Lékařské vyšetření na pracovišti

Metastázy

Lékařské vyšetření Je povinným postupem nejen pro ty, kteří jsou již zaměstnanci společnosti nebo podniku, ale také pro ty, kteří chtějí získat zaměstnání.

Hlavním účelem této akce je zjistit, zda provedená práce poškodí zaměstnance a zda zaměstnanec způsobí škodu ostatním kolegům nebo klientům.

Lékařská prohlídka je také určena k identifikaci raných příznaků nemoci z povolání nebo předispozice k nim.

Tento postup umožňuje zaměstnavatelům udržovat statistiky a sledovat úroveň zdraví kolektivu jako celku. Kromě toho indikátory morbidity pomáhají formulovat plány preventivních opatření, jejichž konečným cílem je zlepšit kvalitu pracovních podmínek.

Podle stávající legislativy nemá osoba, která nemá všechna potřebná osvědčení, právo začít pracovat. Pro nesplnění této povinnosti musí být potrestán jak zaměstnanec, tak zejména zaměstnavatel, který ohrožuje současně tři skupiny osob: zaměstnance, potenciální zaměstnance, klienty.

Osoba nemůže svévolně odmítnout podstoupit fyzickou prohlídku.

Výběr zdravotnického zařízení: seznam orgánů

Každý ví z první ruky, že posouzení státní klinice může trvat pouze do 10 dnů svého života, ale také má velmi špatný vliv na nervovou soustavu a vzhledem k rozpočtové organizace jako celku.

Soukromá klinika

Je to kvůli všem výše uvedeným nepříjemnostem, nyní se stále častěji objevují nové soukromé kliniky s takovou rychlostí. Obvykle nejsou žádné fronty, personál je vždy zdvořilý a zdvořilý, nástroje jsou sterilní a jednorázové, výsledky mohou být připraveny v den dodání, ale... za tohle musíte zaplatit pořádnou sumu.

Mnoho z nich souhlasí kvůli záchraně svého času a nervových buněk, ale je tu další záležitost: Ne všechny soukromé zdravotnické instituce mají právo vydávat názory na odbornou způsobilost.

Ale je tu dobrá zpráva, zákaz se vztahuje pouze na testy, které se odevzdávají na státní sanitární stanici, a to není mnoho z nich, a nikdo je nepotřebuje (potravinářský průmysl, práce s dětmi).

Osvědčení o duševním zdraví (zřídka požadované, obvykle pro práci s dětmi) je k dispozici pouze ve státní instituci.

Státní poliklinika

Státní poliklinika má právo prakticky provádět jakoukoli analýzu a vydávat názory na vhodnost jakéhokoli druhu (s výjimkou osvědčení od psychiatra). Plus, rozpočet nemocnice jsou relativně nízké náklady na průzkumy.

Nevýhodou je, že ne všechny polikliniky mají stacionární laboratoře, které přijímají a zpracovávají krevní a biomateriály. Obvykle jsou všechny ploty prováděny na místě a stejné soukromé laboratoře provádějí inspekce. Trvá to více času.

Postup pro složení lékařské prohlídky

Vzhledem k tomu, fyzikálně - je povinností obou budoucích i stávajících zaměstnanců a zaměstnavatele, která pověří první tak, že potenciální zaměstnanec má úplnou představu o tom, co lékaři, že musí jít, v jakém klinice měl (článek 214 LC RF). hledají a jaké jsou požadovány testy projít k získání požadované polohy.

Postup pro složení zdravotnické komise při podání žádosti o zaměstnání je následující:

 1. Žadatel o pozici obdrží všechny potřebné informace a plné pokyny.
 2. Dále získává nebo přijímá v podniku nebo v organizaci formulář pro lékařskou prohlídku (různé organizace mohou požadovat vyplnění různých formulářů).
 3. Získat vše, co potřebujete, musíte předložit svůj pas a doporučit lékařské vyšetření.
 4. Příště, je nutné jít do registru polikliniky a dostat svou ambulantní kartu.
 5. O pořadí, ve kterém navštívit lékaře, Můžete také požádat o registraci, ale podle zákona by měl váš první a poslední lékař být vaším místním terapeutem. Řekne vám, jak nejlépe uspořádat chod komise a poté, ujistit všechny výsledky a poskytnout názor na to, zda je vaše úroveň zdraví vhodná pro práci na pozici, o kterou máte zájem.
 6. Pokud průzkum zahrnuje zásobník plodin, pak věnujte pozornost skutečnosti, že výtisky s výsledky by měly být umístěny nejen v lékařské knize, ale také v prázdné šabloně. Při neexistenci alespoň jednoho takového pečeti nemá terapeut právo vydat závěr a pracovní povolení.
 7. Po obdržení závěru můžete navštívit osobu, která vás provedla (sestra nebo personální oddělení) a předat všechny přijaté dokumenty. Nejlepší je vytvořit kopii zdravotní knihy a certifikátu.

Seznam povinných lékařů a testů

Jak již bylo uvedeno výše, každá profese má určitý seznam povinných testů a lékařů, které musí mít budoucí zaměstnanec. Existují však ty body, které jsou povinné, a proto jsou stejné pro všechny pozice a věky.

Jedná se o základní seznam specialistů, kteří by měli navštěvovat při pronájmu.

Jedná se o lékaře, které jsme povinni navštívit 1-2 krát za rok bez připomínek, ale bohužel to děláme pouze násilně:

 1. Terapeut. Pošle vás správným odborníkům a napíše své odborné stanovisko o tom, zda je zdravotní stav postavení v souladu se zdravotní nezávadností nebo nekonzistentní.
 2. Gynekolog a chirurg (pro ženy a muže). Je velmi žádoucí navštívit lékaře s preventivními návštěvami dvakrát ročně, ale před nájemným - tato kampaň není dobrovolná, je - povinná. Zjišťování onemocnění v "mužské" nebo "ženské" části v počátečních fázích umožňuje zvládnutí v 87% případů.
 3. Fluorografie je nutností pro každého. Tento požadavek je pevný, vzhledem ke stávající statistice výskytu tuberkulózy. Ministerstvo zdravotnictví pečlivě sleduje zaznamenávání fluorografických vyšetření, a proto se při pokusu o koupi výsledků i vy a lékař (zdravotní sestra) hrozí trestní odpovědnost.

Nuance vydávání názorů

Je třeba poznamenat, že zatím nejsou všichni zaměstnavatelé zvyklí na spolupráci se soukromými klinikami, a proto se zdráhají přijímat certifikáty "soukromých obchodníků" z obavy z nespolehlivých informací.

Nejlepší způsob, jak pro někoho, kdo zahájí zkoušku, je okamžitě požádat zaměstnavatele přímo, zda přijme závěry od lékaře soukromého zdravotnického zařízení.

Je třeba poznamenat, že pouze testy, které terapeut nekontrolovaly, nejsou důvodem pro přijetí. To znamená, že pokud využíváte služby soukromé kliniky, máte dvě možnosti k získání stanoviska: kontaktujte lékaře na stejné klinice nebo přiveďte výsledky u svého terapeuta na adrese bydliště.

Kdo by měl platit a kolik?

Podle Zákoníku práce musí zaměstnavatel zaplatit povinné položky v průzkumu. Navíc nemá právo vybrat si další testy bez jejich placení.

