Projekty

Symptomy

Jednotný automatizovaný vertikálně integrovaný informační a analytický systém pro provádění lékařských a sociálních zkušeností

Od ledna 2012 se společnost EAVIIAAS používá v FGBU Ministerstva práce ITU FB RF za účelem poskytování elektronického oběživa dokumentů během lékařských a sociálních odborných konzultací, vedení účetních a zpravodajských formulářů pro ITU.
Průběžná práce se provádí s cílem zlepšit rozhraní a zajistit informační složky ITU systému, správné zobrazení lékařských a odborných dokumentů v technické podpoře vývojáře informačního systému.

Cíle tvorby a implementace:

Automatizace funkcí účetnictví, správy, shromažďování, zpracování a přenosu informací o průzkumech na všech úrovních lékařských a sociálních zkušeností.

Architektura systému:

Systémové komponenty:

- databáze (DB);
- pracovní stanice s automatizovanou pracovní stanicí (AWP);
- Automatizované pracoviště (AWP) pro provádění lékařských a sociálních zkušeností;

Informace pro získání požadovaných distribucí:

Chcete-li dostávat distribuci systému, měli byste napsat oficiální požadavek zasláním e-mailu: [email protected]

V textu žádosti je nutné uvést jednu kontaktní osobu z instituce odpovědné za proces implementace systému s následujícími údaji: příjmení, jméno, jméno, postavení, telefonní číslo, e-mail.

Chcete-li stáhnout distribuci softwaru a následné service Pack musí být také součástí žádosti určit účet (pouze přihlášení) přístup do automatizovaného informačního systému přijímání a zpracování odvolání občanů na federálních institucí zdravotní a sociální vyšetření podaných v elektronické podobě (AIS ‚Portál ITU‘). Právo na stažení systémového softwaru bude poskytnuto pro účet uvedený v žádosti.

Technická podpora uživatelů:

FGIS EAVIIAAS - titulní dokumenty.

Právní dokumenty pro jednotný automatizovaný informační systém pro provádění lékařských a sociálních zkušeností.

FGIS EAVIIAAS - sladění dat, zadávání archivních informací

Ustanovení výkonného řádu vlády 16/7/2016 číslem 1506-R „na schválení koncepce stvoření, udržování a využívání federálních vládních informací“ Federal Register Disabled System „(dále jen - FGIS DFI) FGBU“ FB ITU“, spolu s federálními orgány státní správy ITU, je hlavním zdrojem dat

Registrace v portálu AIS ITU aplikace ITU pro podání odvolání proti rozhodnutí ITU GB

Registrace v portálu AIS ITU aplikace ITU pro podání odvolání proti rozhodnutí ITU GB

Aplikace může být zaregistrována na portálu ITU dvěma způsoby:

1) Žádost podává občan v papírové podobě ITU FGU a autorizovaní zaměstnanci ITU FG registrují žádost elektronicky na portálu ITU;

2) Občan samostatně vyplní přihlášku prostřednictvím svého osobního kabinetu na jednotném portálu státní a obecní služby (www. *****). Aplikace se automaticky zobrazí v seznamu aplikací na portálu ITU s ikonou " a pracovníci ITU FGU odpovědní za zpracování aplikací jsou automaticky informováni o nutnosti zpracovat.

Krok 1. Registrace papírové aplikace ITU GB

Chcete-li zaregistrovat papírovou žádost o odvolání proti rozhodnutí ITU, klikněte v hlavní nabídce na odkaz "Odvolání k rozhodnutí ITU" (obrázek 1).

Obr. 1 Hlavní nabídka

Vyberete-li tuto položku nabídky, zobrazí se stránka zobrazení na obr. 2.

Obr. 2 Provedení odvolání proti rozhodnutí ITU

Symbol označuje povinná pole.

Po vyplnění všech polí musíte kliknout na tlačítko "Další" ve spodní části karty.

Pokud nejsou vyplněna některá povinná pole, zobrazí se v horní části karty výstražná zpráva (obrázek 3).

Obr. 3 Zpráva o nutnosti vyplnění polí

Pokud jsou vyplněna všechna povinná pole, pak po klepnutí na tlačítko "Další" se na obrazovce zobrazí souhrnné informace o vyplněném formuláři (obr. 4). V tomto okamžiku se můžete buď vrátit k úpravě karty klepnutím na tlačítko "Zpět" nebo k uložení aplikace kliknutím na tlačítko "Uložit".

Obr. 4 Shrnutí informací o aplikaci

Po uložení aplikační karty bude aplikace přiřazena stavu "Nové"(Obrázek 5).

Obr. 5 Žádost o odvolání ve stavu "Nové"

Krok 2. Zpracování elektronické aplikace v ITU GB

Chcete-li aplikaci zpracovat (přeneste ji do následujících stavů), použijte tlačítka v dolní části "Zpracování aplikace" (obrázek 5).

V případě zjištění chyby nebo nepřesných údajů se stisknutím tlačítka "Upravit" vrátíte do režimu úpravy textu aplikace.

Po úpravě aplikace je nutné klepnout na tlačítko "Další" a ve změněném formuláři žádosti o potvrzení uložení kliknutím na tlačítko "Uložit" (obr. 4). Stisknutím tlačítka "Zpět" se vrátíte k úpravám.

