Jakou funkci nemá játra

Léčba

Jaké jsou funkce jater osoby? Zapište čísla do vzestupného pořadí.

1) bariérová funkce, detoxikační toxiny

2) tajemství trávicích enzymů

3) je depot krve

4) zajišťuje kyselinu chlorovodíkovou

5) provádí humorální regulaci v těle

6) vylučuje žluč do dvanácterníku

Funkce jater: funkce bariéry, detoxikační toxiny; depot krve; vylučuje žluč v duodenu.

Funkce jater: jeho hlavní role v lidském těle, jejich seznam a vlastnosti

Játra jsou břišní žlaznatý orgán v zažívacím systému. Je umístěn v pravém horním kvadrantu břicha pod membránou. Játra jsou důležitým orgánem, který do jisté míry podporuje téměř jakýkoli jiný orgán.

Játra jsou druhým největším orgánem těla (kůže je největší orgán), váží se asi 1,4 kilogramu. Má čtyři části a velmi měkkou strukturu, růžovo-hnědou barvu. Obsahuje také několik žlučových cest. Rozlišujte řadu důležitých funkcí jater, které budou popsány v tomto článku.

Fyziologie jater

Vývoj lidských jater začíná během třetího týdne těhotenství a dosáhne zralé architektury na 15 let. Dosáhne největší relativní velikosti, tedy 10% hmotnosti plodu, kolem devátého týdne. Je to asi 5% tělesné hmotnosti zdravého novorozence. Játra jsou přibližně 2% tělesné hmotnosti u dospělých. To váží asi 1400 g pro dospělou ženu a asi 1800 g pro muže.

Je téměř úplně za hrudníkem, ale spodní hranu lze při inspiraci sondovat podél pravého oblouku. Vrstva pojivové tkáně, nazývaná kapsle Glisson, pokrývá povrch jater. Kapsle se rozkládá na všechny, kromě nejmenších cév v játrech. Pěstitelné vazivo přilne játra k břišní stěně a membráně, dělí se do velkého pravého laloku a malého levého laloku.

V roce 1957 popsal francouzský chirurg Claude Kuynaud 8 jaterních segmentů. Od té doby radiografické studie popisují v průměru dvacet segmentů založených na distribuci krevního zásobování. Každý segment má své vlastní nezávislé cévní větve. Vylučovací funkce jater je reprezentována biliárními větvemi.

Každý segment je dále rozdělen na segmenty. Obvykle jsou prezentovány jako diskrétní hexagonální skupiny hepatocytů. Hepatocyty se shromažďují ve formě desek, které vycházejí z centrální žíly.

Co je zodpovědné za každý z hepatických lobulí? Poskytují arteriální, žilní a žlučové cévy na periferii. Lobule lidské jater mají malé pojivové tkáně, které oddělují jeden lalok od druhého. Nedostatek pojivové tkáně způsobuje, že je obtížné určit portálové úseky a hranice jednotlivých lalůček. Centrální žíly jsou snadněji identifikovatelné kvůli jejich velkému lumenu a protože jim chybí pojivové tkáně, které obklopují portálové triády.

 1. Úloha jater v lidském těle je různorodá a vykonává více než 500 funkcí.
 2. Pomáhá udržovat hladinu glukózy v krvi a dalších chemických látek.
 3. Vylučování žluči hraje důležitou roli při trávení a detoxikaci.

Díky velkému počtu funkcí je játra náchylná k rychlému poškození.

Jaké funkce má játra?

Játra hrají důležitou roli ve fungování těla, detoxikaci, metabolismu (včetně regulace skladování glykogenu), regulaci hormonů, syntéze bílkovin, štěpení a rozkladu červených krvinek, pokud je to stručně. Mezi hlavní funkce jater patří výroba žluči, chemikálie, která ničí tuky a usnadňuje jejich strávitelnost. Vyrábí a syntetizuje několik důležitých plazmových prvků a ukládá některé důležité živiny, včetně vitamínů (zejména A, D, E, K a B-12) a železa. Další funkcí jater je uložit jednoduchý glukózový cukr a přeměnit ho na užitečnou glukózu, pokud klesne hladina cukru v krvi. Jedna z nejslavnějších funkcí jater je systém detoxikace, odstraňuje toxické látky z krve, jako je alkohol a drogy. Také ničí hemoglobin, inzulín a udržuje hormony v rovnováze. Navíc ničí staré krevní buňky.

Jaké další funkce má játra v lidském těle? Játra jsou nezbytná pro zdravou metabolickou funkci. Přeměňuje sacharidy, tuky a bílkoviny na živiny, jako jsou glukóza, cholesterol, fosfolipidy a lipoproteiny, které se dále používají v různých buňkách v celém těle. Játra zničí nevhodné části proteinů a změní je na amoniak a nakonec na močovinu.

Výměna

Jaká je metabolická funkce jater? Je důležitým metabolickým orgánem a jeho metabolická funkce je řízena inzulinem a dalšími metabolickými hormony. Glukóza se v cytoplasmě přeměňuje na pyruvát, a pyruvát se pak oxiduje v mitochondriích, čímž vzniká ATP cyklem TCA a oxidační fosforylací. Při napájeném stavu se glykolytické produkty používají pro syntézu mastných kyselin pomocí lipogeneze. Mastné kyseliny s dlouhým řetězcem jsou zahrnuty do triacylglycerolu, fosfolipidů a / nebo esterů cholesterolu v hepatocytech. Tyto komplexní lipidy jsou uloženy v lipidových kapkách a membránových strukturách nebo jsou vylučovány do krevního oběhu ve formě částic s nízkou hustotou lipoproteinů. V játrech má játra schopnost sekretovat glukózu skrz glykogenolýzu a glukoneogenezi. Během krátké rychlosti je glukoneogeneze jater hlavním zdrojem endogenní produkce glukózy.

Hlad také podporuje lipolýzy v tukové tkáni, což vede k uvolnění neesterifikovaných mastných kyselin, které jsou převedeny do ketolátek v játrech mitochondrií, i beta-oxidace a ketogeneze. Ketonové těla poskytují metabolické palivo pro extrahepatální tkáně. Na základě anatomie člověka je energetický metabolismus jater pečlivě regulován nervovými a hormonálními signály. Zatímco sympatický systém stimuluje metabolismus, parasympatický systém potlačuje jaterní glukoneogenezi. Inzulín stimuluje glykolýzu a lipogenezi, ale potlačuje glukoneogenezi a glukagon odolává působení inzulínu. Sada transkripčních faktorů a ko-aktivátorů včetně CREB, FOXO1, ChREBP, SREBP, PGC-1a a crtc2, kontrolovat expresi enzymů, které katalyzují klíčové kroky metabolických drah a tím regulaci energetického metabolismu v játrech. Aberantní energetický metabolismus v játrech přispívá k rezistenci na inzulín, diabetes a nealkoholické tukové jaterní onemocnění.

