Jaterní enzymy

Napájení

Enzymy (enzymy) jsou specifické proteiny, které se podílejí na biochemických reakcích, mohou urychlit nebo zpomalit jejich průběh. Játra produkují velké množství takových sloučenin v souvislosti s jejich důležitou roli v metabolismu tuků, bílkovin a sacharidů. Jejich účinnost je určena výsledky biochemického krevního testu. Takové studie jsou důležité pro hodnocení jater a pro diagnostiku mnoha nemocí.

Co to je?

Enzymy jater - skupina biologicky aktivních proteinů, která mohou být produkována výlučně buňkami tohoto orgánu. Mohou být na vnitřní nebo vnější membráně, uvnitř buněk nebo v krvi. V závislosti na úloze enzymů jsou rozděleny do několika kategorií:

 • hydrolázy - urychlují štěpení komplexních sloučenin na molekuly;
 • syntetázy - účastní se reakcí syntézy komplexních biologických sloučenin z jednoduchých látek;
 • transferáza - jsou zapojeny do transportu molekul přes membrány;
 • oxidoreduktáza - jsou hlavní podmínkou normálního toku oxidačních redukčních reakcí na úrovni buněk;
 • izomerázy - jsou nezbytné pro procesy změny konfigurace jednoduchých molekul;
 • lyázy - tvoří další chemické vazby mezi molekulami.

Skupiny jaterních enzymů

Z lokalizace jaterních enzymů závisí na jejich funkci v procesech buněčného metabolismu. Tak se mitochondrie podílejí na výměně energie, granulární endoplazmatické retikulum syntetizuje bílkoviny, hladké tuky a sacharidy, na lysosomech existují proteiny-hydrolázy. Všechny enzymy, které produkuje játra, se nacházejí v krvi.

V závislosti na tom, jaké funkce jsou prováděny enzymy a kde jsou v těle, jsou rozděleny do 3 velkých skupin:

 • sekreční - po vylučování buňkami jater vstupují do krve a jsou zde v maximální koncentraci (faktory srážení, cholinesteráza);
 • indikátor - jsou normálně obsaženy uvnitř buněk a uvolňovány do krve pouze v případě, že jsou poškozené, takže mohou sloužit jako ukazatele stupně poškození jater u nemocí (ALT, AST a dalších);
 • vylučování - jsou odvozeny z jater s žlučí a zvýšení jejich hladiny v krvi znamená porušení těchto procesů.

Každý z enzymů je důležitý pro diagnózu stavu jater. Jejich aktivita je určena s podezřením na hlavní patologické onemocnění jater a pro hodnocení stupně poškození jaterní tkáně. Pro získání úplnějšího obrazu může být nezbytné diagnostikovat trávicí enzymy, enzymy trávicího traktu, pankreasu a žlučovody.

Enzymy, které určují diagnózu onemocnění jater

Biochemie krve je důležitou etapou diagnostiky onemocnění jater. Všechny patologické procesy v tomto orgánu mohou nastat s jevy cholestázy nebo cytolýzy. První proces je porušení odtoku žluči, který je vylučován hepatocyty. Při jiných poruchách dochází k destrukci zdravých buněčných elementů při uvolňování jejich obsahu do krve. Díky přítomnosti a množství jaterních enzymů v krvi můžete určit stadium onemocnění a povahu patologických změn v orgánech hepatobiliárního traktu.

Indikátory cholestázy

Syndrom cholestázy (obstrukce žlučovodů) doprovází zánětlivé onemocnění jater, porušení sekrece žluče a patologii žlučových cest. Tyto jevy způsobují následující změny v biochemické analýze:

Proveďte tento test a zjistěte, zda máte jaterní potíže.

 • vylučovací enzymy se zvyšovaly;
 • zvýšily také složky žluče, včetně bilirubinu, žlučových kyselin, cholesterolu a fosfolipidů.

Výtok žluče může být narušen mechanickým tlakem na žlučové cesty (zanícené tkáně, neoplazmy, kameny), zúžení jejich lumenů a dalších jevů. Komplex charakteristických změn v krevních indexech se stává základem pro podrobnější studie stavu žlučníku a žlučovodů.

Indikátory cytolýzy

Cytolýza (destrukce hepatocytů) se může objevit u infekční a neinfekční hepatitidy nebo při otravě. V takovém případě se obsah buněk uvolní a enzymatické indikátory se objeví v krvi. Ty zahrnují ALT (alaninaminotransferázu), AST (aspartátaminotransferázu), LDH (laktátdehydrogenázu) a aldolázu. Čím vyšší jsou tyto sloučeniny v krvi, tím vyšší je stupeň poškození parenchymu orgánu.

Stanovení alkalické fosfatázy

Alkalická fosfatáza, která se nachází v krvi, může mít nejen jaterní původ. Malé množství tohoto enzymu produkuje kostní dřeň. O jaterních onemocněních lze říci, jestliže se současně zvyšuje hladina alkalické fosfatázy a gamma-GGT. Kromě toho lze nalézt nárůst bilirubinu, který indikuje patologické stavy žlučníku.

Gamma-glutamyl transpeptidáza v krvi

GGT obvykle vzrůstá s alkalickou fosfatázou. Tyto indikátory indikují vývoj cholestázy a možných onemocnění žlučového systému. Pokud je tento enzym izolován, existuje riziko malého poškození jaterní tkáně v počátečních fázích alkoholismu nebo jiných otrav. Při závažnějších patologických stavech dochází k současnému zvýšení jaterních enzymů.

Transaminázy jater (ALT, AST)

ALT (alanin aminotransferáza) je nejvíce specifickým jaterním enzymem. Je v cytoplazmě a dalších orgánech (ledviny, srdce), ale v jaterním parenchymu je přítomen v nejvyšší koncentraci. Jeho zvýšení krve může naznačovat celou řadu onemocnění:

 • hepatitida, intoxikace s poškozením jater, cirhóza;
 • infarkt myokardu;
 • chronické onemocnění kardiovaskulárního systému, které se projevují nekrózou míst funkčních tkání;
 • zranění, zranění nebo modřiny svalů;
 • závažný stupeň pankreatitidy - zánět pankreatu.

AST (aspartát dehydrogenasa) se nachází nejen v játrech. Může se také vyskytovat v mitochondriích srdce, ledvin a kosterních svalů. Zvýšení tohoto enzymu v krvi indikuje destrukci buněčných elementů a vývoj jedné z patologií:

 • infarkt myokardu (jedna z nejčastějších příčin);
 • onemocnění jater v akutní nebo chronické formě;
 • srdeční selhání;
 • zranění, zánět pankreatu.

Laktát dehydrogenasa

LDH patří mezi cytolytické enzymy. Není to specifické, to znamená, že se nachází nejen v játrech. Jeho definice je však důležitá při diagnóze ikterického syndromu. U pacientů s Gilbertovou chorobou (genetické onemocnění, které je doprovázeno porušení vazby na bilirubin) je v normálním rozmezí. U jiných forem žloutenky se zvyšuje jeho koncentrace.

Jak je určena aktivita látek?