Úpravy jsou k dispozici pouze pro aplikace ve stavu "Nové" a pouze pro zaměstnance ITU FGU, ze kterých je tato aplikace registrována na portálu ITU.

- Tlačítko "V práci"

V tomto okamžiku, pokud je rozhodnuto o této žádosti, je nutno přeložit aplikační kartu do stavu V práci.

Aplikace ze stavu Nové ve stavu V práci je překládáno stisknutím tlačítka "V práci" Akce (Obr. 7).

Obr. 6 Akce s aplikací ve stavu "Nový"

V otevřeném okně musíte potvrdit překlad aplikace do stavu V práci stisknutím tlačítka "Použít" (obr. 8).

Obr. 7 Překlad aplikace do práce

Následující akce jsou k dispozici zaměstnancům hlavního úřadu (obrázek 8):

1) Pozvěte žadatele ke zkoušce

2) Odmítnout provést zkoušku

3) Distribuujte aplikaci na příslušný odborný panel, kde bude rozhodnuto o této žádosti

Obr. 8 Akce k dispozici zaměstnanci GB

Akce jsou k dispozici veliteli

Pokud na základě výsledků přezkoumání žádosti v GB bylo přijato rozhodnutí o provedení lékařského a sociálního vyšetření, je nutné žádost přeložit do statusu Pozvánka, vyplnění pozvánkového formuláře (obrázek 9) kliknutím na tlačítko "Pozvat".

Obr. 9 Pozvánka k odvolání k ITU

Pozvánka udává, kde se uskuteční průzkum. Hodnota tohoto pole je vybrána z rozevíracího seznamu.

Pokud se po bylo provedeno posouzení aplikace v rozhodnutí GB odmítnout provést šetření, po stisknutí tlačítka „Zakázat“, objeví se okno „selhání“ (obr. 10), ve kterém je nutné zadat důvod zamítnutí motivovanou a klikněte na „Použít“. Aplikace přechází na stav Odmítnutí odpovědnosti. Tlačítko "Zrušit" zavře okno "Selhání" bez změny.

Obr. 10 Okno "Selhání"

Pokud má být aplikace posouzena odborným složením určitého profilu, pak zaměstnanec hlavního úřadu rozesílá žádost příslušným odborným pracovníkům kliknutím na tlačítko "Distribuovat". V důsledku této akce se otevře následující okno (obrázek 11).

Obr. 11 Okno distribuce

V rozevíracím seznamu je vybráno složení odborníků.

Po klepnutí na tlačítko "Použít" se zobrazí zpráva, že stav byl úspěšně změněn. A na poli Zpracování aplikace objeví se komentář, ve kterém je aplikace ES distribuována (obrázek 12).

Obr. 12 Poznámka v poli Spracování aplikací

- Tlačítko "Návrat k distribuci"

Dokud ES zpracuje aplikaci (rozhodne se pozvat nebo odmítnout), může GB stáhnout žádost od týmu odborníků kliknutím na tlačítko "Návrat k distribuci" v poli Akce (Obr. 13). V otevřeném okně v poli Poznámka musíte zadat důvod návratu (obr. 14).

Obr. 13 Návrat k distribuci

Obr. 14 Vraťte se do okna Distribuce

Po návratu do distribuce může GB znovu zopakovat přidělení.

Akce jsou k dispozici odbornému štábu

Po příchodu aplikace do sestavy odborníka jsou pro odborného uživatele k dispozici následující akce (obrázek 15):

1) Pozvěte žadatele ke zkoušce

2) Zvažte žádost v nepřítomnosti

3) Vraťte žádost o distribuci do hlavní kanceláře

Obr. 15 Akce dostupné zaměstnanci ES

Pokud bylo na základě výsledků přezkoumání žádosti v ES učiněno rozhodnutí o provedení lékařského a sociálního vyšetření, je nutné žádost přeložit do statusu Pozvánka, vyplnění pozvánkového formuláře (obrázek 9) kliknutím na tlačítko "Pozvat".

- Tlačítko "Zvažte v nepřítomnosti"

Pokud se přítomnost žadatele nevyžaduje k rozhodnutí o odvolání ITU, je rozhodnutí učiněno v nepřítomnosti a žádost je přeložena do statusu Zkouška v nepřítomnosti. Chcete-li přejít na tento stav, musíte kliknout na tlačítko "Zvažte v nepřítomnosti" v poli Akce. V důsledku toho se otevře okno, ve kterém je třeba rozhodnout, což bylo provedeno na základě výsledků nepřítomného posouzení odvolání (obr. 16).

Obr. 16 Okno "Kontrola absencí"

- Tlačítko "Návrat k distribuci"

Zjistí-li z nějakého důvodu složení odborníků, že je nemožné zpracovat aplikaci, je nutné aplikaci vrátit do GB. Tlačítko "Návrat k distribuci" otevře okno, ve kterém je třeba zdůvodnit důvod, proč aplikace nemůže být posouzena odborným složením (obrázek 17).

Obr. 17 Okno "Kontrola absencí"

Jakmile aplikace změní svůj stav na Návrat k distribuci, bude stane nepřístupný pro prohlížení zaměstnanci odborného složení.

