intenzivní péče „“ Infekční onemocnění „“ Cardiology „“ fyzikální terapie a sportovní medicíny ", "Manual te rapiya " neurologie " neurochirurgie " neonatologie " nefrologie " lékařské praxe (rodinné lékařství) " Oncology " ENT " oftalmologie " Pediatrics " plastická chirurgie " "Pathology", "Psychiatrie", "Psychiatrie-narcologie", "psychoterapie", "Pulmonology", "Rheumatology", "reflexní", "kardiovaskulární chirurgie", "ambulance", "léčba", „hrudní chirurgie " Traumatologie a ortopedie " transfuze " urologie " Phthisiology " chirurgie " maxilofaciální Hir

Zvyšování odborných dovedností nejméně jednou za 5 let v průběhu celé pracovní činnosti

Osteopathický lékař, vedoucí (šéf) strukturní jednotky (oddělení, oddělení, laboratoř, kabinet, oddělení a další) lékařské organizace - osteopatický lékař

Specializace "Fyzioterapie"

Úroveň odborného vzdělávání

Vysokoškolské vzdělání je specializací v jedné ze specialit: "Medicína", "Pediatrie", "Stomatologie"

Příprava na pobyt v oboru "Fyzioterapie"

Další odborné vzdělání

Profesní rekvalifikace v „fyzioterapie“ v přítomnosti školení stáže / pobytu v jedné ze specialit: „Aerospace Medicine“, „gynekologie a porodnictví“, „Anesteziolog“, „Diving Medicine“, „hematologie“, „geriatrie“ "dermatologie", "Pediatric Cardiology", "Dětské onkologie", "Dětská urologie, andrologie," "Dětská chirurgie", "Dětská endokrinologie", "gastroenterologie", "Infekční onemocnění", "Cardiology", "Coloproctology", " Terapeutická tělesná výchova aa Sports Medicine " manipulace " nefrologie " neurologie " neonatologie " neurochirurgie " lékařské praxe (rodinné lékařství) " Oncology " ortodoncie " ENT " Oční „“ Pediatrics „“ plastická chirurgie „“ patologie „“ psychiatrie „“ pneumologii „“ revmatologie „“ endovaskulární diagnostiku a léčbu „“ reflexní terapie „“ kardiovaskulární chirurgie „“ ambulance „“ obecně zubař „“ Zubní ordinace „“ tera Stomatologie

Zvyšování odborných dovedností nejméně jednou za 5 let v průběhu celé pracovní činnosti

Lékař-fyzioterapeut; vedoucí (vedoucí) strukturní jednotky (oddělení, oddělení, laboratoř, kabinet, oddělení a další) lékařské organizace - lékař-fyzioterapeut


Jako reference:

Primární specializace v psychiatrii

Kontakty: Tel.8 (812) 670-02-73, vedoucí E.Yu. Zubova 8 (812) 670-02-74, E-mail: [email protected], http://vk.com/instbekhtereva

Rekvalifikace (primární specializace) v psychiatrii-narcologii

PSYCHIATRIE-NARCOLOGIE

PROFESIONÁLNÍ NÁVRAT

Profesní rekvalifikace (primární specializace) v psychiatrii-narcologii. 576 hodin studia. Vedoucím vzdělávacího programu je hlavní narcolog Leningradského kraje, vedoucí oddělení adiktologie Im. V.M. Bekhterev, Ph.D. profesor Ye.M. Krupitsky.

10/30 / 2017-16 / 02/2018

Výcvik lékařů v oboru "psychiatrie-narcologie" se provádí podle vzdělávacího standardu Ministerstva zdravotnictví Ruské federace. V systému výcviku se věnuje velká pozornost praktickým cvičením, aktuálním otázkám klinice a diagnostice, metodám farmakoterapie a psychoterapie, moderním metodám rehabilitace narcologických pacientů. Studenti se seznámí s moderními metodami farmakoterapie narcologických onemocnění, bezdrogovou léčbou a metodami psychoterapie (jednotlivce, rodina, práce se spoluvlastníky) a lékařskou a sociální rehabilitací. Školení probíhá na klinické základně ústavu. VM Bekhtereva - oddělení léčby alkoholiků a oddělení návykových poruch.

Během výuky studenti absolvují teoretické zkoušky a provádějí praktické úkoly. Po dokončení výcviku na plný úvazek cyklus trénují praktikanti po dobu dvou měsíců. Praxe může být předána na základě institutu. V.M. Bekterev nebo na jiném klinickém základě podle volby posluchače. Během výcviku připravují stážisté závěrečnou kvalifikaci (diplomovou práci), po jehož úspěšné ochraně je vydán diplom o odborné rekvalifikaci.

PSYCHIATRIE (odborná rekvalifikace)

Profesní rekvalifikace v oboru «PSYCHIATRY"

Profesionální rekvalifikace v oboru "Psychiatrie" s odbornou přípravou na stáž / pobyt v oboru "Psychiatrie", která má přestávku v praxi více než 5 let.

Délka studia je 576 hodin (3,5 měsíců).

