7 způsobů léčby modlitbou (dua)

Diety

Alláh Všemohoucí ve Svatém Koránu dával lidem slib, že přijmou své modlitby. A proto se musíme vždy zaměřit na duše ve všech případech života a v radosti a smutku. Většina lidí potřebuje pomoc všemohoucího Alláha, když jsou chápána různými onemocněními a onemocněními.

Prorok (ﷺ) u onemocnění primárně uchýlili k tradičním metodám léčby a léků a uložené je na ošetřený prosby Alláhu žádat jej, aby zpracování měl účinek. Od matky věrného Ajša (kéž v něm Alláh nalezne zalíbení) vypravoval, že Prorok (ﷺ) vyvolal na tuto nemoc některého ze svých rodinných příslušníků, mnul si bolavé místo na pravé ruce a řekl:

اللهم رب الناس أذهب البأس, اشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

"Allaahumma Rebba n Naši azhibi-l-Basa, (u) w-shfi Anta Shafi, la Schiff Illa Schiff-kn, K shifaan yugadiru sakaman"

"Ó Alláh, Pane lidu, odstraň tuto nemoc a uzdrav se! Jste léčitel a není léčení kromě vašeho uzdravení (takže po tom není žádná nemoc!) (Bukhari, Muslim)

Abú Abdulláha 'Uthman bin Abul-'Asa ​​(může Alláh nalezne zalíbení) vypravoval, že si stěžoval na Alláhova posla (ﷺ) na bolesti v těle, a Posel Alláhův (ﷺ), řekl mu:

ضع يدك على الذي تألم من جسدك, وقل: بسم الله ثلاثا, وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

"Dejte ruku na své tělo, které bolí a třikrát řekněte:

"Bi-smi-Llyakh" - "Ve jménu Alláha"

po kterém sedmkrát:

"A'uzu bi-'izizati-Llyahi wa kudrati-hi min oříká můj adjuvanci wa Ucházire!" - "Přitahuji k ochraně všemohoucnosti Boha a jeho moci před zlem toho, co cítím a čeho se bojím!" "(Muslim)

To je také uvedeno ve sbírce hadith Ibn As-Sunni, že jedna z manželů proroka (ﷺ) řekl:

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في أصبعي بثرة, فقال: عندك ذريرة? فوضعها عليها وقال: قولي: اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغر ما بي, فطفئت

"Jednoho dne přišel ke mně posel z Alláha (ﷺ). Vidět, že na prst jsem měl pupínek, řekl: „Máte zarira (drcené stonky voňavé třtiny, který byl přivezen z Indie), neboť se vztahuje na tuto stránku a říkají:

"Allahumammah, musaggyra-l-kari va mukabbir-s-sagyri, saggyr ma bi" -

"Ó Alláh, snižování veliké a zvětšování malých, zmenšujte to, co jsem se objevil."

Udělal jsem to a po chvíli zmizel tento pupen. " (Ibn As-Sunni)

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud budeme mít nemoc, onemocnění nebo tělo objevil vaří, pupínky nebo abscesy, první věc, hledat léků potřebných k léčbě onemocnění. Dále, spolu s tím, měli byste apelovat na Alláha Almightyho a požádat Ho o rychlé oživení. Taková kombinace obou způsobů léčby může vést k rychlému uzdravení a odměňování od Alláha Všemohoucího.

Muslimská modlitba za léčbu nemoci

Vše o náboženství a víře je "muslimská modlitba za léčení od nemoci" s podrobnými popisy a fotografiemi.

Modlitba (dua) o léčbě

اللهم رب الناس, مذهب البأس

اشفي أنت الشافي, لا شافي الا أنت

اشفي شفاء لا يغادر سقما

Allahumma, Rabban-us-muzhibal BA, ishfi antash Shafi, shafiya la Illa anta, ishfi shifa'an la yugadiru sakāma.

Pane, ó pečující lidé! O odstranění neštěstí (bída, chudoba a potřeba) [pro vás to není ani nejmenší úsilí]! Vyhoj, ty jsi Léčení. Jen vy vyléčíte [bez stopy a nakonec]. Vyhoďte se tak, aby vaše léčebná síla byla přímo na cíl [vyloučena kořen problému].

Muslimská modlitba za léčbu nemoci

Co dua čte pro obnovu?

Co dua čte pro obnovu?

"Když je člověk zasažen žalem, volá k nám a leží na jeho boku a sedí a stojí. Když ho doručíme z neštěstí, projde, jako by nám nikdy nevolal o neštěstí, které se mu stalo. Takto je zdobeno pro ty, kteří jsou zbyteční, co dělají "(10:12).

Svatý Korán obsahuje velké požehnání pro člověka a uzdravuje duši a tělo v něm. A když věřící nebo jeho příbuzní nemocí, nepochybně hledá spásu od Alláha a jeho slov.

Všemohoucí říká: „Pošleme dolů v Koránu to, co je uzdravení a milosrdenstvím pro věřící, ale zlý to nepřidalo, ale ztráty“ (17:82).

Posel Alláha (mír na něm) hovořil o surahách a dua, kteří mohou snížit nemoc a léčit člověka:

Hadith říká: "Sura Al-Fatiha zmírňuje všechny nemoci kromě smrti."

„Jakmile společníci skupiny (kéž v něm Alláh potěšen s nimi) byli na cestě na žádost Proroka (sallallaahu To wa Salamem). Noc z nich v jedné z arabských kmenů, a cestující byli požádáni, aby útulku od majitelů, ale byli odmítnuti. V té době byla hlava kmene zašpiněna škorpiónem. Členové tohoto kmene se ho snažili léčit svou vlastní sílou, ale marně. Někteří z nich nabízejí pomoc od poutníků. Bedouin přišel společníků (kéž v něm Alláh potěšen s nimi) a řekl: „Ach, cestující, náš vůdce bodal štíra, a my nemáme protijed, máte-li něco z kousnutí?“ Společníků (kéž v něm Alláh potěšen s nimi) hlášené : "Máme protijed, ale nepomůžeme vám, dokud nás nepřijmete. Souhlasili s tím, že přijmou cestující (může být s nimi Alláh spokojen). Poté, co jeden ze společníků číst الحمد لله رب العالمين, kmenový vůdce přede všemi přišel k sobě a začal chodit. Jako znamení vděčnosti vůdce nařídil společníkům (aby je Alláh potěšil) k stádům stáda. Při odměně někteří z nich říkali: "Musíme rozdělit stádo mezi nás." A ti, kteří čtou Súra „Al-Fátihu“, řekl jim: „Nedělej to, až dojdeme k Prorokovi (sallallaahu To wa Salamem) a neřekl mu o tom, co se stalo. Slyšíme, co říká prorok (mír a požehnání Alláha). " Když se vrátili do Mediny a řekli o Poslovi (pokoj a požehnání Alláha), o všem. On (sallallaahu To wa Salamem) se ho zeptal, kdo četl súru ‚Al-Fátihu‘, ‚Jak víte, že můžete zacházet s ním‘ Pak s úsměvem řekl: „Udělal jsi správnou věc, aby mě taky v podílu! "

 1. Prorok Boží (pokoj na něm) řekl: "Pokud máte pocit bolestí, položte ruku na toto místo a řekněte toto duo:

"Bismillahi agusu bi gizzat-ilaha va kudratihi min sharry ma ajidu min uajagi chaza".

