Další krok

Léčba

Sdílení znalostí, komunikace a podpora pro lidi s hepatitidou

Prodáváme Algerone 4 injekční stříkačky pro 160 mg

Prodáváme Algerone 4 injekční stříkačky pro 160 mg

Vaše zpráva Ocean »25 srpen 2015 02:28

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva Ocean 27. srpna 2015 23:25

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva Ocean »02 Sep 2015 01:20

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva vladimir_Spb »07 Sep 2015 17:26

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva Ocean »07 Sep 2015 22:47

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva Ocean »16. září 2015 22:28

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva Ocean »18. 11. 2015 16:47

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva Ocean »24. 11. 2015 04:14

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva Ocean »22. prosince 2015 2:08 am

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva John »9. ledna 2016 11:43

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva Ocean »10. ledna 2016 00:20

Re: Prodej stříkačky Algerone 4 na 160 mg

Vaše zpráva Ocean »25. února 2016 01:43

Algeron ve Voroněži

Informace

 • Nenalezeno nebo neobsahuje ve svém složení přírodní složky a nestandardizované účinné látky, které nesouvisejí s mezinárodními nechráněnými názvy (INN).

Navigátor za levné ceny za lékárnu Algeron v lékárnách ve Voroněži. Najděte nejlepší hodnotu a dostupnost v síti lékáren ve vašem městě. Nabízíme si koupit originální přípravek nebo analogy ruských a dovezených produktů online na internetu s doručením ve Voroněži. Indikace a kontraindikace, recenze, pokyny k užívání drogy, užívání v těhotenství a u dětí naleznete na odkazu Algheron.

Algeronová injekční stříkačka (r-r d / subkutánní injekce) 200 μg / ml 1 ml č. 1

* Tento produkt nelze vyměnit a vrátit na základě rozhodnutí vlády č. 55 ze dne 19.01.1998. Ceny v lékárnách "Lékárna" se mohou lišit od cen uvedených na webu. Při přijímání léků na předpis je nutné předložit lékařský předpis.
** Kvůli ukončení propagace z 31. října 2017 se nepoužije další sleva na diskontní karty na internetové objednávky. Připomínáme, že sleva ve výši 11% je již zahrnutá v ceně všech produktů online lékárny!

Pozor prosím! Popis léku na této stránce je zjednodušená a doplněná verze oficiálních pokynů pro použití. Před nákupem nebo použitím léku se poraďte s lékařem a přečtěte si schválený popis výrobce. Informace o léčivém přípravku jsou poskytovány výhradně pro informační účely a neměly by být používány jako vodítko pro samoléčení. Pouze lékař může rozhodnout o jmenování drogy, stejně jako určit dávku a způsoby jejího použití. Vzhled zboží a balení se může lišit od vzhledu na webu.

Fórum hepatitidy C o léčivých přípravcích (generika)

Diskuse o nových léčivech pro léčbu hepatitidy C (cofosbuvir, daklatasvir, ladypasvir, veltapasvir a další)

Koupit / prodat

 • Přejít na stránku:
 • Přejít na stránku:

Přístupová práva

Ty nemůžete spouštět témata
Ty nemůžete odpovědět na zprávy
Ty nemůžete upravte své příspěvky
Ty nemůžete smazat zprávy
Ty nemůžete přidat přílohy

Algeron 160 μg 200 μg / 0,8 ml stříkačka 4 kusy

Latinský název

Forma vydání

podkožní roztok

Vlastník / registrátor

Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-10)

Farmakologická skupina

Interferon. Imunomodulační léčivo s antivirovým účinkem

Indikace

- léčba primární chronické aktivní hepatitidy C v kombinační léčbě s ribavirinem u dospělých pacientů s pozitivní HCV RNA bez přítomnosti příznaků dekompenzace jater.