Krok 3. Další akce s aplikační kartou

Odeslání připomínek žadateli o přijatém rozhodnutí

Poté, co aplikace přeložen do jednoho z těchto konečném statusu (pozvání, odmítnutí, Vzdálenost úvahu), člen expertní GB nebo kompozitní tavené rozsudku mohl dělat komentář k e-mailu žadatele, je-li toto pole vyplněno Osobní údaje žadatele. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Odeslat dopis v poli Akce (Obrázek 18).

Obr. 18 Odeslání zprávy

V důsledku toho se otevře okno se zprávou (obrázek 19).

Obr. 19 Odeslání e-mailu žadateli s výsledkem zpracování žádosti

Kliknutím na tlačítko Odeslat bude zpráva odeslána na příslušnou e-mailovou adresu. Stisknutím tlačítka "Zrušit" se okno zavře bez odeslání zprávy.

Přidávání dokumentů do aplikace, požadavky na formát souboru

Bez ohledu na hodnotu pole Stav může být k aplikační kartě kdykoli připojena elektronická kopie aplikace papíru a / nebo doprovodných dokumentů. Chcete-li to provést, přejděte na kartu Soubory (Obrázek 20) ​​a stiskněte tlačítko ««Přidat soubor "(obrázek 20).

Obr. 20 Karta Soubory

Pokud skenovaný dokument obsahuje více listů, doporučuje se používat vícestranové formáty: PDF nebo TIFF.

Naskenované dokumenty musí být uloženy jako grafické zobrazení. Vytvořte postup pro rozpoznávání textu na naskenovaných dokumentech NENÍ POŽADOVANÝ.

Pokud se dokument skládá z několika jednoprázek (platné formáty pro jednotlivé stránky - PDF, PNG, GIF, JPEG), pak je třeba stáhnout všechny soubory v jedné složce a vytvořit ZIP archiv. Nedoporučujeme vkládat jediné stránky do dokumentu MS Word nebo jiného formátu.

Musí být provedena archivace naskenovaných dokumentů pouze ve formátu *. ZIP. Použití jiných formátů pro kompresi a balení souborů (RAR, 7zip, ARJ, ACE, CAB, atd.), Stejně jako vytváření samorozbalovacích archivů NEPŘIJAT.

Požadavky na skenování:

1) Rozlišení: 150 - 300 dpi

2) Jméno souboru při skenování jediné stránky (jedna stránka - jeden soubor): jméno začíná s pořadovým číslem dokumentu a číslo stránky v dokumentu (01_001_nazvanie gif, 01_002_nazvanie GIF)...

Analýza využití domácího softwaru na pracovištích uživatelů EAVIIAAS

Obsah

Společnost "Software Product" realizovala projekt pro vývoj a podporu jednotného automatizovaného vertikálně integrovaného informačního a analytického systému pro provádění lékařských a sociálních zkušeností.

Single automatizovaný vertikálně integrované informační a analytický systém pro lékařsko-sociální vyšetření (EAVIIAS ITU) je standardní informační systém provozovaný všech federálních institucí zdravotní a sociální vyšetření na území Ruské federace.

Systém je navržen pro automatizaci procesů spojených s poskytováním veřejných služeb pro zdravotní a sociální vyšetření, úroveň a příčiny zdravotního postižení v rámci státní statistické sledování demografické složení osob se zdravotním postižením, žijící na území Ruské federace.

Cíle informační podpory pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením

 • Zlepšení systému účetnictví pro strukturu, dynamiku a kategorie zdravotního postižení založené na využití a vylepšení Integrovaného vertikálního integrovaného informačního a analytického systému ITU a účetních a zpravodajských forem statistického výkaznictví [1]
 • Tvorba fyzické a informační dostupnosti odborných, rehabilitačních a situačních služeb (snížení cesty zdravotně postižené osoby)
 • Zlepšení mezirezortní interakce s používáním portálu Státní služby
 • Analýza realizovaných činností pro implementaci IPRA / PRP

2011-2017

 • Začátek vývoje je rok 2011;
 • Začátek zkušební operace v FGBU FB ITU-2012;
 • Zahájení nepřetržitého provozu - 2013;
 • Provoz ve všech PKU GBE ITU s registrací VŠECH dokumentů v elektronické podobě - ​​2014.
 • Celkem do 01.11.2017 v databázi EAVIIAAS získalo informace o 5,7 milionu osob se zdravotním postižením,
 • v informačním zdroji (el.archive) - 7,5 milionu archivních záznamů.

Normativní zákony o FGIS FRI 2016:

 • Vyhláška vlády Ruské federace ze dne 16. července 2016 č. 674 "O zřízení a vedení federálního rejstříku zdravotně postižených osob a o použití informací v nich obsažených"
 • Řád vlády Ruské federace ze dne 16. července 2016 č. 1506-p (koncepce vytváření, udržování a využívání FSIG FRI)


V roce 2016 byl dokončen projekt rozvoje a údržby jednotného automatizovaného vertikálně integrovaného informačního a analytického systému pro vedení lékařských a sociálních zkušeností.

Single automatizovaný vertikálně integrované informační a analytický systém pro lékařsko-sociální vyšetření (EAVIIAS ITU) je standardní informační systém provozovaný všech federálních institucí zdravotní a sociální vyšetření na území Ruské federace.