Překlad: Ve jménu Alláha, spoléhat se na velkolepost a moc Alláha, hledat od něho ochranu pro tuto nemoc a její hrozbu, která spadla do mé dávky.

 1. "Azib il bass, Rabbil nnas, vafi anta al Shaafi la shifa'a illa shifaau-ka shifa-an la yughadiru sakama."

Překlad: Odstraňte utrpení, Pane lidu, a uzdravujte ho, neboť vy léčíte a neexistuje žádná léčba jiná než vaše léčení, lék, který nezanechává nemoc.

Z Aishy bylo vyprávěno, že když jeden z nich byl nemocný, posel Alláha (pokoj na něm) si otřel pravou ruku a vyslovil dané dua.

 1. Prorok Alláh (pokoj na něm) mu doporučil, aby si přečetl následující dua na bolesti hlavy:

"Bismillah ir-rahman ir-rahim. Bismillah il-karim. Va Aguzu Bills il-gazim doly shari kuli girki narin wa min min shari harr yn-nar ".

Překlad: S jménem milosrdného a milosrdného Alláha se jménem velkorysého Alláha. Hledá svou ochranu před hrozbami, které zakrývají nemoci a zločiny, stejně jako z plamene podsvětí.

 1. Když Uthman ibn Abi al-Asa Al-Sakafi stěžoval Alláhova posla (mír s ním) na bolesti v těle, mučili ho od té doby, on konvertoval k islámu, když (mír s ním) řekl mu: „Dej ruku na místě, kde bolest a třikrát říkat: "Bismi-Llah" (ve jménu Alláha!), a pak sedmkrát:
 2. "A'uzu bi-Llahi wa kudratihi min sharry ma adjidu wa uhyazir".

Překlad: Přitahuji k Alláhovi a jeho síle ze zla toho, co cítím a čeho se bojím!) ". Hadith vyprávěný muslimem.

 1. Když posel Alláha (pokoj na něm) přišel k nemocnému člověku nebo nemocná osoba ho přivedla k němu, řekl:

"Azhibil-basa Rabbah NNAs-wa-shfi Anta Al-Shafi, la Illa Shifa shifauka, shifaan la yug'adiru sakaman".

Překlad: Uzdravujte jeho nemoc, Pane lidu, a uzdravujte jej, neboť jste Léčitel a není léčení kromě vašeho uzdravení, uzdravení, které nezanechává nemoc.

Prorok (mír na něm) četl poslední dva kurzy Koránu, plival na sebe, během nemoci, ze které zemřel. "A když se onemocnění zintenzivnilo, četla jsem nad těmi surami, plivla jsem na ruce a otíral jsem je o požehnání."

Muammar řekl: "Zeptal jsem se al-Zuhra: Jak to udělal? Řekl: Plivl na ruce a otřel si obličej s nimi. "

"Ať je Bůh poslán jakoukoli chorobou, musí je poslat a vyléčit." A naše zodpovědnost je hledat lék a najít způsob, jak se léčit. Naše tělo je nám oddaný Nejvyššího a musíme se o něj řádně starat, usilovat o jeho zachování ve zdraví a v případě nemoci hledat jiné způsoby uzdravení. A samozřejmě nezapomeňte na upřímnou duu Všemohoucího s žádostí o vyléčení našich onemocnění.

Viz též:

Čtěte také:

Neplodnost není věta. Cenné rady

Když se muslimská manželská dvojice ožení, mladí lidé žijí po několik týdnů tiše, ale pak začnou otázky: "Je už těhotná?" V mnoha muslimských zemích je mít děti okamžitě za to normální

Kouření tabáku - podrobná analýza problému a pohled na ni přes hranici islámu

Kouření tabáku se vyjadřuje v závislosti na spotřebě tabáku. Tabák obsahuje mnoho ingrediencí, které jsou neurotropní jedy. V první fázi závislostí na nikotinu se člověk domnívá, že jeho pracovní kapacita se zlepšuje a jeho zdraví se zlepšuje. Doba trvání fáze 2 - 4 roky

Práva muslimky v sexualitě

Islám skutečně oceňuje povahu ženatého ženicha. Na tomto základě naše náboženství dává ženám jistá práva v sexuálním životě

Omar Khayyam - život a práce

Tádžik a perský básník, matematik a filozof Omar Khayyam se narodil ve městě Nishapur v roce 1048. V osmiletém věku znal Omar téměř celý Korán. On měl rád vědu, ne docela vhodný pro jeho věk - astronomie, matematika, filozofie. Ve svém rodném městě získal primární vzdělání v elitní madrázštině, poté studoval v Balkhu, Samarkandu a dalších významných vědeckých střediscích té doby. Následně úspěšně uplatnil znalosti získané v praxi.

Bude tam plnohodnotná modlitba, dokonalá bez klobouku?

Druhý den jsem šel kolem mešity, tam šel číst modlitby, ale starší lidé ve službě tam, řekl mi: „V ty šaty nejsou, že se objeví v domě Boha, kromě všechno, co jste se nevztahují na hlavu, a modlitba, která to uděláte, nebude Všemohoucím přijato. " Jak správně byl sluha mešity?

Mluvte s těmito slovy, pokud chcete mít úspěch ve svých vlastních záležitostech

Jednoho dne, Posel Alláhův (mír alayhi wa Salamem) přišel k Židům a modláři, a začal se ho ptát obyvatel otázek jeskynních že spal v ní tři sta let, jakož io Zulkarnayne a přemýšlí, že zítra Jibril (alayhi Salaam), bude zjevení, řekl jim: „Vrať se zítra a dám vám odpověď,“ ale neřekl „Insha Alláha“.

Je cizoložství polibkem muže a ženy, která nejsou ženatá?

Je cizoložství, když se líbí muž a žena, kteří nejsou ženatí?

Otázky, které je lepší se neptat

Otázka: Je zakázáno v islámu klást otázky o osudu?

Co muslimské modlitby léčí z důvodu nemoci?

Co muslimské modlitby léčí z důvodu nemoci?

 1. Nikdo se nezahojí. Konzultujte s lékařem.
 • verše Hamanei v arabštině, správná cesta.

  Posíláme v Koránu to, co je uzdravení a milosrdenství pro věřící (Koran 17: 82).

  Vykřikněte k Alláhovi, jestliže budete mít jistotu, že obdržíte odpověď, a vězte, že Alah nepřijme modlitbu z abstraktního a bezstarostného srdce.

 • Všichni, stejně jako všechny křesťanské modlitby, tuto věru dosud nepoznávají. Může být nazýván zdravým rozumem?
 • Na svých webových stránkách si osobně přečetla, že některé Sura z Koránu jsou uzdraveny. Od nemoci - jedna sura, od zlodějů - další sura. Jděte k islámu. py a podívejte se.

  (v jiné řeholnici je to dáno: utřete si čelist rukou Mohamedem). Každý, kdo jej skryje, nebude uspět.

  Pak psát o čisté nádoby Al-Fátihu, první čtyři verše súry koránu al-Kursi a následující dva verše z něj, poslední verše súry The Cow tato slova: Bohu náleží vše, co na nebesích a což je v zemi, myčka konce. Dále psát první 10 a poslední verše súry Al Imran, také první sloka sura An-Nis Sura Al Ma'ida Sura Al Anam, 1. a 54. verše súry Al-Araf, verš 81 minut sura Yunus, 69. verš súry Taha, 10 veršů súry Al-Safat a poslední tři verše z koránu.