Forma a náklady na školení:

 • Celý den - 76,300 rublů. Aplikovat na 13. června - 50 900 rublů.
 • Na částečný úvazek - 57 700 rublů. Aplikovat na 13. června - 38 500 rublů.
 • Dálkové (dálkové vzdělávání) s využitím dálkových vzdělávacích technologií (elektronické vzdělávací-metodické komplexy: elektronické učebnice, učební pomůcky, audio a video nahrávky) - 43 500 rublů. Aplikovat na 13. června - 29 000 rublů.

Aplikace jsou přijímány denně.

Začátek výcviku skupin na měsíční bázi v 1, 10 a 20 dnech.

Před spuštěním další skupiny zbývá 8 dní.

Po absolvování kurzu a úspěšné absolvování závěrečné zkoušky diplom z profesionální rekvalifikace a certifikát odborníka zřízeného vzorku.

Kopie dokladů požadovaných pro výcvik:

 • Dokument o vyšší lékařské nebo farmaceutické výchově
 • Bývalý certifikát odborníka (pokud existuje)
 • Dokument o odborném rozvoji (pokud existuje)
 • Kopie knihy práce
 • Kopie pasu
 • Osvědčení o sňatku / rozvodu, jestliže po obdržení diplomu bylo jméno změněno

K pozornosti posluchačů,

Plánování absolvovat školení v rámci programu rekvalifikace.

FEDERAL PORTAL návrhy nařízení (http://regulation.gov.ru/projects#npa=72703), návrh objednávka na odložení akreditace kteří absolvovali další odborné vzdělávání prostřednictvím programů odborné rekvalifikace pro 1. ledna 2019.

Takže máte stále šanci získat novou specialitu s přijetím CERTIFIKÁTU podle "starého systému", bez akreditace v regionálních centrech.

Vzhledem k podmínkám přechodu odborného rekvalifikace. (nejméně 500 hodin, resp. nejméně 4,5 měsíců), které by měly požádat o přijetí, by měly být nejpozději do první poloviny roku 2018.

Inzeráty

Cyklus odborné rekvalifikace pro lékaře různých specialit ve směru "manuální terapie"

Ústav psychiatrie a neurologie Ústavu dalšího odborného vzdělávání VŠMU. N.N. Burdenko vyzývá lékaře k profesionální rekvalifikaci 07 září 28. prosince 2016 ve směru "Manuální terapie". Po skončení cyklu je certifikát a diplom s přidělením kvalifikace "Lékař-manuální terapeut".

Studijní doba je 4 měsíce (576 hodin).

Za cyklus se berou lékařů (absolvoval lékařské, pediatrické a zubařské fakulty) a v přítomnosti školení stáže / pobytu v jednom z specialit: „fyzioterapii a sportovním lékařství“, „Neuroscience“, „Pediatrics“, „revmatologie“, „Reflexní“ "Terapie", "Traumatologie a ortopedie", "Maxilofaciální chirurgie".

Informace o nákladech na výuku a ubytování, jakož i další informace lze získat telefonicky: +7 951-567-26 -14, (473) 259-89-91

Provedené cykly a seznam potřebných dokumentů

Voronežská státní lékařská univerzita. N.N. Burdenko
Ústav dalšího odborného vzdělávání
Oddělení psychiatrie a neurologie poskytuje školení:

1. Profesní rekvalifikace v specialitách (576 hodin):

V cyklu odborného vzdělávání (576 hodin) lékařů přijatých akupunktury, v přítomnosti výcvik v stáţí / pobytu v jednom z specialit: „anesteziolog“, „gynekologie a porodnictví“, „Pediatric kardiologie“, „dětské onkologie“, „dětské urologii -andrologiya " Dětská chirurgie " Dětská endokrinologie " gastroenterologie " hematologie " geriatrie " Cardiology " Coloproctology " fyzikální terapie a sportovní medicíny " manipulace " Neuroscience ", "Nefrologie", "Neurohir" rgiya " lékařské praxe (rodinné lékařství) " Oncology " ENT " oftalmologie " Pediatrics " plastická chirurgie " patologie " Pulmonology " revmatologie " Kardiovaskulární chirurgie " ambulance " hrudní chirurgie " léčba " medicínské " urologie " fyzioterapie " Phthisiology " operace " maxilofaciální chirurgie " Endocrinology ".

V cyklu odborného vzdělávání (575 hodin) v manuálním terapie zdravotníků, v přítomnosti výcvik v stáţí / pobytu v jednom z specialit: „fyzioterapii a sportovním lékařství“, „Neuroscience“, „Pediatrics“, „revmatologie“, „Reflexní“ "Terapie", "Traumatologie a ortopedie", "Maxilofaciální chirurgie".