Kontraindikace

- přecitlivělost na interferonové přípravky, polyethylenglykol a jakékoli další složky přípravku Algeron;

- přecitlivělost na ribavirin nebo jakoukoli jinou složku léčiva;

- dekompenzovaná jaterní cirhóza (stupeň B a C na stupnici Child-Pugh nebo krvácení z křečových žil);

- jaterní cirhóza s jaterní nedostatečností u pacientů s koinfekcí HIV / chronickou hepatitidou C (index Child-Pugh> 6);

- autoimunní hepatitida nebo jiné autoimunitní onemocnění v anamnéze;

- dysfunkce štítné žlázy, kterou nelze léky udržet na normální úrovni;

- epilepsie a / nebo dysfunkce centrálního nervového systému;

- závažná duševní choroba, zejména deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy (včetně historie);

- těžké onemocnění kardiovaskulárního systému, včetně nestabilních a nekontrolovaných forem, které existovaly alespoň 6 měsíců před léčbou;

- závažné onemocnění ledvin (včetně selhání ledvin, clearance kreatininu 105

Doba trvání léčby závisí na genotypu viru.

HCV genotyp 1. Přítomnost časné virologické odezvy (vymizení HCV RNA nebo snížení virové zátěže o 2 log10 (100 krát) nebo více do 12. týdne léčby) může předpovědět trvalou odezvu. Není-li k dispozici časná virologická odezva, je nepravděpodobné, že bude dosaženo remise. V klinických studiích užívajících peginterferon alfa u chronické hepatitidy C byla dosažena stabilní odpověď pouze u 2% pacientů s negativní včasnou odpovědí. Po dosažení časné virologické odpovědi se doporučuje léčba pokračovat dalších 9 měsíců (celkové trvání léčby je 48 týdnů). Je třeba vzít v úvahu přerušení léčby, pokud se po 12 týdnech léčby nedosáhne časné virologické odpovědi nebo po 24 týdnech léčby HCV RNA je detekovatelná.

HCV genotypy 2 a 3, je vhodné k léčbě po dobu dalších 12 týdnů (celkové trvání léčby 24 týdnů, v případě, že časná virologická odpověď (vymizení HCV RNA nebo virové snížení zátěže na 2 log 10 (100-krát), a další), bude dosaženo 12. týdnu léčby ). Dlouhodobější terapie nemá žádné výhody.

Genotyp HCV 4. Pacienti s genotypem 4 jsou obtížně léčeni. Absence speciálních studií umožňuje použít stejnou taktiku léčby jako u genotypu 1.

Korekce dávkovacího režimu

V případě nežádoucích účinků nebo odchylek laboratorních indikátorů mírné závažnosti je nutné snížit dávku přípravku Algeron nebo ribavirin nebo pozastavit léčbu. Při normalizaci stavu nebo laboratorních indikátorů můžete zvážit zvýšení dávky až po počáteční dávku. Pokud po úpravě dávky nedojde ke zlepšení tolerance léčby, doporučuje se léčba přerušit.

Hematologické poruchy. Snížením počtu leukocytů periferní krve menší než 1,5 x 10 / l, neutrofily nejméně 0,75 x 109 / l, počet destiček méně než 50 x 109 / l se doporučuje snížit dávku léku Algeron množství rovném 1/3 terapeutické dávky ( 1/3 TD). Pokud se počet neutrofilů a krevních destiček nezvýší, měla by být dávka přípravku Algeron snížena o dalších 1/3 TD. Zvýšení dávky se doporučuje, pokud počet leukocytů překročí 2,0 × 109 / L, neutrofily - 1 × 109 / L a destičky - 90 × 109 / l po dobu nejméně 4 týdnů.

Korekce dávky ribavirinu. Při poklesu hemoglobinu na méně než 100 g / l by měla být dávka ribavirinu snížena na 600 mg / den. Léčba v předchozí dávce může být obnovena poté, co hladina hemoglobinu překročí 100 g / l po dobu nejméně 4 týdnů. Pokud je hladina hemoglobinu nižší než 85 g / l, Algerone a ribavirin by měly být zrušeny. Pacienti s onemocněním kardiovaskulárního systému (kompenzace fáze) pro snížení hemoglobinu> 20 g / l pro všechny 4 týdnech léčby snížit dávku léčiva na polovinu Algeron terapeutické a ribavirinu do 600 mg za den, a vždy použít nižší dávky. Pokud je hladina hemoglobinu u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému (kompenzace fáze) menší než 120 g / l po 4 týdnech po snížení dávky - podávání léčiva ribavirinu Algeron a převrácení.

Po ukončení příjmu ribavirinu s normalizací hladin hemoglobinu je možné pokračovat v léčbě ve snížené dávce 600 mg denně bez dalšího zvýšení dávky.