I když podnik souhlasí s úhradou nákladů, má zaměstnanec právo odmítnout ty průzkumy, které nejsou upraveny právními předpisy Ruské federace.

Pokud jde o případy, kdy je zaměstnavatel soukromým podnikatelem, pak s největší pravděpodobností nebude platit kontrolní postup. Obvykle je to kvůli tomu, že standardní seznam výzkumů je zdarma.

Důsledky a odpovědnost za nedostatek fyzikálního vyšetření

Podle článku 5.27.1. 3. nedostatek zdravotního záznamu nebo lékařské prohlídky zaměstnankyně (stejně jako lékařská prohlídka po splatnosti) znamená správní trest. Pokuta uložená pachateli, který je jednotlivcem, je 15-25 tisíc rublů, zatímco právnická osoba je povinna ji zaplatit ve výši 110-130 tisíc rublů.

Kategorie osob, které musí absolvovat fyzickou prohlídku

Některé profese vyžadují pouze přítomnost fluorografie a závěr terapeuta, založené na povrchní sbírce anamnézy pacienta. Existuje však řada pracovních míst, které mohou zaměstnávat pouze lidé, kteří dokončili úplný průzkum. Do této kategorie patří všichni ti, kteří pracují s dětmi a jídlem.

Zaměstnanci dětských institucí

Učitelé, chůvy, učitelé a dokonce i technický personál dětských zařízení musí absolvovat úplné fyzické vyšetření, i když se s dětmi přímo nedotýkají. To je způsobeno tím, že děti jsou vystaveny riziku různých virových a respiračních onemocnění.

Dopravní pracovníci

Veřejná doprava je místem přetížení velkých skupin lidí. Za den v jedné trase může taxík navštívit několik tisíc různých lidí. A bohužel, ne všechny jsou zdravé.

Lékařské vyšetření řidiče nebo ostatní zaměstnance je zárukou, že nebude chytat některý z cestujících, a že jeho zdravotní stav je dostatečně silná, aby odolala konstantní dopad mikroorganismů a virů, které se šíří prostřednictvím vzdušných kapének.

Stravovací pracovníci

Nejrychlejší a nejspolehlivější způsob, jak infikovat osobu nějakým druhem onemocnění, je umístit bakterie na sliznici. V tomto případě je penetrace a šíření téměř okamžitá a je velmi obtížné zastavit tento proces.

Právě z tohoto důvodu musí zaměstnanci stravovacích zařízení absolvovat povinné fyzické prohlídky. Kromě toho zahrnují nejen standardní seznam testů a vyšetření, ale také závěr z laboratorní nádrže, že neexistuje E. coli nebo jiné viry, které mohou být přenášeny prostřednictvím hmatového kontaktu.

Zaměstnanci obchodu

Opět - práce s lidmi vyžaduje zvláštní péči, a proto, fyzikální vyšetření, včetně úplné kontrole tělesné (laboratorní nádrže není povinná kritéria), by mělo být provedeno před odchodem do práce a dále specifikovány v zákonné lhůtě.

Tento segment zahrnuje jak zaměstnance potravinářského průmyslu, tak prodejce výrobků a služeb. Jakýkoli kontakt s lidmi je spojován s určitou mírou poškození zdraví. Ano, v některých oblastech je nižší, zatímco u jiných to je mimo rozsah.

Potravinářský průmysl

Pracovníci potravinářském průmyslu (absolutně vše od technického personálu, dokončovací práce manažerů) podrobit úplné lékařské vyšetření, včetně testů na hepatitidu B a C, tuberkulóza, salmonelóza a dalších infekčních nemocí, vyšetření dermatologem, gynekologa a chirurga (pro ženy a muže resp.

Každý zaměstnanec musí mít hygienickou knihu s pečetí z nemocniční stanice a bakteriologické laboratoře.

Zaměstnavatel má právo povolit pracovníkovi pracovat až po konečném přechodu lékařské prohlídky a zápisu všech výsledků testu do zdravotního záznamu zaměstnance.

Zařízení pro zásobování vodou

Pracovníci vodáren, čerpacích stanic a nádrží nesou obrovskou odpovědnost před spotřebiteli vody. Přijetí zaměstnance bez lékařského vyšetření je proto přísně zakázáno a trestatelné.

Viry zachycené ve vodě mohou způsobit epidemii v několika dnech, proto musí každý pracovník absolvovat úplné vyšetření a poslouchat přednášku na stanici.

Nezletilí

Neexistují žádné zvláštní výjimky v pořadí lékařské prohlídky pro nezletilé. Jediným rozdílem je, že obvykle nepotřebují vyšetření s kardiologem. Ve všech ostatních ohledech mají pro společnost stejné povinnosti.

Postup pro složení lékařské prohlídky při podání žádosti o zaměstnání

V souladu s pracovními právními předpisy jsou určité kategorie občanů povinny podstoupit lékařskou prohlídku během zaměstnání.

Takový postup je nutný stanovit zdravotní stav zaměstnance a hodnocení lékařů schopnost provádět určitý typ práce.

Cíl

Směr primární lékařské prohlídky při náboru je zaměstnavatelem poskytnut zaměstnavateli. Tento dokument upřesňuje informace o zaměstnance a jméno zdravotnického zařízení, v němž lékaři provedou vyšetření.

V lékařské instituci je vytvořena mapa, ve které budou závěry zaznamenány při absolvování zkoušky od odborníků.

Stáhněte si formulář žádosti o lékařskou komisi při podání žádosti o zaměstnání.

Pořadí průchodu

Seznam lékařských specialistů, které je třeba absolvovat, se liší podle pozice obsazené budoucím zaměstnancem.

Také seznam se liší v závislosti na pohlaví zaměstnance.

Standardní seznam lékařů v odborné zkoušce v zaměstnání:

Ženy jsou obvykle vyšetřeny u gynekologa. Lékařská prohlídka u gynekologa při zaměstnání je povinná podle Nařízení Ministerstva veřejného zdraví Ruské federace ze dne 14. 3. 1996 (ve znění pozdějších předpisů 6. února 2001).

Specialista zkoumá ženu, provádí bakteriologické a cytologické analýzy. Pokud je vyšetření gynekologa povinné kvůli profesi, která vyžaduje každoroční vyšetření, žena nemůže tento postup odmítnout.

V případě odmítnutí z lékařského vyšetření gynekologa může zaměstnavatel nebyl přijat.

U některých volných pracovních míst je povinnost absolvovat psychiatrické vyšetření při podání žádosti o zaměstnání.

Jaké testy dělají, když jsou najati? Budoucí zaměstnanec musí absolvovat krevní test a močový test s předběžným lékařským vyšetřením, stejně jako podstoupit fluorografii a elektrokardiogram.

Po absolvování zkoušky ze všech odborníků a složení testů by měl zaměstnanec obdržet stanovisko terapeuta. Jaká je platnost lékařské rady při podání žádosti o zaměstnání? Závěrečný certifikát je platný od šesti měsíců do roku, v závislosti na formuláři.

Instituce

Na předběžnou lékařskou prohlídku vydá zaměstnavatel žádost o uvedení jména a adresy zdravotnického zařízení pro tento postup.

Mezi zaměstnavatelem a institucí, která má lékařskou licenci, nejčastěji smlouvy uzavírá.

V případě, že zaměstnavatel a smlouva zdravotnického zařízení nebyla uzavřena, budoucí zaměstnanec předá předběžný vyšetření specialistou v jakémkoliv zdravotnickém zařízení s licencí k provádění těchto postupů.