2. Profesní rekvalifikace v klinické psychologii (1080 hodin):

• pro odborníky s vyšším psychologickým vzděláním

3. Cykly pokročilého výcviku (zlepšování certifikace) ve specializacích (144 hodin):

• "Aktuální problémy narcologie"

• "Aktuální problémy psychoterapie"

• "Aktuální problémy psychiatrie"

• "Aktuální problémy lékařské (klinické) psychologie"

• "Aktuální problémy dětské a dospívající psychologie"

• "Aktuální problémy suicidologie"

• "Aktuální problémy neurologie"

• "Aktuální problémy reflexní terapie"

• "Aktuální problémy manuální terapie"

4. Cykly tematického zlepšování lékařů (72 hodin):

• "Základy paliativní lékařské a psychosociální pomoci" "Aktuální otázky psychologické péče v těhotenství a porodu". Medikálně-psychologické aspekty těhotenství, porodu a potrat "

• "Aktuální problémy dětské a dospívající psychiatrie"

• "Aktuální problémy suicidologie"

• "Aktuální problémy neurologie v praxi praktického lékaře a praktického lékaře"

5. Cykly topické Postgraduate Medical (36chas, 72 hodin, 144 a další H...) ze neyrovertebrologii, neurologie, psychoterapie a terapie (podle předchozího souhlasu a alespoň soubor skupin):

• Obecné otázky psychoterapie

• Krátkodobá dynamická psychoterapie

• Neuro-lingvistické programování (NLP)

Na certifikačních cyklech jsou přijati lékaři, kteří již absolvovali stáž, pobyt, odbornou rekvalifikaci nebo kteří absolvovali primární specializaci v této specialitě. Pro cyklus odborné rekvalifikace v klinické psychologii jsou přijímáni specialisté s vyšším psychologickým vzděláním, kteří chtějí získat specializaci: klinický (lékařský) psycholog.

SEZNAM DOKUMENTŮ POŽADOVANÝCH PRO PŘEVOD VYLEPŠENÍ KVALIFIKACE

Na rozpočtové bázi: 1. Fotokopie maturitu 2. Kopie posledního osvědčení o pokročilý výcvik 3. fotokopii osvědčení a osvědčení nebo diplomu o rekvalifikaci v cyklu 4. fotokopii pasu 1,2 stránek a registrační 5. Kopie pracovní knihy, ověřené personální oddělení 6. osobní kurz posluchač karta - vyplnit vzor na místě a na stánku 7. Graduate Certificate

Na komerčním základě: 1. Fotokopie maturitu 2. Kopie posledního osvědčení o pokročilý výcvik 3. fotokopii osvědčení a osvědčení nebo diplomu o rekvalifikaci v cyklu 4. fotokopii pasu 1,2 stránek a registrační 5. Kopie pracovní knihy, ověřené personální oddělení 6. osobní kurz posluchač karta - vyplnit vzor na místě a na stánku 7. Certifikát 8. specialista Smlouva o rekvalifikaci (49 kabina VGMU nebo webové stránky VGMU EITI).

Všechny dokumenty kromě pracovního knížku jsou k dispozici ve 2 výtiscích!

SEZNAM DOKUMENTŮ POŽADOVANÝCH PRO PŘEPRAVU ODBORNÉHO ZPŮSOBILOSTI

Na rozpočtové bázi: 1. Fotokopie maturitu 2. kopie osvědčení a osvědčení o absolvování stáže nebo pobytu (kopie diplomu postgraduálního vzdělávání a fotokopie odborný certifikát pro absolventy 2013) 3. fotokopie pasu 1,2 stránek, a registrace 4. Kopie pracovní knihy certifikován personální oddělení 5. Osobní předmětu posluchač karty - vyplnit vzor na místě a na stánku

Na komerčním základě: 1. Fotokopie maturitu 2. kopie osvědčení a osvědčení o absolvování stáže nebo pobytu (kopie diplomu postgraduálního vzdělávání a fotokopie odborný certifikát pro absolventy 2013) 3. fotokopie pasu 1,2 stránek, a registrace 4. Kopie pracovní knihy certifikován personální oddělení 5. Osobní předmětu posluchač karty - vyplnit vzor na místě a na stojanu 6. zakázky pro výcvik (49 kabiny VGMU nebo webové stránky VGMU IDPO.).

Všechny dokumenty, kromě pracovních knih, jsou uvedeny ve 2 výtiscích!

PSYCHIATRY-NARCOLOGY (odborná rekvalifikace)

Dodatečný profesionální program odborné rekvalifikace

Specializace "PSYCHIATRY-NARCOLOGY"

Účel školení: vytváření odborných kompetencí psychiatrického psychiatra, který je potřebný k výkonu nového druhu odborné činnosti; získání nové kvalifikace, která zajišťuje samostatnou odbornou činnost lékaře.

Výcvikový program je určen lékařům s vyšším odborným vzděláním, kteří absolvovali stáž / pobyt v oboru "Psychiatrie".

Délka školení 4 měsíce.

Forma a náklady na školení:

 • Celý den - 76,300 rublů. Aplikace pro 14. června - 50 900 rublů.
 • Na částečný úvazek - 57 700 rublů. Aplikace pro 14. června - 38 500 rublů.
 • Dálkové (dálkové vzdělávání) s využitím dálkových vzdělávacích technologií (elektronické vzdělávací-metodické komplexy: elektronické učebnice, učební pomůcky, audio a video nahrávky) - 43 500 rublů. Aplikace pro 14. června - 29 000 rublů.

Příjem dokumentů a zápis studentů denně.

Zahájení školení do týdne po obdržení platby.

Po absolvování kurzu je vydán diplom o odborné rekvalifikaci a certifikát odborníka.

Kopie dokladů požadovaných pro školení a vydávání osvědčení o odborném rozvoji:

 • Dokument o vyšší lékařské nebo farmaceutické výchově
 • Bývalý certifikát odborníka (pokud existuje)
 • Dokument o odborném rozvoji (pokud existuje)
 • Kopie knihy práce
 • Kopie pasu
 • Osvědčení o sňatku / rozvodu, pokud po obdržení diplomu změnilo své příjmení.