Ochranné

Bariérová funkce jater je poskytnout ochranu mezi portální žilou a systémovou cirkulací. V retikulo-endotelovém systému je to účinná bariéra proti infekci. Také působí jako metabolický pufr mezi vysoce proměnlivým střevním obsahem a portální krví a těsně řídí systémovou cirkulaci. Absorpcí, zadržováním a uvolňováním glukózy, tuku a aminokyselin hraje hepař důležitou roli v homeostáze. Také ukládá a uvolňuje vitamíny A, D a B12. Metabolizuje nebo neutralizuje většinu biologicky aktivních látek absorbovaných ze střeva, jako jsou léky a bakteriální toxiny. Provádí řadu stejných funkcí při zavádění systémové krve z jaterní tepny, při celkové léčbě 29% srdečního výdeje.

Ochranná funkce jater spočívá v odstranění škodlivých látek z krve (jako je čpavek a toxiny), a pak je neutralizuje nebo změní na méně škodlivé sloučeniny. Kromě toho játra přeměňují většinu hormonů a změny na další více či méně aktivní potraviny. Bariérovou roli jater jsou buňky Kupffer - absorbující bakterie a další cizí látky z krve.

Syntéza a dělení

Většina plazmatických proteinů se syntetizuje a vylučuje játry, z nichž nejběžnější je albumin. Mechanismus syntézy a sekrece byl nedávno podrobněji popsán. Syntéza polypeptidového řetězce je iniciována na volných polyribosomech s methioninem jako první aminokyselinou. Další segment produkovaného proteinu je bohatý na hydrofobní aminokyseliny, které pravděpodobně zprostředkovávají vazbu polybozomů syntetizujících albumin na endoplazmatickou membránu. Albumin, nazvaný preproalbumin, je přenesen do vnitřního prostoru granulárního endoplazmatického retikula. Preproalbumin se redukuje na proalalbumin hydrolytickým štěpením 18 aminokyselin z N-konce. Albumin je transportován do přístroje Golgi. Nakonec se převede na albumin bezprostředně před vylučováním do krevního řečiště odstraněním dalších šesti N-koncových aminokyselin.

Některé metabolické funkce jater v těle provádějí syntézu bílkovin. Játra jsou zodpovědná za mnoho různých proteinů. Endokrinní proteiny produkované játry zahrnují angiotensinogen, trombopoietin a růstový faktor podobný inzulínu I. U dětí je primárně odpovědná za hem syntézu. U dospělých není kostní dřeň zařízením produkujícím hem. Nicméně dospělá játra nese 20% hem syntézy. Játra hrají rozhodující roli ve výrobě téměř všech plazmatických proteinů (albumin, alfa-1-kyselý glykoprotein, většina koagulačních kaskád a fibrinolytických cest). Známé výjimky: gama globuliny, faktor III, IV, VIII. Proteiny produkované játry: protein S, protein C, protein Z, inhibitor aktivátoru plazminogenu, antitrombin III. Proteiny závislé na vitaminu K syntetizované játry zahrnují: Faktory II, VII, IX a X, protein S a C.

Endokrinní

Každý den v játrech tajemství asi 800-1000 ml žluči, který obsahuje žlučové soli, nezbytné pro trávení tuků ve stravě.

Žluč je také prostředí pro uvolňování určitých metabolických odpadů, drog a toxických látek. Z jater se systém kanálu přenáší žluč do společného žlučovodu, který se vyprázdní do dvanáctníku tenkého střeva a připojí se k žlučníku, kde je koncentrován a uložen. Přítomnost tuku v duodenu stimuluje tok žluči z žlučníku do tenkého střeva.

Mezi endokrinní funkce lidské jater patří tvorba velmi důležitých hormonů:

 • Inzulin-podobný růstový faktor 1 (IGF-1). Růstový hormon uvolněný z hypofýzy se váže na receptory na jaterních buňkách, což způsobuje, že syntetizují a uvolňují IGF-1. IGF-1 má účinky podobné inzulínu, protože se může vázat na inzulínový receptor a také stimuluje růst těla. Téměř všechny typy buněk reagují na IGF-1.
 • Angiotensin. Je prekurzorem angiotenzinu 1 a je součástí systému Renin-Angiotensin-Aldosteron. To se mění na angiotenzin renín, který se zase mění na jiné substráty, které působí ke zvýšení krevního tlaku během hypotenze.
 • Trombopoietin. Systém negativní zpětné vazby pracuje na udržování tohoto hormonu na vhodné úrovni. Umožňuje, aby se prekurzorové buňky kostní dřeně vyvinuly na megakaryocyty, prekurzory krevních destiček.

Hematopoetický

Jaké jsou funkce jater v procesu hematopoézy? U savců krátce po jaterní progenitorové buňky se nešířily do okolních mesenchymu, fetální játra kolonizována krvetvorné progenitory a přechodně se stane hlavním hematopoetických varhany. Studie v této oblasti ukázaly, že nezralé prekurzorové buňky jater mohou vytvářet prostředí, které podporuje hematopoézu. Nicméně, když jsou jaterní progenitorové buňky indukované k pohybu do zralé formy odvozené buňky již nemůže udržet vývoj krevních buněk, což je v souladu s pohybem krvetvorných kmenových buněk z fetálních jater pro dospělé kostní dřeně. Tyto studie ukazují, že existuje dynamická interakce mezi krví a parenchymálních oddíly uvnitř fetálních jater, které řídí časování obou gepatogeneza a hematopoézy.

Imunologické

Játra jsou důležitým orgánem s vysokým imunologickým dopadu cirkulujících antigenů a endotoxinu ze střevní mikroflóry, zejména obohacené vrozenou imunitní buňky (makrofágy, vrozené lymfoidních buněk ve spojení s povrchy sliznic invariantní T-buněk). V homeostáze mnoho mechanismů poskytuje potlačení imunitních reakcí, což vede k závislosti (toleranci). Tolerance je také relevantní pro chronickou perzistenci hepatotropních virů nebo aloimplantátů po transplantaci jater. Neutralizační funkce jater může rychle aktivovat imunitu v reakci na infekci nebo poškození tkáně. V závislosti na základním onemocnění jater, jako je virový hepatitida, cholestáza nebo nealkoholická steatohepatitis, zprostředkovávají různé aktivace imunitní buňky různé spouštěče.

Konzervativní mechanismy, jako jsou modely molekulárních rizik, signály tol-podobných receptorů nebo aktivace zánětu, iniciují zánětlivé reakce v játrech. Excitační aktivace Kupfferových buněk gepatotsellyulozy a vede k chemokinu zprostředkovanou infiltrací neutrofily, monocyty, přirození zabíječi (NK) a přirozených zabíječských T (NKT) buněk. Konečný výsledek intrahepatální imunitní odpovědi na fibrózy závisí na funkční diverzita dendritické buňky a makrofágy, ale také na rovnováze mezi prozánětlivými a anti-T-buněčných populací. Obrovský pokrok v medicíně, pomohl porozumět vylaďování imunitních reakcí v játrech od homeostázy k nemocem, což naznačuje, že dlouhodobé cíle pro budoucí léčbu akutních a chronických jaterních onemocnění.