Městská, okresní, republikánská, městská klinika má takovou licenci. Při kontaktování soukromých lékařských středisek a klinik je nutné objasnit dostupnost takového dokumentu.

Formy lékařských osvědčení

Tato forma lékařské pomoci je bilaterální, má 12 bodů. Terapeut lékařské instituce vyplňuje osobní údaje zaměstnance se zavedením seznamu předávaných nemocí, informace o očkování.

Poté každý odborník, který provádí inspekci, uvede do certifikátu poznámku. Zde jsou zaznamenány výsledky analýz a případných omezení. Závěr o způsobilosti zaměstnance provádí lékařská komise.

Lékař, který ho podepisuje, podepíše tuto formu osvědčení, podpis primáře a pečeť zdravotnického zařízení. Informace (formulář č. 086 / y) jsou platné po dobu šesti měsíců ode dne jejich vydání.

Formulář zdravotní osvědčení č. 086 / y:

001-HS / y

Tato forma osvědčení obsahuje závěr, že občan Ruské federace nemá žádné nemoci, které by zabránilo přechodu občanské nebo obecní služby Ruské federace.

Také toto osvědčení se používá k prozkoumání osoby, která podstoupí vyšetření výskytu onemocnění, v němž tyto typy služeb nemohou být předány. Certifikát je podepsán lékařem, který jej vydal. Uveďte také podpis vedoucího lékaře a pečeť zdravotnického zařízení.

Odkaz (formulář č. 001-HS / y) platí dvanáct měsíců od data vydání.

Takže před nástupem do zaměstnání je budoucímu zaměstnanci doručen návrh na předběžnou lékařskou prohlídku. Při složení zkoušky je nutné předat všechny lékaře uvedené v osvědčení vydaném terapeutem.

Tento postup je nezbytný k posouzení zdravotního stavu budoucího zaměstnance a vhodnosti budoucí pozice.

Lékařská prohlídka pro vstup do zaměstnání

Mnoho z vás během zaměstnání bylo pravděpodobně potýkalo s potřebou předběžné lékařské prohlídky. Kandidát na volné pracovní místo by měl podstoupit lékařskou prohlídku pro zaměstnání, zaměstnavatel přesně vědět, zda se fyzické a duševní zdraví žadatele provést určité množství práce v konkrétních provozních podmínkách.

Není žádným tajemstvím, že zaměstnavatelé mají tendenci volit potenciální žadatele, kteří mají dobré zdraví bez kontraindikací. Lékařské vyšetření v zaměstnání umožňuje vyloučit šíření různých onemocnění, předcházet pracovním úrazům v důsledku nedostatečné činnosti personálu, vyhnout se riziku života zaměstnanců zaměstnanců a zákazníků. Žadatelé o volná pracovní místa, jejichž práce je spojena s rizikem, se zdroji zvýšeného nebezpečí, se zodpovědností za život ostatních lidí atd. povinné povinné psychiatrické vyšetření.

Lékařská prohlídka v zaměstnání obvykle vyžaduje výsledky klinického rozboru krve a moči testy, elektrokardiogram pasáže, rentgen nebo hrudní rentgen, jakož i uzavření terapeuta, chirurga, oftalmolog, neurolog, psychiatr a dalších odborníků, v závislosti na druhu budoucích činností. Pro ženy je vyšetření povinné pro gynekologa a mammologa. Při absolvování fyzikálního vyšetření jsou v budoucí práci kandidáta stanoveny různé faktory ovlivňující osobu, které mají ovlivnit tělo. Například, pokud budoucí práce člověka souvisí s tepelnou zátěží, vyšetření by mělo určit tepelnou stabilitu jeho organismu.

V souladu s právními předpisy Ruské federace musí zaměstnavatel při podání žádosti o zaměstnání uspořádat lékařskou prohlídku, což v žádném případě neplatí. Podnik musí dát žadateli, schválenému pro volné místo, pokyny pro lékařské vyšetření a objektivně uvést všechny škodlivé výrobní faktory, jejichž dopad bude na zaměstnance během práce. Všichni nezbytní odborníci podle svého profilu dospějí k závěru, že stav zdravotního stavu žadatele je v souladu s výkonem nadcházející práce. Na základě závěrů všech lékařů je vyvozen obecný závěr o odborné způsobilosti. Veškeré údaje o fyzickém vyšetření jsou nutně zaznamenány v ambulantní kartě.

Někdy se stane, že uchazeči neprocházejí lékařskou prohlídkou při pronájmu z důvodů některých odchylek od norem v oblasti zdraví. Pokud osoba nedostala lékařský průkaz, nepodstoupila lékařskou prohlídku a kandidáti, kteří nemají lékařský posudek, nesmějí pracovat.

Byla nalezena chyba v textu? Vyberte jej a stiskněte klávesy Ctrl + Enter.

Lékařská prohlídka při podání žádosti o zaměstnání: co lékaři potřebují projít

Hlavním úkolem lékařského vyšetření zaměstnance je ověřit schopnost zaměstnance vykonávat své povinnosti bez poškození zdraví. Kromě toho lze tuto akci organizovat pro odborníky společnosti s preventivním účelem: identifikovat první znaky označující nemoci z povolání a přijmout vhodná opatření k jejich předcházení. Proto by měl každý potenciální pracovník vědět, které lékaře jsou zahrnuty do lékařské prohlídky při pronájmu.

Doporučení pro lékařské vyšetření umožňuje zaměstnavateli sledovat zaměstnance, kteří vykonávají své povinnosti pod vlivem negativních faktorů v podniku. Tento postup umožňuje vyloučit výskyt jakýchkoli onemocnění, které vznikly v důsledku zavinění vedení společnosti.

Kromě toho, že zaměstnavatel splňuje stávající požadavky právních předpisů, přitahuje do své organizace i spolehlivější odborníky.

Typy lékařských vyšetření

V současné době existuje několik typů lékařských prohlídek pro podniky, konkrétně:

 • předběžné;
 • periodické;
 • mimořádný.

První typ předpokládá průchod tohoto postupu pro účely zařízení na nové pracoviště. Pokud je odborník již několik let u společnosti, bude muset nejméně jednou za dva roky navštívit nemocnici. V souladu s článkem 213 zákoníku práce Ruské federace jsou zaměstnanci mladší 21 let povinni podrobit se každoročně lékařskému vyšetření. Pokud jde o mimořádné vyšetření lékaři, mohou být prováděny podle přání samotného pracovníka. Důvodem pro takový požadavek vedení organizace může být lékařská rada odborníků.

Jaké lékaře budou muset projít

Seznam lékařů pro lékařské vyšetření při podání žádosti o zaměstnání se může lišit. Všechno bude záviset na pozici, na kterou odborník plánuje získat práci. Tento postup je také odlišný v závislosti na sexuálních charakteristikách.

Pokud budeme hovořit o standardní lékařské prohlídce, bude nutné se podívat na následující lékaře:

 • oculista;
 • otolaryngolog;
 • neuropatolog;
 • chirurg;
 • terapeut (získat lékařskou zprávu).

Kromě toho bude nutné provést testy krve a moči, stejně jako návštěvy skříní pro kardiogram a fluorografii. Tento seznam není přísně stanoven, protože pro ženy mohou být poskytnuty i mammologové a gynekologové. Nebo například, abyste byli sběrateli hotovosti, určitě budete muset z očního lékaře zkontrolovat zrak, protože zdravý zrak je úzce spjat s budoucími povinnostmi specialisty.