  To je následováno opláchněte čistou vodou je napsáno třikrát stříkne vodu do tváře, pak se vykoupat, stejný který se zavázat k modlitbě, ale je třeba provést očistu k modlitbě, aby v umývání předtím vykoupat s touto vodou. Pak vylejte tuto vodu na hlavu, na hrudi a na zádech, ale ne omyjte. Potom proveďte modlitbu ve dvou rak'aatách, poté se obraťte k Alláhovi s modlitbou za uzdravení a pokračujte v tomto postupu po dobu tří dnů. http://darulfikr.ru/node/1234

 • Živý Bůh léčí onemocnost upřímnou modlitbou člověka.
 • existuje kniha lékaře proroka (a.a.)
 • Já, jako bývalý muslim, svědčí, že muslimové mi nepomohli, dlouho jsem četl a četli ke mně. Pomohli mi v pravoslavné církvi, vyznávali a komunikovali a zotavovali se.
 • Pasy kouzelníků, spiknutí léčitelů, šepot hypnotizéru a modlitby jsou podezřele podobné v mechanismu jednání.

  Dua od choroby a bolesti

  1. Chcete-li uvolnit někoho z nemoci nebo bolesti v kterékoli části těla, přečtěte si Surat Fatih 70 krát a držte ústa blízko čelem pacienta. To je spolehlivý způsob, jak vyléčit jakoukoli chorobu, s výjimkou smrti (skrze kterou je pacientovi předepsána smrt).

  2. Ten, kdo jednou měsíčně přečte Surah "Včely" - Alláh mu dá vysvobození z mnoha nemocí, zejména z šílenství.

  3. Chcete-li se zbavit onemocnění, měli byste číst Sura "Ya Syn" co nejčastěji.

  4. Napište Surah "Muhammad" a držte jej jako talisman na svém těle - a zbavíte se všech nemocí.

  5. Chcete-li zmírnit bolest jakékoliv části těla, držte se na těle písemné sure "Bickering".

  6. Pokud si před jídlem přečtete suru "Qureish" před jakýmkoli jídlem, toto jídlo se pro vás stane lékem na jakékoliv onemocnění.

  7. Země Karbala je lékem pro všechny nemoci, protože to přišlo v mnoha haditech. Získejte zemi Karbaly, trochu ji přidejte do vody nebo jídlo a pít nebo jíst a léčit.

  8. V "Zadu L'Miad" bylo vysvěceno, že svatý prorok (C) doporučil, aby se uzdravovalo z nemocí a bolesti:

  - Napište jarní pramenitou vodu v měsíci duben;

  - Přečtěte 70 krát více než této vodě po súr: "Fátihu", "Ayat Al-Kursi", "Ikhlas", "Dawn", "Lidé", "ti, kdož neuvěřili," "Noc moci";

  - Pak řekněte 70 krát: "Allahu akbar", "la ilaha illaallah", "allahumma sally ala muhammadin wa ali muhammad";

  - pak pít tuto vodu po dobu 7 dní ráno.

  9. Od Imáma Sadyka (A) se za léčení od choroby přenáší:

  Kupte 2 kg pšenice, dejte ji na hruď a řekněte:

  Allāhumma innӣ asaluka bismika llaӟi iӟa saalaka Bihil mużṫarru kashafta mā Behe ​​min żurrin VA makanta Lahu fӣl Arzi VA dzhaAaltahu ḣalӣfataka Aala ḣalќika An tuŝallӣa Aala muḣammadin Ali muḣammadin VA VA VA Ahli beytihi An tuAafiani Aillyati min.

  „Ó Alláhu, prosím Tě ve jménu kterého je taková, že pokud tlak zeptejte se jich k tobě, abys brát pryč od něj, co je v něm před poškozením, a dát mu místo na zemi, a aby bylo vaše kalif nad Tvými tvory, že jsi požehnal Mohameda a rodinu Mohameda a uzdravil mě z mé nemoci! "

  Pak se narovnejte, postavte pšenici před vámi a znovu ji přečtěte, rozdělte pšenici na 4 části a každou část nechte potřebným, a pak ji znovu přečtěte.

  10. „Mafatihu al-Najat“ je dána Imam Sadiq (a), že Prorok (S), řekl: „Ten, kdo čte tento 40krát po ranních modlitbách Dua - Alláh, jestli chce se uzdravit z jakéhokoliv onemocnění a dojde k jeho odstranění bolesti ". Zde je dua:

  Bismil llāhi rraḣmāni rraḣӣm alḣamdu zda llāhi rabbil Aalamӣn VA ḣasbuna llāhu VA niAmal vakӣl Tabaraka llāhu aḣsanul ḣālikӣn VA la ḣaula VA la ќuvvata Illa billāhil Aalӣil Aažӣm.

  "Ve jménu Alláha, milostivý, milosrdný! Chvála Bohu, Pánu světů, a Alláh je pro nás dost, a on je nejlepší správce. Blahoslavení Bůh, nejlepší z tvůrců, a žádná moc a moc není, kromě Boha, Nejvyššího, Velkého! "

  Chcete-li zabránit návratu onemocnění, přečtěte ji o další tři dny ve stejném pořadí jako výše.

  11. Podle Safinat Nnajat doporučil Imam Sadyk (A), aby jeho syn četl toto duo jako prostředek k jakémukoli nemoci nebo bolesti:

  Allahumma shfinbi ciphika v davin bi davika v aafin min baalika pha inni abdabda va bnu Aabdik.

  "Ó Alláhu, uzdravuj mne tvé uzdravení a uzdrav mi mne lékem tvým a daj mi blaho z tvé zkoušky, neboť jsem služebník tvůj a syn tvého otroka!"

  12. Podle Imam Bakir (A), každý, kdo trpí onemocněním, se po něm vyléčí:

  Bismite llāhi VA billāhi sallou llāhu Aala rasӯli llāhi VA Ahli beytihi aAӯӟu bi Aizzati llāhi VA ќudratihi Aala mā yashau min sharri mā adzhid.

  "Ve jménu Alláha a pro Alláha! Ať Alláh požehná Posla Alláha a lidu jeho rasy! Přitahuji se k velikosti Alláha a Jeho moci od toho, co chce od zlého, co vidím (v sobě). "

  13. V Safinath Nnajat se říká, že svatý prorok (C) řekl Imam Ali (A), aby si toto duo přečetl ze všech nemocí:

  Allāhumma innӣ asaluka taAdzhӣla Aāfiyatika VA Sabran baliyyatika VA ḣurӯdzhan minad Dunya Ilā raḣmātika.

  "Ó Alláhovi, žádal jsem tě, abys urychlil své zotavení a dával mi trpělivost ve tvých zkouškách a cestu z Tvého milosrdenství z blízkého světa!"

  14. „Hilyatu al-muttakin“ vyprávěn z imáma Sadiq (a), který nařídil svým společníkům, aby položil pravou ruku na části těla, které bolí, a třikrát na přečtení následujícího Dua:

  Allāhu Allāhu rabbӣ ḣaќќan lā ushriku Behe ​​shay-An allāhumma anta Laha VA Ať Kulli Aažӣmatin Fa farridzhha Aanni.

  "Alláh, Alláh je můj Pán opravdový, nepřipojuji k němu někoho ve společníku! Ó Alláhovi, máš nad touto chorobou nad touto nemocí a nad tím, co je, a tak mě odtáhni! "

  15. Imám Sadík (A) mi poradil, abych si přečetl toto dua po každé povinné modlitbě za léčbu nemoci:

  Bismite llāhi VA billāhi kam min niAamati llāhi fӣ Airќin sākinin VA geyri sākinin Aala Aabdin shākirin VA geyri shākirin.