Biochemický krevní test jaterních enzymů je jedním z hlavních diagnostických opatření. To bude vyžadovat žilní krev shromážděnou na prázdném žaludku ráno. Během dne před zahájením studie je nutné vyloučit všechny faktory, které mohou ovlivnit fungování jater, včetně příjmu alkoholických nápojů, mastných a kořeněných pokrmů. V krvi je stanovena standardní sada enzymů:

 • ALT, AST;
 • ЩФ;
 • GGT;
 • společný bilirubin a jeho frakce (volné a vázané).

Aktivita jaterních enzymů může také ovlivnit některé skupiny léčivých přípravků. Mohou se také změnit v těhotenství. Před analýzou je nutné informovat lékaře o tom, že užívá jakákoli léčiva a chronických onemocnění jakýchkoli orgánů v anamnéze.

Normy pro pacienty různého věku

Pro léčbu onemocnění jater nutně provádí úplnou diagnózu, která zahrnuje i biochemický krevní test. Aktivita enzymů je zkoumána v komplexu, jelikož různé ukazatele mohou naznačovat různá porušení. V tabulce jsou uvedeny běžné hodnoty a jejich odchylky.

Transaminázy jater

Zanechat komentář 3,243

Enzymy jater jsou odpovědné za proces metabolismu. Jsou také nazývány enzymy. Tyto molekuly se nacházejí v žlučovém systému těla a zajišťují normální práci orgánů. Obsah těchto sloučenin v krvi může být studován v laboratoři. Jejich značka může být zvýšena nebo snížena. Kvůli dosaženým výsledkům jsou zjištěny poruchy funkčnosti žlučového systému.

Játra mají důležitou sekreční funkci, produkují jedinečné enzymy a podílejí se na jejich syntéze v jiných orgánech.

Jaké jsou různé skupiny jaterních enzymů?

Enzymy jater jsou obvykle diferencovány do skupin. Přidělit:

 • Secretory látky. Mezi ně patří - protrombinasa a cholinesteráza. Tyto molekuly nesou funkci skládání krve. Je-li pacient znám svou nedostatečností, dochází k odchylkám v činnosti žlučníku, jeho kanálů a jater.
 • Indikátory molekul krve. Jsou tvořeny takovými sloučeninami, jako jsou: AST, ALT, LDH. Takové látky jsou nedílnou součástí krevních buněk. Pokud orgány fungují nesprávně, zvyšují se jejich krevní hodnoty.
 • Vylučovací skupina nebo alkalická fosfatáza. Takovýto jaterní enzym se tvoří v žlučníku a jeho kanálech. Když má proces sekrece žluče patologii, obsah enzymů této skupiny se zvyšuje.
Zpět na obsah

Které jsou častěji používány ve studii?

Množství látek obsažených v játrech je poměrně velké. K identifikaci nemocí však stačí prošetřit jen některé z nich. Nejběžnější pro výzkum jsou takové biochemické příznaky jako:

 • alanin-transaminasa (AST);
 • alaninaminotransferáza (ALT);
 • gama-lutamyltranspeptidáza (GGT);
 • laktát dehydrogenasa (LDH);
 • alkalická fosfatáza (APF).

Každá z výše uvedených složek může naznačovat přítomnost určitých onemocnění. Po analýze jsou výsledky vyhodnoceny ošetřujícím lékařem a diagnóza je možná. Hodnocení probíhá v souladu se zavedenými obecnými standardy obsahu. Každý výsledek má určité měrné jednotky: jednotku / litr, μmol / l, mol / l.

Poměr transamináz

AST je látka, která se vytváří v buňkách jater a v některých dalších orgánech těla. Patří sem: plic, mozku, pankreatu, srdečního svalu a svalových vláken. ALT se v krvi tvoří v důsledku hepatocytů. Pokud jsou ve fungování některé z těchto komponent patologií, jejich obsah v krvi stoupá. Pro zjištění abnormalit v raných obdobích vývoje onemocnění se provádí biochemická studie. To vám umožní správně identifikovat nemoc a předepsat účinnou léčbu.

Změna těchto indexů může znamenat porušení funkce, jak jater, tak srdce. Pro správnou diagnózu použijte koeficient de Ritis. Pokud jsou známky transamináz normální, výpočet je zbytečný. Nicméně pokud aktivita jaterních enzymů kolísá, její hodnota pomůže správně posoudit stav pacienta. Tento koeficient se vypočítá určením konkrétního vztahu těchto dvou indexů. Výsledek je považován za normální v rozmezí 0,9-1,8. Když se zvýší horní hranice, znamená to srdeční odchylku. Pokud je skóre nižší, jedná se o příznaky onemocnění jater.

Pro získání přesnějších údajů v detekci onemocnění jater byly studovány poměry hladiny transamináz v koeficientu de Ritis k procesům vyskytujícím se v těle. Tato interpretace výsledků byla nalezena:

 • 1 - hovoří o vývoji virové hepatitidy;
 • 1-2 - dystrofie jaterní žlázy nebo chronická forma žloutenky;
 • více než 2 - destruktivní procesy v játrech kvůli zneužívání alkoholu.
Zpět na obsah

Normy pro dospělé a děti

Aby bylo možné identifikovat stávající abnormality, je důležité znát obecná pravidla pro činnost AST ALT. Existují různé způsoby laboratorního výzkumu s použitím různých činidel. Hlavními metodami, které detekují nedostatek jater, je optická reakce a Reitman-Frenkelova reakce. Výsledky se liší podle pohlavních a věkových rozdílů u pacientů. Optická biochemie používá tyto hodnoty: muži - 40-41 IU, ženy - 34-35 IU, děti - 50 IU. Pro RF reakci: muži - 0,1-0,5 h / ml, ženy 0,1-0,4 h / ml, děti - 0,2-0,5 h / ml.

Pokud nedošlo k významným poruchám v biochemické analýze, říká se, že srdeční sval a žlučový systém jsou zdravé a fungují správně. Pokud jsou v indexech silné fluktuace, doporučuje se studovat údaje ve vztahu k jiným značkám. Zejména určení koeficientu de Ritis.

Alanin aminotransferáza - speciální enzym, který naznačuje práci jater. Jeho množství v krvi se měří v jednotkách na litr (U / L) a obsah v těle se mění s věkem a liší se u zástupců různých pohlaví. Normální značky u batolat se mění takto:

 • kojenci - ne více než 49;
 • až 6 měsíců - více než 56;
 • do 12 měsíců - 54;
 • 1-3 roky - 33;
 • 3-6 let - 29 let;
 • v dospívání - maximálně 39.

U mladší generace mohou být v obsahu ukazatele menší odchylky. V raném věku jsou takové abnormality přípustné, protože růstové charakteristiky organismu jsou individuální. Následně se počet enzymů v krvi stabilizuje a stává se normální. Dospělí zavedli ukazatele zdravého fungování těla. U mužů se to považuje za index 45, u žen - 34.

Co je příčinou zvýšených transamináz?