Jakou funkci nemá játra

Játra - jeden ze základních orgánů lidského těla. Interakce s vnějším prostředím je zajištěna za účasti nervového systému, dýchacího ústrojí, gastrointestinálního traktu, kardiovaskulárních, endokrinních systémů a systému pohybových orgánů.

Rozmanitost procesů, které se vyskytují v těle, se provádí prostřednictvím metabolismu nebo metabolismu. Nervové, endokrinní, cévní a zažívací systémy mají obzvláštní význam ve fungování těla. V trávicím systému, jater má vedoucí postavení provedením tvorbu chemické zpracovatelské funkce centrum (syntéza) nových chemických látek, toxických centrum neutralizace (škodlivých) látek a endokrinní orgánů.

Jaterní látky účastní syntézy a rozkladných procesů v některých vzájemnou do jiných látek, při výměně základních složek organismu, a to na metabolismu bílkovin, tuků a sacharidů (cukrů), a ve kterých je aktivní, je endokrinní orgán. Zejména na vědomí, že rozpad nastane, syntézu a ukládání (nanášení) sacharidů a tuků, odbourávání bílkovin na amoniak, syntéza hemu (základ pro hemoglobin), syntéza mnoha krevních bílkovin a intenzivní výměny aminokyselin v játrech.

Komponenty potravin připravených v předchozích fázích zpracování jsou absorbovány do krve a dodávány primárně do jater. Je důležité poznamenat, že pokud toxické látky vstupují do potravinových složek, pak nejprve padnou do jater. Játra jsou největší v továrně lidského těla pro primární chemické zpracování, ve kterém dochází k metabolickým procesům, které postihují celé tělo.

Funkce jater

1. Bariéra (ochranná) a detoxikační funkce spočívají ve zničení jedovatých produktů metabolismu bílkovin a škodlivých látek vstřebaných ve střevě.

2. Játra- Trávicí žláza, která produkuje žluč, která vstupuje do dvanáctníku přes vylučovací kanál.

3. Účast na všech druzích metabolismu v těle.

Zvažte roli jater v metabolických procesech v těle.

1. Výměna aminokyselin (proteinů). Syntéza albuminů a částečně globulinů (krevní proteiny). Mezi látkami, které pocházejí z jater do krve, mohou být proteiny první v jejich významu pro tělo. Játra jsou hlavními místy pro tvorbu množství krevních proteinů, které poskytují komplexní srážení krve.

V játrech se syntetizuje řada bílkovin, které se účastní procesů zánětu a transportu látek v krvi. To je důvod, proč jaterní stav velmi ovlivňuje stav koagulačního systému krve, reakce organismu na jakýkoli účinek doprovázený zánětlivou reakcí.

Prostřednictvím syntézy bílkovin se játra aktivně podílejí na imunologických reakcích organismu, které jsou základem pro ochranu lidského těla před působením infekčních nebo jiných imunologicky aktivních faktorů. Navíc proces imunologické ochrany sliznice gastrointestinálního traktu zahrnuje přímé postižení jater.

Játra proteinové komplexy s tuky (lipoproteinů) jsou vytvořeny, sacharidy (glykoproteiny) a komplexy transportér (transportéry) některých látek (například transferin - železo nosič).

V játrech se štěpné produkty bílkovin, které vstupují do střeva s potravinami, používají k syntéze nových proteinů, které tělo potřebuje. Tento proces se nazývá transaminace aminokyselin a enzymy, které se podílejí na metabolismu, jsou transaminasy;

2. Účast na rozpadu proteinů na jejich konečné produkty, amoniaku a močoviny. Amoniak je konstantním produktem rozpadu bílkovin, současně je toxický pro nervový organismus. systém hmoty. Játra poskytují konstantní proces přeměny amoniaku na močovinu s nízkým obsahem toxických látek, která se vylučuje ledvinami.

Se sníženou schopností jater neutralizovat amoniak se hromadí v krvi a nervovém systému, což je doprovázeno narušením psychiky a končí úplným odpojením nervového systému - kómatu. Můžeme tedy bezpečně říci, že existuje výrazná závislost stavu lidského mozku na správném a plném výkonu jeho jater;

3. Lipid (mastný) metabolismus. Nejdůležitější jsou tuk štěpicí postupy na triglyceridy, tvorba mastné kyseliny, glycerin, cholesterol, žlučové kyseliny, a tak dále. D. Tato mastná kyselina s krátkým řetězcem forma výhradně v játrech. Takové mastné kyseliny jsou nezbytné pro plnou funkci kosterních svalů a srdečního svalu jako zdroje získání významného podílu energie.

Tyto stejné kyseliny se používají k výrobě tepla v těle. Tuk, cholesterol je v 80-90% syntetizován v játrech. Na jedné straně je cholesterol nezbytný pro tělovou látku, na druhé straně cholesterol v případě poruch v transportu je uložen v cévách a způsobuje rozvoj aterosklerózy. Všechno, co bylo řečeno, umožňuje sledovat spojení jater s vývojem onemocnění cévního systému;

4. Metabolismus sacharidů. Syntéza a rozklad glykogenu, přeměna galaktosy a fruktózy na glukózu, oxidaci glukózy, atd.;

5. Účast na asimilaci, skladování a tvorbě vitaminů, zejména A, D, E a B;

6. Účast na výměně železa, mědi, kobaltu a dalších stopových prvků nezbytných pro hematopoézu;

7. Zapojení jater do odstraňování toxických látek. Toxické látky (zejména ty zvenku) jsou distribuovány a jsou rozloženy nerovnoměrně po celém těle. Důležitou etapou jejich neutralizace je fáze změny jejich vlastností (transformace). Transformace vede k tvorbě sloučenin s nižší nebo vyšší toxickou schopností než toxická látka, která vstoupila do těla.

Eliminace

1. Výměna bilirubinu. Bilirubin je často tvořen z produktů rozkladu hemoglobinu uvolněného ze stárnutí červených krvinek. Denně v lidském těle se zničí 1-1,5% erytrocytů, navíc v jaterních buňkách vzniká přibližně 20% bilirubinu;

Porucha metabolismu bilirubin vede ke zvýšení obsahu krve - hyperbilirubinemii, která se projevuje žloutenkou;

2. Účast na procesech srážení krve. V buňkách jater se vytvářejí látky nezbytné pro srážení krve (protrombin, fibrinogen), stejně jako množství látek, které zpomalují tento proces (heparin, antiplasmin).

Játra se nacházejí pod membránou v horní části břišní dutiny vpravo a jsou normální u dospělých, nejsou sondovány, protože jsou pokryty žebry. Ale u malých dětí to může vyčnívat pod žebry. Játra mají dvě části: pravé (velké) a levé (menší) a jsou pokryty kapslí.