Přijetí osoby v dospívání

U dospívajících se předpokládá předběžná lékařská prohlídka podle následujících bodů:

 1. Laboratorní výzkum. K tomu bude nutné podstoupit fluorografickou skříň a také projít obecnými testy moči a krve.
 2. Úzké specialisty. Zde bude nutné se podívat na neurologa, oftalmologa, chirurga, zubního lékaře, otolaryngologa, psychiatra a terapeuta k obecnému rozhodnutí.
 3. Hodnocení fyzické připravenosti teenagera na práci. To může udělat terapeut. Například, může to být dřep na chvíli, ale každý jednotlivě pro každou zdravotnickou instituci.

Lékařská prohlídka při vstupu: Video

Kdo je požadován pro lékařské prohlídky?

Podle článku 213 zákoníku práce Ruské federace musí zaměstnanci podniků nebo potenciálních zaměstnanců nutně dostat lékařské vyšetření svého zdraví v několika případech:

 • pokud se činnost týká řízení každé přepravy;
 • v továrnách, ve kterých existují nebezpečné a škodlivé pracovní podmínky (jeřábové, požární, olejové);
 • odborníci v oblasti obchodu, podniků veřejného stravování a potravinářského průmyslu;
 • zaměstnanci vzdělávacích a zdravotnických organizací;
 • pracovníky podílející se na vytváření a opravách vodovodních zařízení.

Osoby, které nedosáhly zletilosti, je také asimilovány do této kategorie a je třeba vzít v libovolné poloze pouze po obdržení potvrzení o prošel lékařskou prohlídkou (články 266 a 69 zákoníku práce).

Kromě toho jsou pro primární a periodické lékařské prohlídky poskytovány různé kategorie pracovníků. Tito odborníci jsou pracovníci laboratoří, kteří se zabývají občany, kteří jsou potenciálně infikováni AIDS nebo infikováni HIV, stejně jako celý soubor společností, které se zabývají záchrannými činnostmi nebo v jaderných elektrárnách. Seznam lékařů pro lékařské vyšetření se v takových případech může značně lišit.

Vlastnosti předání fyzické vyšetření při náboru, které lékaři a jaké testy jsou předepsány

Než začnete pracovat na novém místě, musí zaměstnanec poskytnout zdravotní záznam nebo osvědčení o stanoveném formuláři. Obsahují informace o zdraví zaměstnanců.

Podle zákona zaměstnavatel sleduje pravidelnost lékařských vyšetření. Je povinné - při pronájmu, pak předat pravidelné a v případě potřeby mimořádné. Pravidelnost pravidelných pravidel ve většině případů - každé dva roky a za náročných pracovních podmínek - každý rok.

Povinná lékařská prohlídka

Směr pro kontrolu je vydán vedením podniku a má svévolný vzhled. Nemocnice vydává zvláštní formu závěru. Uvádí údaje o potenciálním zaměstnance: pozice, o kterou žadatel hledá, povolání, délku služby a pojištění. Je definováno, jaká by měla být lékařská prohlídka při pronájmu, kterou lékaři podepisují.

Výběr lékařů předpokládá specialita žadatele o práci. Je možné, že složení odborníků je schváleno ministerstvem nebo agenturou, v jejímž rámci bude zaměstnanec pracovat.

Schválený seznam úzce specializovaných specialistů zahrnuje okulistu, chirurga; neuropatolog, otolaryngolog. Na základě výsledků jejich vyšetření píše terapeut svůj názor.

Analýzy a studie

V předběžné fázi mohou potenciální zaměstnanci dostat fluorografii a kardiogram. Povinný seznam zahrnuje řadu testů (krev, moč). Při krevní zkoušce jsou indikovány krevní destičky, bílé krvinky, erytrocyty a ESR. V moči určte bílkoviny, cukr a mikroskopii sedimentu. Výsledkem biochemické analýzy je stanovení obsahu glukózy a cholesterolu v krevním séru.

Každoročně se vyžaduje fluorografie. Je způsoben nebezpečím tuberkulózy. Nedoporučuje se to dělat častěji v důsledku vystavení tělu. Pokud rok neprošel, je fluorografie považována za platnou.

Podle zákona by měl okresní terapeut začít a ukončit zkoušku. Na začátku zkoušky koordinuje průchod potřebných úzkých odborníků. Nakonec zajistí dokumenty a vydá konečné povolení. Každý z lékařů by měl mít razítko na formuláři. Pacient by měl dbát na to, aby nikdo nevynechal.

Při fyzickém vyšetření se gynekolog při podávání přihlášky věnuje pozornosti bakteriologii (studium flóry) a cytologii (identifikaci atypických buněk).

Pokud je žena starší 40 let, pak jednou za dva roky dělá ultrazvuk mléčné žlázy.

Kromě terapeuta musí být vyšetřován psychiatr a odborník na narologie.

Stejné požadavky platí i pro nezletilé osoby, pokud jde o běžné zaměstnance. Je pravda, že nemusí podstoupit kardiologa.
Pro některé kategorie zaměstnanců je k dispozici krátký kurz přednášek a kontrola znalosti zdravotního minima. Může to trvat několik dní. V této době je třeba navštívit speciální hygienická a epidemiologická pracoviště.

Fyzikální vyšetření může odhalit přítomnost nemoci z povolání. Jejich statistiky jsou zachovány. Analýza morbidity umožňuje stanovit opatření ke zlepšení pracovních podmínek.

Jakékoliv použití materiálů je povoleno pouze v případě, že existuje hypertextový odkaz.

Soukromá a státní polyklinika

Závěr o přechodu na lékařskou prohlídku poskytují soukromá i státní policie.

Návštěva na státní klinice je zdlouhavější kvůli frontám. Výhoda - není třeba platit.

Preference soukromé kliniky je bez fronty a výsledky budou připraveny ve stejný den. Ale pro pohodlí bude muset zaplatit. Nicméně, ne všechny kliniky mají právo vydávat lékařské prohlídky. Osvědčení o duševním zdraví je k dispozici pouze ve veřejné nemocnici.

Analýzy krve jsou prováděny téměř všemi polyklinikami, které mají oficiální registraci. Jejich závěry jsou podepsány a otiskovány. Současně některé státní zdravotnické instituce poskytují analýzy pro popis ve stejných soukromých laboratořích, které mají více moderního vybavení.

Zaměstnavatel potřebuje přesné informace: zda je certifikát z konkrétní soukromé kliniky vhodný. Podle zákoníku práce platí zaměstnavatel za kontrolu. Zaměstnanec si ponechává právo odmítnout navštívit ty lékaře, jejichž návštěva není stanovena zákonem a není regulována podnikem.

Funkce pro různé kategorie zaměstnanců

Kód práce mezi kategoriemi podstupujícími lékařskou prohlídku identifikuje osoby, které provádějí těžkou a nebezpečnou práci, pracovníky v dopravě, pracovníky v obchodě a potravinářském průmyslu, zaměstnanci dětských a zdravotnických zařízení. Pod zvláštní kontrolou jsou ti, kteří zůstávají dlouhodobě (několik měsíců) služební cesty a pracují v podmínkách Dálného severu.