Systém je navržen pro automatizaci procesů spojených s poskytováním veřejných služeb pro zdravotní a sociální vyšetření, úroveň a příčiny zdravotního postižení v rámci státní statistické sledování demografické složení osob se zdravotním postižením, žijící na území Ruské federace.

Architektura a funkčnost EAVIASA ITU

Základní principy tvorby individuálního rehabilitačního programu nebo rehabilitace zdravotně postižené osoby jsou:

 • individualita,
 • kontinuita,
 • sekvence,
 • kontinuita,
 • složitost,

které by měly být prováděny v rámci spolupráce mezi agenturami při poskytování rehabilitačních služeb konkrétním osobám se zdravotním postižením.

Práce, které mají být provedeny na EAVIAS FGIS v roce 2017

 • Práce s elektronickým podpisem je dokončena
 • Společnost ITU EAVIAS EWIASF je od ledna 2017 připojena k SMEW
 • Dokončete výstavbu ITU DRQD na úrovni předsednictva v prosinci 2017
 • Přejít z databáze MS SQL na DB PostgreSQL s hostingem DB v ITU GB v prosinci 2017

2018 rok

 • přechod k interakci s umělci IPRA / PRP výlučně prostřednictvím PHRI FRI;
 • všudypřítomnou práci kanceláře ITU v jediném informačním prostoru;
 • pokračovat v práci na substituci dovozu z hlediska uživatelských pracovních stanic;
 • zlepšení konsolidovaného analytického systému založeného na EAVIIAAS a informační zdroje (elektronický archiv);
 • rozvoj technologických a informačních složek portálu ITU

V prosinci 2017 byla DCFD vytvořena v plném rozsahu - v prvním čtvrtletí. 2018 přechod na centralizovanou verzi pro všechny PKU GBE ITU Ministerstvo práce.

Přechod do nového databázového systému

Hlavní úkoly při přechodu na novou databázi v IS [2]

 • Analýza potřeby přizpůsobit podnikových procesů (business aplikační vrstvě) při přechodu do nové databáze (změněné uložené procedury a pravidla pro práci s nimi napravit spáchání / rollback transakce, změnil práci s indexy a kurzory, atd, atd.)
 • Mechanismus zajištění bezpečnosti informací byl analyzován a vyjasněn.
 • Byly vyvinuty a testovány postupy pro migraci dat, pilotní migrace dat byla provedena v listopadu-prosinci 2017, migrace dalších ITU GB je plánována na 1. čtvrtletí 2013:
 • dodržování správné posloupnosti přenosu dat, referenční integrity, speciálních mechanismů pro vysoce zatěžované transakční systémy, které nelze zastavit
 • byly vyvinuty mechanismy pro ověření integrity a úplnosti migrace.
 • Bylo nutné vyřešit problém vyvažování zátěže pro sdružování databáze na několika serverech.
 • Postupy údržby databáze (administrace) byly znovu nakonfigurovány (redundantní plán kopírování, aktualizace indexů, fulltextové vyhledávací funkce)
 • Úkolem je určit dobu ukládání záloh staré databáze a v případě potřeby přijímat data z ní.
 • Během prvního čtvrtletí roku 2018 bude nutné podporovat paralelní práci ve dvou databázích, což vede k růstu potřebných zdrojů.

Analýza využití domácího softwaru na pracovištích uživatelů EAVIIAAS

V září-prosinci 2017 na základě FGBU FB ITU provedlo Ministerstvo práce Ruska testování kompatibility uživatelského prostředí na základě softwarových produktů ruských vývojářů:

Hlavní výsledky testování

1. Testování bylo provedeno podle základního scénáře práce s EAVIAS EWIASAS IPS spuštěním ve Víně:

 • Klient EAVIASAS je ITU spuštěn a připojen k databázi a serverům správy;
 • údaje jsou zadány formou zkoušky;
 • výstupní dokumenty jsou generovány;
 • tištěné dokumenty jsou uloženy ve formátu.docx
 • v editoru MoiOfis se otevírají tištěné dokumenty, které neobsahují ochranu heslem proti neoprávněné editaci Během testování byly nalezeny následující chyby:
 • Tiskové formuláře ve formátu.docx, které obsahují ochranu heslem před úpravou, neotvírají textový editor MoiOfis Standard
 • Závady v práci modulu pro sestavování statistických zpráv o formě hlášení státu "7-sobes"

2. Testování softwaru VipNet CSP bylo provedeno instalací ovladačů na klienta klienta (pro JaCarta USB token (ZAO Aladdin RD)). Verze softwaru Jediný klient JaCarta pro Linux bude uvolněn ve druhé polovině roku 2018. Certifikovaná verze VipNet CSP pro Linux je plánována na konec třetího čtvrtletí roku 2018. Podobná situace s nástroji pro zabezpečení informací pro platformy Windows a Linux je Dallas Lock. Certifikace produktu s OS Basalt je naplánována na Q3 2018.
3. Základní funkce automatizovaného softwaru1C je kompatibilní s pracovní stanicí OS Alt Linux 8. Funkce modulu "Tisk štítků a čárových kódů" je současně nemožná, protože funguje pouze v prostředí systému Microsoft Windows. Toto omezení je uloženo AO GIIVC.