Horní povrch jater je konvexní a dolní část je mírně konkávní. Na spodním povrchu, ve středu, jsou původní jaterní jamky, kterými procházejí cévy, nervy a žlučové cesty. Při prohlubování pod pravým lalokem se nachází žlučník, kde je žluč uložena, produkovaná jaterními buňkami, které se nazývají hepatocyty. Játra produkují 500 až 1200 mililitrů žluče denně. Žluč je tvořena nepřetržitě a jeho vstup do střeva je spojen s příjmem potravy.

Žluč

Žluč je kapalina žluté barvy, která se skládá z vody, žlučových pigmentů a kyselin, cholesterolu, minerálních solí. Prostřednictvím společného žlučovodu se vylučuje do dvanáctníku.

Izolace jater bilirubinu žlučí z krve odstraní toxický pro bilirubinu organismu vytvořené jako výsledek přirozené hemoglobinu útlumu konstantou - protein červených krvinek). S porušením. některý z fází oddělování bilirubinu (v játrech nebo izolaci jaterních žlučovodů) v krvi a tkáních karta bilirubinu, která se projevuje ve formě žluté zbarvení kůže a bělma, t. j. ve vývoji žloutenky.

Žlučové kyseliny (cholates)

žlučové kyseliny (cholát) spolu s jinými látkami, zajistit v ustáleném stavu úrovně metabolismu cholesterolu a jeho vylučování do žluči, žluč cholesterolu je v rozpuštěné formě, spíše je uzavřen ve velmi malých částic, které poskytují vylučování cholesterolu. Porušení při výměně žlučových kyselin a dalších složek, které poskytují vylučování cholesterolu, doprovázené srážením cholesterolu krystalů ve žluči a tvorbu žlučových kamenů.

Při udržování stabilní výměny žlučových kyselin se účastní nejen játra, ale také střevo. V pravé části tlustého střeva se cholates znovu vstřebávají do krve, což zajišťuje cirkulaci žlučových kyselin v lidském těle. Hlavním zásobníkem žluče je žlučník.

Žlučníku

V rozporu s jeho funkcí jsou i poruchy uvolňování žlučových a žlučových kyselin, což je další faktor, který přispívá k tvorbě žlučových kamenů. Současně jsou žlučové látky nezbytné pro úplné trávení tuků a vitamínů rozpustných v tucích.

Při prodlouženém nedostatku žlučových kyselin a některých dalších žlučových látek se vytváří nedostatek vitamínů (hypovitaminóza). Nadbytečná akumulace žlučových kyselin v krvi v případech porušení jejich sekrece žlučí je doprovázena nesnesitelným svěděním kůže a změnami pulzní frekvence.

Funkce jater je, že přijímá žilní krev z břišních orgánů (žaludku, slinivky, střev, a tak dále. D.), který působí prostřednictvím portální žíly, vyčistit škodlivých látek od jaterních buněk a do dolní duté žíly se rozšiřuje srdce. Všechny ostatní orgány lidského těla dostávají pouze arteriální krev a rozdávají venózní krev.

Článek využívá materiály z otevřených zdrojů: Autor: S. Trofimov - Kniha: "Nemoci jater"

Průzkum:

Pokud narazíte na chybu, vyberte fragment textu a klikněte na ni Ctrl + Enter.

Podíl "Funkce jater v lidském těle"

Játra a její role v těle.

Odpovědi a vysvětlení

 • Komentáře
 • Označte porušení

Játra produkují žluč, který vstupuje do dvojtečky. Žluč se účastní intestinálního trávení, podporuje neutralizaci kyselé kaše pocházející ze žaludku, štěpí tuky a podporuje jejich vstřebávání, působí vzrušujícím účinkem na peristaltiku tlustého střeva. Během dne uvolňuje játra až 1-1,5 litru žluče.
Játra detoxikují toxické látky, mikroby, bakterie a viry přicházející s krví a lymfy. Také v játrech jsou chemické látky rozkládány, včetně léků.
Všechny živiny absorbované do krve z trávicího traktu - produkty trávení sacharidů, bílkovin a tuků, minerálů a vitamínů - procházejí játry a jsou zpracovávány tam. Současně se část aminokyselin (fragmenty bílkovin) a část tuků převádí na sacharidy. V játrech jsou syntetizovány proteiny z krevní plazmy - globulinů a albuminů a konverzní reakce aminokyselin také probíhají. Syntetizuje také ketolátky (produkty metabolismu mastných kyselin) a cholesterol.

Jaké jsou funkce jater v těle? Jaké jsou hlavní funkce lidské jaterní funkce?

Játra jsou vnitřním orgánem našeho těla, ve kterém dochází k mnoha důležitým biochemickým procesům.

Hlavní funkce jater v lidském těle zaměřené na čištění od:

Agresivní prostředí se špatnou ekologií, produkty relativní kvality, časté namáhání ovlivňují stav naší biochemické laboratoře, rozbíjí metabolismus.

Funkce jater v těle

Jaký vliv mají na naše zdraví? Abychom pochopili, je nutné se s každým z nich seznámit zvlášť. Budeme rozumět, co funguje lidská játra. Všechny 500 funkcí lze seskupit do několika skupin.

Trávicí systém

Podílí se na procesech trávení. Používá se její exokrinní funkce. Hodnota je enzymatická. Jako největší žláza našeho těla produkuje od 0,5 kg do 1 kg žluče. Žluť je nutná pro rozklad tuků. Vylučovací funkce gastrointestinálního traktu je normální, když se produkuje v požadovaném množství.

Bariéra

V lidském těle z prostředí, s potravinami spadají škodlivé látky - toxiny. Patří sem:

 • produkty životně důležité činnosti virů, bakterií;
 • léčivých přípravků.

Hlavní antitoxická (ochranná) funkce se snižuje na:

 • neutralizace;
 • rozdělí se na látky, které jsou pomocí odváděných orgánů odstraněny z těla bez poškození.

Detoxikace žilní krve, která obsahuje látky absorbované během trávení, se vyskytuje v portální žíle.

Detoxikace

Vykonávejte specializované makrofágy (buňky Kupfer). Vylučovací úloha je omezena na zachycení škodlivých částic, jejich vazbu kyselinami a vylučování žlučem střevem.

Ukládání krve

Normální přívod krve, konstantní krevní tlak velmi závisí na játrech. Působí jako depot krve. Krev cirkuluje v cévách. Jeho objem může dosáhnout až jednoho litru.

Metabolické (syntetické)

V lidském těle dochází k mnoha chemickým reakcím. Nutné udržet život. Železo se aktivně podílí na metabolických procesech:

 • protein;
 • tuku;
 • lipid;
 • pigmentovaný;
 • cholesterol;
 • vitamín;
 • uhlohydrát.

Vyhrazený protein. Obsahuje glykogenovou rezervu. Produkuje žlučové kyseliny.

Homeostatická (biochemická) funkce

V játrech dochází k transformaci látek:

 • rozklad aminokyselin;
 • syntéza glukózy;
 • transaminace.