Pro ty, kteří pracují s dětmi a potravinami, se provádí podrobnější vyšetření. Měl by projít všemi zaměstnanci dětských zařízení, protože děti jsou vystaveny riziku různých onemocnění dýchacích cest.

Důkladné fyzické vyšetření se provádí také v dopravě, neboť osoby, které přepravují lidi, jsou odpovědné nejen za jejich životy, ale také za zdraví a bezpečnost cestujících.

Stravovací pracovníci mohou infikovat osoby s různými viry, které vstupují do těla s jídlem. Vedle standardních průzkumů musí pracovníci ve stravování uzavřít bakalářskou studii o nepřítomnosti E. coli a dalších virů. Stejné požadavky platí pro zaměstnance, kteří pracují v obchodu.

V tabulce jsou uvedeny kategorie zaměstnanců, pro které jsou také instalovány povinné předběžné lékařské prohlídky

Povinné a žádoucí provedení testů na infekci HIV

Analýza zjišťování infekce HIV není ve většině případů povinná, ale některé kategorie populace jsou stále povinny podstoupit průzkum.

Každý by měl vědět, kdy provést test HIV. Například při zaměstnávání v některých organizacích může zaměstnavatel požadovat osvědčení o nepřítomnosti infekce. Takové činy jsou ilegální a k ochraně sebe sama musí člověk znát své práva.

HIV test na pronájem

Povinná podstoupit průzkum při náboru zdravotnického personálu center AIDS, stejně jako vědců, kteří pracují s materiálem obsahujícím tento virus.

Také lékaři a zdravotničtí pracovníci přicházející do styku s tělesnými tekutinami nebo s pacienty s HIV-pozitivní, je třeba každý rok za účelem testování na HIV na lékařské karty (průchod lékařských vyšetření).

Je třeba mít na paměti, že odhalení určité infekce zdravotním pracovníkem není důvodem pro jeho propuštění. V takovém případě, pokud osoba pracuje například jako chirurg, je převeden na učitelskou pozici, sestry do registru nebo na jiné místo, kde zpracovávají dokumenty a nekontaktují pacienty.

Do lidí v jiných profesích projít HIV testování na medknizhki? Toto vyšetření není povinné pro všechny ostatní povolání, s výjimkou těch, které jsou uvedeny výše, týkající se lékařského průmyslu.

Musím provést test HIV pro cizince?

Zahraniční občané poskytují FMS certifikát o absenci infekce v případě občanství. A je třeba provést analýzu několikrát, protože certifikát má trvanlivost.

Migrační služba vyžaduje, aby při přijímání dokumentů pro získání patentu na práci byl proveden test HIV. Takový postup je povinný pro všechny cizince, kteří chtějí legálně pracovat v Rusku.

Měla bych provést test HIV na získání občanství pro infikovanou osobu? Osvědčení o nepřítomnosti nemoci je nezbytnou součástí balíčku dokumentů. Pokud je stav pozitivní, vydávají osvědčení, které je základem pro odmítnutí získat občanství. Existují výjimky z pravidel, která jsou považována za migrační službu a soudy.

Povinná testování na HIV ve vybraných případech

Těhotné ženy by měly být před registrací zkontrolovány. Vzhledem k tomu, že protilátky nemohou být produkovány po několik měsíců po infekci, podstoupily opakované vyšetření v 30. týdnu těhotenství.

Je nutné provést test HIV po transplantaci, transfuzi krve? Tento postup není nutný, ale doporučují lékaři po provedených transplantačních operacích nebo po několika měsících po vyšetření infekce.

Osoba, která pravidelně kontaktuje infikovanou osobu, se doporučuje kontrolovat každé 3 měsíce. Použití bariérové ​​antikoncepce (kondomů) není 100% ochranou proti viru, protože ve vzácných případech se přenáší cestou kontaktním způsobem.

Odborníci vyžadují test HIV před plánovanými operacemi. Jedná se o nezbytný postup pro uplatnění zvýšených bezpečnostních opatření během operace.

Děti narozené infikovaným ženám by měly být zkontrolovány na přítomnost protilátek proti viru. Mateřské protilátky jsou přítomny v krvi dítěte přibližně rok, takže DNA patogenu je detekována polymerázovou řetězovou reakcí.

Je žádoucí, aby každý člověk pravidelně podával krev za studium. Pokud je infekce zjištěna v počáteční fázi, můžete získat dobré předpovědi pro pozdější vývoj klinického obrazu.

Je jednoduché a srozumitelné, jak při podání žádosti o zaměstnání podstoupit lékařskou prohlídku

Pro zaměstnání v některých kategoriích je předpokladem předběžná lékařská prohlídka.

Koneckonců, zaměstnavatel nemá právo dovolit lidem, kteří mají kontraindikace, aby vykonávali své povinnosti k práci.

Proto, aby bylo vyloučeno zaměstnání nevhodného kandidáta na zdravotní péči, existují určité požadavky na každé povolání a seznam lékařů, kteří musí posoudit budoucího zaměstnance a vydat stanovisko k jeho zdravotnímu stavu.

Řekneme vám, které lékaře musíte předat a jaké testy předat, abyste získali lékařskou knihu nebo certifikát, kde a jak to udělat, a kolik bude platný doklad vydaný lékařskou komisí.

Předání pro předběžnou lékařskou prohlídku

Před zaměstnáním je žadateli podána žádost o lékařskou prohlídku. Jeho pasáž chrání zaměstnavatele před pronájmem nevhodného zaměstnance pro jeho zdraví.

Vydávají odkaz na osoby na základě nařízení č. 302N Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruské federace. V souladu s objednávkou podléhá lékařská prohlídka během zaměstnání:

 • Osoby mladší 18 let.
 • Zaměstnanci, zařízeni pro škodlivou a nebezpečnou výrobu.
 • Pracovníci, profese, které jsou spojeny s řízením.
 • Zaměstnanci v oblasti potravinářského průmyslu a obchodu.
 • Specialisté se podíleli na práci pod zemí.
 • Budoucí sportovci.
 • Zaměstnanci lékařských a dětských institucí.
 • Osoby zajišťující práci na rotačním základě a na dálném severu.
 • Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni pro volná místa spojená se zdravotními riziky.

Doporučení k lékařské prohlídce je vyplněna a vydána zaměstnavatelem, obsahuje následující informace:

 1. Informace o nájemci.
 2. Informace o žadateli (jméno a datum narození).
 3. Požadavky lékařské instituce.
 4. Typ fyzikálního vyšetření.
 5. Postavení a jméno oddělení, kde zaměstnanec přijde do zaměstnání.
 6. Uvedení pracovních podmínek.

Jak předat provizi?

Chcete-li podstoupit fyzické vyšetření a získat názor na zdravotní stav, je třeba provést následující opatření:

 1. Obraťte se na zaměstnavatele.
 2. Ve stanovenou dobu jděte do zdravotnického zařízení s pasem a poraďte se s terapeutem.
 3. Pokud je to možné, vezměte směr diagnostických studií a testů, abyste je odevzdali ve stejný den.
 4. Rozhodněte se navštívit jiné lékaře.
 5. Získejte lékařský posudek nebo medknizhku.
 6. Jste připraveni předložit dokument zaměstnavateli.

Lékařská komise na zařízení pro práci může být předána po dobu 2-3 dnů. V tomto postupu není nic komplikovaného.