 • Provoz testované konfigurace domácího softwaru je možný ve fungování EAVIAS FGIS ITU (System), ale je to účelné až po zpracování klientské pracovní stanice pomocí technologie tenkého klienta. práce v rámci Wine způsobily určité rizika v souvislosti s používáním zprostředkovatele tohoto typu (pokud jde o spolehlivost a produktivitu) a v souvislosti s potřebou dokončit Wine pro technologii uvolňování softwaru (uvolňování do systému se provádí 1-3krát za čtvrtletí).
 • Prostředí domácího softwaru je možné implementovat do výrobního prostředí systému pouze po dokončení certifikace nástrojů zabezpečení informací (VipNet csp a DallasLock) se všemi použitými softwarovými balíčky.
 • Před realizací je nutné provést dlouhodobé zatížení testování sestaveného komplexu klientský software (ITU EAVIIAS klient OS Čedič, MoyOfis kancelářský balík je softwarový systém (ovladače tiskárny a skeneru), klientské prostředky a neoprávněnému přístupu Kaspersky Anti-Virus).
 • Je nutné vytvořit efektivní technologii pro školení uživatelů systému a technologie pro vzdálenou instalaci softwaru na pracovišti.
 • Doporučujeme zahájit výměnu softwaru na klientských stránkách s dodávkou nových počítačů na pracovištích. v současné době jsou na všech pracovištích k dispozici licencovaný software.

Údržba AIS "Portál ITU"

Úroveň zákazníka - federální

Smluvní cena dávky (milionů rublů) - 7,5

Obecné informace o objednávce

Způsob zadání objednávky: Otevřená soutěž

Zadání objednávky provádí: Zákazník

Zákazník: INN 7734521419 KPP 773401001 FMBA Ruska

Název objednávky: otevřené výběrové číslo 35 na smlouvy o státní vykonávat práce na podporu AIS „Portal ITU“ v roce 2013 ve Spolkové státní instituci „ústředí zdravotní a sociální odbornosti Spolkové lékařské a biologické agentura“ a meziresortních odborných rad stanovit příčinnou souvislost nemocí, invalidity a úmrtí občanů vystavených radiačním faktorům

Název položky: otevřené výběrové číslo 35 na smlouvy o státní vykonávat práce na podporu AIS „Portal ITU“ v roce 2013 ve Spolkové státní instituci „ústředí zdravotní a sociální odbornosti Spolkové lékařské a biologické agentura“ a meziresortních odborných rad stanovit příčinnou souvislost nemocí, invalidity a úmrtí občanů vystavených radiačním faktorům

Počáteční (maximální) cena smlouvy: 7 500 000,00 rub.

Etapa zadání objednávky: Fáze aplikace

Klasifikace zboží, stavebních prací a služeb: 195 Automatizované informační systémy, systémy vědeckého výzkumu, systémy návrhu a řízení založené na počítačových databázích 7249000 Ostatní počítačové systémy založené na počítačových databázích, které nejsou zahrnuty do jiných skupin

Klasifikace BCF:

Množství dodaného zboží, objem vykonané práce, poskytnuté služby: v souladu se zadanými podmínkami (viz část II zadávací dokumentace)

Místo dodání zboží, stavebních prací, služeb: Místo práce - v místě dodavatele. Místo podání výsledků práce a zpráv - na adresu Státního zákazníka: Moskva, Volokolamskoye Dálnice 30, Budova 1.

Dodací lhůta pro zboží, práce, služby (podle místního času zákazníka): Datum zahájení práce: od okamžiku uzavření státní smlouvy. Čas představení na jevišti je kritériem pro hodnocení nabídek a předložila Účastníkům jako součást žádosti o účast v soutěži (viz odst. „Doba práce“, „Kritéria pro posuzování žádostí o účast v soutěži“ informační kartu.) Doba Výkon 1. stupně - maximální doba trvání provádění prací na stupeň 1 - 20 kalendářních dnů ode dne smlouvy stát, je minimální doba práce - 7 kalendářních dnů ode dne smlouvy stát. Uzávěrka pro dokončení práce 2. etapy je 10. 12. 2013.

Funkce zadání objednávky: Požadavky nejsou stanoveny

Výhody s ohledem na navrhovanou smluvní cenu: Požadavky nejsou stanoveny

Zabezpečení aplikací:

Výše zabezpečení přihlášky: 375 000,00 rub.

Termín a postup pro získání peněz jako zajištění pro žádost: Hotovost je převedena na bankovní účet uvedený v odstavci 31 informační karty zadávací dokumentace (nebo uvedeny do obdržení faktury, které jsou podobně jako výše) v čase umožňuje získat doklad o zaplacení prostředků k zajištění žádost o účast v soutěži, a předložit ji jako součást žádosti účastnit se soutěže.

Platební náležitosti žádosti: r / s 40302810900001001901 l / s 05951003880 BIC 044501002

Vymáhání smlouvy:

Výše jistoty pro plnění smlouvy: 2 250 000,00 rub.

Termín a postup při prosazování smlouvy: Vymáhání smlouvy musí být předložen k zákazníkovi před uzavřením veřejné zakázky nebo v souvislosti se smlouvou o stavu do 15 dnů ode dne zveřejnění na oficiální soutěžní webové stránky nebo Protokol sítě pro posuzování žádostí o účast v soutěži (v případě uznání neúspěšného výběrového řízení). Doba platnosti některého z typů zajištění pro vládní zakázky (neodvolatelná bankovní záruka / vklad hotovosti) za předpokladu, že vítěze nebo předkladatel nabídky, se kterou je smlouva v případě smluv Dodge vítěz je určen na dobu trvání smlouvy plus 30 (třicet ) kalendářních dnů.