  Pak řekněte třikrát:

  Allahumma Farrij Aani kurváti bude Ajjil Aafiyati v šifry Žurri.

  "Ve jménu Alláha a pro Alláha! Kolik laskavostí Boha je v žilách pohyblivých a nehýbajících se, nad otroky vděčnými a nevděční! "

  Pak řekněte třikrát:

  "Ó Alláhovi, vysvobodte mě z mé neštěstí, urychlujte své uzdravení a odstraňte mé nemoci ze mne!"

  16. Imám Sadík (A) radil svým společníkům, aby položili svou pravou ruku na nemocnou část těla a přečetli 82 ayah Surah "Passed by Night":

  وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا

  Va nunazzilu minal Ťurāni ma hava šifra v rāḣmatun lil mu'min vn na lā yazӣdu žžalimna illa ḣasāra.

  "A z koránu se snižujeme, co je pro věřící léčitelství a milosrdenství, ale pro utlačovatele to jen zvyšuje ztrátu."

  17. V Misbahu řekl Kafi, že pokud je dítě nemocné, může jeho matka dosáhnout svého zotavení stojícím s otevřenou hlavou na otevřeném místě a čtením následující dua:

  Allahumma rabín bude aaaaitanӣi va anta vahabatanӣhi lӣ. Allahumma fádžAlt hibataka l-yauma jadadatan inna Ťadirun mu'tadir.

  "Ó Alláhovi, můj Pane, dal jsi mi jeho (dítě) a obdařil mi to! Ó Alláhovi, v tento den mi znovu daj své dary! Opravdu, ty jsi Všemohoucí, mocný! "

  18. Pokud jde o léčbu onemocnění nebo bolesti se slib, že pokud obnovit READ 1400 nebo 14000 Salavatov na dárek "Babu l-havaidzh" ( "žádosti brána") Imam Musa Kazim Jafar přihrádka (A).

  19. Pro uzdravení řekl Imám Sadík (A) své společníky, aby četli 1000 krát Surah "Ihlias", a pak požádali Alláha o Fatimu Zahru (A) a pak nemoc zmizí.

  20. Pro uzdravení doporučil Imám Sadyk (A) psaní ayatů Koránu na kus papíru a pak ho zavěsit kolem krku jako talisman. Tito ayat (psaní v arabštině): "Pohyb v noci", verš 105; pak "Přineste noc", verš 82; potom "rodina Imran", verš 144; pak "Muhammad", verš 2; pak "hostitelé", verš 40; pak "vítězství", verš 29; pak "řádky", verš 6; pak "Thunder", verš 31.

  Pak také napište v arabštině:

  "Sila patří Alláhovi - ten, který rozdrtí."

  Když zavěste tyto verše kolem krku jako talisman, řekněte:

  Bismi llahi maktunbu Aala sātéil Aarsh

  "Ve jménu Alláha, který je napsán na úpatí trůnu."

  21. Pro uzdravení Imáma Reza (A) doporučil psát následující verše na samostatné kousky papíru a pak je zabalit do maskota a viset na krku. Tyto verše: "Ta.Ha", verš 68; "Příběh", verš 25; "Sublime", ayat 54.

  Pokud se vám tento materiál líbil, pomozte při vytváření nových, podpořte projekt! Můžete to udělat zde: http://arsh313.com/donate/ Každý rubl, který jste uvedl, je dalším krokem k vítězství pravdy.

  Související příspěvky

  Dua pro každý den v týdnu

  Soulful rozhovor s Alláhem v měsíci Shaaban

  36 komentářů

  pomozte, prosím, že syn mi vždycky ukradne peníze a vždy oklamá, jaký druh dua pomůže

  Assalamu aleikum sestra, pokud ukradne peníze od vás, pak by měl častěji učit poučení o islámu, že Alláh vidí všechno, jestliže v srdci dítěte je strach z Alláha, neukradne a neleže!

  Assalamu Waleykum. Řekni mi, prosím, asi 2 kg pšenice, může to být pšenice zrna, teď kdo bude používat pšenici?

  Wa alaikum Assalam! Je to možné, ale existuje mnoho dalších dua. Pokud s tím máte potíže, můžete si přečíst další.

  Assalyamu alaykum bratři Prosím, pomozte si Du'a být čten při velmi bolest žaludku nebo střev nevím přesně stejně Krč pomoc pro Alláha trpět nemůžu hýbat pravidla spát jako starý muž sehnul a také si myslím, že bolest se cítím jako očištění od hříchů, které jsem měl velmi špatné věci jsem se začal modlit, aby mě Alláh očistí od všech mých hříchů Nevím, co jiného říkat, Alah je skvělý

  A také 82 - ze žaludečního vředu.

  Assalam Aleykum! Chci se zeptat, co číst a co dělat, musím čelit spoustu akné, chci se zbavit, z milosti boží, doufám, že všechno jde, přání rychleji, nemohu, pomoci bratra!

  Va aleum Assalam, bratře! Přečtěte si tyto dua. A také se poraďte s lékařem.

  Salam alaykum. Jak číst Salavat jako dárek "babu l-hawaij" ("brány žádostí") k Imam Musa ibn Jafar Kazim (A)? Záměr je jasný, ale co říci v samotném salavátu?

  Wa alaikum Assalam. Mluv o Salavatovi.

  "Allahumma sally Alya Muhammadin wa ali Muhammad" - to je dua salavat.

  salam aleikum Chtěl bych, abych znovu chtěl jít ke mně 13 let a mám mozkovou obrnu, co byste radil

  Wa alaikum Assalam. Tyto dua by vám měly pomoci, insha Alláha. Také si přečtěte du'a "Jaushan kabir" a duo "Mashlyul".

  Assalam aleikum! Řekni mi, prosím, co dua četla, aby vlasy nevypadaly? Padají těžce. Nevím, co mám dělat. chronický proud... už 15 let..

  Wa alaikum Assalam! Ty dua, které jsou tady.

  Jaké duo je možné číst se zácpou, když střevo nefunguje dobře, plus hemoroidy?

  Jedná se o duo plus Jaushan Kabir (podívejte se, jaké části pomáhají proti těmto chorobám): arsh313.com/dua-dzhaushan. velikaya-bronya /

  Assalamu Alaykum bratře, co duo číst s hepatitidou a cirhózou jater. Ať Alláh bude s námi spokojen

  Wa alaikum Assalam. To jsou duaas.

  "Jsou to tito" Co mi řekněte? S hepatitidou. Doufám, že není žádná cirhóza.

  Ty dua, které jsou uvedeny výše.

  Assalam aleikum! Řekni mi, prosím, ženské zuby ublížily v noci, co bych měl číst duet s tímhle?

  Wa alaikum Assalam! Jedná se o du'a plus ty části Jaushan Kabir, které pomáhají při bolesti zubů.

  Assalam aleikum! Trpím již jako půl tuctu nemocí, od které nemohu být žádným způsobem vyléčen. Taková bolest se stane, že ve stěně by bylo žádoucí vylézt. Mám zánět trigeminálního nervu (neuralgie). Prosím prosím, jaké modlitby mi mohou pomoci? Může jíst stále, kam se má zabývat? Medicína mi dočasně pomáhá.