Biochemická energie uvolněná během těchto procesů je důležitým článkem v energetické výměně. Během rozpadu hemoglobinu se produkuje bilirubin. To je toxické pro lidi. Játrový protein ji převádí na látku, která se vylučuje střevem.

Hemostatická

Syntetizuje bílkoviny (globuliny). Dodává je do oběhového systému. Jsou velmi důležité. Zajistěte potřebnou úroveň srážení krve.

Výměna vitamínů

Vylučte žlučové kyseliny. Množství vitaminů, které jsou k dispozici, jsou absorbovány tělem. To platí pro všechny vitamíny rozpustné v tucích. Množství vitaminů se hromadí. Jsou nezbytné pro chemické reakce probíhající v žláze. Vitamínová rovnováha těla přímo závisí na zdraví jater.

Endokrinní funkce

Podporuje normální úroveň hormonálního pozadí. Hormony produkují orgány endokrinního systému. Železo je trvale deaktivuje.

Výměna hormonů

Glukuronová mastná kyselina se spojuje se steroidními hormony. Deaktivuje je. Snížená výměna hormonů vede ke zvýšení obsahu hormonů vylučovaných kůrou nadledvin a aldosteronem. To může vést k:

 • řada nemocí;
 • edém;
 • hypertenze.

Jaterní buňky inaktivují hormony:

 • štítná žláza:
 • inzulín (pankreatický hormon);
 • pohlavní hormony;
 • antidiourický hormon.

Z jater závisí úroveň neurotransmiterů z velké části:

Ukazuje se, že i duševní zdraví člověka závisí na stavu jater.

Jak pochopit, že jste nemocní?

V důsledku studie chorobných stavů byl identifikován seznam, který obsahoval typické známky poruch jaterní funkce:

 1. Bolestivé pocity jsou paroxysmální. Vyskytují se v pravé části pod žebry.
 2. Výrazný pocit únavy.
 3. Chudák chuť k jídlu.
 4. Časté pálení žáhy, pálení po jídle, pocit nevolnosti, porucha zažívacího traktu.
 5. Kůže, sklera očí mají nažloutlý nádech.
 6. Výskyt alergií, svědění kůže.
 7. Moč tmavé barvy.
 8. Slabé výkaly.
 9. Pocit hořkosti v ústech.
 10. Projevy psychologické povahy:
 • nespavost;
 • deprese;
 • nízká pracovní kapacita;
 • neustálé podráždění.

Symptomy odpovídající počátečním stadiím dysfunkce jater jsou uvedeny. Další informace o příznaky a příznaky onemocnění jater u lidí naleznete na odkazu.

Struktura jater je zvláštní. Neexistují žádné nervové zakončení. Hledání lékaře, pokud se objeví příznaky:

 • usnadňuje diagnostiku;
 • zrychluje obnovu.

Atypické barvy pro výkaly jsou nejznámějšími příznaky abnormalit jaterních funkcí.

Diagnostika

Diagnostika a biochemické metody výzkumu funkcí jater umožňují:

 • určují příčiny nemoci;
 • přiřadit analýzu.

Diagnóza je založena na výsledcích standardní studie.

Jakou funkci nemá játra

Jaké funkce má játra?

Nejprve je to ochranná nebo bariérová funkce. Už jsme mluvili o jedinečnosti a intenzitě jaterního toku krve. Tyto vlastnosti umožňují játrům plnit úlohu silné rostliny pro zpracování různých látek. Játra po celý den a celou noc filtrují a zpracovávají krev, vylučují ji jak z látek, které přicházejí zvenčí, tak z produktů vytvořených v těle. V jaterních buňkách se škodlivé látky podrobí zvláštním biochemickým reakcím a stávají se neškodnými. Pak se vylučují ledvinami močí nebo vstoupí do žlučníku do žluči a jsou z těla odstraněny výkaly. Je velmi důležité, aby prostřednictvím jater prošlo až 90% všech léků užívaných člověkem. A téměř všechny z nich mají škodlivý účinek na játra, což snižuje vlastní ochranné mechanismy. Výsledkem je, že játra jsou náchylnější k nepříznivým faktorům a onemocnění se snadno vyvíjí.

Za druhé, játra jsou velmi aktivně zapojeni do všech druhů metabolismu v těle. Zabývá se metabolismem bílkovin, tuků, uhlohydrátů, podílí se na výměně vitamínů, minerálů a stopových prvků; reguluje výměnu pigmentů.

Játra patří mezi přední místa metabolismu sacharidů. Jedná se o obrovský depot, v němž jsou uloženy rezervy rezervních sacharidů - glykogenu. Podle jeho obsahu je játra na prvním místě (na druhém je svaly). Je-li to nutné, například při zvýšené svalové práci nebo při stresu, glykogen se rozpadá s tvorbou glukózy a splňuje zvýšené tělesné potřeby energie. Pokud potřeba uhlohydrátů zmizí, pak pod vlivem komplexních neuro-hormonálních mechanismů játra znovu začnou ukládat glykogen. Játra by měla udržovat glykogen na určité úrovni, protože pouze za těchto podmínek zůstává odolnost vůči vlivu škodlivých faktorů prostředí. Proto jestliže onemocnění jater je obzvláště důležité pro zajištění dostatečného množství glukózy v těle.

V játrech dochází jak k rozkladu, tak ik syntéze proteinů. V tomto případě játra obsahují tzv. Rezervní proteiny, které tělo ukládá za "deštivý den". Používají se pouze v kritických situacích (například s prodlouženým hladem nebo chronickým stresem). Játra generovaný plazmatické proteiny, jako jsou albuminy a globuliny a proteinů zodpovědných za udržení normální krevní koagulaci (protrombin, fibrinogen, heparin).

Velmi důležitá role jater v metabolismu tuků. Přijaté tuky se nehromadí v něm, ale slouží k vytvoření nových sloučenin. Takže játra produkují vyšší mastné kyseliny, komplexní tuky, které jsou zvláště nezbytné pro konstrukci a činnost nervových buněk a samozřejmě cholesterolu. Pokud člověk nejezdí správně, spotřebuje velké množství tuků (zejména živočišného původu), pak játra ztrácejí schopnost zpracovávat a syntetizovat nové tukové látky. Výsledkem je, že tuky se hromadí v játrech samotném a vyvine se nemoc, nazývaná infiltrace mastných jater. Proto je pro nás důležité, abychom racionálně jedli, aby játra byla zdravá.

Důležitou roli hraje játra při tvorbě cholesterolu, což bylo nedávno vyslyšeno kvůli nárůstu výskytu aterosklerózy. Nicméně, cholesterol ve fyziologických dávkách, vitální tělo, protože se podílí na stavbě různých buněk (včetně nervu), je součástí žluči a podílí se na syntéze několika hormonů, včetně pohlaví. Jeden den v normálních játrech tvoří až 1 g cholesterolu. To je docela dost na pokrytí potřeb těla.