Značka ALT

Pokud se zvýší maximální prahová hodnota v krvi, hovoří o destruktivních procesech v jaterních tkáních. Značky lze zvýšit v závislosti na různých faktorech, jako jsou:

 • Vývoj závažných onemocnění v podobě onkologie, cirhózy, hepatitidy. Když v buňkách dochází k lékům, alergickým, alkoholickým a jiným druhům předávkování, ALT intenzivně prochází do krve. A při průzkumu existují velké odchylky od úrovně normálních indexů. Závislost látek je následující: čím větší je onemocnění, tím vyšší je růst indexů.
 • Infarkt myokardu, který se vyznačuje přítomností zón smrti v oblasti srdečního svalu, což je důvod pro skok v úrovni enzymů.
 • Jiné poruchy funkční práce srdce zvyšují množství ALT v krevním séru a indikují destruktivní procesy.
 • Těžké zranění. Mohou být přijata rány nebo popáleniny, poškození svalů.
 • Pankreatitida akutního stupně, která se vyznačuje zánětem pankreatu.

AST Marker

Aktivita AST se projevuje patologií srdečního svalu, pankreatickými onemocněními, jestliže dochází k selhání jater. Důvody pro skok enzymu:

 1. Infarkt myokardu. Jeden z nejčastějších důvodů pro zvýšení obsahu AST. Ukazatele jsou obvykle značně zvýšeny - až několik desítek jednotek.
 2. Srdeční selhání, charakterizované přítomností zánětu. Například pooperační stav, karditida a myokarditida.
 3. Závažné abnormality v játrech, jako je hepatitida (léčivé, alergické, alkoholické, toxické, virové), jaterní cirhóza, onkologie.
 4. Přítomnost traumatických lézí a popálenin.
 5. Pankreatitida různých forem.
Zpět na obsah

Jak snížit hladinu transamináz?

Snížení hladiny vylučovaných enzymů je možné při eliminaci příčiny onemocnění. Proto bychom měli začít s terapeutickou terapií. Později, abyste zjistili účinnost léčby, musíte udělat druhou biochemii. Pokud byla léčba předepsána správně - měly by se markery dostat do normálu. Někdy se snižují indexy, existuje dostatek speciálních léků. Jedná se o takové léky jako "Heptral", "Hofitol", "Dufalac". Měly by být použity pouze po konzultaci s lékařem, pak bude sledovat stav pacienta. To je důležité, protože většina léků je obdařena závažnými kontraindikacemi, což vyžaduje pozornost a zvážení. Tento průběh je symptomatický, tj. Nevylučuje hlavní příčinu abnormalit. Pokud se během léčby tento indikátor sníží, po ukončení terapie se může úroveň aktivity látek znovu zvýšit.

Doporučuje se dále prošetřit příslušné orgány, jejichž odchylky jsou indikovány zvýšením normy. Po zjištění dysfunkce a diagnózy bude léčba předepsána. Když jsou splněny všechny předpisy, projeví se příznaky a značky se normalizují. Je důležité si uvědomit, že zvýšení hladiny molekul transaminázy je důsledkem poruch. Pokud obdržíte výsledky bez konzultace s odborníkem, je to nepostradatelné.

Další jaterní testy

Chcete-li identifikovat patologie, použijte sekundární hodnoty porušení. Jeden z nich je považován za GGT - je koncentrován v ledvinách, žlučových cestách a pankreatu. Přípustná hodnota pro enzym je 40 jednotek / litr. On hraje velkou roli při studiu stavu dětí a těhotných žen. Zvýšení aktivity naznačuje vznik nádorů, buněčnou smrt, otravu alkoholem, cholestázu, hepatitidu, cholangitidu. Dalším příkladem je AFP - látka je v žlučových kanálech, ledvinách, kostní tkáni. Jeho norma je 270 jednotek na litr. Tato hodnota je považována za porušení žlučníku a žlučového systému.

Játra produkují enzymy

Játra jsou důležitým orgánem, blaho a zdraví člověka závisí na správném fungování jater. Enzymy jsou jaterní enzymy, které se účastní biochemických procesů v těle.

Toto tělo produkuje několik typů enzymů:

Koncentrace enzymů v krvi se mění, pokud:

 • dotyčný orgán je poškozen;
 • je patologický vývoj pozorován.

Biochemická analýza krve je jednou z nejúčinnějších metod diagnostiky onemocnění jater. Mnoho enzymů produkovaných tímto tělem vstupuje do krevního řečiště. U některých patologií klesá množství jednoho prvku v krevní plazmě a další - zvyšuje se.

Analýza krve v případě onemocnění jater pomáhá lékařům snižovat rozsah patologických stavů, v případě potřeby je pacientka podrobit dalšímu vyšetření, provést diagnózu. Metoda ukazuje koncentraci sérových enzymů v každé ze tří skupin:

 1. Secretory - někteří z nich se podílejí na procesu cholinesterázy a srážení krve. S patologiemi se jejich koncentrace snižuje.
 2. Vylučování vylučováno žlučí. V případě porušení v práci těla se jejich úroveň zvyšuje.
 3. Indikátor pracují intracelulární funkce jsou umístěny v mitochondriích (AST, GDH), cytosolu buněk (ALT, LDH, AST). Jejich koncentrace v krevním séru s poškozením jater se zvyšuje. Norma ALT je 5-43 E / l a AsAT - 5-40 E / l. Hodnota prvního ukazatele se může zvýšit o 20-100 nebo vícekrát s akutní parenchymální hepatitidou. Aktivita ASAT se mírně zvyšuje.

V krvi s onemocněním jater se koncentrace indikátorových enzymů zvyšuje:

Lékaři, kteří provádějí jaterní vyšetření, berou v úvahu ukazatele ALT a AST. Norma první:

 • u mužů (10-40 U / l);
 • u žen (12-32 U / l).

V případě hepatitidy se koncentrace ALT dramaticky zvyšuje před nástupem příznaků. Proto vám včasné vyšetření umožňuje rychle začít léčbu.

 • u mužů (15-31 U / l);
 • u žen (20-40 U / l).

Koncentrace této látky se zvyšuje s poškozením hepatocytů. Indikátory ALT a AST - metoda diagnostiky, která se nazývá koeficient de Ritis (DRr). Lékaři určují svůj poměr pro výběr účinného léčebného režimu. ALT až AST by mělo být obvykle 1: 3.

Pokud po vyhodnocení výsledků krevních testů AST a ALT není možné provést přesnou diagnózu, provedou se další testy, aby se zjistila játra. Chcete-li to provést, určete koncentraci:

Obvykle jsou hodnoty GGT až 38 U / L (u žen) a až 55 U / L (u mužů). Zvýšení koncentrace je více než 10krát pozorováno u diabetu a onemocnění žlučovodů. Norm Gldg - až do 3 U / l (u žen) a až do 4 U / l (u mužů). Koncentrace se zvyšuje s těžkou otravou, onkologií, infekčními procesy. Norma LDG je 140-350 U / l.

Alkalická fosfatáza (alkalická fosfatáza) se účastní procesu trávení, vylučuje se žlučí. Normálně je jeho koncentrace v krevním séru 30-90 U / l (u mužů může dosáhnout 120 U / l). S nárůstem intenzity metabolických procesů se hladina AP zvyšuje na 400 U / l.