  Wa alaikum Assalam! Můžete si tyto dua přečíst.

  Assalamu Aleykum! Řekni mi, je možné, že v mysli je to zakázáno v islámu?

  Wa alaikum Assalam. Talisman je tradiční jméno.

  Assalamu Aleykum, řekni mi, co dua Alláh odpoví: Mé dítě má rakovinu krve leukémie mu 4 roky starý.

  Odpověz mi, prosím

  Wa alaikum Assalam! Přečtěte ty dua, které jsou zde. Kéž vám Všemohoucí pomůže!

  Selyam Aleikum! Moje matka je vážně nemocná, nežije a nemůže zemřít.

  Bedsores jsou strašné, jídlo přes sondu. Excruciates velmi. Řekni mi, prosím, s jakou dvojicí můžete ulehčit její stav a jak požádat Boha o odpuštění hříchů.

  Wa alaikum Assalam! To jsou duaas.

  na vodě 70 krát fatiha kursi atd. a jak je napsáno na vodě a pít 1 lžíci 3krát denně. poslouchejte Sura Bakar třikrát denně po dobu alespoň 3 měsíců.. tento olej třít do těla 2 krát denně.. vařit 5 litrů olivového oleje

  Assalamu Aleykum! Umenja silné zakřivení páteře 2-3 stupně řekne nebo říká, že existuje dua, která mě může úplně vyléčit

  Wa alaikum Assalam! Přečtěte si tyto dua a podívejte se na lékaře.

  Modlitba pro muslimské děti z nemoci

  Náboženské čtení: modlitba muslimských dětí z nemoci, která pomáhá našim čtenářům.

  Modlitba pro muslimské děti z nemoci

  Dua, který musí být čten tak, aby bolest zmizela

  Je hlášeno, že Posel Alláh, pokoj a požehnání je na něm, řekl: "Dejte ruku na místo, které vás bolí, a třikrát řekněte:

  pak opakujte sedmkrát:

  "Auzu bi-Llyahi wa kudrati-hi min sharry ma ajidu wa-uhaziru!" ("Přitahuji se k Alláhovi a Jeho síle ze zla toho, co cítím a čeho se bojím!")

  Muslimský kalendář

  Nejoblíbenější

  Halal recepty

  Naše projekty

  Při použití materiálů webu je vyžadován aktivní odkaz na zdroj

  Svatý Korán na webových stránkách je citován překladem významu E. Kuljeva (2013) Koránu online

  Modlitba (dua) o léčbě

  اللهم رب الناس, مذهب البأس

  اشفي أنت الشافي, لا شافي الا أنت

  اشفي شفاء لا يغادر سقما

  Allahumma, Rabban-us-muzhibal BA, ishfi antash Shafi, shafiya la Illa anta, ishfi shifa'an la yugadiru sakāma.

  Pane, ó pečující lidé! O odstranění neštěstí (bída, chudoba a potřeba) [pro vás to není ani nejmenší úsilí]! Vyhoj, ty jsi Léčení. Jen vy vyléčíte [bez stopy a nakonec]. Vyhoďte se tak, aby vaše léčebná síla byla přímo na cíl [vyloučena kořen problému].

  Co dua čte pro rychlé zotavení?

  Pracuji jako dobrovolník v nemocnici. Učte mi nějaké krátké dua, které bych mohl číst pro muslimské pacienty, abych jim pomohl brzy zlepšit.

  Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakyatuh!

  Vaše pomoc lidem v nemocnici je velmi cenné uctívání a Sunna posla Alláha (mír a požehnání Alláha na něho). Ať Bůh přijme vaše dobré skutky a zachrání je pro budoucí život. Amine.

  Co můžete dělat ke zmírnění stavu pacientů:

  1) Doporučuje se číst Surat Al-Fatiha sedmkrát a vydechovat pacienta.

  2. Bylo také zvykem posla Alláha (pokoj a požehnání Alláha na něj) číst následující dua při návštěvě pacientů:

  اللهم رب الناس أذهب الباس, اشفه وأنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما

  Přepis: "Allahumma Rabbi n jsme azhibil basy, ishfihi wa antash Shafi, la Illa shifa'a shifauk, Shifa la yugadiru sakāma"

  Překlad: Ó Alláh, Pane lidu! Vezměte (od nás) potíže a uzdravujte jej (nemocné), neboť jste léčení. Neexistuje žádné léčení kromě Tvého léčení, které nezanechává žádnou nemoc (1).

  3. Je také popsáno v Saheeh Muslim, že posel Alláha (pokoj a požehnání Alláha na něm) doporučil, aby pacienti učinili následující:

  ضع يدك على الذي تألم من جسدك, وقل باسم الله ثلاثا, وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

  „Položte ruku na místě, kde cítí bolest a říkat‚Bismilláh‘třikrát a pak sedmkrát říkají:“ Auzubillyahi wa Maa kudratihi minut sharri adzhzu wa uhazir " (2).

  A Bůh ví nejlépe.

  Asim Patel, student Darul-Ifta, Wenda, Jižní Afrika.

  Ověřeno a schváleno Mufti Ibrahim Desai

  Muslimské modlitby za každou příležitost

  Islám je druhým nejoblíbenějším náboženstvím na světě a praktikuje ho asi pětina obyvatel světa. Muslimské modlitby jsou způsob, jak vyjádřit oddanost Bohu. Téměř každý text má znamení, že Alláh je nejmocnější a jediný.

  Muslimské modlitby za každou příležitost

  Během života by se muslim musel pětkrát modlit:

  • ráno a před svítáním;
  • v poledne, kdy je slunce na zenitu a předtím, než dosahuje stín jejich výšky;
  • večer v období po skončení předchozího stupně a před západem slunce;
  • při západu slunce před večerním sluncem;
  • za soumraku mezi večerem a svítáním.

  Existuje velké množství tvrzení, která jsou navržena pro výslovnost muslimských modliteb nebo spiknutí.

  1. Není-li zadáno, kolikrát je nutné opakovat graf, je třeba ji provést 3-5krát.
  2. Muslim by měl dodržovat čistotu, a proto je rituální omývání povinné. Může to být zcela nebo částečně, ale vše závisí na stupni znesvěcení.
  3. Nejsilnější muslimské modlitby jsou vyslovovány v střízlivé mysli, proto není přípustné, aby se člověk modlil opilý nebo pod vlivem drogy.
  4. Je důležité říkat modlitby pouze na čistém místě, které nebylo znesvěceno.
  5. Během doby, kdy se člověk dopustí modlitby a čte modlitby, musí určitě stát ve směru svatyně - Kaaba.
  6. Modlitební texty jsou psány na kolenou na speciálním koberci. V islámu je věnována velká pozornost vizuálnímu návrhu modlitby. Věnujte pozornost každému detailu: nohy by měly být umístěny tak, aby ponožky nebyly nasměrovány v různých směrech, ruce jsou důležité procházet na hrudi. Zemský luk se provádí takto: klečte, ohněte, polívejte na podlahu a držte na této pozici několik sekund.
  7. Muslimské modlitby na noc nebo na ráno by měly být vyslovovány pouze s čistými a upřímnými úmysly.

  Muslimská modlitba za zlé oko a znehodnocení

  Silným způsobem, jak se vypořádat s možným negativním vlivem zvenčí, je modlitba. Nejsilnější jsou surahové - texty v Koránu. Mnoho muslimských praktik potvrzuje příznivé účinky této posvátné knihy.