Psychiatrie, narcologie a psychoterapie

Podrobnější a detailnější informace o této části naleznete na vzdělávacím portálu ministerstva na adrese:

Adresa: Moskva, st. Miklukho-Maklaya, 10, budova. 3
Tel.: +7 (495) 434-66-77, +7 (926) 143-00-11
E-mail: [email protected]

Vedoucí oddělení: cms Beryozkin Alexander Sergejevič

Katedra psychoterapie a narkologie Fakulty pokročilého vzdělávání lékařů (FPK MP) PFUR byla založena v roce 1997. Prvním vedoucím oddělení byl profesor Viktor Mikhailovič Mikhailovič. Od roku 2011 a nyní vedoucí oddělení docent Ph.D. Alexander Sergejevič Bereozkin.

V květnu 2013 bylo rozhodnutí Akademické rady PFUR, naše oddělení přejmenováno na oddělení psychiatrie, narkologie a psychoterapie.

Odbor zajišťuje výcvik lékařů, zdravotních sester a zdravotníků v odborných oborech "Psychiatrie", "Psychiatrie-narkologie", "Psychoterapie", "Ošetřovatelství v psychiatrii", "Ošetřovatelství v sesterství". Školení probíhá prostřednictvím programů tematického a obecného zlepšování (certifikační cykly); odborné rekvalifikace (primární specializace). Školení probíhá jak ve skupinách, tak v individuálním rozvrhu. Oddělení realizuje návštěvnické cykly a distanční vzdělávání. Tam je tématické zlepšení pro psychology.

Po dokončení školení se vydávají státní doklady (diplom, osvědčení, osvědčení, osvědčení).

Školení v praxi a pobytu je prováděno na specializacích «Psychiatrie», «Psychiatrie-narcologie» a «Psychoterapie».

Oddělení provádí rozsáhlé výzkumné práce na studiu alkoholických psychóz; afektální poruchy a zejména poruchy bipolárního spektra, poruchy osobnosti, jakož i kombinace výše uvedených duševních poruch s různými závislostmi; hraniční psychické poruchy, mentální vývoj u dětí, sebevražedné chování a vývoj účinné prevence návykového chování a nové přístupy k obnově spojen s mezinárodními zkušenostmi.
Publikovalo více než 300 vědeckých prací, včetně monografií, příruček pro lékaře, vzdělávacích a metodických doporučení pro internisty a klinické obyvatele, existují patenty na autorské metody léčby závislosti. Zveme vás na studium na postgraduální škole a uchazeče.

Klinická základna katedry:
Psychiatrická nemocnice č. 13 ministerstva zdravotnictví Moskvy

seznam programů je prázdný

Beryozkin Alexander Sergejevič
Hlava. židle

Podrobnější a detailnější informace o této části naleznete na vzdělávacím portálu ministerstva na adrese:

Lékař je psychiatr, narcolog, psychoterapeut, organizátor veřejných zdravotních služeb.
Pracovní zkušenosti v psychiatrii a narcologii - 16 let
Výukové zkušenosti - 13 let.

Kandidátská disertace je věnována studiu patogeneze organické cerebrální insuficience u dětí v podmínkách životního prostředí.

V současnosti probíhá práce na doktorské disertaci o patogenezi alkoholických psychóz.

Autor více než 70 vědeckých prací. Člen Ruské společnosti psychiatrů, ruská narokologická liga, národní narologická společnost, člen Akademické rady FPK MP PFUR.

Vědecké zájmy: studium patogeneze alkoholického deliria, komorbidních stavů v psychiatrii a narcologii, farmakoekonomický výzkum, psychoterapie v narcologii, organizace psychiatrické a narkologické pomoci

Zrazhevskaya Inna Alexandrovna
Profesor

Vedoucí oddělení výcviku
Profesor Zrazhevskaya Inna Alexandrovna
Doktor lékařských věd
(téma diplomové práce: "Bipolární afektivní poruchy, klinicko-dynamické, klinicko-prognostické modely a aspekty psychofarmakoterapie")

Kategorie lékařské kvalifikace:
tím vyšší.

Oblasti činnosti a specializace:
psychiatrie, psychoterapie, psychiatrie-narcologie, lékařské psychologie, zdravotnické organizace, sexologie.

Další kvalifikace:
učitele vysokoškolského vzdělávání.

Odborná příprava a rekvalifikace:
- stáž v oboru "Psychiatrie";

- rekvalifikace v oborech: psychoterapie, psychiatrie-narcologie, lékařská psychologie, organizace veřejného zdraví a veřejného zdraví, učitel vysokoškolského vzdělávání, sexologie.

Zkušenosti z vědecké a pedagogické práce - 10 let. 6 let působila na katedře psychiatrie a závislost NSMU (nejprve jako asistent, pak docent, vedoucí oddělení - 3 roky), je předseda komise předmětu o přijetí propagačních zkoušek v speciality: „psychiatrie“, „psychiatrie, zneužívání drog a alkoholu,“ „psychoterapie „člen fakulty vědecké rady a problém Komise NSMA“ Aktuální problémy neurologie a psychiatrie“, stejně jako hlavní odborník podílel na vnějších vyšetření soukromá vzdělávací a terapeutické zavedených

Má asi 60 vědeckých publikací, je spoluautorem monografie "Rodinné vztahy a dědičná zátěž schizofrenie".