Špatné krevní testy nejsou důvodem pro paniku. Lékař předepisuje léčbu po diagnóze, přičemž bere v úvahu rysy průběhu onemocnění a těla pacienta. Jedním z léků předepsaných pro normalizaci enzymů je Galsten. Neužívejte léky bez lékařského poradenství bez odborné péče. Lidové léky se používají na doporučení lékaře.

Transaminasy jsou mikrozomální enzymy, které jsou obsaženy ve všech buňkách a jsou nezbytné pro aminotransferázu. Díky nim se sloučeniny obsahující dusík vyměňují se sacharidy. Transamináza ALT je aktivní v játrech a AST je ve svalové tkáni. Zvýšení hladiny těchto látek v krvi se pozoruje při patologických stavech jater (virové hepatitidě) a infarktu myokardu.

U pacientů s hepatitidou nemusí mít pacient žloutenku, úroveň bilirubinu je normální, ale koncentrace transferáz se zvyšuje. To může znamenat následující patologie:

 • mechanická žloutenka;
 • nádorové procesy v játrech;
 • cholestáza;
 • akutní virové, toxické nebo chronické hepatitidy.

Vzhledem k úrovni infarktu myokardu aminotransaminaz po dobu několika dnů může zvýšit 20krát, a jejich koncentrace se nemění angínou. Počet aminotransaminaz krve může dočasně růst dny, rozsáhlém poranění svalů, myopatie, popálenin, myositidy, nemocí spojených s rozpadem červených krvinek.

Indikace DR (koeficient de Ritis) pomáhá při diagnostice následujících onemocnění:

 • virové hepatitidy - DR až do 1;
 • chronická hepatitida nebo dystrofie jater - DR 1 a vyšší;
 • alkoholické jaterní onemocnění (hepatitida, mastná degenerace nebo cirhóza) - DR 2 a vyšší a krevní albuminu na 35 g / l;
 • Infarkt myokardu - DR nad 1.3.

Diagnostika jaterní cirhózy a hepatitidy C zahrnuje biochemický krevní test. S jeho pomocí lékaři určují:

 • bilirubin;
 • koncentrace jaterních enzymů;
 • obsah syrovátkových proteinů.
 • bilirubin (1,7-17 μmol / l);
 • SDG (až 17 jednotek);
 • AST, ALT (až 40 jednotek);
 • fruktosu-1-fosfatoldalóza (až do 1 jednotky);
 • urokináza (až do 1 jednotky).

Bilirubin se zvyšuje s cirhózou. Zohledňují se tři ukazatele (měřené v μmol / l):

 • přímá frakce (norma - až 4,3);
 • nepřímý zlomek (norma je až 17,1);
 • součet zlomků (norma je až 20,5).

analýzu krve v jaterní cirhózy dále zahrnuje stanovení hladiny alkalické fosfatázy (norm. - až 140 jednotek), y-GGT (normu pro ženy - do 36 jednotek pro muže. -. do 61 ks), albumin (OK - 50 g / l). Doporučuje se provádět koagulogram (speciální test). Játra syntetizují velké množství bílkovin, které ovlivňují koagulaci krve. Pacienti, kteří jsou předisponováni k patologickým onemocněním jater, musíte vědět:

 • jak zkontrolovat játra;
 • jaké testy projít;
 • příznaky a symptomy orgánových onemocnění.

Normalizovat hladinu enzymů může eliminovat příčiny, které vedly ke zvýšení koncentrace prvků. Mohou být vyžadovány další testy na cirhózu a jiné patologické stavy. Jaké testy potřebujete projít, určí lékaře.

Kromě léčby léky se pacientům doporučuje upravit dietu:

 • vyloučit ze stravy slanou, mastnou, pikantní a uzenou;
 • vzdát se kávy a alkoholu;
 • nabídnout v menu mléčné výrobky a biopotraviny;
 • užívejte hepatoprotektory.

Včasné testy na rakovinu jater umožňují okamžitě zahájit léčbu.

V zanedbaném stavu může nemoc způsobit smrtelné následky. Když zjistíme příznaky cirhózy, neměli by se užívat samoléčba. Doporučuje se vyhledat lékařskou pomoc a předložit potřebné testy na rakovinu jater. Tento stav je v těhotenství nebezpečný. Během tohoto období by pacient měl být pod neustálým dohledem lékařů (vyšetření jater). Pokud je to nutné, budoucí matka bude muset lehnout, aby udržovala nebo provedla lékařský potrat.

 • Je to bolelo játra ?! Babushkinův recept na obnovení drcených jater...

Enzymy jater nebo enzymů jsou pro normální fungování lidského těla velmi důležité, účastní se metabolických procesů. Když se jejich normální úroveň změní, naznačuje vývoj jakýchkoli onemocnění v těle, které často ohrožují nejen zdraví, ale i lidský život.

Játra produkují následující enzymy: sekreční, indikátor a vylučování. Když jaterní enzymy překračují přípustnou normu nebo jestliže jejich hladina je nižší než normální, znamená to, že tělo má patologii nebo játra jsou poškozeny. Podle analýzy krve mohou lékaři zjistit, jaké patologie se v těle vyskytují a některé další studie mohou provést přesnou diagnózu.

Například jestliže jsou jaterní enzymy sekreční skupiny zvýšeny nebo sníženy, pak jsou pravděpodobně patologické krevní srážlivosti přítomny. V případě narušení tělo, zvyšuje úroveň vylučovacích enzymů a ukazatel jsou odpovědné za procesy uvnitř buňky v lézích u jaterních jejich Zvyšuje úroveň, úroveň zlepšení dochází při parenchymatózních hepatitidu.

Ve studii jater jsou nejčastěji uváděny ukazatele AST, ALT, GGT, LDH a APF:

 • gama-glutamyltransferáza-GGT;
 • laktát dehydrogenasa - LDH;
 • alkalická fosfatáza - alkalická fosfatáza.

RADOVÝ DOCTOR! Jak zachránit játra?

Zakharov Nikolay Viktorovich, docent, kandidát na lékařské vědy, hepatolog, gastroenterolog

"Živé buňky dihydroquercetinu jsou nejsilnějším pomocníkem pro játra. Vytahuje se pouze z dehtu a kůry divokého modřínu. Znám pouze jednu drogu, v níž je koncentrace dihydroquercetinu maximální. Toto... "

Nejintenzivnější jsou ukazatele AST, ALT. Norma AST a ALT u žen by neměla přesáhnout 31 jednotek, u mužů ALT - 45 jednotek, AST - 47 jednotek. Nesmíme zapomínat, že norma ukazatelů se změní v závislosti na stáří pacienta, proto jsou výše uvedené ukazatele velmi libovolné. Pokud jde o děti, v tomto případě má věk dítěte také hodnotu při určování normy. Interpretaci krevních testů by měla provádět kompetentní specialisté.

Pokud je v krvi zjištěna vysoká hladina jaterních enzymů, pak pacient vůbec necítí. Někdy může být porucha lidských jaterních onemocnění, slabost, bolest břicha, ztráta chuti k jídlu a silná únava. Může se jednat o svědění a žlutý nádech pokožky, oční sklera může také zbarvit. Se sníženým srážením krve se mohou objevit hematomy neurčitého původu.