  1. Nejlepší je číst modlitby z poškození, které začíná od pozdě v noci až do svítání. Návrat k opakování posvátných textů může být, když slunce dosáhne nejvyššího bodu na obloze. To se vysvětluje tím, že čas od úsvitu k večeři je řízen zlami.
  2. Nejúčinnější modlitební modlitby ze zlého oka a znehodnocení jsou v okamžiku, kdy jsou vyhlášeny v pátek. Předpokládá se, že v tento den v týdnu jsou vyšší mocnosti obzvláště podporovány lidmi.
  3. Síla modlitby se zvýší, pokud to říkáte ve stavu meditace nebo transu. Je třeba se obrátit na proroka, který urychlí naplnění touhy.

  Muslimské modlitby za štěstí a štěstí

  V jakémkoli náboženství existují rituály a modlitby zaměřené na získání úspěchu a islám není výjimkou. Muslimské modlitby za štěstí pomáhají chránit se před negativním vlivem zlých duchů, například Shaytans a Gins, kteří vytvářejí překážky pro zlepšení svého života. Je třeba poznamenat, že i v samotném koránu existuje návrh, že pokud chce člověk zívat, musí mu nutně zavřít ústa rukou, protože do něj může vstoupit džin, který s ním může vzít veškeré štěstí.

  Muslimská modlitba za splnění svých přání

  Lidé, kteří žijí ve východních zemích, nejsou velmi nároční na životní zboží a mohou být spokojeni s malými věcmi, ale mají také sny, kvůli kterým se obrátí na Vyšší mocnosti. Mnozí se zajímají o to, jaká modlitba mohou muslimové naplnit své touhy, takže níže uvedený text pomůže v této situaci. Můžete se zeptat jen na dobré věci, které jsou skutečně potřebné. Muslimská modlitba za splnění touhy je adresována Alláhovi a obsahuje hluboký význam úplné poslušnosti Bohu.

  Muslimské modlitby za nemoci

  Mnoho lidí v době zdravotních problémů se obrací nejen k lékaři, ale také k vyšším mocnostem pro pomoc a uzdravení. Muslimská modlitba za zdraví pomáhá očistit tělo i duši negativní energie, která často způsobuje zdravotní potíže. Můžete to kdykoli vyslovit a požádat o sebe i o blízké.

  Muslimská modlitba za lásku

  Osamělí lidé mohou přitahovat lásku pomocí speciálních modlitebních textů. Je důležité vyslovit je čistým srdcem a upřímnou vírou. Existují různé muslimské modlitby za lásku a předložená verze znamená splnění určitého obřadu, který způsobí pocity v srdci určité osoby.

  1. Při svítání je nutné úplně svléknout a stát v prázdné pánvi.
  2. Vezměte si sklenici vody a pomalu vylijte tekutinu na hlavu. Nehýbejte se, počkejte, dokud neodejde veškerá voda.
  3. Tekutina, která byla v povodí, je nalita zpět do sklenice a nad ní se vyslovuje ranní modlitba muslimů.
  4. K nápoju milovníka musí být přidána omítnutá voda. Síla textu modlitby je obrovská, takže stačí pár kapek. Doporučuje se, abyste si přečetli první suru, která bude jistou ochranou proti negativnímu dopadu. Jedná se o druh lidského souhlasu s tím, že přijme jakékoli rozhodnutí vyšších mocností a pokud je milovaný určen, pak se pár uskuteční.

  Muslimská modlitba za návrat milovaného

  Problémy v osobním životě jsou v lidech bez ohledu na víru, kterou vyznávají. To vše je vysvětleno přítomností velkého počtu modliteb, rituálů a spiknutí, které pomáhají vypořádat se s konflikty, které vznikly, založit vztahy a navrátit milované. Existuje zvláštní modlitba muslimů, která musí být čtena po rituálním omývání a dvojí čtení rakaatské modlitby.

  Muslimské modlitby pro děti

  V islámu existuje pravidlo, že rodiče musí naučit své dítě modlit se od sedmi let. Dospělí se mohou obrátit na Alláha se svými žádostmi o zdraví, dlouhým a prosperujícím životem svých dětí. Silné modlitby muslimů pomáhají chránit se před špatným vlivem, najít si cestu v životě a neodchýlit se od víry. Text by měl být vyslovován přímo nad dítětem.

  Muslimská modlitba za peníze

  Korán nemůže najít zákazů a omezení při modlitbě, ale je tu jedno pravidlo - před dotazem nic z vyšší pravomoci, je třeba číst muslimské modlitby ve chvále Boha, který je určitě nejprve hrál modlitbu, a pak si můžete přečíst ostatní spiknutí, které se nazývají ruce. Je důležité požádat o pomoc z čistého srdce a dobrých skutků. Prezentovaná modlitba obsahuje určitý vzorec vysvětlující vyšší činnost, která není považována za hříšnou.

  1. Muslimská modlitba za přitahování peněz je čtena jen jednou a po modlitbě je třeba dát chudým pár mincí. To je důležité, abyste vrátili vaši laskavost a štědrost skrze vůli Alláha.
  2. Text může být ještě napsán nad předními dveřmi vašeho domu. Výsledkem je silný magnet, který přiláká finanční pohodu.

  Muslimská modlitba za pití

  Závislost na alkoholu je běžná nejen mezi Slovany, ale také ve východních zemích. Modlitba pro muslimy z alkoholismu může člověka zachránit před úzkostí a obnovit jeho štěstí, což samo o sobě vyvolává touhu zbavit se špatných návyků. Stojí za zmínku, že prezentovaný text pomůže pouze tehdy, pokud se alkoholik sám chce vypořádat s tímto problémem. Je nutné opakovat modlitbu třikrát.

  Muslimské modlitby od nepřátel

  Mnoho lidí má nepřátele, kteří vznikají z různých důvodů, například z důvodu závisti, konfliktů a dalších problémů. Muslimové s nečistým duchem se uchýlí k pomoci černých magií, aby ublížili jiným lidem. Existují muslimské modlitby zaměřené na ochranu a s jejich pomocí se zdá, že člověk vytváří kolem něj zvláštní neviditelný štít, který bude chránit před negativními. Existuje mnoho posvátných textů a níže uvedená varianta pomůže zničit plány a špatnost nepřátel. Muslimská modlitba za ochranu musí být opakována 500krát denně po dobu tří dnů.

  Muslimská modlitba za mrtvé

  Když člověk, který cvičí islám, zemřou, jsou povinná čtyři akce: rituální omývání, pokrytí těla pláštěm, čtení pohřebních modliteb a pohřbu. Pohřební muslimské modlitby lze vyslovovat jak v domě zemřelého, tak i v mešitě. Nazývají se salat al-Janazah a povinných úkonů při čtení patří: záměr, který stál čtyři Takbir, čtení súru „Al-Fátihu“, požehnání Alláhova posla, prosit za zemřelé osoby a taslim.

  1. Pokud je pamětní muslimská modlitba čtena pro ženu, pak arabská zájmena xu, by měla být nahrazena ha.
  2. Je vhodné provádět pohřební modlitbu společně ve třech řadách nebo dokonce více. Není-li to možné, může být provedeno ve skupinách a samostatně.