Játra se aktivně účastní na tvorbě vitamínů rozpustných v tucích, jako je vitamin A (retinol), vitamin D (kalciferol), vitamin E (tokoferol) a vitamínu K (kartohinon). Všechny z nich stimulovat antitoxický funkce jater, zvýšení jeho bezpečnosti a energetický potenciál, a vitamin K se také aktivně podílí na tvorbě řady faktorů srážení krve. V játrech se vytváří depot vitaminu B.12. (kyanokobalamin). S nedostatkem se rozvíjí anémie, protože tento vitamin podporuje tvorbu a zrání červených krvinek (erytrocytů). Ostatní vitamíny B se také aktivně účastní života v játrech a pomáhají jim vypořádat se se všemi potížemi. Při onemocnění jater v těle je porušován správný obsah vitamínů, což znamená, že nejen samotná játra, ale i celý organismus trpí. Proto je při léčbě onemocnění jater věnovat velkou pozornost včasnému a dostatečnému příjmu vitamínů do těla.

Jaterní nanáší počet stopových prvků: především železa, mědi a zinku, jakož i vitální ultramicroelements, jako je molybden, zlato, mangan, nikl, kobalt. Pro fungování jater jsou minerály velmi důležité: vápník, draslík, sodík, chlor, hořčík, fosfor. Vytvářejí stálost vnitřního prostředí těla, stimulují všechny druhy metabolismu (zejména sacharidů), podílejí se na práci všech buněk. Při onemocněních jater dochází k narušení absorpce mikroelementů a minerálů a práce těla se zhoršují.

Zapojení jater do metabolismu sacharidů a proteinů úzce souvisí s jeho energetickou funkcí a poskytnutím rovnováhy mezi vodou a solí. Glykogen se používá tělem jako zdroj energie a albuminy a globuliny tvořené v játrech udržují vodu ve vaskulárním lůžku. Proto při poruchách činnosti jater se vyvíjí hladina energie a vyvíjí se otok.

Nejdůležitější funkcí jater je účast na tvorbě žluči, protože bez žluči ve střevě není možné normální a správné trávení a vstřebávání živin. Celý den produkuje játra asi 1,5 litru žluče, z nichž většina vstupuje do žlučníku. Působí jako nádrž, kde se žluči koncentruje a je držena, dokud to nepotřebuje, to znamená, dokud člověk neje. Obvykle obsahuje žluči vodu, která jí dává tekutost, cholesterol, tvořený samotnou játrou, žlučové kyseliny, které pomáhají vstřebat tuky do střeva a některé další složky.

Kromě toho, aktivita jater reguluje acidobazickou rovnováhu a složení elektrolytu v krvi a rovnováhy tekutin a elektrolytů, je zapojen v procesech krvetvorby a srážlivosti krve, je funkce krve oteplování při průchodu játry.

Není to úžasný orgán? A multifunkčnost jater určuje její důležitost pro koordinaci práce celého organismu a proto se musíme starat o játra a pomáhat jí.

Hlavní funkce jater:

Metabolismus sacharidů, bílkovin a tuků.

Neutralizace léků a toxinů.

Depot glykogen, vitamíny A, B, C, E, stejně jako železo a měď.

Zásobník na krev.

Filtrace bakterií, degradace endotoxinů, metabolismus laktátu.

Vylučování žluče a močoviny.

Imunologická funkce při syntéze imunoglobulinů a fagocytické aktivity v důsledku Kupfferových buněk.

Hemopoéza v plodu.

Metabolismus proteinů. Játra hraje významnou roli v metabolismu a bílkovin anabolismu, odstraňuje aminokyselin z krve pro jejich následné zapojení do procesů glukoneogeneze a syntézy proteinů, stejně jako poskytnutí aminokyseliny do krevního řečiště za použití periferních buněk. Proto játra mají velký význam v procesech využití aminokyselin a odstraňování dusíku z těla ve formě močoviny. Syntetizuje důležité bílkoviny, jako jsou albuminy (nesoucí udržuje koloidní osmotický tlak v oběhovém systému) globuliny - lipoproteiny a glykoproteiny nesoucí transportní funkci (ferritinu, ceruloplasmin, a1-antitrypsin, a2-makroglobulin), komplementární faktory a haptoglobiny, které váží a stabilizují volný hemoglobin. Také v podmínkách fyziologického stresu v játrech jsou syntetizovány akutní fáze proteiny: antitrombin III, a-glykoprotein a C-reaktivní protein. V játrech je syntéza téměř všech faktorů srážení krve. Koagulopatie může dojít jak v syntetické selhání jater funkce, a při selhání vylučování žluči, což snižuje vstřebávání vitaminu K, který se podílí na syntéze faktoru II (protrombin), VII, IX, X,

Katabolismus bílkovin. Aminokyseliny se rozkládají jejich transaminací, deaminaci a dekarboxylací. Produktem tohoto rozkladu je acetylkoenzym A, který je obsažen v produkčním cyklu kyseliny citronové. Konečným produktem metabolismu aminokyselin je amoniak. Je toxický, proto se vylučuje z těla ve formě netoxického produktu - močoviny. Močovina se syntetizuje z amoniaku v ornitinovém cyklu, což je endotermický proces (schéma 7).

Kreatinin je také syntetizován v játrech z methioninu, glycinu a argininu. Fosfokreatinin, který se syntetizuje ve svalu, slouží jako zdroj energie pro syntézu ATP. Kreatinin je tvořen fosfokreatininem a je vylučován močí.

Při hladovění podporuje játra homeostázu glukózy glukoneogenezí a tvorbou ketonových tělísek. Funguje také jako depot glykogenu. Jde o glykogenolýzu a glukoneogenezi, když jsou zásoby glykogenu vyčerpány.

Metabolismus tuků. Mastné kyseliny a lipoproteiny jsou syntetizovány v játrech a jsou také orgánem, ve kterém jsou syntetizovány endogenní cholesterol a prostaglandin.

Metabolismus bilirubinu. Hemoglobin v procesu metabolismu se rozkládá na hem a globin. Globin vstupuje do bazénu aminokyselin. Tetrapyrenový kruh hemu je přerušený, takže z něj je uvolněn atom železa a hem je přeměněn na biliverdin. Dále enzym biliverdin reduktázy konvertuje biliverdin na bilirubin. Tento bilirubin zůstává navázán na albumin v krvi jako nekonjugovaný nebo volný bilirubin. Poté podstoupí glukuronizaci v játrech a během tohoto procesu se vytváří konjugovaný bilirubin, z nichž většina vstupuje do žluči. Zbytek konjugovaného bilirubinu částečně vstřebává do krevního řečiště a vylučován ledvinami jako urobilinogen a částečně vylučován ve výkalech je stercobilin a sterkobilinogena (schéma 8).