 • DŮLEŽITÉ INFORMACE Nejlepší způsob, jak obnovit játra. Nutné pouze jednou denně...

Dojde-li k porušení ve slinivce břišní, osoba může cítit bolest, někdy pacient si stěžuje na dyspepsie - tvorba zvýšená plynu, pozorováno ve výkalech nestrávené kousky potravin, stolice se více mastných.

Klasifikace jaterních enzymů a jejich funkcí

Enzymy (nebo jaterní enzymy) se významně podílejí na metabolických procesech v těle.

Změna jejich normální úrovně často naznačuje přítomnost různých onemocnění, z nichž většina ohrožuje lidský život (např. Hepatitida, cirhóza, rakovina, pankreatitida, srdeční selhání).

Klasifikace enzymů, jejich funkce

Díky enzymům prochází většina metabolických procesů v těle. Při různých onemocněních se množství těchto látek v krvi může zvýšit nebo snížit.

Protože játra plní mnoho různých funkcí, enzymy jsou klasifikovány podle oblasti jejich činnosti.

Vylučovací typ zahrnuje protrombinázu a cholinesterázu. Enzymy této skupiny mají účinek na krev, což ovlivňuje její koagulaci.

Při výskytu onemocnění hepatobiliárního systému (játra, žlučníku a kanály) se hladina enzymů v těle snižuje.

Exkreční typ se týká alkalické fosfatázy - tento enzym se uvolňuje společně s žluč. Zvýšení hodnoty alkalické fosfatázy v krvi naznačuje problémy s žlučovými cestami.

V případě zničení hepatocytů (jaterních buněk, až osmdesát procent tělesné hmotnosti) vlivem vývoje některých chorob v krvi se počet enzymů indikátorové skupiny prudce zvyšuje.

Tento typ zahrnuje následující enzymy: aspartát aminotransferáza, alanin aminotransferázy, gama-glutamyltransferáza, laktát dehydrogenázy, a glutamát (nebo AST, ALT, GGT, LDH a GlDG v tomto pořadí).

Výše uvedené látky indikátorové skupiny jsou v cytosolu nebo mitochondriích buněk. AST a ALT jsou stále příbuzné mikrozomálním enzymům jater.

Ne všechny enzymy mají diagnostickou hodnotu.

Typicky, zkouška biochemické krve pro jaterních enzymů kontroluje úroveň aspartátaminotransferázy, alaninaminotransferázy, gama-glutamyltransferáza, laktátdehydrogenázy a alkalické fosfatázy (AP).

Po obdržení výsledků pacient pacient ukáže ošetřujícímu lékaři, který posuzuje funkčnost orgánu, diagnostikuje a předepisuje léky.

V některých případech mohou být předepsány další vyšetření (ultrazvuk, rentgen, punkce jater).

Pokud nějaký jaterní enzym začne být produkován v mírně větším množství než obvykle, pak se obvykle nestane nic strašného.

Játra reagují na příjem nízkokvalitní potraviny a alkoholu. Pravidelné užívání určitých léků může také vést k tomu, že jakýkoli enzym bude nadměrně produkován.

Příčinou znepokojení je situace, kdy se současná hladina enzymu a norma velmi liší.

Úroveň enzymů v krvi

Když biochemické analýzy krve kontroluje první úroveň aspartátaminotransferázy a alaninaminotransferázy, který produkuje játra.

Tyto ukazatele jsou měřeny v mezinárodních jednotkách na litr (U / l). Norma pro muže bude 15 až 30 U / l enzymu AST a 10 až 40 U / l enzymu ALT. U žen je zdravá hladina těchto látek poněkud odlišná: AST by měla být 20-40 U / L a ALT - 12-32.

Kromě toho, že je důležité a hodnota těchto dvou enzymů: aspartátaminotransferázy normální krevní by mělo být třicet procent více než alanin.

Pokud se zvyšují indexy AST, znamená to poškození jaterních buněk (nekrotické nebo mechanické). Úroveň ALT obvykle vzrůstá s infekčními nemocemi.

Zvýšení tohoto enzymu vám umožňuje detekovat hepatitidu v počáteční fázi a zahájit léčbu včas. Pokud je poměr AST k ALT (také nazývaný koeficient de Ritis) vyšší než 2, pak to znamená alkoholické onemocnění jater.

Snížení tohoto indikátoru na jeden nebo více je známkou akutní virové hepatitidy. Pokud je koeficient de Rytis v rozmezí 1,4 až 1,7, znamená to cirhózu jater.

Neméně důležitý je další zvýšený jaterní enzym, glutamát dehydrogenasa. Obvykle by měla být nižší než 3 nebo 4 U / l u žen a mužů.

Pokud krevní test ukázal zvýšenou hladinu tohoto enzymu v těle, to znamená přítomnost infekčních nemocí nebo rakovinou, jaterní onemocnění, otrava škodlivými látkami. Úroveň enzymu laktát dehydrogenázy by měla být v rozmezí od 140 do 350 U / l.

Enzym gamma-glutamyltransferázy se mění s vývojem onemocnění diabetu a žlučovodů. Jeho hladina by měla být normálně nižší než 55 nebo 38 U / L pro muže a ženy.

Během onemocnění lze tyto ukazatele překročit deset nebo vícekrát. Krevní test obsahu tohoto enzymu se stále používá k diagnostice poškození hepatocytů v důsledku zneužívání alkoholu.

Dalším významným jaterním enzymem je alkalická fosfatáza. Tento enzym se aktivně podílí na trávicích procesech.

Norma obsahu alkalického fosforu v těle člověka je menší než 120 U / L, ženy - pod 90 U / l.

V případě porušení výtoku žluče (cholelitiáza, zánět žlučovodů) může tento indikátor růst o tři až čtyřikrát.

Komplexní krevní test tak může ukázat přítomnost různých patologií v těle, které interferují s normálním fungováním jater a žlučníku.

Snížení hladin enzymu

Léčba zvýšených hladin enzymů je předepsána na základě biochemického krevního testu. Podle jeho výsledků lékař vidí patologii, která postihuje játra, a jmenuje některé léky.

Léčba tedy není zaměřena na vyloučení příznaků, tedy na snížení hladiny enzymů, ale na odstranění příčiny jejich zvýšení.

Často se v budoucnu pacientovi doporučuje, aby dodržoval přísnou dietu a pravidelně užíval léky.

Omezení diety jsou primárně zaměřeny na snížení zátěže postižených jater. Pod zákazem jsou mastné, uzené, ostré a slané potraviny, alkoholické a sýrové nápoje, káva.

Doporučuje se používat co nejvíce zeleně (zelí, hlávkový salát, špenát), ořech (snížit zánět jater), avokádo (jsou přírodní antioxidanty pomáhají odvodit škodlivé látky z těla). Užitečné bude použití česneku a fermentovaných mléčných výrobků - kefír, ryaženka.

Doporučuje se také jíst potraviny bohaté na vlákninu - cereální obiloviny, luštěniny, ovoce a bobuloviny.

Játra jsou nucena zpracovávat velké množství cholesterolu, což negativně ovlivňuje jeho stav.

Potraviny bohaté na vlákninu zvyšují tvorbu žluči, což nejlépe ovlivňuje zpracování tuků.