  Kopírování informací je povoleno pouze přímým a indexovaným odkazem na zdroj

  Dua od choroby a bolesti

  1. Chcete-li uvolnit někoho z nemoci nebo bolesti v kterékoli části těla, přečtěte si Surat Fatih 70 krát a držte ústa blízko čelem pacienta. To je spolehlivý způsob, jak vyléčit jakoukoli chorobu, s výjimkou smrti (skrze kterou je pacientovi předepsána smrt).

  2. Ten, kdo jednou měsíčně přečte Surah "Včely" - Alláh mu dá vysvobození z mnoha nemocí, zejména z šílenství.

  3. Chcete-li se zbavit onemocnění, měli byste číst Sura "Ya Syn" co nejčastěji.

  4. Napište Surah "Muhammad" a držte jej jako talisman na svém těle - a zbavíte se všech nemocí.

  5. Chcete-li zmírnit bolest jakékoliv části těla, držte se na těle písemné sure "Bickering".

  6. Pokud si před jídlem přečtete suru "Qureish" před jakýmkoli jídlem, toto jídlo se pro vás stane lékem na jakékoliv onemocnění.

  7. Země Karbala je lékem pro všechny nemoci, protože to přišlo v mnoha haditech. Získejte zemi Karbaly, trochu ji přidejte do vody nebo jídlo a pít nebo jíst a léčit.

  8. V "Zadu L'Miad" bylo vysvěceno, že svatý prorok (C) doporučil, aby se uzdravovalo z nemocí a bolesti:

  - Napište jarní pramenitou vodu v měsíci duben;

  - Přečtěte 70 krát více než této vodě po súr: "Fátihu", "Ayat Al-Kursi", "Ikhlas", "Dawn", "Lidé", "ti, kdož neuvěřili," "Noc moci";

  - Pak řekněte 70 krát: "Allahu akbar", "la ilaha illaallah", "allahumma sally ala muhammadin wa ali muhammad";

  - pak pít tuto vodu po dobu 7 dní ráno.

  9. Od Imáma Sadyka (A) se za léčení od choroby přenáší:

  Kupte 2 kg pšenice, dejte ji na hruď a řekněte:

  Allāhumma innӣ asaluka bismika llaӟi iӟa saalaka Bihil mużṫarru kashafta mā Behe ​​min żurrin VA makanta Lahu fӣl Arzi VA dzhaAaltahu ḣalӣfataka Aala ḣalќika An tuŝallӣa Aala muḣammadin Ali muḣammadin VA VA VA Ahli beytihi An tuAafiani Aillyati min.

  „Ó Alláhu, prosím Tě ve jménu kterého je taková, že pokud tlak zeptejte se jich k tobě, abys brát pryč od něj, co je v něm před poškozením, a dát mu místo na zemi, a aby bylo vaše kalif nad Tvými tvory, že jsi požehnal Mohameda a rodinu Mohameda a uzdravil mě z mé nemoci! "

  Pak se narovnejte, postavte pšenici před vámi a znovu ji přečtěte, rozdělte pšenici na 4 části a každou část nechte potřebným, a pak ji znovu přečtěte.

  10. „Mafatihu al-Najat“ je dána Imam Sadiq (a), že Prorok (S), řekl: „Ten, kdo čte tento 40krát po ranních modlitbách Dua - Alláh, jestli chce se uzdravit z jakéhokoliv onemocnění a dojde k jeho odstranění bolesti ". Zde je dua:

  Bismil llāhi rraḣmāni rraḣӣm alḣamdu zda llāhi rabbil Aalamӣn VA ḣasbuna llāhu VA niAmal vakӣl Tabaraka llāhu aḣsanul ḣālikӣn VA la ḣaula VA la ќuvvata Illa billāhil Aalӣil Aažӣm.

  "Ve jménu Alláha, milostivý, milosrdný! Chvála Bohu, Pánu světů, a Alláh je pro nás dost, a on je nejlepší správce. Blahoslavení Bůh, nejlepší z tvůrců, a žádná moc a moc není, kromě Boha, Nejvyššího, Velkého! "

  Chcete-li zabránit návratu onemocnění, přečtěte ji o další tři dny ve stejném pořadí jako výše.

  11. Podle Safinat Nnajat doporučil Imam Sadyk (A), aby jeho syn četl toto duo jako prostředek k jakémukoli nemoci nebo bolesti:

  Allahumma shfinbi ciphika v davin bi davika v aafin min baalika pha inni abdabda va bnu Aabdik.

  "Ó Alláhu, uzdravuj mne tvé uzdravení a uzdrav mi mne lékem tvým a daj mi blaho z tvé zkoušky, neboť jsem služebník tvůj a syn tvého otroka!"

  12. Podle Imam Bakir (A), každý, kdo trpí onemocněním, se po něm vyléčí:

  Bismite llāhi VA billāhi sallou llāhu Aala rasӯli llāhi VA Ahli beytihi aAӯӟu bi Aizzati llāhi VA ќudratihi Aala mā yashau min sharri mā adzhid.

  "Ve jménu Alláha a pro Alláha! Ať Alláh požehná Posla Alláha a lidu jeho rasy! Přitahuji se k velikosti Alláha a Jeho moci od toho, co chce od zlého, co vidím (v sobě). "

  13. V Safinath Nnajat se říká, že svatý prorok (C) řekl Imam Ali (A), aby si toto duo přečetl ze všech nemocí:

  Allāhumma innӣ asaluka taAdzhӣla Aāfiyatika VA Sabran baliyyatika VA ḣurӯdzhan minad Dunya Ilā raḣmātika.

  "Ó Alláhovi, žádal jsem tě, abys urychlil své zotavení a dával mi trpělivost ve tvých zkouškách a cestu z Tvého milosrdenství z blízkého světa!"

  14. „Hilyatu al-muttakin“ vyprávěn z imáma Sadiq (a), který nařídil svým společníkům, aby položil pravou ruku na části těla, které bolí, a třikrát na přečtení následujícího Dua:

  Allāhu Allāhu rabbӣ ḣaќќan lā ushriku Behe ​​shay-An allāhumma anta Laha VA Ať Kulli Aažӣmatin Fa farridzhha Aanni.

  "Alláh, Alláh je můj Pán opravdový, nepřipojuji k němu někoho ve společníku! Ó Alláhovi, máš nad touto chorobou nad touto nemocí a nad tím, co je, a tak mě odtáhni! "

  15. Imám Sadík (A) mi poradil, abych si přečetl toto dua po každé povinné modlitbě za léčbu nemoci:

  Bismite llāhi VA billāhi kam min niAamati llāhi fӣ Airќin sākinin VA geyri sākinin Aala Aabdin shākirin VA geyri shākirin.

  Pak řekněte třikrát:

  Allahumma Farrij Aani kurváti bude Ajjil Aafiyati v šifry Žurri.

  "Ve jménu Alláha a pro Alláha! Kolik laskavostí Boha je v žilách pohyblivých a nehýbajících se, nad otroky vděčnými a nevděční! "

  Pak řekněte třikrát:

  "Ó Alláhovi, vysvobodte mě z mé neštěstí, urychlujte své uzdravení a odstraňte mé nemoci ze mne!"

  16. Imám Sadík (A) radil svým společníkům, aby položili svou pravou ruku na nemocnou část těla a přečetli 82 ayah Surah "Passed by Night":

  وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا

  Va nunazzilu minal Ťurāni ma hava šifra v rāḣmatun lil mu'min vn na lā yazӣdu žžalimna illa ḣasāra.

  "A z koránu se snižujeme, co je pro věřící léčitelství a milosrdenství, ale pro utlačovatele to jen zvyšuje ztrátu."