Účast na organizaci následujících konferencí:

- Meziregionální vědecká a praktická konference "Agrese a duševní zdraví obyvatel Sibiře" (Novosibirsk, 2006). Člen redakční rady sbírky materiálů této konference;

- Regionální vědecká a praktická konference věnovaná 70. výročí vzniku Novosibirského regionu "Psychoterapie a kvalita života" (2007);

- Meziregionální konference "Krize v životě dítěte" (Novosibirsk, 2008);

- První ročník vědecké a praktické konference "Drozdov čtení. Komorbidní podmínky v psychiatrii a narcologii - moderní diagnostické a terapeutické možnosti "(Moskva, 2014). Odpovědný redaktor sbírky materiálů této konference;

- První ročník vědecké a praktické konference věnované Světovému dni bipolární poruchy "Moderní přístupy k diagnostice a léčbě bipolární afektivní poruchy" (Moskva, 2015). Odpovědný redaktor sbírky materiálů této konference.

Opakovaně podává zprávy a účastní se konferencí / kongresů na regionální, národní a mezinárodní úrovni (XIX World Congress of vosa, 15. světový kongres WADP, 16. a 17. kongres výročním zasedání Evropské psychiatrické asociace 161. Americká psychiatrická asociace, tím XIV světový kongres WPA, atd.).

Nejméně 1krát za dva roky absolvoval cykly profesního rozvoje, včetně zahraničí: Výcvik na pracovišti na oddělení psychiatrické rehabilitace Varšavského psychiatrického a neurologického ústavu (Polsko); Kurz "Poruchy depresivního spektra a melancholického osobnostního typu" v postgraduálním vzdělávání Evropské asociace psychiatrů (Francie); 4 přednáškové kurzy (psychiatrie, psychiatrie, narcologie a psychoterapie) V rámci postgraduálního vzdělávání Americké psychiatrické asociace (USA): „Úvodní léčba u akutní duševních poruch: Alternativa k hospitalizaci“, „Street drag Duševní poruchy: Přehled Léčba "," Osobnost Politické chování "," Spiritualita v psychiatrii "; 2 přednáškové kurzy v postgraduálním vzdělávání Mezinárodní asociace bipolárních poruch (Jižní Korea): 1. Stav techniky: diagnostika, hodnocení Léčba; 2. Správné užívání stabilizátorů nálady při dlouhodobé léčbě bipolárních poruch.

Zprávy profesora IA. Zrazhevskaya byla přijata na následující mezinárodní kongresy: 2013 - World Psychiatric Association tematická konference «Duševní zdraví a duševní nemoc: výzkum zaměřený na Eurasia» (Byl Chair Symposium «klasifikaci a diagnostice v psychiatrii» konferenci); IV pan-asijský kongres "Psychoterapie a konzultace během epochy změn" a 15. Světový kongres Světové asociace pro dynamickou psychiatrii.

2014g.: XVI. Světový kongres psychiatrie "Zaměření na přístup, kvalitu a humánní péči" (14-18.09.2014, Madrid, Španělsko); 16. výroční konference Mezinárodní společnosti pro bipolární poruchy (18-21.03.2014, COEX-Soul, Jižní Korea); XVII. Světový kongres pro dynamickou psychiatrii "Multidisciplinární přístup a léčba duševních poruch: Mýtus nebo realita?" (14. - 17. května 2014, Petrohrad, Rusko); Mezinárodní kongres "Domácí tradice a inovace v psychoterapii, praktická a konzultativní psychologie" (17-19.10.2014., Moskva).

2015g.: 23. Evropský psychiatrický kongres (28-31.03., 2015, Vídeň, Rakousko); 17. výroční konference Mezinárodní společnosti pro bipolární poruchy (3-6.06.2015, Toronto, Kanada); Mezinárodní kongres ««Integrační procesy ve velké psychoterapii. Psychoterapie zdravého. Duchovně orientovaná psychoterapie "(15-18.10.2015, Moskva, Rusko).

I.A. Zrazhevská je člen redakční rady vědeckého a praktického časopisu "Teorie a praxe psychoterapie". http://psychotherapy.ruspsy.net/about.php

Oblast vědeckých zájmů: afektivní poruchy, zejména poruchy bipolárního spektra, poruchy osobnosti, stejně jako kombinace výše uvedených duševních poruch s různými závislostmi.

Profesor I.A. Zrazhevskaya kombinuje vědeckou práci s poradenskou činností jako psychiatr, psychoterapeut, psychiatr a narcolog. Je členem Ruské společnosti psychiatrů, ruské narkologické ligy, profesionální psychoterapeutické ligy.

Elfimov Mikhail Alekseevich
Profesor

Narodil se v roce 1956 ve městě Voroshilovgrad. V roce 1984 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity přátelství lidí. P. Lumumba v oboru "Medicína", od 1984 do 1986. byla vyškolena v klinickém pobytu na klinice interního lékařství Lékařské fakulty UDN. P. Lumumba v oboru "terapie".