Výroba žluče. Během dne produkuje játra asi 1 litr žluči, která vstupuje do žlučníku a koncentruje do 1/5 primárního objemu. Žluč je složen z elektrolytů, bílkovin, bilirubinu, žlučových kyselin a jejich solí. Žlučové kyseliny se tvoří v játrech z cholesterolu. V intestinálním obsahu se převádějí na sekundární žlučové kyseliny za účasti bakterií, které se pak váží na žlučové soli. Soli žlučových kyselin emulgují tuky a vitamíny A, E a K rozpustné v tucích, aby se zajistila jejich následná absorpce.

Akutní selhání jater

Akutní selhání jater - patologický stav vznikající v důsledku různých etiologických faktorů v patogenezi který je hepatocelulární nekróza a zánět se dalšího porušení nebo ztráty hlavních funkcí jater. Akutní selhání jater se týká nejzávažnějších komplikací terapeutických onemocnění, infekční a chirurgické, stejně jako akutní otravy jako součást mnohočetného orgánového selhání syndromu v každém kritickém stavu, zejména během exacerbace chronické onemocnění jater. Přežití dětí mladších 14 let s akutním jaterním selháním je 35%, více než 15 let - 22% a dospělí ve věku 45 - 5%.

Bez ohledu na příčinu, která způsobila jaterní nedostatečnost, jsou její hlavní projevy vždy stejné, protože se porušuje jedna nebo více následujících základních funkcí jater:

1) syntetické proteiny (tvorba albuminů, aminokyselin, imunoglobulinů, koagulačních faktorů);

2) metabolismus sacharidů (glykogenese, glykogenolýzy, glukoneogeneze) a tuku (syntéza triglyceridů a oxidace, syntéza fosfolipidů, lipoproteinů, cholesterolu a žlučových kyselin);

3) detoxikace (neutralizace amoniaku, toxinů a léčivých látek);

4) udržování acidobázického stavu v těle metabolizací metabolismu laktátu a pigmentu (syntéza bilirubinu, konjugace a vylučování do žluči);

5) výměna biologicky aktivních látek (hormonů, biogenních aminů), vitamínů (A, D, E, K) a mikroelementů.

V závislosti na době nástupu příznaků jsou:

fulminantní forma selhání jater (jeho hlavní příznaky nedostatečnosti se vyvíjejí nejméně 4 týdny před úplným klinickým projevem);

akutní porucha funkce jater (tvořené na pozadí různých onemocnění jater a žlučových cest po dobu 1-6 měsíců);

chronické poškození jater (rozvíjí se postupně v důsledku akutních a chronických onemocnění jater nebo jaterních transektů trpěných více než 6 měsíců).

Akutní jaterní selhání nastává, když je postiženo 75-80% jaterního parenchymu.

Existují tři typy akutního selhání jater:

1) akutní hepatální (hepatocelulární) nedostatečnost, která je založena na porušení funkce hepatocytů a drenážní funkci žlučového systému;

2) akutní nedostatečnost portokavalu ("zkrat"), z portální hypertenze;

3) zmíněné akutní selhání jater.

Jaké funkce má játra v lidském těle?

Játra jsou orgán, který plní mnoho životně důležitých funkcí, z nichž hlavní je syntéza žluči. Kromě toho se toto tělo podílí na regulaci imunitních, trávicích, antibakteriálních a jiných procesů. Dále budu zvažovat hlavní funkce jater, jejich roli v těle a možné odchylky od normální práce.

Játra jsou v oblasti pravého hypochondria a částečně uchopují obrysy levice. Orgán se skládá z mnoha mikroregionů, z nichž každá má určitou strukturu. Podmínkové centrum každého místa má svou vlastní žílu, která se zase skládá z několika buněčných řad a příčných nosníků. Žilové buňky pokrývající celou játra se přímo podílejí na tvorbě žluči. Žluč zase s pomocí kapilár vytváří zvláštní kanály. Kanály jsou žlučovod.

Žlučové cesty procházejí prakticky po celém systému trávicího traktu. Jeden balíček kanálů přichází k žlučníku, druhý do dvanáctníku a z čreva prochází do střeva a provádí základní trávicí funkce.

Čistící orgán, jak již bylo zmíněno výše, provádí obrovské množství funkcí, pro zjednodušení jejich vnímání jsou rozděleny na:

 • funkce trávicího charakteru;
 • funkce nejsou trávicí.

Dále zvažte podrobnosti každé ze skupin a jejich specifických komponent.

Celý trávicí proces má také určité rozdělení na: střevní a žaludeční. Chcete-li přejít z jednoho druhu na druhého (což je nezbytné pro postupnou asimilaci živin - nejprve v žaludku a poté ve střevě), je zapotřebí dostatečné množství žluči.

Žluč je produkován játry - to je jeho základní trávicí funkce. Syntéza žluče nastává štěpením hemoglobinu na buněčné úrovni. Žluč je potřebná pro:

 • Štěpení a asimilace tuků.
 • Zvýšení funkčnosti střevních enzymů.
 • Hydrolýza bílkovin a sacharidů. Hydrolýza je proces absorpce živin prováděný smícháním vody a živin, aby se usnadnila jejich další asimilace.
 • Regulace hladiny kyseliny žaludečních šťáv.
 • Účast na procesech svalové práce střeva (relaxace, kontrakce).

Pokud se žluč nevytvoří v objemu potřebném pro rozdělení konzumovaných potravin, může dojít k řadě patologií vedoucích ke smrti.

 • Ochranná funkce - zabraňuje pronikání škodlivých mikroorganismů do těla. Kromě toho odstraňuje toxiny a prvky s dusíkatým základem (zbytkové produkty rozkladu po trávení bílkovin). Když krev prochází játry, bakterie, které nepříznivě ovlivňují tělo, jsou zpožděny, zneškodněny a zlikvidovány.
 • Funkce regulace - ovládá úroveň různých mikroelementů v těle. Akumuluje glykogen nezbytný k regulaci procenta glukózy v krvi.
 • Syntetizující funkce - játra jsou schopna produkovat bílkoviny, cholesterol, kreatin, močovinu, vitaminy skupiny A, akumulovat soli a vracet je do krve v případě potřeby.
 • Metabolická funkce - podílí se na interakci výše uvedených prvků.
 • Funkce imunitního systému - podporuje celkovou imunitu, poskytuje nezbytné reakce při vniknutí alergenů do krve.
 • Hormonální funkce - reguluje hladinu hormonů, účastní se jejich metabolismu. Mezi tyto hormony patří tyroidin, steroidy, inzulín.
 • Funkce tvorby krve - pomáhá při tvorbě krevních buněk, má rezervu krve v případě extrémní ztráty krve.

Působení jater, které omezuje účinky škodlivých látek toxického nebo chemického typu - se nazývá bariérová funkce. Neutralizace je způsobena komplexem komplexních biochemických procesů zahrnujících enzymy (oxidace, rozpuštění škodlivých částic ve vodě, štěpení stejných látek kyselinou glukuronovou a taurinem).