Seznam lékařů

Standardní seznam lékařů, kteří potřebují projít zaměstnáním:

 1. Oftalmolog. Zkontroluje zorné pole a fundus.
 2. Otolaryngolog. Zkoumá nosní dutinu, sluch a krk za přítomnost onemocnění a abnormalit.
 3. Chirurg. Kontroluje celkový stav těla. Otázky týkající se zranění, mozkových otřesů a zranění, které se v budoucnu mohou projevit a zasahovat do úspěšné práce.
 4. Gynekolog. Provede krátkou diagnózu a provede analýzu. Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví 302N a čl. 213 TC RF všechny ženy musí tento odborník předat. Odmítnutí se jí zbavit příležitosti získat lékařský posudek a tedy i její postavení.
 5. Narkolog (psychiatr). Otázky týkající se duševních chorob, poranění hlavy, stejně jako používání drog, alkoholických nápojů a užívání různých léků. Problémy s psychiatrickými testy často vznikají, protože specialisté nejsou ve všech zdravotnických zařízeních a musíte jít na jiné místo.
 6. Terapeut. Lékař, kterému je žadatel přednostně předkládána k předkládání žádostí jiným lékařům, a konečně k výsledkům všech vyšetření. Provádí základní vyšetření, měří krevní tlak, shromažďuje informace o očkování a vydává názor.

Při absolvování lékařské prohlídky může být možné navštívit další specialisty. Teprve po splnění všech požadavků je vydán závěr.

Co analyzuje?

Povinný seznam zahrnuje následující testy:

 • Obecná analýza moči. Řekne vám o stavu genitourinálního systému.
 • Klinický krevní test. Je zapotřebí pro sledování stavu těla.
 • Biochemické vyšetření glukózy a cholesterolu v séru.
 • Roztok pro cytologický a bakteriologický výzkum žen.

Osoby, které jsou zaměstnány v oblasti výchovy, vzdělávání, lékařství, obchodu, potravinářského průmyslu, bydlení a komunálních služeb, dále absolvují testy na:

 • Nemoci přenášené sexuálně.
 • Štětec z krku.
 • Střevní infekce a červy.

A také nezbytně projít a funkční výzkum:

 • EKG.
 • Fluorografie.
 • Studium vestibulárního aparátu (pro povolání spojené s vysokorychlostní prací).
 • Spirografie (pro elektrikáře, hasiče, plynové pracovníky).
 • Gastroskopie (Dálný sever).
 • Oftalmoskopie fundusu, stejně jako výška, hmotnost, krevní skupina a faktor Rh pro řidiče.

Datum ukončení platnosti výsledků

Pro krátkodobé analýzy,:

 • Analýzy krve, moči, rozetou z krku a nosu, bakteriologické a cytologické studie, elektrokardiogram jsou platné pouze 10 dní.
 • Analýzy na ZPDP do 6 měsíců.
 • Fluorografie 365 dní.
 • Mamografie 2 roky, za předpokladu, že předchozí vyšetření byla bez patologií.

Proto musíte nejdříve provést všechny testy a pak navštívit specialisty.

Kde je možné podstoupit primární oftalmologické vyšetření?

Provádějte lékařské vyšetření na jakékoli soukromé nebo veřejné klinice. Hlavní podmínkou je, že instituce má licenci k poskytování služeb tohoto druhu.

Musí se předem vědět, zda je na klinice psychiatr: poměrně často ne, a pak získat příslušné osvědčení, musíte kontaktovat psychologicko-neurologický dispenzář (psycho-dispenzar) umístěný v místě bydliště.

Často organizace uzavřely smlouvy se zdravotnickými institucemi a tam jsou vysíláni uchazeči o volná místa. To urychluje proces předávání lékařských vyšetření.

Náklady na kontrolu závisí na počtu nadcházejících vyšetření. Placení lékařské prohlídky za účelem zaměstnání. Náklady na jednoho uchazeče o volné místo se mohou pohybovat od 500 do 4500 rublů. Pokud je žadatel předal na své náklady, musí zaměstnavatel uhradit veškeré výdaje.

Které zdravotní osvědčení musí být vydáno?

Konečným rozhodnutím terapeuta, že kandidát na volné místo absolvoval lékařskou prohlídku, je osvědčení vydané na základě závěrů dalších odborníků zdravotnického zařízení. Existují dvě formy odkazů:

Dokument 086 / y

Dokument 086 / y je ve formátu A5 a je vyplněn z přední i zadní strany. Tato nápověda obsahuje následující informace:

 1. Číslo dokumentu.
 2. Informace o zdravotnickém zařízení.
 3. Informace o žadateli, který obdržel certifikát (jméno, datum narození, adresa bydliště).
 4. Seznam onemocnění, která byla předána dříve a o očkování.
 5. Závěry lékařů spolu s podpisy a pečetí.
 6. Fluorografie a analýza.
 7. Lékařské závěry o odborné způsobilosti.
 8. Datum vydání.

Vyplňte dokument 086 / s inkoustovou barvou výhradně tmavě modrou nebo černou. Lékař, který dává certifikát, a vedoucí lékaře směřující ke značkám fyzické prohlídky. Dali obdélníkovou pečeť léčebny, pečeť o průchodu fluorografií a kulaté těsnění terapeuta.

Medspravka 001GS / r

Obsahuje informace, ve kterých je uvedeno, že žadatel nemá žádné nemoci, které by zabránily průchodu civilní nebo obecní službou. Chcete-li získat certifikát 001GS / y, stačí získat povolení od psychiatra a odborníka na narologie. A také projít analýzou krve a moči. Poté terapeut poskytne stanovisko k odborné způsobilosti. Je podepsána stejnými osobami jako formulář osvědčení 086 / y.

Vzorek osvědčení od psychiatrického lékárny při podání žádosti o zaměstnání:

Platnost přijatého dokumentu

Právní předpisy stanoví následující podmínky platnosti lékařských osvědčení:

 1. Formulář 086 / y - šest měsíců.
 2. Formulář 001-GS / y - 1 rok.

Zaměstnavatelé mají za určitých okolností právo nezohledňovat stanovené podmínky. Například pokud byl zaměstnanec během doby platnosti osvědčení vážně nemocen. V takovém případě je dokument zrušen a osoba je odeslána na druhou lékařskou prohlídku.

Pokud bylo osvědčení vydáno pro jednu organizaci a žadatel se rozhodl usadit v jiné společnosti, může být dokument považován za neplatný a zaměstnavatel má právo poslat znovu lékařskou prohlídku.

Lékařská prohlídka během zaměstnání je nutností. Pro zaměstnavatele tento postup pomáhá předcházet šíření nemocí, vyhýbat se rizikům pro život zaměstnanců a zabraňovat nehodám v podniku. A pro žadatele je to skvělá příležitost poznat stav vašeho zdraví. Zejména lékařská prohlídka netrvá dlouho.

Fyzikální vyšetření

Primární lékařská prohlídka pro zaměstnání je velmi důležitý postup. Je důležité, aby zaměstnavatel pochopil, že je přijata zdravá osoba.

Navíc takový postup pravidelně drží ti, kteří již pracují v podniku.

Proto se dnes budeme zabývat tím, jak podstoupit lékařskou prohlídku při náboru, RF TC během kontroly a další.