Porušení jater. Při kompenzované jaterní cirhóze není nutná úprava dávky přípravku Algeron. Při dekompenzování jaterní funkce se užívání léku nedoporučuje.

Pokud se koncentrace volného bilirubinu zvýší na 85,5 μmol / l, měla by být dávka ribavirinu snížena na 600 mg / den.

S postupným zvyšováním aktivity alaniaminotransferazy (ALT) nebo aspartátaminotransferázy (ACT) je více než 2 krát z původní hodnoty, nebo více než 10-krát od horní hranice normy (ULN), zavedení léku ribavirinu Algeron a převrácené. Je-li koncentrace zvyšuje konjugovaného bilirubinu větší než 2,5 násobek horní hranice normálních hodnot nebo bez bilirubinu> 68,4 mmol / l po dobu alespoň 4 týdnů s příznaky dekompenzované jaterní funkce, a ribavirin Algeron zrušit.

Pacienti s depresí. Při mírném depresi se úprava dávky nevyžaduje. Při rozvoji mírné deprese se doporučuje dávka Algeronu snížit o 1/3 TD, je-li to nutné, o další 1/3 TD. Pokud se stav nemění, doporučuje se léčba pokračovat ve snížené dávce. Pokud dojde k zlepšení, které trvá nejméně 4 týdny, můžete zvýšit dávku přípravku Algeron. S rozvojem těžké deprese a sebevražedných myšlenek je nezbytné zrušit léčbu Algeronem a ribavirinem a provádět specifickou léčbu pod dohledem psychiatra.

Selhání ledvin. Při stanovení kombinované léčby při mírném selhání ledvin (clearance kreatininu> 50 ml / min) je třeba věnovat pozornost vývoji anémie. Pokud je klírens kreatininu menší než 50 ml / min, nesmí být podávána kombinovaná léčba přípravkem Algerone a ribavirinem. Pokud se během léčby zvýší koncentrace kreatininu> 0,177 mmol / l, Algerone a ribavirin by měly být přerušeny.

Tabulka 3. Algoritmus pro korekci dávek Algeronu a ribavirinu v případě nežádoucích účinků

Algheroon

Upozornit mě při příjezdu?

Alghero návod k použití

Zákazníci, kteří tento výrobek zakoupili

Nejnovější recenze hotelů Algheroon

Léky v abecedním pořadí

** Námořní doprava je pouze pro privilegované skupiny občanů na základě čl. 2 spolkového zákona ze dne 09.01.1997 N 5-FZ „Na poskytování sociálních záruk hrdinů socialistické práce a plné Cavaliers Řádu práce Glory“ (v červené barvě. Na 07.02.2013) a článku 1.1 spolkového zákona ze dne 15.01.1993 N 4301-1 « o stavu Hrdiny Sovětského svazu, hrdinové Ruské federace a plné Cavaliers řádu slávy. " Všechny objednávky jsou generovány v lékárně (licence) a sebere se kvalifikovanými lékárníky.

Koupit alghero z vašich rukou

Široká nabídka a snadné vyhledávání

Lékárny Moskvy a regiony Ruska

Užitečné tipy a informace

Volání v rámci Ruska je zdarma

 • Například:
 • Otypax,
 • Enterol,
 • Suchý pohon,

Naše výrobky

Naše výrobky

 • Sleva v rámci programu Moje zdraví

Naše výrobky

Naše výrobky

Naše výrobky

Naše výrobky

 • Sleva v rámci programu Moje zdraví

Naše výrobky

Naše výrobky

Produkt byl přidán do košíku

 • Jděte zpět
 • Hledání léků
 • Zboží
 • Algheroon
 • Algeron rn p / c představil. 200 mkg / ml (injekční stříkačka) 1 ml # 1

Výrobce: ZAO Biocad RU

Účinná látka (INN): Tsepeginterferon alfa-2b

1 bonus za 25 rublů

Krátký popis

ZAO Biocad, Ruská federace, Cytokine - Léčba hepatitidy C

Indikace

- léčba primární chronické aktivní hepatitidy C v kombinační léčbě s ribavirinem u dospělých pacientů s pozitivní HCV RNA bez přítomnosti příznaků dekompenzace jater.