Platební podmínky pro vymáhání smlouvy: r / s 40302810900001001901 l / s 05951003880 BIC 044501002

Informace o pozici plánu, na základě kterého byla objednávka vytvořena: Pozice plánu není specifikována při vytváření výpovědi

Kontaktní informace

Organizace: FMBA Ruska

Poštovní adresa: Ruská federace, 123182, Moskva, Volokolamskoye sh., 30 s. 1; 5, -

Adresa bydliště: Ruská federace, 123182, Moskva, Volokolamskoye sh., 30 s. 1; 5, -

Kontaktní osoba: Spiridonova Svetlana Aleksandrovna Telefon: +7 (499) 1906942 Fax: +7 (499) 1905935 E-mail: [email protected]

Poskytování zadávací dokumentace

Termín poskytnutí: od 31/05/2013 do 01/07/2013

Místo dodání: Moskva, Volokolamskoe shosse, dům 30, budova 1, kancelář č. 515 (musíte nejprve objednat průkaz).

Usnesení o udělení grantu: v pracovních dnech: pondělí - čtvrtek od 10:00 do 17:00, pátek - od 10:00 do 16:00; obědový čas od 12.00 do 13.00 (čas v Moskvě). Podrobný postup pro předkládání dokumentace k zadávací dokumentaci je uveden v bodě 16 oddílu I zadávací dokumentace.

Oficiální místo, na kterém je umístěna soutěžní dokumentace: www.zakupki.gov.ru

Platba za předložení zadávací dokumentace: Požadavky nejsou stanoveny

Objednávka objednávky

Otevírání obálek s aplikacemi: Datum a čas (podle místního času zákazníka): 01.07.2013 v 11:00 hod. Místo: Ruská federace, 123182, Moskva, Volokolamskoye Sh., 30, budova 1

Posouzení žádostí: Datum (podle místního času zákazníka): 07/03/2013 Místo: Ruská federace, 123182, Moskva, Volokolamskoye Sh., D. 30, s. 1

Shrnutí: Datum (podle místního času zákazníka): 07/03/2013 Místo: Ruská federace, 123182, Moskva, Volokolamskoye Sh., D. 30, s. 1

AIS portál mse

Jsme rádi, že vás přivítáme na webových zdrojích Spolková státní instituce "Hlavní úřad lékařské a sociální odbornosti Voroněžské oblasti" Ministerstvo práce Ruska.

Zde se můžete seznámit s informacemi o státní službě o lékařských a společenských zkušenostech.

I.O. šéf-vedoucí expert na ITU ve Voroněžské oblasti O.I. Titov

Novinky

Otázka-odpověď

Webové zdroje pro osoby se zdravotním postižením

Zdravotnické a sociální odborné znalosti

Virtual Room sociální adaptace na plac, aby potřeby testovaného jedince do opatření sociální ochrany, včetně rehabilitace, na základě posouzení zdravotního postižení způsobené přetrvávající poruchu tělesných funkcí.

Informace pro občany

OFICIÁLNÍ STRÁNKA
pro zveřejnění informací o stavu
(obecních) institucí

AIS portál mse

Autoři navrhují model pro vybudování segmentu vzájemné spolupráce v regionu na základě automatizovaného informačního systému "ITU Portal", který umožňuje výměnu dat v reálném čase.

'> Zahrnuto v RINC®: ano

'> Citace v RINC®: 0

'> Zahrnuto do jádra RINC®: ne

'> Citace z jádra RINC®: 0

Norma. citovat časopis: 0

'> Faktor dopadu časopisu v RINC: 0,047

Norma. ve směru: 0

'> Decile v žebříčku podle směru: 5

'> Tematická linie: Ekonomika a podnikání

FMBA RUSKA

Federální lékařská biologická agentura

Vyberte územní správu FMBA Ruska

 • O FMBA Ruska

Informace o státních informačních systémech

Jméno žadatele FGIS provozovatele

Federální lékařská biologická agentura

Název FGIS

Informační místo Federální lékařské biologické agentury

Účel, účel, rozsah, funkce FGIS

Poskytování přístupu k informacím o činnostech Federální lékařské biologické agentury. ; Umístění normativních a právních a jiných dokumentů FMBA Ruska; Umístění informací o objednávkách na dodávky zboží, prací, služeb pro potřeby vlády; Umístění informací odrážejících činnosti FMBA Ruska

Informace o strukturálních jednotkách a úředníků odpovědných za spolupráci s IPF

Strukturní jednotka odpovědná za práci IPF

Ústav informačních technologií a informačních zdrojů

Vedoucí konstrukční jednotky

Samovarov Dmitrij Vladimirovich

Zodpovědný za práci strukturální jednotky

Asistent šéfa FMBA Ruska Samovarov Dmitrij Vladimirovich

Úřady FEV, implementované pomocí FGIS

Federální lékařská biologická agentura Poskytuje informace o činnostech státního orgánu nebo místní správy na internetu

Informace o fungování FGIS a / nebo jeho jednotlivých částí na územích subjektů tvořících Ruskou federaci