Od roku 1984 do roku 1986. Pracoval jako vedoucí výzkumný pracovník Ústředního výzkumného ústavu medicíny UDN P. Lumumby.

V roce 1993 obhajoval svou diplomovou práci o specialitě 14.00.13. "Nervové onemocnění" (supervizor studií je dms, profesor E. Velhover).

Od roku 2000. do roku 2014g. pracoval jako vedoucí výzkumný pracovník Katedry rehabilitačních problémů Katedry hraniční psychiatrie FGBU "SSC SRP im. V.P. Srbský "(školitel - ctěný vědec, akademik YA Alexandrovský).

V roce 2013 obhájil disertační práci na téma „systému diferencované používání doplňkových metod rehabilitační léčby u pacientů s hraničními duševními poruchami“ (specialita - 14.03.11 „regenerativního lékařství, rehabilitace a sportovní lékařství, balneologické a fyzioterapeutické“).

V současné době je konzultantem FGBU "Klinické sanatorium" Barvikha "správy prezidenta Ruské federace.

Délka klinické práce ve specializaci přesahuje 25 let.

Elfimov MA Je autorem více než 100 vědeckých prací, včetně pokynů, témata vztahující se k celostátního vedení v psychiatrii, stejně jako autor monografie „Akupunktura v psychosomatických onemocnění“ (2014 «Palmarium Academic Publishing», Saarbrücken, Německo).

Rozsah vědeckých a lékařských zájmů zahrnuje doplňující metody diagnostiky a léčby psychických a psychosomatických poruch (reflexologie, homeopatie, fyzioterapie). Má vyšší lékařskou kategorii v oboru "reflexoterapie".

Fluent ve francouzštině (má tlumočnický diplom).

Má certifikát pro návrh racionalizace. Získal medaili "Na památku 850. výročí založení Moskvy".

Elfimova Elena Vladimirovna
Profesor

V roce 1990 absolvovala Lékařskou fakultu Ruské univerzity pro přátelství lidí. P. Lumumba v oboru "Medicína", 1990-1992. studoval v klinickém pobytu a od roku 1992 do roku 1995. v klinické absolventské škole na klinickém oddělení psychiatrie, narkologie a lékařské psychologie UDN. P. Lumumba. Doktor-psychiatr, psychiatr, narcolog, psychoterapeut. Doktor nejvyšší kvalifikační kategorie. Odborník v oblasti psychosomatické medicíny, hraniční duševní poruchy, věku psychiatrie, klasické a Erickson hypnóza a kognitivně behaviorální terapie, relaxační techniky, rodinné terapie. Spolu s psychofarmakoterapií má neléčivé metody léčby psychiatrických poruch - akupunktury a homeopatie. Vystudovala mezinárodní školu homeopatie v Maďarsku v roce 1994.

V roce 2005 obhájila doktorskou disertaci na téma: "Duševní poruchy u diabetes mellitus. Technologie lékařsko-diagnostického procesu ". Má zkušenosti s praktickou prací psychiatra více než 20 let, zkušenost s výukou - 5 let. Od roku 1998 vedl psychiatrickou službu Lékařského centra Ruské banky. Konzultant katedry spánkové medicíny na klinickém sanatoriu Barvikha správního oddělení prezidenta Ruské federace. Plná členka Ruské akademie přírodních věd. Má diplom tlumočníka z angličtiny. Autor více než 50 publikovaných prací, včetně 3 populárních vědeckých knih o rodinné psychoterapii, metodické doporučení pro pacienty. Získala čestné osvědčení Ministerstva zdravotnictví Ruské federace.

Autor populárně vědeckých knih:. „Loneliness sbohem Věřím, naděje, láska !.“ „Život po rozvodu bydlím, dýchat, láska“ „krizí osobní vztahy pochopit, odpustit, překonat.“.

Igovskaya Anna Stanislavovna
Docent

V roce 1992 absolvovala RSMU (Ruská státní lékařská univerzita). V letech 1993-1995 byla vyškolena v klinickém pobytu v oboru "Psychiatrie" ve Státním vědeckém centru dětského zdraví. V.P. Srbsky.

Od roku 1996 pracovala jako psychiatrka-narkologa a psychoterapeuta a byla hluboce zapojena do psychoterapie závislostí.

V letech 2006 až 2010 pracovala na disertačním výzkumu postgraduálního studia na katedře psychoterapie a sexuologie ruské lékařské akademie postgraduálního vzdělávání. Hluboce zaujatý poruchami osobnosti, hypochondriální poruchou v oblasti psychoterapeutické pomoci metodou kreativní sebevyjádření.

Je autorem 15 vědeckých prací včetně metodického manuálu o psychoterapii hypochondriálních poruch. Lékař je psychiatr, narcolog, psychoterapeut.

Ter-Izraelský Alexey Yuryevich
Docent

V roce 1998 absolvoval Moskevský ústav lékařské a sociální rehabilitace, specializující se na medicínu.

Od roku 1998 do roku 2000 studoval na klinickém pobytu v oboru "Psychiatrie" na základě MMA. I.M. Sechenov.