Dávkování a podávání

Léčivý přípravek Algeron se injektuje subkutánně do přední břišní stěny nebo stehna. Doporučuje se střídání místa vpichu. Léčbu by měl zahájit lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů s hepatitidou C a dále pod jeho dohledem. Při kombinované léčbě s ribavirinem se Algeron podává jako subkutánní injekce v dávce 1,5 μg na kg tělesné hmotnosti jednou týdně.

Nežádoucí účinky

Při kombinované léčbě s Algeronem v dávce 1,5 μg / kg / týden a ribavirinem byly nežádoucí účinky většinou mírné nebo středně závažné a nevyžadovaly přerušení léčby. K popisu frekvence nežádoucích účinků byly použity následující kategorie: velmi často (≥1 / 10), často (≥1 / 100; 6); - autoimunní hepatitida nebo jiné autoimunitní onemocnění v anamnéze; - dysfunkce štítné žlázy, kterou nelze léky udržet na normální úrovni; - epilepsie a / nebo dysfunkce centrálního nervového systému; - závažná duševní choroba, zejména deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy (včetně historie); - těžké onemocnění kardiovaskulárního systému, včetně nestabilních a nekontrolovaných forem, které existovaly alespoň 6 měsíců před léčbou; - závažné onemocnění ledvin (včetně selhání ledvin, clearance kreatininu

Zbývající Algeon 120 mkg prodává 5.000rub. 4 injekční stříkačky odmítnou léčbu hepatitidy C

Protože nemáte oprávnění na webu. Přihlaste se nyní.

Protože téma je archivováno.

Inzeráty na NNRU - Podnikání

Mouka pšeničná tapeta (celozrnná), hmotnost 2 a 1. Balení: 1 kg a v pytlích o hmotnosti 5 kg, 10 kg, 25 kg a 50 kg.
Cena: 26 rublů.

Ovesné otruby a pšeničný chloupky se přidávají přímo do těsta. Hmotnostní podíl otrub by neměl překročit 10-15% hmotnosti.
Cena: 33 rbl.

Obsah kakaového prášku ve výši 12%: - pro nápoj, - pro výrobu čokolády, - horké čokolády - a pro cukrárny.
Cena: 197 rublů.

Rychle nakupujte nepotřebné zařízení pro výrobu párků, lahůdek, polotovarů (vrcholků, masa.

Každá žena chce vypadat dobře - dovoluje jí cítit.

Dnes Nižnij Novgorod je doslova plný událostí - Den města.

Ministerstvo pro mimořádné situace regionu Nižný Novgorod vydalo varování o.

43-letý Vitaly Kosyachkin byl zatčen do 8. srpna. V Moskvě zasáhl muž.

ALGERON 200 μg / ml 1 ml N4 rr pro injekční stříkačku (Biocad (Rusko))

ALGERON 200 μg / ml 1 ml N4 rr pro injekční stříkačku (Biocad (Rusko))

ALGERON 200 koupit ve Voroneži můžete v online lékárnách, které jsou uvedeny níže v tabulce. Ceny a dostupnost jsou pro dnešek indikovány. Údaje o dostupnosti a cenách se aktualizují několikrát denně. Zvolte vhodný bod pro příjem zboží při objednávce.

Jak si koupit ALGERON 200 v on-line lékárnách ve Voroneži?

Potřebujete ALGERON 200? Objednat to tady! V CENÁCH avaptek.rf k zakoupení libovolného léku v lékárnách: vyzdvihněte ALGERON 200 můžete ve vybrané lékárně ve Voroneži za cenu uvedenou na stránkách. Objednávka bude na vás čeká v lékárně, a budete dostávat upozornění ve formě SMS (nebo provozovatelem lékárny, bude Vás kontaktovat telefonicky).

ALGERON 200 ve Voroneži lze zakoupit za ceny 0,00 rublů. Nalezeno 0 nabídek v on-line lékárnách.

Při objednávání věnujte pozornost době provozu provozovatelů online lékárny. Když obdržíte léky na předpis v lékárně, může vám lékárna požádat o předání předpisu! Pokud je to nutné, můžete si ujasnit informace o přijetí drogy telefonní lékárnou.

Předchozí Článek

Jak převést IU (ME) na mg?

Následující Článek

7 nejlepších léků na játra