Množství zpracovaného cholesterolu také klesá, takže zátěž na játra je výrazně snížena.

Bude užitečné jíst potraviny s vysokým obsahem vitamínu C - citrusy, boky, žaludek.

Při onemocněních jater není nadbytečné přijímat velké množství tekutiny (až dva a půl litru). Voda stimuluje odstraňování toxinů z těla.

Kromě toho můžete pít bylinné čaje, které snižují zátěž jater. Pro jejich přípravu použijte kořen pampeliška, bodlák, astragalus. Užitečné pro játra bude obyčejný zelený čaj.

Lékárny prodávají řadu různých rostlinných receptů, které také mají pozitivní vliv na činnost hepatobiliárního systému.

Je třeba poznamenat, že ne všechny jsou testovány, takže je nutné zakoupit takové přírodní léky pouze po konzultaci s lékařem.

Když se zvyšuje hladina enzymů, je nutné užívat léky předepsané lékařem, které patří do skupiny hepatoprotektorů.

Pravidelné přijímání finančních prostředků vám umožní rychle přinést normu enzymů a obnovit játra. Mezi hepatoprotektory patří léky Essentiale, Galstena, Phosphogliv, Allochol.

Kromě toho je nutné užívat léky zaměřené na odstranění hlavního důvodu zvýšení hladiny enzymů.

Enzymy hrají v lidském těle důležitou roli. Různé patologické stavy jater mohou zvýšit hladinu enzymů v krvi, takže po biochemické analýze a získání výsledků doktor může správně stanovit diagnózu a předepsat vhodnou léčbu.

Užívání léků a diety přispívá ke snižování zátěže na těle, snížení hladiny enzymů a odstranění této nemoci.

Co znamená zvýšení jaterních enzymů v krevní zkoušce?

Játra jsou jednou z největších žláz v lidském těle. Podílí se na metabolických procesech, čistí krev z toxických a toxických látek, kontroluje řadu biochemických procesů. Většina těchto změn je způsobena enzymy syntetizovanými samotnou žlázou.

Jaterní enzymy (enzymy) udržují stálost v těle a působí pro lidi nenápadně. Při vývoji patologických stavů se hladina jaterních enzymů mění více či méně, což je důležitý rys a používá se v diferenciální diagnostice.

Skupiny enzymů

Na základě vlastností syntézy a působení jsou všechny jaterní enzymy rozděleny do několika skupin:

 1. Indikátor. Tyto enzymy ukazují přítomnost orgánové patologie ve formě destrukce jejích buněk. Patří mezi AST (aspartát aminotransferáza), ALT (alanin aminotransferáza), GMT (gama-glutamyl-transferázy), GDH (glumatatdegidrogenaza), LDH (laktát dehydrogenázy). První dva enzymy se nejčastěji používají pro diagnostické procesy.
 2. Secretory (cholinesteráza, protrombináza). Účast na podpoře práce koagulovaného krevního systému.
 3. Vylučovací látka (reprezentativní - alkalická fosfatáza). Je součástí součástí žluči. Během výzkumu tento enzym ukazuje práci biliárního systému.

ALT a AST

Jedná se o mikrozomální enzymy jater, jejichž hladina kontroluje biochemickou analýzu krve. AST je endogenní enzym, který se produkuje uvnitř hepatocytů. Syntetizuje se a buňky jiných orgánů, ale v menším množství (srdce, mozek, ledviny, střevní trakt). Změna hladiny enzymu v krvi naznačuje vývoj onemocnění, a to i v případě, že viditelné příznaky stále chybí.

ALT se produkuje buňkami jater, srdečního svalu, ledvin (malé množství). Je stanovena krevní zkouškou paralelně s prvním enzymem. Důležitým diagnostickým bodem je objasnění poměru ALT a AST.

Důvody zvýšení

Zvýšení jaterních enzymů může být zanedbatelné, což vyplývá z užívání řady léků nebo z akumulace toxických látek v těle, nebo zřetelně se objevujících ve vývoji onemocnění.

Enzymy mohou být zvýšena o dlouhodobé léčbě léků proti bolesti, statiny (léky, které se používají k odvození „špatný“ cholesterol z těla), sulfonamidy, paracetamol. Mezi provokující faktory může patřit příjem alkoholických nápojů a zneužívání tučných potravin. To zahrnuje dlouhodobé používání bylinné medicíny (efedrinu, čapka bylinkovým senny a jsou schopny zvýšit úroveň jaterních enzymů ve vzorku krve).

Pokud se v krevní zkoušce jaterních enzymů zvyšují indexy, signalizují následující patologické stavy:

 • virový zánět jater (hepatitida);
 • cirhóza;
 • tukové jaterní hepatóza;
 • primární maligní nádor jater;
 • sekundární nádorové procesy s tvorbou metastáz v žláze;
 • zánět pankreatu;
 • infarkt myokardu;
 • infekční myokarditida;
 • srdeční selhání.

Známky zvyšující se hladiny enzymů

Takové projevy nemusí mít zrakové symptomy nebo být doprovázeny řadou stížností od pacienta:

 • snížení pracovní kapacity, stálé únavy;
 • syndrom bolesti břicha;
 • porušení chuti k jídlu;
 • svědění kůže;
 • ikterická sklera a kůže;
 • časté modřiny, krvácení z nosu.

Vylučovací a sekreční enzymy

Analýza krve pro enzymy znamená nejen hodnocení úrovně všech známých ALT a AST, ale i dalších enzymů. Důležitou diagnostickou hodnotou je alkalická fosfatáza, GGT. Úroveň těchto enzymů přesahuje normu pro patologie vylučovacího systému žluče, například při cholelitize, při nádorových procesech.

Společně s těmito enzymy se vyhodnotí hodnota bilirubinu, což je pigment žluči. Vyjasnění jeho čísel je důležité pro cholecystitidu, cholelitiázu, cirhózu, lambliu, nedostatek vitamínu B12, otravu alkoholickými nápoji, toxické látky.

Míra těhotenství

Během těhotenství dochází v těle ženy k řadě změn. Jeho orgány a systémy začínají pracovat pro dva, což se odráží nejen na celkovém stavu, ale také na laboratorních ukazatelích.

Úroveň ALT a AST během těhotenství je až 31 U / l. Pokud se toxokóza vyvíjí ve věku 28-32 týdnů po porodu dítěte, čísla se zvyšují. První dva trimestry mohou být doprovázeny mírným odchodem za přijatelné limity, což se nepovažuje za problém, protože zatížení jater během tohoto období se stane maximálním.

Indikátory GGT - až 36 U / l. Může se mírně zvýšit z 12 na 27 týdnů těhotenství, což je norma. Úroveň na pozadí zánětlivých procesů jater, patologie biliárního systému a gestační diabetes mellitus je značně zvýšena.

Norma alkalické fosfatázy je až 150 U / l. Aktivní růst plodu od 20. týdne do okamžiku narození způsobuje zvýšení trávení enzymu. Úroveň alkalické fosfatázy se mění s příjmem velkých dávek kyseliny askorbové, antibakteriálními léky s nedostatkem vápníku a fosforu.