TC RF a další zákony

V kodexu práce je postup pro složení lékařské prohlídky při podání žádosti o zaměstnání popsán v článcích 212, 213. Vysvětluje, jak často probíhá roční lékařská prohlídka v zaměstnání (zákoník práce, článek 213). A v článku 214 jsou popsány povinnosti pracovníka v oblasti ochrany práce.

Měl by se také zmínit článek 185 LC RF. Podle tohoto článku by měl být zaplacen čas, který zaměstnanec vynaložil na předávání lékařů.

TC RF, článek 214. Povinnosti zaměstnance v oblasti ochrany práce

 • dodržovat požadavky na ochranu práce;
 • správně uplatňovat prostředky individuální a kolektivní ochrany;
 • vyškoleni v bezpečných metodách a metodách výkonu práce a poskytování první pomoci obětem v práci, školení v oblasti bezpečnosti práce, stáže na pracovišti, testování znalostí o požadavcích na ochranu práce;
 • neprodleně informuje svého přímého nadřízeného nebo nadřízeného o jakékoliv situaci, která ohrožuje život a zdraví každé nehody, ke které došlo na pracovišti, nebo zhoršení jejich zdravotního stavu, včetně projevení příznaků nemoci z povolání (akutní otravy);
 • podrobit povinné předběžné (při zaměstnání) a periodická (zaměstnání), lékařská vyšetření a další povinné lékařské vyšetření a podstoupit mimořádné lékařské prohlídky ve směru zaměstnavatele v případech stanovených tímto zákoníkem a dalšími federálními zákony.

TC RF, článek 185. Záruky pro zaměstnance poslané k lékařské prohlídce

Při absolvování lékařské prohlídky pro zaměstnance, kteří jsou povinni v souladu s tímto kodexem podstoupit takovou zkoušku, se zachrání průměrná mzda na pracovišti.

A podle článku 212 zákoníku práce ruské federace nemá zaměstnavatel právo přiznat na práci zaměstnance, který neprošel lékařskou prohlídkou.

Také s odkazem na články 121 a 157 LC RF můžeme vyvodit následující závěr.

Pokud zaměstnanec neprojevil lékaře za okolností, které na něm závisí, doba nečinnosti nebude zaplacena.

Ale zaměstnanec, který nemohl navštívit kliniku z důvodů mimo svou kontrolu, prostoje bude zaplaceno.

V článku 69 zákoníku práce Ruské federace se uvádí, že všichni menší státní příslušníci musí podstoupit lékařskou prohlídku za účelem zaměstnání.

TC RF, článek 69. Lékařské vyšetření při uzavření pracovní smlouvy

Poznámka: Pořadí ministerstva zdravotnictví Ruska od 12.04.2011 N 302n schváleny seznamy škodlivých a (nebo) nebezpečných výrobních faktorů a práce, podle kterého předběžné a pravidelné lékařské prohlídky (průzkumy), a postupy pro provádění těchto kontrol (průzkumy).

Povinné předběžné lékařské vyšetření při uzavření pracovní smlouvy podléhají osobám, které dosáhly věku 18 let, stejně jako jiné osoby v případech stanovených tímto zákonem a jinými federálními zákony.

Také, lze se odvolávat na následující zákony:

 1. Vyhláška hlavního hygienického lékaře Ruské federace z 03.06.03 N 118. Tento zákon se vztahuje na profesionály, kteří tráví více než 50% svého času na počítači.
 2. Art. 10 federálního zákona ze dne 30.03.95 N 38. Podle tohoto usnesení jsou cizinci povinni poskytnout zaměstnavateli osvědčení o tom, že nejsou infikováni HIV.

Článek 10. Podmínky pro vstup cizinců a osob bez státní příslušnosti do Ruské federace

 1. Diplomatická mise nebo konzulát Ruské federace vydá ruská víza pro vstup do Ruské federace, cizinci a osoby bez státní příslušnosti, kteří přijedou v Ruské federaci na dobu delší než tři měsíce, za předpokladu, že osvědčení o absenci jejich HIV infekce, nestanoví-li mezinárodní smlouvami Ruské federace. Toto ustanovení se nevztahuje na členy diplomatických misí a konzulárních orgánů cizích států, zaměstnanců mezinárodních mezivládních organizací a jejich rodinným příslušníkům.
 2. Požadavky na specifikované osvědčení stanoví federální výkonný orgán pověřený vládou Ruské federace.

Článek 34. Povinná lékařská vyšetření

 1. Aby se zabránilo vzniku a šíření infekčních onemocnění, masové non-infekční onemocnění (otrava) a nemocí z povolání určitých povolání, odvětví a organizace v plnění svých pracovních povinností musí projít předběžným při převzetí prací a pravidelných preventivních prohlídek (dále jen - lékařské prohlídky).
 2. Pokud je to nutné, na základě návrhů prováděcích federální státní zdravotní a epidemiologický dohled, rozhodnutí správních orgánů Ruské federace nebo místních samospráv v jednotlivých organizacích (dílny, laboratoře a další strukturální členění) se může zavést další indikace pro lékařské prohlídky zaměstnanců.
 3. Jednotlivým podnikatelům a právnickým osobám je zapotřebí poskytnout podmínky potřebné pro včasné přebírání lékařských prohlídek zaměstnanci.
 4. Pracovníci, kteří odmítnou podstoupit lékařské prohlídky, nesmějí pracovat.
 5. Údaje o průchodu lékařských prohlídek musí být zapsány do osobních lékařských knih a záznamů zdravotnickými organizacemi státních a obecních systémů zdravotní péče, jakož i orgány, které provádějí federální státní hygienický a epidemiologický dozor.
 6. Postup pro provádění povinných lékařských prohlídek, evidenci, vedení záznamů a vydávání osobních lékařských knih zaměstnancům stanoví federální výkonný orgán odpovědný za regulační a právní předpisy v oblasti zdravotní péče.

Kdo projde?

Průchod lékařské prohlídky během zaměstnání nezbytné pro:

 • nezletilé občany;
 • pracovníky, kteří se zabývají těžkou nebo škodlivou činností. Řidiči vozidel musí také předat zdravotní komisi pro zaměstnání;
 • pracovníci zaměstnaní v potravinářském průmyslu, veřejném stravování, obchodu, zdravotnických zařízeních, dětských zařízeních, vodárnách;
 • osoby, které jsou zaměstnány na směny;
 • ti, kteří hledají zaměstnání na Dálném severu a okresy, se k němu přiznávají postavením;
 • sportovci;
 • Pracovníci, jejichž činnost přímo souvisí s pohybem vlaků;
 • kteří jsou přijati do celních orgánů;
 • osoby, které jsou zaměstnány pro pozici záchranáře;
 • soudci;
 • těmi, kteří se nacházejí ve všeobecných vzdělávacích zařízeních;
 • zaměstnanci ubytovny;
 • zaměstnanci kosmetických salónů: kadeřníci a kosmetologové;
 • zdravotnický personál;
 • zaměstnanců zdravotnických zařízení.
 • Zjistěte více, kteří by měli absolvovat fyzickou prohlídku, lze nalézt na další článek.

  Je možné odmítnout fyzické vyšetření v práci?

  Co zahrnuje průzkum?

  Pro každý příspěvek existuje určitý seznam, jaké lékařské vyšetření by mělo být provedeno v práci.

  Při předávání lékařské prohlídky v práci, nemohu pro ženy předat gynekologa?

  Zkuste to zjistit v článku níže.