Pro složitější otravu (která vznikla například kvůli neregulovanému příjmu silných léků), játra syntetizují kreatin. Bakterie a parazity mohou být vylučovány močovinou. Částečně, toto tělo provádí homeostázu a vyhazuje mikroelementy produkované v játrech.

Prvky, které jsou játry neškodné, jsou:

Pro zlepšení bariérové ​​funkce v těle je třeba dostat dostatečný počet bílkovin, proto je nutné dodržovat správnou výživu a také dodržovat režim pití.

Je zřejmé, že játra, stejně jako jiné orgány, jsou pro naše tělo extrémně potřebné. Všechny činnosti týkající se zpracování potravin, asimilace živin, jsou spojeny s játry. V některých případech je možné narušení normálního fungování, ve kterém se budeme zabývat níže.

Funkce jater nesplňuje

Únava způsobuje poškození jater.

Již dlouho je známo, že snížení jaterních funkcí je doprovázeno zvýšenou únavou. Je možný zpětný účinek: nadměrné únavové ovlivňuje funkční stav jater? Doposud jsme se dozvěděli, že abdominální tuk (v břiše) má hormonální aktivitu: reguluje metabolismus sacharidů, tuků a bílkovin, ovlivňuje krevní tlak, určuje naše stravovací chování. Vědci věděli: Má hormonální aktivita svalovou tkáň? Koneckonců to je.

Lymfatický systém.

Co je lymfatická? Tekutina obsažená v krvi (plazma) prochází stěnami kapilár a proniká do tkání. Teď tato intersticiální tekutina. Zasahuje do intercelulárních prostorů, vyživuje buňky a odstraňuje některé toxické produkty jejich životně důležité činnosti. V intersticiální tekutině dochází k akumulaci metabolických produktů - iontů, fragmentů lipidů, které se rozpadly na části, fragmenty zničených buněk. Část intersticiální tekutiny se shromažďuje žilkami, zbytek se vylučuje lymfatickými.

Jaké ukazatele naznačují chronickou viru.

Významným ukazatelem chronické virové hepatitidy jsou laboratorní testy, které odrážejí belkovosinteticheskuyu funkce jater: stanovení albuminu a index protrombinu. Snížení těchto indikátorů u akutní hepatitidy může být zanedbatelné. Při přechodu na chronickou formu onemocnění a jaterní cirhózu dochází k výraznému snížení těchto ukazatelů. Přetrvávající pokles protrombinového indexu je považován za jeden z důležitých faktorů procesu chronizace. Kdy.

Onemocnění jater: kolik alkoholu může být. Rizikové faktory

Játra jsou životně důležitým orgánem a největší žlázou, která vykonává více než 500 funkcí, včetně detoxikace, syntézy proteinů a tvorby biochemických látek nezbytných k trávení. Jedná se o jeden z nejtěžších orgánů v našem těle, jeho průměrná hmotnost je 1,5 kg. Za hodinu játra prochází 100 litry krve. Játra neutralizují toxické látky v krvi a v gastrointestinálním traktu. Syntetizuje nejdůležitější bílkoviny krve, tvoří glykogen a žluč. Pokud je poškozen.

Léčba jater: nealkoholické tukové jaterní onemocnění.

Játra provádí více než 500 funkcí organismu, ale jeden z nejdůležitějších je detoxikaci organismu - jako biologické vysavač inteligence játra čistí krev škodlivých a toxických látek. S pokračující nebezpečnost poškození jater, „vakuový filtr“ ucpaný, hromadí toxiny v těle. A protože bez čištění filtrů tohoto vysavače není možné obnovit jeho práci a bez čištění z toxinů není možné normalizovat práci jater! Jeden z nejvíce.

Po antibiotikách: jak chránit tělo.

Antibiotika a dysbacteriosis střeva: preventivní léčba a zdravá flóra

Jsou všechny potěšení prospěšné pro játra? Doplňky, vitamíny.

Jak se postarat o játra, aniž byste popíraly potěšení

Jak snížit zátěž jater?

Játra - životně důležitý orgán, jehož primární funkcí - pro čištění krve ze všech druhů toxinů a cizích látek do lidského těla. V moderním světě většina lidí dává přednost tomu, aby se nedívali na své jídlo. Navzdory tomu, že játra jsou od přírody velmi silný, aby podporovaly její stabilní provoz je nutné, aby jí pomohl - pravidelně zařídit půst dny, vzdát zlozvyky, eliminovat škodlivé látky, které jí. Pokud máte pocit bolesti vpravo.

Jak odstranit nadměrnou hmotnost a podpořit játra. Doplňky, vitamíny.

Bodyguard pro játra

BADY, které piji a než žít)

Opět vítám všechny. ) Dívky, rozhodla jsem se psát o tom, co piji a co používám. Od té doby již uplynulo a hrozné se mi stalo: Všechny fotky jsou klikačné. Lecitin. To sója, protože přirozený je přítomen ve všech živočišných a rostlinných tkání) Více lecitinu zde (tyknite mi). Po přečtení recenzí o chutném lecitinu se mnozí lidé silou omezují, ačkoli pouze nepřehnou celou nádobu)) A první věc, kdy mi přišel parcela s touto touhou.

Nemůžete zhubnout? Udržujte játra!

Kde je tuk spálený.

Proč bolet břicho?. Problémy s gastrointestinálním traktem u dětí

. Avšak dětské a mladistvé vředy, které se jednou léčí, nemusí být obnoveny. Játra Existuje speciální specialita - hepatologie, která studuje fyziologii a patologii jater. Játra neutralizuje nejen toxiny a léky, které pronikají do těla, nejen „ukládá“ sacharidy jako glykogen, ten správný okamžik, aby to k tělu s glukózou, je stále (pro nás je nejdůležitější) - produkuje žluč, bez níž, jak jsme jak již bylo řečeno, procesy dělení tuků by nebylo možné. Dále je pomocí žlučových vylučuje produkty rozkladu erytrocytů. Žluč, arr.

Co víte o hepatitidě? O této nemoci

. Hepatitida A je snadno tolerována a nepředstavuje další zdravotní rizika. Ale i přes vysoké procento zotavování někteří dospělí trpí těžkou nemocí. U takových pacientů začíná hromadná smrt buněk jaterní tkáně. Místo jater, které bylo zničeno, již není obnoveno. Pokud se pacient stále zotavuje (a úmrtnost na maligní hepatitidu dosahuje 70-80%), pak játra mrtvého tkáně (cirhóza) zůstávají na játrech a játra přestávají plnit své funkce. Naštěstí děti s maligními formami hepatitidy A neexistují. Touto formou hepatitidy se můžete dostat jednou v životě, a proto, aby se nezhoršil, stačí dodržovat pravidla osobní hygieny. Například pravidelně a důkladně umyjte ruce po všech postupech, při kterých je možný kontakt s výkaly nebo předměty, které jsou kontaminovány. Pokud cestujete.

Předchozí Článek

Online lékárník

Následující Článek

Bolest v játrech