  17. V Misbahu řekl Kafi, že pokud je dítě nemocné, může jeho matka dosáhnout svého zotavení stojícím s otevřenou hlavou na otevřeném místě a čtením následující dua:

  Allahumma rabín bude aaaaitanӣi va anta vahabatanӣhi lӣ. Allahumma fádžAlt hibataka l-yauma jadadatan inna Ťadirun mu'tadir.

  "Ó Alláhovi, můj Pane, dal jsi mi jeho (dítě) a obdařil mi to! Ó Alláhovi, v tento den mi znovu daj své dary! Opravdu, ty jsi Všemohoucí, mocný! "

  18. Pokud jde o léčbu onemocnění nebo bolesti se slib, že pokud obnovit READ 1400 nebo 14000 Salavatov na dárek "Babu l-havaidzh" ( "žádosti brána") Imam Musa Kazim Jafar přihrádka (A).

  19. Pro uzdravení řekl Imám Sadík (A) své společníky, aby četli 1000 krát Surah "Ihlias", a pak požádali Alláha o Fatimu Zahru (A) a pak nemoc zmizí.

  20. Pro uzdravení doporučil Imám Sadyk (A) psaní ayatů Koránu na kus papíru a pak ho zavěsit kolem krku jako talisman. Tito ayat (psaní v arabštině): "Pohyb v noci", verš 105; pak "Přineste noc", verš 82; potom "rodina Imran", verš 144; pak "Muhammad", verš 2; pak "hostitelé", verš 40; pak "vítězství", verš 29; pak "řádky", verš 6; pak "Thunder", verš 31.

  Pak také napište v arabštině:

  "Sila patří Alláhovi - ten, který rozdrtí."

  Když zavěste tyto verše kolem krku jako talisman, řekněte:

  Bismi llahi maktunbu Aala sātéil Aarsh

  "Ve jménu Alláha, který je napsán na úpatí trůnu."

  21. Pro uzdravení Imáma Reza (A) doporučil psát následující verše na samostatné kousky papíru a pak je zabalit do maskota a viset na krku. Tyto verše: "Ta.Ha", verš 68; "Příběh", verš 25; "Sublime", ayat 54.

  Pokud se vám tento materiál líbil, pomozte při vytváření nových, podpořte projekt! Můžete to udělat zde: http://arsh313.com/donate/ Každý rubl, který jste uvedl, je dalším krokem k vítězství pravdy.

  Související příspěvky

  Dua pro každý den v týdnu

  Dua Bach ("Shining") za měsíc Ramadánu

  35 komentářů

  pomozte, prosím, že syn mi vždycky ukradne peníze a vždy oklamá, jaký druh dua pomůže

  Assalamu aleikum sestra, pokud ukradne peníze od vás, pak by měl častěji učit poučení o islámu, že Alláh vidí všechno, jestliže v srdci dítěte je strach z Alláha, neukradne a neleže!

  Assalamu Waleykum. Řekni mi, prosím, asi 2 kg pšenice, může to být pšenice zrna, teď kdo bude používat pšenici?

  Wa alaikum Assalam! Je to možné, ale existuje mnoho dalších dua. Pokud s tím máte potíže, můžete si přečíst další.

  Assalyamu alaykum bratři Prosím, pomozte si Du'a být čten při velmi bolest žaludku nebo střev nevím přesně stejně Krč pomoc pro Alláha trpět nemůžu hýbat pravidla spát jako starý muž sehnul a také si myslím, že bolest se cítím jako očištění od hříchů, které jsem měl velmi špatné věci jsem se začal modlit, aby mě Alláh očistí od všech mých hříchů Nevím, co jiného říkat, Alah je skvělý

  A také 82 - ze žaludečního vředu.

  Assalam Aleykum! Chci se zeptat, co číst a co dělat, musím čelit spoustu akné, chci se zbavit, z milosti boží, doufám, že všechno jde, přání rychleji, nemohu, pomoci bratra!

  Va aleum Assalam, bratře! Přečtěte si tyto dua. A také se poraďte s lékařem.

  Salam alaykum. Jak číst Salavat jako dárek "babu l-hawaij" ("brány žádostí") k Imam Musa ibn Jafar Kazim (A)? Záměr je jasný, ale co říci v samotném salavátu?

  Wa alaikum Assalam. Mluv o Salavatovi.

  "Allahumma sally Alya Muhammadin wa ali Muhammad" - to je dua salavat.

  salam aleikum Chtěl bych, abych znovu chtěl jít ke mně 13 let a mám mozkovou obrnu, co byste radil

  Wa alaikum Assalam. Tyto dua by vám měly pomoci, insha Alláha. Také si přečtěte du'a "Jaushan kabir" a duo "Mashlyul".

  Assalam aleikum! Řekni mi, prosím, co dua četla, aby vlasy nevypadaly? Padají těžce. Nevím, co mám dělat. chronický proud... už 15 let..

  Wa alaikum Assalam! Ty dua, které jsou tady.

  Jaké duo je možné číst se zácpou, když střevo nefunguje dobře, plus hemoroidy?

  Jedná se o duo plus Jaushan Kabir (podívejte se, jaké části pomáhají proti těmto chorobám): arsh313.com/dua-dzhaushan. velikaya-bronya /

  Assalamu Alaykum bratře, co duo číst s hepatitidou a cirhózou jater. Ať Alláh bude s námi spokojen

  Wa alaikum Assalam. To jsou duaas.

  "Jsou to tito" Co mi řekněte? S hepatitidou. Doufám, že není žádná cirhóza.

  Ty dua, které jsou uvedeny výše.

  Assalam aleikum! Řekni mi, prosím, ženské zuby ublížily v noci, co bych měl číst duet s tímhle?

  Wa alaikum Assalam! Jedná se o du'a plus ty části Jaushan Kabir, které pomáhají při bolesti zubů.

  Assalam aleikum! Trpím již jako půl tuctu nemocí, od které nemohu být žádným způsobem vyléčen. Taková bolest se stane, že ve stěně by bylo žádoucí vylézt. Mám zánět trigeminálního nervu (neuralgie). Prosím prosím, jaké modlitby mi mohou pomoci? Může jíst stále, kam se má zabývat? Medicína mi dočasně pomáhá.

  Wa alaikum Assalam! Můžete si tyto dua přečíst.

  Assalamu Aleykum! Řekni mi, je možné, že v mysli je to zakázáno v islámu?

  Wa alaikum Assalam. Talisman je tradiční jméno.

  Assalamu Aleykum, řekni mi, co dua Alláh odpoví: Mé dítě má rakovinu krve leukémie mu 4 roky starý.

  Odpověz mi, prosím

  Wa alaikum Assalam! Přečtěte ty dua, které jsou zde. Kéž vám Všemohoucí pomůže!

  Selyam Aleikum! Moje matka je vážně nemocná, nežije a nemůže zemřít.

  Bedsores jsou strašné, jídlo přes sondu. Excruciates velmi. Řekni mi, prosím, s jakou dvojicí můžete ulehčit její stav a jak požádat Boha o odpuštění hříchů.

  Wa alaikum Assalam! To jsou duaas.

  Assalamu Aleykum! Umenja silné zakřivení páteře 2-3 stupně řekne nebo říká, že existuje dua, která mě může úplně vyléčit

  Wa alaikum Assalam! Přečtěte si tyto dua a podívejte se na lékaře.