  Ve standardní verzi průchod lékařské komise při náboru za práci zahrnuje následující lékaře:

  1. Očista.
  2. Chirurg.
  3. ENT.
  4. Neuropatolog.
  5. Terapeut (dává názor lékařské komise).

  Seznam laboratorních studií, který je součástí lékařské komise pro práci na jakékoliv pozici:

  1. Klinické vyšetření krve a moči.
  2. EKG.
  3. Fluorografie.
  4. Biochemický krevní test na cukr a cholesterol.
  5. Pro ženy povinné je fyzické vyšetření s gynekologem při podání žádosti o zaměstnání, nátěr.

  Například lékařská prohlídka při pronájmu řidiče: kromě již zmíněných lékařů je nutné předat lékaře narcolog a psychiatr.

  A měly by být předány pouze v místě bydliště řidiče.

  Je-li řidičem těhotná žena, pak by měla podstoupit vyšetření u gynekologa.

  A pro lidi, kteří podstupují lékařskou prohlídku při práci s počítačem, je třeba, aby nepřišli další lékaři.

  Je zapotřebí pouze seznam, který je již uveden.

  Další podrobnosti o tom, jakým lékařům musíte projít, můžete zde přečíst.

  Jaké doklady jsou potřebné pro složení lékařské prohlídky?

  • pas občanů, kterým je přidělen předběžný lékařský průkaz;
  • směr od podniku, kde je občan zaměstnán. Obvykle ve směru těchto průzkumů je uvedeno, že jsou pro občany nezbytné pro zaměstnání;
  • ambulantní karta.

  Pro jeho registraci je nutné poskytněte fotografii 3x4. Na počátečním odvolání bude také nutné poskytnout SNILS, pojištění MHI a potvrzení o zaplacení lékařského vyšetření na této klinice.

  Upozorňujeme také, že pokud se lékařská prohlídka uskuteční v placené kliniky, pak SNILS a OMS nemusíte poskytovat.

  Osvědčení o průchodu

  Po uplynutí všech lékařů je vydán certifikát o lékařské prohlídce. Uvede certifikát, zda zaměstnanec absolvoval fyzickou prohlídku nebo ne. V některých případech, doklad o lékařském vyšetření při podání žádosti o zaměstnání není vydán, ale poskytují medknizhku. Lékařská kniha však není vydána okamžitě.

  Pokud si pošta vyžaduje registraci lékařské knihy, pak před vydáním osobě, která prošla všemi lékaři, je vydáno potvrzení o tom, že jeho osobní lékařská kniha je v nemocnici, že prošel lékařem a doklad sám bude vydán určité číslo.

  U zaměstnání obvykle potřebujete certifikát pro průchod lékařské komise pro pracovní formulář 086 / y.

  Od roku 2009 je pro zaměstnání ve státní správě nutné předložit certifikát 001-ГС / у.

  Neměl jsem v práci lékařskou prohlídku - co mám dělat?

  Nezůstává zkouška v případě zjištění onemocnění, s nimiž není možné pracovat v této oblasti. Je to například otevřená forma tuberkulózy nebo jiných onemocnění, která jsou identifikována výzkumem.

  Pokud k tomu dojde, podstoupit léčbu. V tomto případě existuje a odebrání z práce kteří nebyli podrobeni fyzické prohlídce, dokud není přijata a poskytnuta zaměstnavateli.

  Seznam onemocnění, ve kterých není vydáno osvědčení o lékařském vyšetření:

  1. Onemocnění očí. Pokud se jedná o práci na počítači nebo o činnosti související s řízením vozidel, je nepravděpodobné, že k nim budou přijati lidé, kteří mají problémy se zrakem.
  2. Infekční kožní onemocnění.
  3. V některých případech je to alkoholismus, drogová závislost a duševní onemocnění.

  Například, ovladač nefunguje v tomto případě, pokud osoba trpí záchvaty v jakékoli formě nebo má dost závažné sluchové postižení, stejně jako mentální retardace.

  Ale zaměstnanci, jejichž činnost je spojena s počítači, obvykle probíhají všechny zkoušky. Žádné zvláštní nemoci nejsou uvedeny.

  Pokud řidič neprošel prohlídkou před vycestováním, nesmí se změnit. Zaměstnanec musí být odkázán na polykliniku.

  Doba platnosti a četnost provádění

  Doba trvání lékařské prohlídky během zaměstnání je odlišná. Například reference 086 / y je platné po dobu šesti měsíců. Zdravotní kniha je považována za platnou po dobu jednoho roku, pak je nutné znovu podstoupit průzkum.

  Lékařské vyšetření se provádí od 1x za 6 měsíců až do 1x za 2 roky v závislosti na podniku.

  Například zaměstnanci, jejichž práce je spojena s prací na počítači (pokud tráví u počítače více než 50% pracovní doby) by se podrobit lékařské prohlídce 1 každé 2 roky, pokud jsou starší než 21 let.

  Řidiči automobilů musí také podstoupit lékařské vyšetření každé 2 roky. Kromě toho musí řidič podstoupit lékařskou prohlídku na začátku každé směny. Taková inspekce se nazývá prohlídka před vycestováním a všichni, kdo řídí vozidla, musí projít touto kontrolou.

  Jednotlivým podnikatelům, jejichž činnost souvisí s dopravou, musí být rovněž před inspekcí.

  Mohou vystřelit, pokud neprošli zkouškou?

  Pokud nebyl zaměstnanec vyšetřen, on bude pozastavena z práce (Článek 76 LC RF). Pracovník bude pravděpodobně mít volné místo, na kterém může pracovat.

  Pokud jsou volná místa, který může zaměstnávat zaměstnanec, v podniku ne, a neprošel lékařskou prohlídkou - odvolání v podniku.

  Pokud podle výsledků lékařské prohlídky doba pozastavení práce je kratší než 4 měsíce, pak po této době je zaměstnanec obnoven a pokračuje v práci v podniku. Pokud je doba pozastavení práce překročí 4 měsíce nebo není ve výsledcích lékařské prohlídky uvedeno bude zaměstnanec propuštěn.

  Odpovědnost zaměstnavatele

  To platí pro ty zaměstnance, pro které je lékařská prohlídka povinná.

  Správní řád Ruské federace, článek 11.32. Porušení pravidel povinné lékařské prohlídky řidičů (kandidátů pro řidiče vozidel) nebo povinné předběžné pravidelných pre-trip lékařské prohlídky nebo aftertrip

  Porušení pravidel povinné lékařské prohlídky řidičů (kandidátů pro řidiče vozidel) nebo povinné předběžné, periodické, před cestou nebo aftertrip lékařské prohlídky správní sankce má za následek uložení na občany ve výši od jednoho tisíce do jednoho tisíce pět set rublů; na úředníky - od dvou tisíc do tří tisíc rublů; na právnické osoby - od třiceti tisíc až padesát tisíc rublů.

  Poznámka: Pro správní delikty uvedené v tomto článku jsou osoby vykonávající podnikatelské činnosti bez založení právnické osoby administrativně odpovědné za právní subjekty.

  Závěr lékařské prohlídky lze považovat za poměrně důležitý dokument. Koneckonců Bez něj není možné pracovat na mnoha pozicích.

  Taková nepřítomnost může navíc způsobit vážné důsledky, jako je například výskyt epidemií a dalších negativních důsledků. Proto byla vytvořena pravidla pro absolvování fyzické prohlídky při práci.