Požadavky na rozhodnutí o zřízení IPF

Rozhodnutí č. 458 ze dne 2010-08-19, kterým byla schválena pravomoc Federální lékařská biologická agentura

Požadavky právního aktu Spolkového vězeňského zákoníku o pořadí a načasování uvedení FGIS do provozu

Na uvedení oficiální stránky FMBA Ruska č. 331 ze dne 2011-08-09, který přijal orgán federální lékařské biologické agentury

Datum uvedení FGIS do provozu;

Informace o zdrojích státních informací a (nebo) databázích ve struktuře FGIS

Dokumentární fond stránky FMBA Ruska. Zahrnuty do databáze zdrojů jsou: DB Místo FMBA Rusko

Periodicita aktualizace informací a doba uchovávání informací v FGIS

Frekvence aktualizace informací

Doba uchovávání informací

Informace o informačních technologiích a hardwaru (včetně kryptografických) používaných v FGIS

Serverový operační systém

UNIX (FreeBSD 6.x)

Operační systémy klientů

UNIX (FreeBSD 6.x); MS Windows

Systém správy databází

Software pro správu síťových zdrojů

Apache Web Server2.2

Aplikovaná kancelář, specializovaný software

Volný software

- Formáty dat pro strukturovanou prezentaci informací v síti

Formáty ukládání dat v elektronické podobě

BMP; HTML; RAR; ZIP; AVI; DOC; DOCX; RTF; PDF; GIF; JPEG; HD Photo; MPG

Počet míst připojených k systému

Celkový počet certifikátů klíčů digitálního podpisu

Typ kryptografické ochrany informací v systému

Informace o možnosti využití informačních a telekomunikačních sítí v rámci provozu IPG, e-mailové adresy provozovatele FGIS;

Informace o možnosti využití informačních a telekomunikačních sítí v rámci fungování IPF

Informace o připojení systému k jiným sítím kromě internetu

E-mailová adresa operátora FGIS

Informace o zdrojích financování tvorby, provozu, modernizace FGIS

Tvorba činí 2850 tisíc rublů. období 2009, položka nákladů na CSR 1007500; Provozní částka činí 2 500 tisíc rublů. období 2010, položka nákladů CSR 0010400; Upgradovat částku 3000 tisíc rublů. období 2011, položka nákladů na CSR 1007500; Modernizace částky 5000 tisíc rublů. období 2012, položka nákladů na CSR 4,700,000; Modernizační částka činí 4500 tisíc rublů. období 2013, položka nákladů CSR 4709900; Modernizační částka 1510,5 tisíc rublů. období 2014, položka výdajů CSR 0909B01

Informace o přítomnosti (neprítomnosti) FGIS informací klasifikovaných v souladu s právními předpisy Ruské federace s informacemi o omezeném přístupu

Složení informací, které přímo ovlivňují práva a svobody člověka a občana, a pořadí přístupu k těmto informacím

Složení informací přímo souvisejících s právy a povinnostmi organizací a postup pro přístup k těmto informacím

Číslo a datum, kdy registrátor zadal registrační informace

Číslo a datum vystavení e-pasu

Datum zavedení změn informací o IPF

Datum, kdy žadatel ukončil činnost IPF

Požadavky na rozhodnutí provozovatele FGIS o ukončení provozu FGIS

Jméno žadatele FGIS provozovatele

Federální lékařská biologická agentura

Ostatní provozovatelé FGIS

- Federální zdravotnická instituce pro státní rozpočet "Centrum fyzioterapie a sportovní medicíny Federální lékařské a biologické agentury";

Název FGIS

Lékařský informační a analytický systém "Fungování a udržování elektronického registru zdravotního stavu sportovců ruských národních družstev"

Účel, účel, rozsah, funkce FGIS

Údržba elektronického registru uchazečů o sportovní týmy Ruské federace a zdravotním stavem sportovního automatizace FMBA divizí Rusko a podřízených institucí, má za úkol biomedicínské a zdravotní péči pro sport ruských národních týmů, integrace FMBA Ruska, zdravotnických a preventivní instituce FMBA Ruska a analytické centrum Ministerstva pro sport a turistiku Ruska. Dosažení nové úrovně informatizace FMBA Ruska, zřízení infrastruktury informačních technologií pro biomedicínské a zdravotní péči pro sportovce ruských národních týmů v souladu s regulačními a právními akty. Cíle: zlepšit kvalitu zdravotní a lékařské a biologické podpory sportu; zvyšovat účinnost a platnost rozhodování o přijetí sportovců do sportovních akcí; udržování vysoké fyzické pracovní schopnosti sportovců národních družstev Ruské federace, které zajistí dosažení nejvyšších sportovních výsledků; zlepšení kvality prevence a diagnostiky kandidátů pro ruské národní týmy, s ohledem na specifika sportu a individuální charakteristiky výcviku sportovců; zlepšení kvality léčby (včetně jmenování farmakologických a nutraceutických léků) a rehabilitace sportovců po nemoci a úrazech; Sledování a tvorba databáze zdravotního stavu sportovců ruských národních družstev sportovně; Tvorba analytických dat a indikátorů pro rozhodování o objemu poskytovaných lékařských služeb; Příprava periodických a ročních statistických zpráv; Účetnictví, analýza a řízení zdravotnického personálu a personálu ošetřovatelského personálu přiděleného sportovním týmům Ruska; Vytvoření jediného informačního prostoru; Udržování funkčnosti a rozvoje funkčnosti aplikovaného softwaru pro potřeby FMBA Ruska, Ministerstva dopravy Ruska; Zavedení moderních informačních technologií