V roce 1999 absolvoval certifikační kurz "Aktuální otázky narcologie" na základě názvu MMA. I.M. Sechenov, vydal certifikát v oboru "Psychiatrie-narkologie".

Od roku 2000 do roku 2003 studoval na postgraduálním kurzu na základě narcologie NSC.
Od roku 2004 do roku 2009 pracoval jako lékař psychiatr-narcolog Národní klinické nemocnice č. 17.
Od roku 2010 do roku 2012 byl vedoucím oddělení č. 13 MNPT o narcologii.
Od roku 2012 do současnosti - hlavní lékař Psychiatrické léčebny č. 13 oddělení zdravotnictví Moskva

Celková délka služby ve zdravotnických zařízeních je 16 let. Lékař je psychiatr, narcolog, organizátor zdravotní péče.

Kozlov Timofey Nikolaevich
Docent

V roce 1999 absolvoval státní lékařskou akademii Chita.
Od roku 1999 do roku 2001 - Školení v klinickém pobytu v oboru "Psychiatrie".
Od roku 2001 do roku 2005 Pracoval jako asistent psychiatrického oddělení a lékařské psychologie Státní lékařské akademie Chita.
V roce 2004 obhájil svou práci na Moskevském výzkumném ústavu psychiatrie na téma "Psychopatologické a osobní mechanismy sebevražedného chování mezi strážci".
Pracuje jako vedoucí 14. psychiatrického oddělení v Psychiatrické nemocnici č. 13 oddělení veřejného zdraví v Moskvě.
Člen ruské narokologické ligy. Má diplomy a osvědčení odborníka na psychiatrii, narcologii, psychoterapii a organizaci zdravotní péče.
V letech 2006 a 2011 byl vycvičen na Psychiatrickém oddělení ve Vědeckém centru duševního zdraví Ruské akademie lékařských věd a na katedře psychoterapie ruské lékařské akademie postgraduálního vzdělávání.
Má moderní metody léčby duševních poruch, alkoholu a drogové závislosti

Kolobov Vadim Vyacheslavovich
Docent

V roce 1972 absolvoval s vyznamenáním lékařskou fakultu 1. lékařského ústavu Leningrad. akademik I.P. Pavlov a po specializaci pracoval jako neuropatolog. Od roku 1976, po specializaci v psychiatrii, pracoval jako psychiatr v Oblastní klinické psychiatrické léčebně Omsk. Hluboce se zabývá epileptologií, neurózy, hraničními a krizovými podmínkami. Zároveň absolvoval výcvik v lékařské psychologii na Leningradském vědeckém výzkumném psychoneurologickém institutu. V.M. Bekteřov a tam v roce 1991 obhajoval svou práci. Je psychiatrem nejvyšší kvalifikační kategorie. Po tréninku v oblasti narologie, akupunktury a psychoterapie se v posledních desetiletích více zaměřilo na léčbu závislosti. Je autorem 23 vědeckých prací, metodického vývoje a původních programů léčby alkoholismu, drogové závislosti a kouření tabáku. V praxi používá akupunkturu, psychoterapii včetně hypnózy a techniky neurolinguistického programování.
Doktor psychiatr, narcolog, psychoterapeut, kandidát lékařských věd

Elvira O.
Učiteli

Vyznamenání získal na státní lékařské fakultě v Novosibirsku. Byla trénoval v stáži na speciální „psychiatrie“ (univerzity), jakož i odborné přípravy na speciality „psychoterapii“ (RNIMU je. Pirogov) a „psychiatrie-narcologie“ (University). Na konci stáže byla přijata do funkce psychiatra ve státním zdravotním pojištění č. 13, kde pracuje až do současnosti. V kombinaci pracuje jako psychoterapeut ve stejné instituci.

Učitelka Topka E.O. se aktivně účastní práce konferencí a kongresů na ruské a mezinárodní úrovni. V říjnu 2014 vydal zprávu s názvem „Aktuální otázky etiky a výcviku psychoterapeutů v Ruské federaci“ v sekci mládeže na mezinárodním kongresu „domácím tradicím a inovací v psychoterapeutické praxi a poradenství psychologie“ (Moskva, říjen 17-19, 2014).

1 je ko-výcvikové manuály a 11 vědeckých prací publikovaných v národních a mezinárodních publikacích, včetně řízení mezinárodních kongresů EPA a ISBD a časopisy zahrnuty do seznamu Vyšší atestační komise Ruské federace. Plynule anglicky.

Člen Profesionální psychoterapeutické ligy.

Specializace "Psychiatrie-narkologie"

Titul: Psychiatr-narcolog

Nejběžnější zkoušky pro přijetí:

 • Cizí jazyk - dle výběru univerzity

Zkouška obsahuje praktickou a teoretickou část k hlavnímu tématu.

Obsah

Psychiatr-narcolog se věnuje identifikaci a léčbě závislosti na drogách. Existují různé varianty této nemoci a ve skutečnosti jsou případy jejího odhalení mezi lidmi různých sociálních vrstev vzácné. Pochopení, že narkoman je nemocná osoba, která potřebuje specializovanou péči, je pravděpodobně jednou z hlavních vlastností tohoto specialisty. Máte ty? Pak doporučujeme, abyste absolvovali výcvik v oboru specializace 31.08.21 "Psychiatrie-narkologie".