Norm

Přípustné indexy hlavních důležitých enzymů jsou uvedeny v tabulce.

Enzymy jater

Enzymy jater - je to jedna z nejdůležitějších složek biochemických procesů v těle. Protože játra plní obrovské množství funkcí, syntetizované enzymy jsou rozděleny do několika skupin: vylučovací, indikační a sekreční. Při různých onemocněních a poškození jater v krevní plazmě se obsah enzymu mění. Tento jev je důležitým diagnostickým indikátorem.

Které jaterní enzymy se používají při diagnostice?

Enzymy jater, jejichž obsah může být zvýšený při onemocněních spojených s ničením hepatocytů, se nazývají indikátory enzymů. Patří sem:

 • glutamát dehydrogenasa (Gldg);
 • aspartátaminotransferáza (AST);
 • laktát dehydrogenasa (LDH);
 • gama-glutamyltransferáza (GGT);
 • alaninaminotransferázy (ALT).

Nejčastěji se při onemocnění jater předepisuje krevní test pro stanovení obsahu enzymu AST a ALT. Pro ženy je norma ACT 20-40 U / l. Při nekrotickém nebo mechanickém poškození hepatocytů tyto enzymy dramaticky zvyšují aktivitu.

Norma obsahu jaterních enzymů ALT v krvi je 12-32 U / l (samice). S infekčními onemocněními se jejich aktivita výrazně zvyšuje - v desítkách časů. V tomto případě nemusí být přítomny klinické příznaky onemocnění. To je důvod, proč se ALT velmi často používá k detekci hepatitidy v počáteční fázi.

Dalším diagnostickým nástrojem je koeficient de Ritis (poměr AST / ALT). U zdravého člověka je to 1,3.

Další jaterní testy enzymů

K provedení přesnější diferenciace onemocnění může laboratoř navíc provést analýzu a zjistit všechny zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi. Při různých dystrofických jaterních lézích, onkologických onemocněních, těžkých otravách a infekčních onemocněch se zvyšuje obsah Gldga pacienta (v normě by měl být nižší než 3,0 U / L u žen). Zvýšený jaterní enzym GGT v krvi (nad 38 U / l)? To vždy znamená, že pacient má onemocnění žlučovodů nebo diabetes.

Část jaterních enzymů se vylučuje do žlučovodů. Zúčastňují se trávení. Takovým enzymem je alkalická fosfatáza. Obvykle by obsah kovů alkalických zemin neměl překročit 120 U / l. Ale pokud jsou porušeny metabolické metabolické procesy, tento index se zvyšuje na téměř 400 U / l.

Základní jaterní enzymy

Játra jsou důležitým orgánem, blaho a zdraví člověka závisí na správném fungování jater. Enzymy jsou jaterní enzymy, které se účastní biochemických procesů v těle.

Lékařské indikace

Toto tělo produkuje několik typů enzymů:

Koncentrace enzymů v krvi se mění, pokud:

 • dotyčný orgán je poškozen;
 • je patologický vývoj pozorován.

Biochemická analýza krve je jednou z nejúčinnějších metod diagnostiky onemocnění jater. Mnoho enzymů produkovaných tímto tělem vstupuje do krevního řečiště. U některých patologií klesá množství jednoho prvku v krevní plazmě a další - zvyšuje se.

Analýza krve v případě onemocnění jater pomáhá lékařům snižovat rozsah patologických stavů, v případě potřeby je pacientka podrobit dalšímu vyšetření, provést diagnózu. Metoda ukazuje koncentraci sérových enzymů v každé ze tří skupin:

 1. Secretory - někteří z nich se podílejí na procesu cholinesterázy a srážení krve. S patologiemi se jejich koncentrace snižuje.
 2. Vylučování vylučováno žlučí. V případě porušení v práci těla se jejich úroveň zvyšuje.
 3. Indikátor pracují intracelulární funkce jsou umístěny v mitochondriích (AST, GDH), cytosolu buněk (ALT, LDH, AST). Jejich koncentrace v krevním séru s poškozením jater se zvyšuje. Norma ALT je 5-43 E / l a AsAT - 5-40 E / l. Hodnota prvního ukazatele se může zvýšit o 20-100 nebo vícekrát s akutní parenchymální hepatitidou. Aktivita ASAT se mírně zvyšuje.

V krvi s onemocněním jater se koncentrace indikátorových enzymů zvyšuje:

Lékaři, kteří provádějí jaterní vyšetření, berou v úvahu ukazatele ALT a AST. Norma první:

 • u mužů (10-40 U / l);
 • u žen (12-32 U / l).

V případě hepatitidy se koncentrace ALT dramaticky zvyšuje před nástupem příznaků. Proto vám včasné vyšetření umožňuje rychle začít léčbu.

 • u mužů (15-31 U / l);
 • u žen (20-40 U / l).

Koncentrace této látky se zvyšuje s poškozením hepatocytů. Indikátory ALT a AST - metoda diagnostiky, která se nazývá koeficient de Ritis (DRr). Lékaři určují svůj poměr pro výběr účinného léčebného režimu. ALT až AST by mělo být obvykle 1: 3.

Další výzkum

Pokud po vyhodnocení výsledků krevních testů AST a ALT není možné provést přesnou diagnózu, provedou se další testy, aby se zjistila játra. Chcete-li to provést, určete koncentraci:

Obvykle jsou hodnoty GGT až 38 U / L (u žen) a až 55 U / L (u mužů). Zvýšení koncentrace je více než 10krát pozorováno u diabetu a onemocnění žlučovodů. Norm Gldg - až do 3 U / l (u žen) a až do 4 U / l (u mužů). Koncentrace se zvyšuje s těžkou otravou, onkologií, infekčními procesy. Norma LDG je 140-350 U / l.

Alkalická fosfatáza (alkalická fosfatáza) se účastní procesu trávení, vylučuje se žlučí. Normálně je jeho koncentrace v krevním séru 30-90 U / l (u mužů může dosáhnout 120 U / l). S nárůstem intenzity metabolických procesů se hladina AP zvyšuje na 400 U / l.

Špatné krevní testy nejsou důvodem pro paniku. Lékař předepisuje léčbu po diagnóze, přičemž bere v úvahu rysy průběhu onemocnění a těla pacienta. Jedním z léků předepsaných pro normalizaci enzymů je Galsten. Neužívejte léky bez lékařského poradenství bez odborné péče. Lidové léky se používají na doporučení lékaře.

Proč se zvyšuje hladina transamináz?

Transaminasy jsou mikrozomální enzymy, které jsou obsaženy ve všech buňkách a jsou nezbytné pro aminotransferázu. Díky nim se sloučeniny obsahující dusík vyměňují se sacharidy. Transamináza ALT je aktivní v játrech a AST je ve svalové tkáni. Zvýšení hladiny těchto látek v krvi se pozoruje při patologických stavech jater (virové hepatitidě) a infarktu myokardu.

U pacientů s hepatitidou nemusí mít pacient žloutenku, úroveň bilirubinu je normální, ale koncentrace transferáz se zvyšuje. To může znamenat následující patologie:

 • mechanická žloutenka;
 • nádorové procesy v játrech;
 • cholestáza;
 • akutní virové, toxické nebo chronické hepatitidy.