Informace o strukturálních jednotkách a úředníků odpovědných za spolupráci s IPF

Strukturní jednotka odpovědná za práci IPF

Na komplexní inspekci

20.07. - 22. července 2016, v pořadí kontroly kvality činností předsednictva, komplexní inspekce předsednictva č. 22 se sídlem v Belorechensk

Inspekční komise zahrnovala: předsedu - vedoucího odborného štábu č. 3 hlavního úřadu, lékaře lékařské a sociální odbornosti nejvyšší kategorie, Ph.D. NVMarushchenko, členové: odborníci z odborné komise č. 3, odbor pro organizaci práce s dokumenty, rehabilitaci a odborné studie a konzultace, informační technologie, všeobecné záležitosti ústavu a odborník na bezpečnost práce.

Odborníci hlavního úřadu kontrolovali práci předsednictva v následujících oblastech:

- kvalita poskytování veřejných služeb za účelem provádění lékařských a sociálních odborných znalostí;

- pracovat v jediném automatizovaném vertikálně integrovaném informačním a analytickém systému pro provádění lékařských a sociálních odborných znalostí av portálu ITU "Portál ITU";

- základní ukazatele činností předsednictva;

- kancelářské práce a práce s odvoláním občanů;

- práce na ochraně práce, požární bezpečnosti, elektrické bezpečnosti, civilní obrany;

Činnost kanceláře č. 22 byla uspokojivě hodnocena.

Jak se přihlásit do ITU prostřednictvím portálu státní služby?

- Na klinice jsem dostala žádost o lékařskou a společenskou odbornost, abych zjistila zdravotní postižení. Slyšela jsem o možnosti požádat o lékařsko-sociální vyšetření prostřednictvím portálu veřejných služeb. Jak to mohu udělat?

Vladimir Alekseevich, okres Tyumen

- K získání státní zdravotnické a sociální expertní služby je třeba se zaregistrovat na portálu státních služeb (www.gosuslugi.ru) a vytvořit "Osobní kabinet", pomocí kterého bude možné zaslat žádost elektronicky instituci ITU.

Pro registraci na portálu "Veřejné služby" je nutné vyplnit dotazník. Budete potřebovat údaje o pasu, platné čísla SNILS (číslo pojištění individuálního osobního účtu), daňové identifikační číslo (číslo daňového poplatníka vydané Federální daňovou službou Ruské federace), údaje o mobilním telefonu nebo e-mailu.

Chcete-li vytvořit „Můj účet“, bude nutné potvrdit totožnost osobním kódem, který lze získat osobně v blízké Omni-cent-re státu a komunálních služeb ( „My Documents“) kdykoliv a bez prodlení předložením pas a správce SNILS. Osobní kód lze také přijímat doporučenou poštou na zadanou adresu. Po zadání aktivačního kódu účtu portálu veřejné služby budete mít přístup k osobnímu úřadu a budete mít možnost předložit elektronickou žádost o lékařskou a sociální odbornost vyplněním speciálního interaktivního formuláře.

Žádost o lékařskou a sociální odbornost můžete podat nejpozději jeden měsíc po datu vydání žádosti ITU u polyklinik.

E-formulář žádosti je třeba, aby osobní údaje, zvolit účel lékařsko-sociální vyšetření (ve vašem případě - definice zdravotního postižení), aby vyplnit jméno a adresu zdravotnického zařízení, který vydal směr ITU, datum jeho vydání.

Na vyplněnou elektronickou přihlášku bude automaticky přiděleno elektronické registrační číslo a bude se objevovat v instituci lékařských a sociálních odborných znalostí. Odborník v oblasti lékařských a sociálních odborných znalostí pečlivě kontroluje správnost registrace, v lékařské organizaci upřesňuje informace o vydávání pokynů pro ITU. Po potvrzení správnosti zadaných údajů bude aplikace zaregistrována ve státním informačním systému ITU.

Prostřednictvím e-mailu, stejně jako v „Můj účet“ portálu veřejných služeb v rámci tří dnů obdržíte pozvání k provedení lékařského a sociální vyšetření s uvedením plánované datum, čas, číslo kanceláře a seznam dalších dokumentů, které musí předložit k prádelníku.


- Lékařská komise policie byla odmítnuta ve směru ITU, bylo vydáno potvrzení. Mohu se obrátit na ITU prostřednictvím portálu veřejných služeb?
Tatiana Olegovna, Tyumen


- Ano, můžete. V řádcích "Jméno a typ organizace, která vydala postoupení" a "Datum vydání žádosti" uveďte informace z vydaného certifikátu. V řádku "Další informace od žadatele" zadejte informace o vydání certifikátu (závěr VC) o odmítnutí zaslat ITU.

Podrobné informace o postupech poskytování veřejných služeb jsou k dispozici na oficiálních stránkách federální státní instituce "Hlavní úřad lékařské a sociální odbornosti v oblasti Tyumen" Ministerstva práce Ruska.