Podmínky přijímání a zkoušky

Jaké věci je třeba přijmout, je třeba zjistit na katedře psychiatrie ve zvolené univerzitě. Zkouška obvykle zahrnuje praktickou a teoretickou část hlavního předmětu (psychiatrickou-narcologickou) a také cizí jazyk.

Je třeba poznamenat, že lidé, kteří absolvovali lékařskou univerzitu v oboru medicíny nebo pediatrie, mohou požádat o odbornou přípravu.

Budoucí povolání

Povolání psychiatra-narkologa zahrnuje pomoc lidem s takovými problémy:

 • závislost na alkoholických nápojích, omamných látkách;
 • nadměrné stravování;
 • různé depresivní poruchy;
 • neurotické poruchy, psychózy, neurastenie;
 • jiné neurologické poruchy, které mají psychologický základ;
 • bedwetting (enuréza);
 • stres a jeho důsledky.

Oblast léčby psychiatra-narcologa je mozek člověka, totiž poruchy, které mají anorganickou povahu. To znamená, že psychiatr-narcolog se zabývá nejen léčbou různých druhů závislostí, ale také pomáhá pacientovi obnovit duševní rovnováhu.

Zde je třeba poznamenat, že psychiatr, psychiatr profese zahrnuje neléčí „slova“, ale plnohodnotným terapie léky, bylinné medicíny, rehabilitace a další zdravotnická zařízení. Samozřejmě, že komunikace s pacientem je důležitá v každém lékařskou specializaci, ale psychiatr, psychiatr musí stále mít dobrou komunikaci a porozumění psychologii, aby bylo možné řádně posoudit stav pacienta a aby ho vyzvednout účinnou terapii.

Kam vstoupit

Školení pro psychiatra-narkologa je možné po absolvování lékařských univerzit v Moskvě a dalších městech. Certifikát psychiatra-narcologa může být vydán mnoha univerzitami, a to:

 • První moskevská státní lékařská univerzita;
 • První státní lékařská univerzita v St. Petersburg;
 • Ruská národní výzkumná lékařská univerzita v Moskvě;
 • Sibiřská státní lékařská univerzita;
 • Kazanská státní lékařská univerzita.

Po šesti letech studia, bakalář, který si zvolil toto povolání, jde o rezidenci nebo praxi ve výše uvedených zdravotnických zařízeních, nebo jiní, kteří mají osvědčení o takovém školení.

Podmínky a formy školení

Školení probíhá na plný úvazek. Doba trvání - dva roky. Nejméně 60% studijního času je věnováno praktické části výcviku. Patří sem i praxe v nemocnici a v narcologickém lékárně.

Hlavní předměty studované v průběhu odborné přípravy v oboru

Samozřejmě, hlavním směrem vzdělání v této specialitě je narologie. Jaké jsou nejdůležitější položky?

 • obecné otázky narcologie;
 • obecná psychopatologie;
 • metody studia narcologických pacientů;
 • alkoholismus;
 • drogová závislost;
 • preventivní péče o narcologické nemoci;
 • léčba alkoholismu a drogové závislosti;
 • psychoterapie, psychoreakce a jiných nefarmakologických léčebných metod;
 • odbornost v oblasti narologie.

Získané dovednosti a schopnosti

Co psychiatr-narcolog by měl být schopen udělat:

 • přijímat od pacienta všechny potřebné údaje týkající se jeho stavu, v případě potřeby zapojit příbuzné do dotazování;
 • analyzovat přijaté informace, přidělit symptomy profilu a syndromy;
 • diagnostikovat specifické narcologické onemocnění;
 • jmenovat a interpretovat další metody průzkumu;
 • zvolit vhodnou léčbu podle současných protokolů a individuálních charakteristik každého pacienta;
 • rozpoznat naléhavé podmínky v narcologii, poskytovat pomoc včas;
 • jmenovat rehabilitační opatření;
 • pracovat se zdravotními záznamy.

Samozřejmě, kromě dovedností, teoretická součást výuky je také důležitá. Po ukončení pobytu psychiatr, psychiatr by měl znát příznaky a syndromy chorob ve svém oboru, bude schopen identifikovat stav, léčba který zahrnoval další odborníky (kardiolog, neurolog, atd.), Znát protokoly, které provedl vyšetření a léčbu pacientů.

Perspektivy zaměstnání

Kdo pracuje po tréninku? Samozřejmě, narcolog.

Specialista, který získal diplom, může získat práci ve veřejných i soukromých zdravotnických zařízeních, přijímat recepci v polyklinice nebo pozorovat pacienty v nemocnici. Také po obdržení odpovídajícího povolení může psychiatr-narcolog otevřít soukromou praxi a vést příjem pacientů.

Výhody postgraduálních studií

Po absolvování školení mohou všichni obyvatelé absolvovat postgraduální studium. To dává příležitost rozvinout jejich potenciál a zapojit se do vědeckého výzkumu. Konečným cílem je obhajoba diplomové práce.

Kromě toho odborník pokračuje v studiu na klinickém oddělení, kde jsou často zajímavé a složité případy, a vysoce kvalifikovaní kolegové s vysokou kvalifikací mohou nějakou dobu sdílet své zkušenosti.

Následující Článek

Jíst s rozšířenou játrou