Vzhledem k úrovni infarktu myokardu aminotransaminaz po dobu několika dnů může zvýšit 20krát, a jejich koncentrace se nemění angínou. Počet aminotransaminaz krve může dočasně růst dny, rozsáhlém poranění svalů, myopatie, popálenin, myositidy, nemocí spojených s rozpadem červených krvinek.

Indikace DR (koeficient de Ritis) pomáhá při diagnostice následujících onemocnění:

 • virové hepatitidy - DR až do 1;
 • chronická hepatitida nebo dystrofie jater - DR 1 a vyšší;
 • alkoholické jaterní onemocnění (hepatitida, mastná degenerace nebo cirhóza) - DR 2 a vyšší a krevní albuminu na 35 g / l;
 • Infarkt myokardu - DR nad 1.3.

Patologie a symptomatologie

Diagnostika jaterní cirhózy a hepatitidy C zahrnuje biochemický krevní test. S jeho pomocí lékaři určují:

 • bilirubin;
 • koncentrace jaterních enzymů;
 • obsah syrovátkových proteinů.
 • bilirubin (1,7-17 μmol / l);
 • SDG (až 17 jednotek);
 • AST, ALT (až 40 jednotek);
 • fruktosu-1-fosfatoldalóza (až do 1 jednotky);
 • urokináza (až do 1 jednotky).

Bilirubin se zvyšuje s cirhózou. Zohledňují se tři ukazatele (měřené v μmol / l):

 • přímá frakce (norma - až 4,3);
 • nepřímý zlomek (norma je až 17,1);
 • součet zlomků (norma je až 20,5).

analýzu krve v jaterní cirhózy dále zahrnuje stanovení hladiny alkalické fosfatázy (norm. - až 140 jednotek), y-GGT (normu pro ženy - do 36 jednotek pro muže. -. do 61 ks), albumin (OK - 50 g / l). Doporučuje se provádět koagulogram (speciální test). Játra syntetizují velké množství bílkovin, které ovlivňují koagulaci krve. Pacienti, kteří jsou předisponováni k patologickým onemocněním jater, musíte vědět:

 • jak zkontrolovat játra;
 • jaké testy projít;
 • příznaky a symptomy orgánových onemocnění.

Normalizovat hladinu enzymů může eliminovat příčiny, které vedly ke zvýšení koncentrace prvků. Mohou být vyžadovány další testy na cirhózu a jiné patologické stavy. Jaké testy potřebujete projít, určí lékaře.

Kromě léčby léky se pacientům doporučuje upravit dietu:

 • vyloučit ze stravy slanou, mastnou, pikantní a uzenou;
 • vzdát se kávy a alkoholu;
 • nabídnout v menu mléčné výrobky a biopotraviny;
 • užívejte hepatoprotektory.

Včasné testy na rakovinu jater umožňují okamžitě zahájit léčbu.

V zanedbaném stavu může nemoc způsobit smrtelné následky. Když zjistíme příznaky cirhózy, neměli by se užívat samoléčba. Doporučuje se vyhledat lékařskou pomoc a předložit potřebné testy na rakovinu jater. Tento stav je v těhotenství nebezpečný. Během tohoto období by pacient měl být pod neustálým dohledem lékařů (vyšetření jater). Pokud je to nutné, budoucí matka bude muset lehnout, aby udržovala nebo provedla lékařský potrat.

Chráníte játra při užívání léků?

nejlepší příspěvek na poštu

Játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů lidského těla. Produkuje žluč, což je nezbytné pro rozklad tuků, stejně jako stimulaci peristaltických pohybů střev. Játra neutralizují jedy a toxiny, čistí krev procházející tloušťkou chemikálií. V tomto orgánu dochází k destrukci některých vitaminů a hormonů. Lidská játra jsou depot vitamínů B12, A, D, glykogenu a minerálů. To může být nazýváno továrnou mastných kyselin a dokonce i cholesterolem. Zdraví člověka jako celku závisí na tom, jak zdravá je játra. Abychom vám pomohli udržet toto tělo nedotčené a bezpečné a byl vytvořen náš portál.

Přečtěte si celý text.

Z materiálů zveřejněných na stránkách webu se dozvíte, že nejčastějšími poškozujícími faktory jater jsou viry a různé toxické látky. Rakovina je vzácná patologie, ale v játrech jsou metastázy jiných maligních novotvarů zjištěny dvakrát nebo častěji. Seznam hepatálních patologií je poměrně rozsáhlý:

 • akutní nebo chronická forma hepatitidy;
 • cirhóza;
 • infiltrační léze;
 • neoplazmy;
 • funkční poruchy s žloutenkou;
 • poškození intrahepatálních žlučových cest;
 • kardiovaskulární patologie.

O charakteristikách každé z těchto onemocnění, metodách diagnostiky a léčby vyprávějí naši odborníci. Dozvíte se, že příznaky onemocnění jater mají určitou podobnost. Astenické vegetativní znaky jsou počáteční. Slabost, pomalý stav, zvýšená únava, ospalost - výsledek procesu dezinfekce detoxikace jater sloučenin obsahujících dusík.

Symptomatická onemocnění jsou věnována obrovské části portálu, protože i díky povaze bolesti lze odlišit patologii jater.

 1. Stále bolestivé pocity, od bolestivého až po tupé lisování, jsou charakteristické pro hepatitidy, cirhózu, onkologické nemoci.
 2. Přilnavost bolesti s pocity závažnosti naznačuje srdeční selhání, srdeční cirhózu.
 3. Při onkologii má bolest rostoucí charakter, závisí na velikosti nádoru.
 4. Bolest pronikajícího nebo někdy naléhavého charakteru, jasná a intenzivní, odpovídá lézi žlučovodů.
 5. Akutní bolest nebo tak zvaná jaterní kolika nastává, když jsou kanály ucpané kamenem.

S různými onemocněními jater, dyspeptickými projevy ve formě nevolnosti, hořkosti v ústech, snížení nebo nedostatek chuti k jídlu, periodické zvracení, průjem.

Materiály našeho portálu popisují různé metody terapie konkrétní choroby, v nichž jsou indikována konzervativní léčba a kdy je nutná operace. Můžete studovat vlastnosti léků a lidových léků a zjistit, jak se dají dohromady. Některé části webu jsou věnovány dietní výživě a čištění jater. Je důležité pečovat o tento důležitý orgán vašeho těla, zbavit ho toxinů a toxinů a ne přetížit ho.

Specialisté portálu neustále sledují zprávy v oblasti léčby a diagnostiky onemocnění jater, aby mohli čtenáři o nich včas informovat. Pokud máte zájem o konkrétní informace nebo potřebujete radu od zkušeného lékaře, zeptejte se našeho odborníka. To samozřejmě nenahradí doručení testů a výlet skutečnému lékaři, ale rada našeho specialisty nebude nikdy nadbytečná. Buďte opatrní a játra - a vrátí vám totéž!

POZOR! Informace zveřejněné na stránkách jsou pouze pro informační účely a nejsou doporučeními k použití. Nezapomeňte konzultovat s lékařem!